Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok (16.10.-23.10.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

16. 10.

29. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† Vincent Rimóci a rodičia Mária a Vincent

Za farnosť

† Za všetkých drahých zosnulých a švagor Jaroslav.

Pondelok  – 17. 10.

Sv. Ignáca Antiochijského, spom.

7:00

 

19:00

  Za Božiu pomoc a dary Ducha Sv. pre rodinu

 

† Jozef, Veronika a rodičia z oboch strán

Utorok  –  18. 10.

Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

7:00

 

19:00

† Agáta a rodičia

 

† Irena a Štefan Fabianoví a rodičia z oboch strán

Streda – 19. 10.

Féria

7:00

        17:00 detská

† zomrelí v rodine z oboch strán

† Helena Knapíková

Štvrtok 

 20. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Mária a Michal 

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Berkeš Ladislav

Piatok

21. 10.

Féria

7:00

17:00

19:00

† rodičia Mária a Michal a rodičia z oboch strán

   Sv. omša pre birmovancov

† Za Božiu pomoc pre rodinu

Sobota

 22. 10.

Sv. Jána Pavla II., pápeža

7:00

 

19:00

† Miroslav Konečný

 

† matka Imelda a otec Jozef

Nedeľa

23. 10.

30. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† Viliam, Emil, rodičia, starí rodičia a teta

Za farnosť

† Oľga

 

 • Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.
 • Dnes je zbierka na energie fary a kostola. Pán Boh zaplať za každý milodar.
 • Budúca nedeľa je misijná nedeľa a tak aj zbierka bude na misie Cirkvi.
 • Budúcu nedeľu o 15:30 bude v našom kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí spolu aj s ich deťmi. Prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov.
 • Pozývame všetkých na modlitby Taizé pri vyloženej sviatosti oltárnej, ktoré budú v našej farnosti budúcu sobotu 22. októbra po večernej sv. omši
 • Rovnako pozývame aj na Večer milosrdenstva – modlitby vďaky za dar života a odprosenia za jeho neprijatie, ktorý bude 22. októbra v Banskej Bystrici. Viac info na plagáte.
 • Október je ružencový mesiac, keď môžeme získať úplné odpustky modlitbou svätého ruženca v kruhu rodiny alebo vo farskej rodine.

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok (9.10.-16.10.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

9. 10.

28. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† všetci zomrelí v rodine

Za farnosť

† Július Pukša a rodičia z oboch strán

Pondelok 

 10. 10.

Féria

7:00

 

19:00

  Za zdravie a Božie požehnanie

 

† rodičia Pavel Donáth a manž. Mária, syn Pavel

Utorok  –  11. 10.

Sv. Ján XXIII., pápež, spomienka

7:00

 

19:00

† Za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov

 

† rodičia Ján a Mária

Streda 

12. 10.

Féria

7:00

 

        17:00 detská

† Danka

 

† Ladislav a Mária Vargoví, rodičia a súrodenci z oboch strán a dcéra Agneška s manželom

Štvrtok 

 13. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Mária Pálová  

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Mamička Terézia

Piatok  –  14. 10.

Féria

7:00

19:00

† Barbora

† sestra Anastázia, otec Koloman a starí rodičia z oboch strán

Sobota

 15 10.

Sv. Terézia Avilská, UC, spomienka

7:00

 

19:00

† Poďakovanie za dary Ducha sv. pre rodinu

 

†  manžel

Nedeľa

16. 10.

29. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† Vincent Rimóci a rodičia Mária a Vincent

Za farnosť

† Za všetkých drahých zosnulých a švagor Jaroslav.

 • Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.
 • V sobotu vysluhujeme o 10:00 sviatosť krstu, predtým o 9:00 máme predkrstné poučenie.
 • Október je ružencový mesiac, keď môžeme získať úplné odpustky modlitbou svätého ruženca v kruhu rodiny alebo vo farskej rodine.
 • Pozývame aj na Večer milosrdenstva – modlitby vďaky za dar života a odprosenia za jeho neprijatie, ktorý bude 22. októbra v Banskej Bystrici. Viac info na plagáte.
 • Od utorku do soboty nebudem prítomný na fare z dôvodu ukončovania mojich štúdií v Ríme. V tomto čase v prípade potreby kontaktujte p. diakona. Farské tel. číslo bude presmerované na neho.
 • Vo štvrtok o 9:30 v kostole sv. Michala v meste budú dekanátne kňazské rekolekcie.
 • Budúcu nedeľu máme zbierku na energie kostola a fary. Pán Boh zaplať za pomoc.

Farské oznamy – 27. nedeľa (2.10.2016 – 9.10.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

2. 10.

27. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

 Poďakovanie za spoločne prežité roky

Za farnosť

† manžel Ján a rodičia z oboch strán

Pondelok 

 3. 10.

Féria

7:00

 

19:00

 Poďakovanie za Božiu pomoc

 

Poďakovanie za spoločne prežité roky

Utorok  –  4. 10.

