Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 3. nedeľu cez Rok (22. 1. – 29. 1. 2017)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

22. 1.

3. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Vincent, rodičia a starí rodičia

 

† rodičia Pútnikovci

Za farnosť

Pondelok  –  23. 1.

Féria

7:00

19:00

† Štefan Minár a starí rodičia Fehérovci

Za živých a zosnulých z rodiny manžela

Utorok – 24. 1.

František Saleský

biskup, UC, spomienka

7:00

 

19:00

   Za Božiu pomoc pre dcéry s rodinami

 

rodina Plevová

Streda – 25. 1.

Obrátenie sv. Pavla

apoštola, sviatok

7:00      

 

17:00

† Ján, rodičia a starí rodičia

 

† Ján, rodičia a starí rodičia

Štvrtok  –  26. 1. 

Sv. Timotej a Títus

biskupi, spomienka

7:00

18:00

19:00

† Jozef a Katarína

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Jozef, 5. výr.

Piatok – 27. 1.

Féria

7:00

19:00

† Miriam a Juraj Meszáros

† Štefan Lesák, rodičia z oboch strán, sestra Anna

Sobota – 28. 1.

Sv. Tomáš Akvinský, kňaz, UC, spomienka

7:00

 

19:00

† syn Lacko, manžel Ladislav, brat a rodičia

 

† Štefan a Jolana

Nedeľa

29. 1.

4. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodičia Anna a Valent a starí rodičia z oboch

strán

Za farnosť

† Ladislav a Helena

 

 • Ďakujem za zrealizovanie volieb do farskej pastoračnej rady. Sčítali sme 589 lístkov. Zvolení boli: Mgr. R. Trungelová, Ing. J. Kottra, Mgr. I. Kopernická, Ing. P. Poppelka
  a M. Vražel. Teším sa na spoluprácu.
 • Do stredy máme Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Budúcu nedeľu o 16:30 bude v kostole stretnutie birmovancov a ich rodičov. Prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov.
 • Naše gymnázium organizuje aj tento rok ples pre našu farskú rodinu. Školsko-farský ples sa uskutoční 18.02.2017 o 19.00 hod. v hoteli Astrum Laus. Vstupné je 30 €/ os. Je v ňom zahrnuté: prípitok, predjedlo, 2x večera, dezert, káva, minerálka. O dobrú zábavu sa postará skupina Duo Tyros. Budeme vďační aj za príspevky do tomboly. Svoju účasť pre zabezpečenie plesu vás poprosíme potvrdiť/vyplatiť do 25.01.2017 na sekretariáte školy.
 • V marci ponúkame možnosť púte do Medžugoria. Rovnako dávame do pozornosti aj farskú púť do Medžugoria, ktorá bude cez prázdniny 2. – 9. 7. 2017. Bližšie info vzadu v kostole.
 • Európska iniciatíva občanov na ochranu manželstva a rodiny s názvom Mama, otec a deti vyhlásila petíciu za definíciu tradičných pojmov manželstva a rodiny v legislatíve EU. Túto iniciatívu môžete podporiť svojím podpisom v našej kaviarni L´Anvi v pastoračnom centre.

Farské oznamy na 2. nedeľu cez Rok (15. 1. – 22. 1. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

15. 1.

2. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodičia Slažákovci Štefan a Viktória

 

Za farnosť

Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc

Pondelok  –  16. 1.

Féria

7:00

19:00

† otec Ladislav a starí rodičia

† Ladislav Jalakša, Karol, Mária, Berta

Utorok – 17. 1.

Sv. Anton, opát

spomienka

7:00

 

19:00

   Za Božiu pomoc pre Slávku s rodinou

 

† manžel Milan a rodičia z oboch strán

Streda – 18. 1.

Féria

7:00      

17:00

   Poďakovanie za životné jubileum

Za B. pomoc pre rodiny Valentovú a Mintálovú

Štvrtok 

19. 1. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre Romana s rodinou

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia Vendelína a Justín

Piatok – 20. 1.

Féria

7:00

19:00

   Za zmierenie a dar pokoja

† Anna Dobrovolná, 10. výr.

