Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Občianske združenie Holubica

Tlačivo pre poukázanie 2% z daní:

 

Cieľom združenia je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť a zdravý životný štýl formou realizácie kultúrno-spoločenských, výchovno-vzdelávacích a športových aktivít. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, športových, sociálno – spoločenských potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov mesta Levice a okolitého regiónu.

 

CIELE ZDRUŽENIA BUDÚ NAPĹŇANÉ TÝMITO FORMAMI:

  • a) podporovať zdravotnú gramotnosť spoločnosti organizovaním kurzov, prednášok a seminárov. Dbať o zdravie a výživu formou organizovania rôznych pohybových aktivít.
  • b) rozvoj osobnosti (najmä detí a mládeže ) so snahou budovať vzťah k prírode a kultúrnemu dedičstvu
  • c) organizovanie rôznych športových podujatí. Organizácia voľnočasových aktivít a motivácii k tvorivej činnosti – tvorivé dielne, workshopy, súťaže, výstavy pre zachovanie kultúrnych hodnôt.
  • d) vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov.
  • e) realizácia kultúrno – spoločenských podujatí. Rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu detí a mládeže.
  • f) spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí.
  • g) podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácii a ďalších komunít obdobného zamerania.

Kontaktné údaje:

Občianske združenie HOLUBICA
Perecká 43
Levice 934 05
Číslo účtu: SK 15 0200 0000 0034 3219 0059
Občianskemu združeniu môžete poukázať aj 2% z Vašich daní. ĎAKUJEME VÁM.

 

Súvisiace dokumenty: