Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 3. nedeľu cez Rok (24. 1. – 31. 1. 2021)

DátumČasÚmysel
Nedeľa 24. 1.
3. nedeľa cez Rok
   
10:00 stream
        
Za farnosť
 Pondelok – 25. 1.
Obrátenie sv. Pavla, sviatok
 † rodičia Terézia a Július Foltán   
Za zdravie a BP pre deti a vnúčatá
Utorok –  26. 1.
Sv. Timotej a Títus, spomienka
 † MUDr. Karol Šúth
† Helena Blašková, manžel a syn a za BP pre dcéru
Streda – 27. 1.
Féria
 
19:30 stream
† Štefan Slažák
† manžel Štefan, rodičia Alžbeta a Štefan
Štvrtok – 28. 1.
Sv. Tomáš Akvin., spomienka
   † Marko
† rodičia z OS, rodina a BP pre rodinu
Piatok – 29. 1.
Féria
 
19:30 stream
† Ladislav a Helena
† Jozef, 9. výr.
Sobota – 30. 1.
Féria
 † rodina
† Michal Čerťanský
Nedeľa 31. 1.
4. nedeľa cez Rok
   
10:00 stream
      
Za farnosť
 • Naďalej rešpektujeme hygienické opatrenia a sväté omše slúžime bez účasti verejnosti. Večerné úmysly slúži pán kaplán, ranné slúži farár. V nedeľu slúžime úmysly iba za farnosť.
 • Vestibul kostola je otvorený pre súkromnú modlitbu počas dňa. Krsty, sobáše a pohreby môžu byť za účasti maximálne 6 osôb. Ostatné veci riešime individuálne.
 • Neváhajte nás volať v prípade zaopatrovania ťažko chorých ľudí.
 • Z Kostola Ducha Svätého vysielame sväté omše v stredu a piatok o 19:30 a v nedeľu o 10:00 na farskom YouTube „levice rybniky“.
 • Dnes slávime Nedeľu Božieho slova.
 • Ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na účet, alebo prinášate na faru. Veľmi nám tým pomáhate. Ste super.

Povzbudzujeme sa navzájom k prejavom lásky podľa nášho povolania.

Farské oznamy na 2. nedeľu cez Rok (17. 1. – 24. 1. 2021)

DátumČasÚmysel
Nedeľa 17. 1.
2. nedeľa cez Rok
    10:00 stream         Za farnosť
 Pondelok – 18. 1.
Féria
 † rodičia   
Za BP a dary D. Sv. pre rodiny Mintálovú, Valentovú a Sedmákovú
Utorok –  19. 1.
Féria
 † rodičia Husárovci
† Peter Mlynka, kňaz
Streda – 20. 1.
Féria
  19:30 stream† otec Július Bugár a brat
† starí rodičia
Štvrtok – 21. 1.
Sv. Agnesa, panna, spom.
   † Mons. Vincent Malý
† Anna  a Milan Parobok a sestra Viera
Piatok – 22. 1.
Féria
  19:30 stream   Za BP, silnú vieru dary D. Sv. pre syna s priateľkou a vnuka
† rodičia a za Božiu pomoc pre rodinu
Sobota – 23. 1.
Féria
    Na úmysel         
Za Božie požehnanie a pomoc pre dcéry
Nedeľa 24. 1.
3. nedeľa cez Rok
    10:00 stream       Za farnosť
 • Naďalej rešpektujeme hygienické opatrenia a sväté omše slúžime bez účasti verejnosti. Večerné úmysly slúži pán kaplán, ranné slúži farár. V nedeľu slúžime úmysly iba za farnosť.
 • Vestibul kostola je otvorený pre súkromnú modlitbu počas dňa. Krsty, sobáše a pohreby môžu byť za účasti maximálne 6 osôb. Ostatné veci riešime individuálne.
 • Neváhajte nás volať v prípade zaopatrovania ťažko chorých ľudí.
 • Z Kostola Ducha Svätého vysielame sväté omše v stredu a piatok o 19:30 a v nedeľu o 10:00 na farskom YouTube „levice rybniky“.
 • Celá cirkev pamätá vo svojich modlitbách na jednotu kresťanov celý budúci týždeň. Pripojme sa aj my vo svojich súkromných modlitbách.  
 • O týždeň slávime Nedeľu Božieho slova.
 • Ďakujeme za milodary, ktoré nám hojne posielate na účet. Veľmi nám tým pomáhate. Ste super.

Povzbudzujeme sa navzájom k prejavom lásky podľa nášho povolania.

