Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Symboly farnosti

Erb, zástava a pečiatka Farnosti Levice – Rybníky

Popis erbu

Erb tvorí červený štít so siedmimi červeno-zlatými plamienkami, prevýšenými rozkrídlenou striebornou holubicou so zlatou svätožiarou v tvare trojuholníka. Na okraji štítu sa nachádza zlato-zeleno štiepená bordúra s gréckymi krížikmi striedavých tinktúr. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk s jedným strapcom na každej strane.

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu

Holubica s plameňmi v erbe farnosti vyjadruje zasvätenie farnosti Duchu Svätému. Krížiky na okraji štítu sú symbolom Všetkých Svätých, ktorým je zasvätený filiálny kostol v Mýtnych Ludanoch. Zlato-zelená bordúra pochádza z erbu mesta Levice a symbolizuje, že farnosť sa nachádza na území tohto mesta. Čierny kňazský klobúk s dvoma strapcami prislúcha podľa pravidiel cirkevnej heraldiky kňazovi v hodnosti farára a farnosti.

Autor erbu

PhDr. Ing. Miroslav Glejtek
Nitra, 20/09/2010