Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Vianočný koncert vážnej hudby v podaní mladých umelcov Tekovského regiónu

Dňa 28. decembra vo večerných hodinách sa náš mladý chrám ozýval nádhernými a hodnotnými dielami hudobných skladateľov P. I. Čajkovského, F. M. Bartholdyho a G. F. Händla. Úsmev na tvári vyvolávali melódie Karla Svobodu z filmu Tri oriešky pre popolušku, Karla Hapku z filmu Perinbaba a nezabudnuteľná Pieseň o jedličke z filmu Mrázik. Aký by to bol vianočný koncert bez kolied. Zaznelo ich niekoľko a spolu s mladými umelcami si ich pospevovalo aj vďačné obecenstvo.

Koledovanie s Dobrou novinou

Na sviatok sv. Štefana 13 detí z našej farnosti spolu s niekoľkými dospelými a našimi duchovnými otcami navštívilo 9 prihlásených domácností a vyzbieralo tak 838,- € pre detské projekty v Afrike.

Jasličková slávnosť

 

Toto milé stretnutie detí s rodinami pri jasličkách sa uskutočnilo na sviatok Narodenia Pána, 25. decembra. Po predvedení takmer hodinového programu s vianočnými koledami, piesňami, básňami a vinšami kaplán Janko Kraus udelil všetkým slávnostné požehnanie. 

Farské predvianočné trhy

Farské trhy v pastoračnom centre sa konali počas popoludnia 3. adventnej nedele. Celkom 14 predajcov a vôňa podávaného vareného punču a vínka vytvorili príjemnú predvianočnú atmosféru.

Koncert zmiešaného speváckeho zboru CARMINA VOCUM zo Zlatých Moraviec

Tento nádherný koncert sa konal ako súčasť farských predvianočných trhov a zvýraznil slávnostný ráz tejto radostnej adventnej nedele.

3. adventná nedeľa – svätá omša o 11:00

3. adventná nedeľa bola v našej farnosti skutočne radostná. Svätú omšu o 11:00 spríjemnili hudobní hostia Mgr. Zuzana Hudecová Molnárová (spev), Erika Beňušová, DiS.art. (husle), Romana Beňušová (cimbal, husle). Zazneli adventné piesne, ktoré si spolu s nimi mohli zanôtiť aj všetci veriaci, ale aj skladby na počúvanie od ABTa, Händla, Cacciniho a Bacha.

Rorátne sväté omše

Počas adventu sa v našom farskom kostole každú stredu a piatok slávili rorátne sväté omše.

Svätý Mikuláš na detskej svätej omši

Tak ako každý rok, sv. Mikuláš opäť zavítal medzi deti z našej farnosti. A to priamo na detskú svätú omšu.

Tvorivé dielne – blížia sa Vianoce

Počas tvorivých dielní v Advente sme sa zamerali na blížiace sa Vianoce: vyrábali sme Vianočné pozdravy, ozdoby a dekorácie. 

Tvorivé dielne po 1. adventnej nedeli

Deti zdobili medovníčky, niektoré jej lákavej vôni neodolali… tvorili ozdoby na adventný veniec, či do interiéru svojho bytu.