Sobota – 21. 1.

Sv. Agnesa, panna

mučenica, spomienka

7:00

 

19:00

   Za obrátenie rodiny

 

† nenarodené deti a vnúča

Nedeľa

22. 1.

3. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Vincent, rodičia a starí rodičia

 

† rodičia Pútnikovci

Za farnosť

 

 • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná voľba novej farskej pastoračnej rady. Po večernej svätej omši bude posledné stretnutie starej farskej rady.
 • V dnešnú nedeľu sa stretneme v kostole o 15:30 s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Účasť rodičov aj ich detí je nutná!
 • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Naše gymnázium organizuje aj tento rok ples pre našu farskú rodinu. Školsko-farský ples sa uskutoční 02.2017 o 19.00 hod. v hoteli Astrum Laus. Vstupné je 30 €/ os. Je v ňom zahrnuté: prípitok, predjedlo, 2x večera, dezert, káva, minerálka. O dobrú zábavu sa postará skupina Duo Tyros. Budeme vďační aj za príspevky do tomboly. Svoju účasť pre zabezpečenie plesu vás poprosíme potvrdiť/vyplatiť do 19.01.2017 na sekretariáte školy.
 • V marci ponúkame možnosť púte do Medžugoria. Bližšie info na vzadu v kostole.
 • Dnes máme farskú zbierku. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Farské oznamy na nedeľu krstu Krista Pána (8. 1. – 15. 1. 2017)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

8. 1.

Krst Krista Pána

sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodičia Žofia a Anton, starí rodičia z oboch

strán

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Dávidka

Za farnosť

Pondelok  –  9. 1.

Féria

7:00

19:00

† rodina Katonová

Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

Utorok – 10. 1.

Féria

7:00

19:00

   Na úmysel

† Ernest Chmelovič

Streda – 11. 1.

Féria

7:00      

17:00

   Za Božiu pomoc pre Janku s rodinou

† Ján Príbelský

Štvrtok 

12. 1. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† starí rodičia Kozokovci, Belákovci a deti

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za uzdravenie pre Heinza

Piatok – 13. 1.

Féria

7:00

19:00

   Za spoznanie Božej vôle a povolania pre Erika

Za rodinu

Sobota – 14. 1.

Féria

7:00

19:00

   Na úmysel

† Andrej Pavlík

Nedeľa

15. 1.

2. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodičia Slažákovci Štefan a Viktória

 

Za farnosť

Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc

 

 • Vo štvrtok sa na fare po večernej svätej omši stretne ekonomická rada farnosti. Prosím, nezabudnite prísť.
 • Akolytov pozývam budúcu sobotu na stretko po večernej svätej omši.
 • Budúcu nedeľu o 15:30 bude v kostole stretko prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Účasť všetkých je nutná.
 • O týždeň v nedeľu po svätých omšiach budeme voliť novú farskú radu. Posledné stretnutie starej farskej rady bude v ten deň po večernej svätej omši na fare. Ďakujem im za ich obetavú službu.
 • Zároveň bude pri budúco-nedeľných svätých omšiach farská zbierka. Pán Boh zaplať
  za vašu štedrosť.

 

 • Ešte stále je možnosť prihlásenia detí do Jarného farského tábora. Bližšie info nájdete
  na našom webe alebo na propagačných letákoch.

  

                                                                                                                 Martin Felix, farár

Farské oznamy na Slávnosť Bohorodičky (1. 1. – 8. 1. 2017)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

1. 1.

Slávnosť Bohorodičky

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

   Na úmysel

 

Za farnosť

† Alena

Pondelok  –  2. 1.

Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi, spomienka

7:00

 

19:00

   Za B. pomoc pre matku, dcéry s rodinami a

synovcov

Za pomoc Božiu

Utorok – 3. 1.

Féria

7:00

19:00

† rodičia, súrodenci a Alexander

† rodina Halajová, Sopková a starí rodičia

Streda – 4. 1.

Féria

7:00      

17:00

   Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéry

Za zdravie a BP pre Ľudmilu, Kristínu a mamu

Štvrtok 

5. 1. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za B. pomoc a obrátenie Andreja a Mariana

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Michal Lukáč

Piatok – 6. 1.

Zjavenie Pána, slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Alžbeta Keryová a rodičia

 

Za B. pomoc a dary D. Sv. pre deti s rodinami

Za farnosť

Sobota – 7. 1.

Féria

7:00

19:00

† Ivan Zelienka

† Mária a Ján Bóna a rodina

Nedeľa

8. 1.

Krst Krista Pána

sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodičia Žofia a Anton, starí rodičia z oboch

strán

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Dávidka

Za farnosť

 

 • Koledníci Dobrej noviny navštívili 9 rodín a na projekty pre deti v Afrike vyzbierali 838 €. Srdečná vďaka všetkým. Túto zbierku môžete stále finančne podporiť v sakristii kostola.
 • V piatok je prikázaný sviatok Troch kráľov. Pri svätých omšiach požehnáme svätenú vodu. Záujemci o požehnanie príbytkov nech sa zapíšu v sakristii, kde si individuálne dohodneme dátum a čas pastoračných návštev.
 • V sobotu bude o 17:50 v kostole stretnutie Ružencového bratstva. Nezabudnite prísť.
 • Budúcu nedeľu bude svätú omšu o 11:00 sprevádzať vokálna skupina Decórum a po svätej omši nás pozývajú na Novoročný koncert. Vstupné je dobrovoľné.
 • Budúcu nedeľu sa končí vianočné obdobie. Ďakujem zo srdca všetkým, ktorí sa zapojili
  do služby farnosti pri rôznych príležitostiach. Nech je vám dobrý Boh sám odmenou.

 

Všetkým farníkom zo srdca vyprosujeme, aby sme v novom roku boli stále bližšie a bližšie Bohu i sebe navzájom!

Farské oznamy na Narodenie Pána (25. 12. – 1. 1. 2017)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

25. 12.

Narodenia Pána

slávnosť

0:00

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

   Na úmysel celebranta

† Alena Kosnáčová, rodičia a súrodenci

 

Za farnosť

† Ján

Pondelok  

26. 12.

Sv. Štefan, mučeník

diakon, slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodina Chebenová

 

Na úmysel celebranta

† syn Jozef, mama a celá rodina

Utorok – 27. 12.

Sv. Ján, apoštol

evanjelista, sviatok

7:00

 

19:00

  Poďakovanie za B. pomoc, dary D. Svätého

a ochranu Panny Márie

Na úmysel

Streda – 28. 12.

Sv. Neviniatka

mučeníci, sviatok

7:00     

       

17:00

† Jozef Titurus a manželka Mária

 

† rodičia Krnčanovci, Miškovci a starí rodičia

Štvrtok  

29. 12.

5. deň oktávy

7:00

18:00

19:00

† Peter Barát

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Július Tariška, Agátka, Helena Polgárová

Piatok – 30. 12.

Svätá rodina, sviatok

7:00

19:00

   Na úmysel

† Karol Ďurovský, Zuzana a syn Pius

Sobota – 31. 12.

Starý rok

15:30 MLudany 17:00  

Za dobrodincov kostola a farnosti

Nedeľa

1. 1.

Slávnosť Bohorodičky

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

   Na úmysel

 

Za farnosť

† Alena

 • Dnes pozývame deti a rodiny na Jasličkovú pobožnosť o 15:00 do nášho kostola.
 • Zajtra sa koledníci Dobrej Noviny stretneme na fare o 13:30 a o druhej začneme koledovať po sídlisku. Zbierka je určená pre detské projekty v Afrike. Akciu organizuje eRko.
 • V utorok pri večernej svätej omši budeme svätiť prinesené vína.
 • V stredu po večernej svätej omši o 18:00 pozývame na Vianočný koncert mladých umelcov z Tekovského regiónu. Tešíme sa na spoločne strávené chvíle.
 • V piatok pri večernej svätej omši, na slávnosť Svätej rodiny, pozývame všetkých manželov na obnovu manželských sľubov.
 • Na Starý rok bude iba jedna svätá omša o 17:00. V noci bude možnosť privítať Nový rok v adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou od 23:30.
 • Pripomíname, že počas jarných prázdnin organizujeme Jarný farský tábor.