Sv. František Assiský spomienka

7:00

 

19:00

† František

 

† rodina Kintlerová, Petrušková, Gyalátayová

Streda  

5. 10.

Féria

7:00

 

        17:00 detská

  Poďakovanie za B. pomoc pri životnom jubileu

 

† Helena Knapiková

Štvrtok  

 6. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† všetci zosnulí v rodine  

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Viktor Turčok

Piatok  –  7. 10.

Ružencová Panna Mária, spomienka

7:00

18:00

19:00

† starí rodičia Mária, Karol, Barbora a Štefan  

 Adorácia Najsvätejšej sviatosti s odpros. pobož.

Za členov ružencového bratstva

Sobota

 8. 10.

Féria

7:00

 

19:00

† Eugen Nagy a manželka Terézia

 

†  Mária a Ján Horniak

Nedeľa

9. 10.

28. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† všetci zomrelí v rodine

Za farnosť

† Július Pukša a rodičia z oboch strán

 
Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva. 

 • Máme prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude v pondelok pol hodinu a ostané dni hodinu pred sv. omšou, no spovedať bude iba jeden kňaz, tak prosíme o ohľaduplnosť, trpezlivosť a pochopenie. Chorých spovedáme v piatok doobeda. Nezabudnime na adorácie vo štvrtok i v piatok hodinu pred večernou svätou omšou.
 • Október je ružencový mesiac, keď môžeme získať úplné odpustky modlitbou svätého ruženca v kruhu rodiny alebo vo farskej rodine.

 

Ján Kraus, kaplán

Farské oznamy – 26. nedeľa (25.09.2016 – 2.10.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

25. 9.

26. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

  Poďakovanie za 50 rokov manželstva

Za farnosť

† rodina Ráczová a Hajduová

Pondelok 

 26. 9.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Štefan, Emília a syn Martin

† Peter Naď, pohrebná 

Na úmysel

Utorok  –  27. 9.

Sv. Vincent de Paul kňaz, spomienka

7:00

8:15

19:00

  Za Sp. sv. Vincenta, chudobných a dobrodincov

Sv. omša pre cirkevnú školu

† Štefan, Eva, dcéra Betka a rodičia z oboch strán

Streda  

28. 9.

Féria

7:00

 

        17:00 detská

† syn Jozef, mamička, brat Eman a rodina

 

Za zdravie a pomoc Božiu pre rodinu

Štvrtok  –  29. 9.

Sv. Michal, Gabriel a  Rafael, archanjeli, sv.

7:00

18:00

19:00

† Michal  

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie za 31 rokov manželstva

Piatok  –  30. 9.

Sv. Hieronym, kňaz UC, spomienka

7:00

 

19:00

† starí rodičia Michal a Helena  

 

Na úmysel

Sobota –  1. 10.

Sv. Terézia z Liseux

panna, UC, spomienka

7:00

 

19:00

† mama a starí rodičia

 

Poďakovanie za dožité roky

Nedeľa

2. 10..

27. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

  Poďakovanie za spoločne prežité roky

Za farnosť

† manžel Ján a rodičia z oboch strán

  • Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.
  • Dnes po večernej svätej omše bude na fare stretnutie zástupcov skupín, ktoré sa chcú počas roka pravidelne stretávať v pastoračnom centre alebo v kostole.
  • V utorok má škola slávnosť patróna Vincenta de Paul. Svätú omšu o 8:15 bude v kostole celebrovať biskupský vikár ThLic. Martin Ďuračka, ktorý po svätej omši posvätí v škole nové priestory pre MŠ, o ktorú je, vďaka Bohu, veľký záujem.
  • V piatok do našej farnosti zavíta vzácny kňaz a farár d.p. Marián Kuffa. Doobeda sa bude venovať študentom katolíckej školy, poobede má program v meste a u nás bude celebrovať večernú svätú omšu. Srdečne pozývame.
  • V sobotu o 10:00 krstíme (o 9:00 poučujeme), o 17:00 máme prvé stretnutie birmovancov a o 17:50 je stretnutie Ružencového bratstva. Nezabudnite, prosím, prísť.
  • Ďakujem dobrovoľníkom za brigádu v kostole a okolo kostola. Nech je vám odmenou sám dobrý Pán. Ďakujeme.
  • Začína sa október, ružencový mesiac, keď môžeme získať úplné odpustky modlitbou svätého ruženca v kruhu rodiny alebo vo farskej rodine.

  farár Martin

Farské oznamy – 25. nedeľa (18.09.2016 – 25.09.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

18. 9.

25. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

  Na úmysel

Za farnosť

† Elena a František Homola

Pondelok 

 19. 9.

Féria

7:00

 

19:00

  Na úmysel

 

Na úmysel

Utorok  –  20. 9.

Sv. Kórejskí mučeníci spomienka

7:00

 

19:00

† Jozef Berkeš, 1. výr.

 

† rodičia z oboch strán a za zdravie celej rodiny

Streda – 21. 9.