Farské oznamy na 1. nedeľu cez Rok (10. 1. – 17. 1. 2021)

DátumČasÚmysel
Nedeľa 10. 1.
Krst Krista Pána
    10:00 stream         Za farnosť
 Pondelok – 11. 1.
Féria
 † rodičia Ján a Mária a syn Anton   
Za uzdravenie krstnej dcéry Adriany
Utorok –  12. 1.
Féria
    Za pátra Radoslava Kottru, SVD   
Za BP, zdravie pre dcéru Ľudmilu a Kristínu a mamu Máriu
Streda – 13. 1.
Féria
  19:30 stream† Štefan Slažák   
Poďakovanie a za Božiu pomoc
Štvrtok – 14. 1.
Féria
   † manžel a syn Roman Gažo
† Andrej Pavlík a starí rodičia Grežovci
Piatok – 15. 1.
Féria
  19:30 stream† Ladislav a starí rodičia   
Prosba o BP pre deti s rodinami a dary DS pre vnúčatá
Sobota – 16. 1.
Féria
 † Mária a Ján Horniak   
Poďakovanie za uzdravenie syna
Nedeľa 17. 1. 2. nedeľa cez Rok    10:00 stream       Za farnosť
 • Naďalej rešpektujeme hygienické opatrenia a sväté omše slúžime bez účasti verejnosti. Večerné úmysly slúži pán kaplán, ranné slúži farár. V nedeľu slúžime úmysly iba za farnosť.
 • Vestibul kostola je otvorený pre súkromnú modlitbu počas dňa. Krsty, sobáše a pohreby môžu byť za účasti maximálne 6 osôb. Ostatné veci riešime individuálne.
 • V prípade zaopatrovanie nás volajte domov a nie do nemocnice, kde je nám ťažko sa dostať.
 • Z Kostola Ducha Svätého vysielame sväté omše v stredu a piatok o 19:30 a v nedeľu o 10:00.
 • Ďakujeme za zbierku pre nášho kubánskeho misionára pátra Radoslava Kottru, SVD. Úmysly svätých omší, ktoré ste mohli pridať k milodaru, bude páter slúžiť počas ďalších troch rokov na Kube.
 • Keďže sme tento rok nemohli koledovať Dobrú novinu, ktorou deti zbierajú milodary pre slovenské dobročinné projekty v Afrike, môžete svoju podporu poslať rovno na účet Dobrej noviny: IBAN: SK77 1100 0000 0029 4045 7894. Viac info: https://www.dobranovina.sk/podporim/.
 • Ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na účet. Veľmi nám tým pomáhate. Ste super.

Povzbudzujeme sa navzájom k prejavom lásky podľa nášho povolania.

Farské oznamy na 2. vianočnú nedeľu (3. 1. – 10. 1. 2021)

DátumČasÚmysel
Nedeľa 3. 1.
2. nedeľa po Narodení Pána
    10:00 stream           Za farnosť  
 Pondelok – 4. 1.
Féria
    Za BP a dary D. Sv. pre deti a vnúčatá
† syn Ján, manžel Ján Kévely a rodičia
Utorok –  5. 1.
Féria
 †  Alžbeta Kéryová, rod. Ragáčovci a Kéryovci
† Jozef Novosad
Streda – 6. 1.
Zjavenie Pána – slávnosť
  10:00 stream      Za farnosť
Štvrtok – 7. 1.
Féria
   † súrodenci, rodičia z oboch strán a Alexandra   
Za uzdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Piatok – 8. 1.
Féria
  19:30 stream   Za tých, na ktorých v modlitbe nikto nepamätá   
Za uzdravenie, BP a dary D. Sv. pre manžela
Sobota – 9. 1.
Féria
    Za Božiu pomoc pre rodinu   
Za pokoj v rodine
Nedeľa 10. 1.
Krst Krista Pána
    10:00 stream       Za farnosť
 • Rešpektujeme hygienické opatrenia a sväté omše slúžime bez účasti verejnosti. Večerné úmysly slúži pán kaplán, ranné slúži farár. V nedeľu slúžime úmysly iba za farnosť.
 • Vestibul kostola je otvorený pre súkromnú modlitbu počas dňa. Krsty, sobáše a pohreby môžu byť za účasti maximálne 6 osôb. Ostatné veci riešime individuálne.
 • V prípade zaopatrovanie nás volajte domov a nie do nemocnice, kde je nám ťažko sa dostať.
 • Máme možnosť podporiť nášho kubánskeho misionára pátra Radoslava Kottru, SVD. Počas tohto týždňa môžete na číslo účtu jeho mamy poslať intenciu, ktorú potom páter odslúži na Kube, kam v polovičke januára odchádza. Keďže je tam veľká chudoba a nesloboda, dúfam, že všetci budeme štedrí. Do poznámky uveďte úmysel svätej omše. Ďakujeme. IBAN: SK80 0900 0000 0000 2837 2033 – mama Edita Kottrová. Intencie môžete aj v týždni priniesť osobne na faru.
 • Minulú nedeľu ste zakúpením Sviečky za nenarodené deti podporili Fórum života sumou 185 €. Srdečne ďakujeme. Rovnako ďakuje aj náš Vincentík. Vďaka projektu Daruj radosť sme podporili 87 rodín a jednotlivcov v našom meste.
 • Po celom Slovensku sa od začiatku pandémie utvorili tzv. Archy, kde sa ľudia modlia počas celého dňa za odvrátenie zla a za Božiu pomoc pre všetkých, ktorí v pandémii slúžia a riskujú svoje zdravie i životy. Ak by ste sa chceli zapojiť do našej Archy bl. Zdenky, kontaktujte, prosím, pani M. Vraželovú na čísle: 0903 798 681.
 • Ak poznáte starších a chorých ľudí, ktorí potrebujú povzbudenie, pošlite nám, prosím, ich kontakt. Možno niečo vymyslíme. Ďakujeme.