 

Všetkým farníkom zo srdca vyprosujeme,

aby narodenie Božieho dieťaťa preniklo celý náš život.

Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu (18. 12. – 25. 12. 2016)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

18. 12.

4. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Mária a Július Sklenka a rodičia z oboch strán

 

Za farnosť

† Margita a Pavol Tomčal, rodičia a súrodenci

Pondelok  – 19. 12.

Féria

7:00

19:00

† Štefan Bajan

† Vierka a Jozef Straka a rodičia z oboch strán

Utorok – 20. 12.

Féria

7:00

19:00

† Mária Turianová

† Paulína a Jozef Ivan

Streda – 21. 12.

Féria

7:00     

        17:00 detská

   Za Božiu pomoc a požehnanie pre rodiny

† Helena Knapíková

Štvrtok  

22. 12.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Poďakovanie Božskému Srdcu za pomoc

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie a prosba o požehnanie a pomoc

Piatok – 23. 12.

Féria

7:00

19:00

† Eugen a Alžbeta

† Katarína a Ladislav, dcéra Gabriela a rodičia

Sobota – 24. 12.

Féria

17:00

22:00 MLudany

  Na úmysel celebranta
Nedeľa

25. 12.

Narodenie Pána

0:00

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

   Na úmysel celebranta

† Alena Kosnáčová, rodičia a súrodenci

 

Za farnosť

† Ján

 • Ďakujem všetkým za zorganizovanie Farských trhov, za postavenie stromčeka a za upratanie kostola.
 • Končí sa projekt 9 mesiacov za život. Ďakujeme všetkým za modlitby v nemocnici.
 • utorok doobeda budeme spovedať chorých po bytoch. Pri večernej svätej omši budeme v kostole vysluhovať chorým a starým sviatosť pomazania chorých.
 • V stredu a piatok máme v kostole ráno o 7:00 sväté omše pri sviečkach. Pozývame.
 • Betlehemské svetlo si budete môcť prísť zobrať do predsiene kostola v sobotu.
 • Záujemci o prijatie koledníkov (26.12.) nech sa zapíšu vzadu v kostole. Urobme krajší život deťom v Afrike.
 • Budúcu nedeľu, na slávnosť Narodenia Pána, budeme mať o 15:00 v našom kostole Jasličkovú pobožnosť pre naše deti. Srdečne pozývame. Posledný nácvik bude v piatok o 14:00 v našom centre.
 • Nezabudnime podporiť projekt Vincentíka Daruj vianočnú radosť. Ďakujeme.
 • Dnes máme zbierku na energie našej farnosti. Veľké Pán Boh zaplať za vašu obetu.
 • Pozvánka na predvianočné spovedanie v našom kostole:

Nedeľa: 15:00-18:30 (prestávka 16:30–17:00) – 6 kňazov

Pondelok, utorok: 18:00 – 19:00 – 3 kňazi

Streda: 16:00 – 17:00 – 2 kňazi

Štvrtok: 18:00 – 19:00 – 2 kňazi                                                 

Farské oznamy na 3. adventnú nedeľu (11. 12. – 18. 12. 2016)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

11. 12.

3. adventná nedeľa

8:00

9:30

11:00

18:30

† rodina Tothová

  Mýtne Ludany

Za farnosť

† Gabriel Valkovič a dcéra Margaréta

Pondelok  – 12. 12.

Féria

7:00

19:00

† Helena Mordeniová, výr.

† duše v očistci

Utorok – 13. 12.

Sv. Lucia, panna

mučenica, spomienka

7:00

 

19:00

  Za Božiu pomoc pre Luciu, Pavla a Lindu

 

† Andrej a Milan Pavlík a st. rodičia Grežovci

Streda – 14. 12.

Sv. Ján z Kríža, kňaz

UC, spomienka

7:00

       

        17:00 detská

  Poďakovanie za dožitých 80 rokov

 

Na úmysel

Štvrtok  

15. 12.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Šebová a Bieliková

  Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† sestra Rozália

Piatok – 16. 12.

