Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky
fb icon       Facebooková stránka farnosti

Farnosť

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu (28. 2. – 7. 3. 2021) 

Živý prenos svätej omše – streda 3. 3. 2021 19:30 – Kostol Ducha Svätého

Živý prenos krížovej cesty a svätej omše – piatok 5. 3.  2021 19:00 – Kostol Ducha Svätého

Živý prenos svätej omše – nedeľa 7. 3. . 2021 10:00 – Kostol Ducha Svätého

Zamyslenie na utorok – Mt 23, 1 – 12

Príklad

Hovoria a nekonajú. Taká je charakteristika pre elitu vyvoleného ľudu. Hovoria a nekonajú. Zahanbujúce slová, ale nie tragické. Tragickými by sa stali, keby sa nedali zmeniť.

Hovoriť a konať. Úloha Kristových učeníkov. Umývať nohy, nie hlavy. Dať príklad života podľa evanjelia. Napísať vlastným životom pokračovanie Kristovho evanjelia. Príležitostí je aj dnes veľa. Nerobiť hanbu Ježišovi!

Bez verejných bohoslužieb!

Naďalej rešpektujeme hygienické opatrenia a sväté omše slúžime bez účasti verejnosti. Večerné úmysly slúži pán kaplán, ranné slúži farár. V nedeľu slúžime úmysly iba za farnosť.

Vestibul kostola je otvorený pre súkromnú modlitbu počas dňa.

Krsty, sobáše a pohreby môžu byť za účasti maximálne 6 osôb. Ostatné veci riešime individuálne.

Neváhajte nás volať v prípade zaopatrovania ťažko chorých ľudí.

Z Kostola Ducha Svätého vysielame sväté omše v stredu, piatok o 19:30 a v nedeľu o 10:00 na farskom YouTube „levice rybniky“.

Využime tento čas na obnovu vzťahov v rodine, spoločnosti, Cirkvi a hlavne s naším Pánom!

Stanovisko KBS k očkovaniu proti Covid-19

Archív aktualít
Informácie k sviatosti birmovania
Modlitby otcov

Stretnutia anonymných alkoholikov
Kňazský seminár


Národný Týždeň Manželstva


Koledy Dobrá Novina


Prázdninové výlety

Prihláška na výlet do Zvolena – 07.07.2020
Liturgické čítania na dnes

Banskobystrická diecéza Oficiálna stránka Katolíckej cirkvi na Slovensku Združenie mariánskej mládeže Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska Rádio Lumen svatepismo.sk

Kontakt

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Fakturačné údaje

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Levice – Rybníky

Perecká 43, 934 05 Levice

  • IČO: 42118832
  • DIČ: 2022589976
  • Bankové spojenie: SK62 3100 0000 0044 4002 0900

Úradné hodiny kancelárie farského úradu Levice – Rybníky

Sviatosti

Sviatosť krstu

Veriaci, ktorí bydliskom nepatria do našej farnosti a chcú u nás krstiť, je potrebné aby si vyžiadali licenciu ku krstu. Tento dokument vydáva farský úrad v mieste bydliska.

Ku krstu je potrebné priniesť si bielu košieľku a krstnú sviečku.

Sviatosť krstu udeľujeme vždy v nepárny kalendárny týždeň v sobotu o 10.00 hod. Poučenie je tiež v sobotu nepárneho kalendárneho týždňa o 9.00 hod. na farskom úrade.

Podmienky:

Sviatosť manželstva

Podmienky:

 

Farnosť Levice – mesto