Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Sviatosti

Katolícka cirkev má 7 sviatostí. Ustanovil ich Kristus. Krst, birmovanie a posvätná vysviacka dávajú človeku nezmazateľný znak. Ďalšie sviatosti sú manželstvo, pomazanie chorých, sviatosť pokánia a eucharistia.

Iba raz sa prijíma krst, birmovanie a posvätná vysviacka. Sviatosť pomazania chorých, eucharistia a sviatosť pokánia sa prijímajú opakovane. Manželstvo je možné znova prijať po ovdovení. Krst a birmovanie sú sviatosti uvádzania do kresťanského života, sviatosť pokánia a pomazania chorých sú sviatosti uzdravovacie.

Sviatosť posvätnej vysviacky a sviatosť manželstva nazývame stavovskými sviatosťami, slúžia spoločenstvu.