Féria

7:00

19:00

† duše v očistci

† Ján Huszárik, Ján Matuška a starí rodičia

Sobota – 17. 12.

Féria

7:00

19:00

† svokrovci, švagor a ich príbuzní

† Margita Vincúrová, 5. výr. a rodičia z oboch strán

Nedeľa

18. 12.

4. adventná nedeľa

8:00

9:30

11:00

18:30

† Mária a Július Sklenka a rodičia z oboch strán

  Mýtne Ludany

Za farnosť

† Margita a Pavol Tomčal, rodičia a súrodenci

 • Dnes vypuknú o 14:30 Farské predvianočné trhy v Pastoračnom centre. Zároveň v kostole bude o 15:00 koncert úspešného zmiešaného speváckeho zboru CARMINA VOCUM
  zo Zlatých Moraviec. Verím, že nám bude spolu dobre.
 • Po večernej svätej omši bude dnes stretnutie akolytov na fare. Nezabudnite, prosím, prísť.
 • Naše cirkevné Gymnázium sv. Vincenta pozýva v piatok na Deň otvorených dverí v čase 9:00 – 11:00. Veľmi sa tešíme na nových študentov gymnázia.
 • Mládenci a chlapi, pozor! Bez vás Vianoce v kostole nebudú! Príďte v sobotu o 8:30
  do kostola pripraviť stromček a vyčistiť svetlá. Šikovno sa, prosím, nahláste u kostolníka, ďakujem.
 • V sobotu poobede nacvičujeme s deťmi Jasličkovú pobožnosť (25.12) a koledu Dobrej Noviny (26.12) o 14:00 v pastoračnom centre. Záujemci o prijatie koledníkov nech sa zapíšu vzadu v kostole. Urobme krajšie Vianoce našim blížnym.
 • V sakristii kostola nahláste, prosím, chorých na predvianočné spovedanie (utorok 20.12).
 • Nezabudnime podporiť projekt Vincentíka Daruj vianočnú radosť. Bližšie info vzadu v kostole.
 • V advente v stredu a piatok máme v kostole ráno o 7:00 rorátne sväté omše. Pozývame.
 • Budúcu nedeľu budeme mať zbierku na energie našej farnosti. Pán Boh zaplať.
 • Pozvánka na predvianočné spovedanie v našom kostole (6 kňazov):

    Sobota: 16:00–19:00 (prestávka 17:30–18:00); Nedeľa: 15:00-18:30 (prestávka 16:30–17:00)

                   Mýtne Ludany – Nedeľa: 10:30-11:00 – maďarsky

 •  Organizujeme Jarný farský tábor na chate Kollárová v Ostrom Grúni, ktorý sa bude konať v čase jarných prázdnin, 19.02. – 24.02.2017, určený pre deti od 7 do 14 rokov. Podrobné informácie môžete získať na webovej stránke farnosti a na propagačných letákoch.

Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu (4. 12. – 11. 12. 2016)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

4. 12.

2. adventná nedeľa

8:00

11:00

18:30

† rodičia, starí rodičia a syn Ondrej

Za farnosť

Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

Pondelok

5. 12.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Vladimír, manželka Edita, brat a rodičia

† Anna Rybárová, pohr.

† rodina Chládeková a Filipeková

Utorok

6. 12.

Féria

7:00

 

19:00

† manžel Mikuláš a brat František

 

† Jozef Kováč

Streda – 7. 12.

Sv. Ambróz, biskup

UC, spomienka

7:00

       

        17:00 detská

Za požehnanie pre združenie Mariánskej mládeže

 

† otec František, matka Terézia

Štvrtok – 8. 12.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

slávnosť

7:00

8:30

18:00

19:00

  Za zdravie a Božiu pomoc pre maminu

 Svätá omša cirkevnej školy 

 Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za členov Mariánskej légie

Piatok

9. 12.

Féria

7:00

 

19:00

  Poďakovanie

 

† manžel Václav, 5. výr.

Sobota

10. 12.