Sv. Matúš, apoštol

evanjelista, sviatok

7:00

 

        17:00 detská

† Milan Tóth, 2. výr.

 

† Helena Šebová, manžel a syn Jozef

Štvrtok

 22. 9.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodičia Vojtech a Terézia a starí rodičia  

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie za dožitých 70 rokov

Piatok  –  23. 9.

Sv. Páter Pio, kňaz spomienka

7:00

 

19:00

† rodičia z oboch strán a všetci zomrelí v rodine

 

† Štefan Šebeštín a rodičia z oboch strán

Sobota – 24. 9.

Posviacka BB katedrály, sviatok

7:00

 

19:00

  Za PB a dary D. Sv. pre Ota a Martina

 

† rodina Kozubová a Miháliková

Nedeľa

25. 9.

26. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

  Poďakovanie za 50 rokov manželstva

Za farnosť

† rodina Ráczová a Hajduová

 • Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva do nášho kostola.
 • Dnes o 15:30 bude na fare stretnutie farskej pastoračnej rady. Prosím zvolených členov o účasť.
 • V piatok končí prihlasovanie na birmovku.
 • O týždeň v sobotu veľmi prosíme Pána Boha o dobré počasie a dobrovoľníkov, ktorí sa neboja roboty, o brigádu. Začíname ráno o 8:00 a budem robiť, kým bude treba a kým budeme vládať. Potrebujeme umyť okná a dvere kostola a strihať živý plot. Prihláste sa, prosím, kto by mohol prísť aj s vozíkom, aby sme všetko vyčistili a odniesli na zberný dvor.
 • Ponúkame zaujímavý a aj potrebný projekt 40 dní za život. Hľadáme 40 ľudí, ktorí by vytvorili 40 dňovú nepretržitú reťaz modlitieb a pôstu za nenarodené deti, ktoré denne umierajú aj v našom meste. Záujemci sa môžu zapísať vzadu v kostole.
 • Dnes ďakujeme za zbierku na energie a zároveň ďakujeme za milodar zo sobáša 10 € a bohuznámemu za milodar 20 €. Úprimné Pán Boh zaplať.

farár Martin

Farské oznamy – 24. nedeľa (11.09.2016 – 18.09.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

11. 9.

24. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† Stanislav a rodičia

Za farnosť

† Štefan a Juliana  Bachan a rodičia z oboch strán

Pondelok  –  12. 9.

Meno Panny Márie

spomienka

7:00

 

19:00

  Poďakovanie za dožité roky

 

Za uzdravenie tela, ducha a duše

Utorok  –  13. 9.

Sv. Ján Zlatoústy

biskup, UC, spomienka

7:00

 

19:00

† otec František

 

† Andrej a Milan Pavlík a starí rodičia Grežovci

Streda – 14. 9.

Povýšenie sv. Kríža

sviatok

7:00

 

        17:00 detská

† manžel Tibor

 

† rodina Bénešová

Štvrtok – 15. 9.

Sedembolestná Panna Mária, slávnosť

8:00

11:00

18:30

† starí rodičia Hrivnákovci a Husárovci  

   Za rodinu Šebovú a Kollárovú

† Vilma a Ján Bariak

Piatok  – 16. 9.

Sv. Kornel a Cyprián

mučeníci, spomienka

7:00

 

19:00

† Monika Liptáková, 1. výročie

 

† Štefan Černák, 1. výročie

Sobota

17. 9.

Féria

7:00

 

19:00

  Za dožitých 50 rokov

 

† Anna a Jozef Polák a ich rodičia

Nedeľa

18. 9.

25. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

  Na úmysel

Za farnosť

† Elena a František Homola

 • Dnes máme v kostole celodennú poklonu pred vyloženou eucharistou
  od poludnia do večernej svätej omše. Posväťme svoj čas úprimnou modlitbou.
 • Na sviatok Povýšenia sv. Kríža budú na Levickej kalvárii Hody. Program nájdete na nástenke. Srdečne pozývame.
 • Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, budeme mať sväté omše ako v nedeľu. V tento deň okrem celonárodnej púte do Šaštína pozývame aj na pešiu púť do Pozby. Odchod je 5:20 od nášho kostola. Viac info na nástenke.
 • V sobotu vysluhujeme o 10:00 sviatosť krstu, predtým o 9:00 máme predkrstné poučenie.
 • V sakristii kostola sa môžu prihlásiť záujemci o sviatosť birmovania, ako aj dospelí, ktorým by nejaká sviatosť „chýbala“. Prihlášky odovzdajte do 23. septembra.
 • Ponúkame zaujímavý a aj potrebný projekt 40 dní za život. Hľadáme 40 ľudí, ktorí by vytvorili 40 dňovú nepretržitú reťaz modlitieb a pôstu za nenarodené deti, ktoré denne umierajú aj v našom meste. Záujemci sa môžu zapísať vzadu v kostole.
 • Budúcu nedeľu máme zbierku na energie kostola a fary. Pán Boh zaplať za pomoc.

farár Martin