Féria

7:00

 

19:00

  Za dožité roky „60“ – Oľga Vachová

 

† rodina Vincúrová a Balážová

Nedeľa

11. 12.

3. adventná nedeľa

8:00

11:00

18:30

† rodina Tothová

Za farnosť

† Gabriel Valkovič a dcéra Margaréta

 • Náš pútnik Jožko Kottra nás dnes všetkých pozýva na prezentáciu ročníka putovania Levice – Levoča do pastoračného centra o 15:30.
 • Dnes po večernej svätej omši bude stretnutie farskej pastoračnej rady.
 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Nezabudnime na svätú omšu.
 • Pred nami sú zimné kántrové dni. V piatok sa budeme modliť za duchovnú obnovu rodín.
 • V sobotu začneme s deťmi nacvičovať Jasličkovú pobožnosť a koledu Dobrej Noviny o 14:00 v pastoračnom centre. Tešíme sa na Vianoce s našimi deťmi.
 • Na budúcu nedeľu, 11. decembra sa v kostole o 15:00 hodine uskutoční koncert úspešného zmiešaného speváckeho zboru CARMINA VOCUM zo Zlatých Moraviec, pod vedením dirigentky a sopranistky Zuzany Hudecovej – Molnárovej, ktorá sa predstaví aj na sv. omši o 11.00 hod.
 • Zároveň Vás pozývame na Farské predvianočné trhy v našom pastoračnom centre, ktoré sa uskutočnia tiež na budúcu nedeľu, 11. decembra. V čase od 30 do 18.00 hod. bude pre návštevníkov pripravených množstvo stánkov s predmetmi domácej výroby, ako sú med a výrobky z medu, vianočné oblátky, trubičky, medovníčky, predaj náboženskej literatúry, betlehemov a drobných predmetov s vianočnou tematikou zo SSV, pletené výrobky pre deti i dospelých, rôzne vianočné darčeky, ozdoby, výrobky z keramiky a pod. Zároveň sa budete môcť občerstviť v stánkoch s koláčmi a rôznymi dobrotami, ochutnať a zakúpiť si netradičné druhy kávy z domácej levickej pražiarne nášho mladého študentského podnikateľa, či len tak posedieť a dať si punč, či varené vínko. Pre deti sú pripravené tvorivé dielničky.
 • Ak má ešte niekto záujem zúčastniť sa na farských trhoch ako predajca, má možnosť prihlásiť sa ešte do piatku na farskom úrade.
 • Budúcu nedeľu po večernej svätej omši pozývam akolytov na stretnutie na faru.
 • Nezabudnime podporiť projekt Vincentíka Daruj vianočnú radosť. Bližšie info vzadu.
 • Naša cirkevná škola pozýva 16. decembra na Deň otvorených dverí.
 • V advente v stredu a piatok budú v kostole ráno o 7:00 rorátne sväté omše. Pozývame.
 • Organizujeme Jarný farský tábor na chate Kollárová v Ostrom Grúni, ktorý sa bude konať v čase jarných prázdnin, 19.02. – 24.02.2017, určený pre deti od 7 do 14 rokov. Podrobné informácie môžete získať na webovej stránke farnosti a na propagačných letákoch.

 

Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu (27. 11. – 4. 12. 2016)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

27. 11.

1. adventná nedeľa

8:00

11:00

18:30

† manžel Florián

Za farnosť

† Ladislav Hudec a rodičia z oboch strán

Pondelok

28. 11.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Júlia, rodičia a súrodenci

† Barbora Vavrová, pohr.

Za uzdravenie tela, duše, ducha a dary D. Sv.

Utorok

29. 11.

Féria

7:00

 

19:00

  Za Božiu pomoc a dary D. Sv. pre rodinu

 

Na úmysel

Streda – 30. 11.

Sv. Ondrej, apoštol

Sviatok

7:00

       

        17:00 detská

† rodičia, 25. výr.

 

† Ján, Vladimír, Peter

Štvrtok 

1. 12.

Féria

7:00

18:00

19:00

  Poďakovanie za B. pomoc a dary D. Sv. rodine

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodina Póková a rodičia z oboch strán

Piatok

2. 12.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Cecília Gontová, Iveta Takáčová a Magda Benešová

  Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodina Čajayová a Fulmeková

Sobota – 3. 12.

Sv. František Xaver

patrón diecézy, sviatok

7:00

 

19:00

  Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

 

Za požehnanie rodiny

Nedeľa

4. 12.

2. adventná nedeľa

8:00

11:00

18:30

† rodičia, starí rodičia a syn Ondrej

Za farnosť

Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

 • Dnes zvolávame miništrantov na faru o 15:00. Tešíme sa na vás.
 • Zajtra začneme zapisovať úmysly svätých omší na prvý polrok 2017 vždy po svätých omšiach na fare. Kapacitne prosíme, aby si záujemci napísali najviac 2 úmysly.
 • prvopiatkovom týždni povzbudzujeme na adorácie a sväté prijímanie. V kostole spovedáme od stredy hodinu pred svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda.
 • Ružencové bratstvo nás pozýva na stretnutie v sobotu o 17:50 v našom kostole.
 • V sobotu po večernej svätej omši budeme mať chrámový adventný koncert pri príležitosti sviatku patróna diecézy Sv. Františka Xaverského. Budete si môcť vypočuť organ, husle a spev. Srdečne pozýva katedrálny organista z B. Bystrice Matúš Kucbel. Vstupné dobrovoľné.
 • Náš pútnik Jožko Kottra nás všetkých pozýva na budúcu nedeľu na prezentáciu ročníka putovania Levice – Levoča do pastoračného centra o 15:30.
 • Budúcu nedeľu po večernej svätej omši bude stretnutie farskej pastoračnej rady.
 • Nezabudnime podporiť projekt Vincentíka Daruj vianočnú radosť. Bližšie info vzadu.
 • Dnes je posledná zbierka v roku určená na diecéznu charitu. Pán Boh zaplať.
 • V advente v stredu a piatok budú v kostole ráno o 7:00 rorátne sväté omše.

Farské oznamy na 34. nedeľu cez rok (20. 11. – 27. 11. 2016)

          

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

20. 11.

Krista Kráľa

8:00

11:00

18:30

† Ľudovít Švec a rodičia

Za farnosť

Na úmysel

Pondelok – 21. 11.

Obetovanie Panny Márie, spomienka

7:00

18:00

19:00

† rodičia a súrodenci

† Magdaléna Balogová, pohr.

† rodina Šebová

Utorok – 22. 11.

Sv. Cecília, panna mučenica, spomienka

7:00

 

19:00

† Ján Čardáš

 

† Richard

Streda

23. 11.

Féria

7:00

        17:00 detská

† Anton Čardáš

† Dominik Budinský a rodičia, Koloman a

Alžbeta Otelová a rodičia

Štvrtok  – 24. 11.

Sv. Vietnamskí mučeníci, spomienka

7:00

18:00

19:00

  Za duchovných otcov Mariana a Štefana

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Boženka Horňáková

Piatok

25. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† otec Peter

 

† Jozef a Katarína

Sobota

26. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† rodina Gremanová a Csuková

 

† Vladimír Deák, 3. výr.

Nedeľa

27. 11.

1. adventná nedeľa

8:00

11:00

18:30

† manžel Florián

Za farnosť

† Ladislav Hudec a rodičia z oboch strán

 

 • Dnes o 15:00 pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou ukončíme Svätý rok Srdečne pozývame.
 • V sobotu krstíme o 10:00 a poučujeme o 9:00.
 • O týždeň začína adventným obdobím nový cirkevný rok. Pri nedeľných svätých omšiach budeme svätiť adventné vence a sviece, ktoré položte, prosím, pred svätou omšou pred oltár.
 • Úmysly svätých omší na prvý polrok 2017 začneme zapisovať od budúceho pondelka. Kapacitne prosíme, aby si záujemci napísali najviac 2 úmysly.
 • Dnes je naša farská zbierka a o týždeň by už mala byť posledná tohoročná zbierka na Katolícku charitu. Nech vám Pán odplatí vašu štedrosť.