V Bohu vždy nájdeme silu niekoho potešiť a povzbudiť!

Farské oznamy na 1. vianočnú nedeľu (27. 12. – 3. 1. 2021)

DátumČasÚmysel
Nedeľa 27. 12.
Nedeľa Svätej rodiny  
8:00  seniori
9:00
9:30 M. Ludany
10:00 stream
11:00
19:00
   Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého   
Poďakovanie za dožité roky  

† Mária Titurusová a rodičia z oboch strán   
Za farnosť
† Tibor Sabatko, rodičia a Magdaléna
 Pondelok – 28. 12.
Sv. Neviniatka, sviatok
7:00
19:00
   Za požehnanie pre kňazov farnosti
† Viliam Šebo a syn Dušan
Utorok –  29. 12.
Féria
7:00
19:00
   Za Božiu pomoc pre rodinu
† Vilma Kádeková a rodina
Streda – 30. 12.
Féria
   Za živú vieru pre kresťanov
† Júlia a Ján Pastier
Štvrtok – 31. 12.
Féria
  16:00 stream      Poďakovanie za rok
Piatok – 1. 1.
Panna Mária Bohorodička
slávnosť

10:00 stream
   Za farnosť
Sobota – 2. 1.
Sv. Bazil a Gregor, spomienka
† Ľudovít Kytka   
Za zdravie pre manžela
Nedeľa 3. 1.
2. nedeľa po Narodení Pána  

10:00 stream
Za farnosť
 • Dnes si po svätých omšiach vo vestibule kostola môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti a tak podporíte Fórum života, ktoré sa aj v našom meste venuje ženám v ťažkých situáciách.
 • V stredu prosíme o pomoc pri upratovaní kostola po večernej svätej omši.
 • Vo štvrtok, na Starý rok, bude v našej farnosti iba jedna svätá omša o 16:00 (stream). Pri ďakovnej pobožnosti po svätej omši môžeme získať úplné odpustky.
 • V piatok máme neprikázanú slávnosť Bohorodičky Panny Márie. Sväté omše budú ako v nedeľu. Pri hymne, Veni, Creator Spiritus, môžeme tiež získať úplné odpustky. Zároveň je to prvý piatok v mesiaci. Chorých v januári spovedať nebudeme chodiť. Celodenná adorácia v tento deň nebude.
 • Sme radi, že sa zatiaľ môžeme stretávať v kostole. V chráme nám ostáva veľa voľných miest. Napriek tomu odporúčame seniorom počas veľkých slávností ostať doma a skôr chodiť do kostola mimo sviatkov. Prípadné zmeny svätých omší sledujte na našom webe.

Nech sme v Novom roku jedno srdce a jedna duša.

Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu (20. 12. – 27. 12. 2020)

DátumČasÚmysel
Nedeľa 20. 12.
4. adventná nedeľa  
8:00  seniori
9:00
9:30 M. Ludany
10:00 stream
11:00
19:00
   Za farnosť   
Za obrátenie  

† Vladislav Chmelo, pohr.
† Alena Kosnáčová, súrodenci, rodičia Kosnáčovci a Méresovci, Eva
† manžel Vladimír Majer a Anna a Ján Ťuťuris
 Pondelok – 21. 12.
Féria
7:00
11:00
19:00
   Za požehnanie pre misionára pátra Anthonyho
† Milan Bridiš, pohr.
† duše v očistci
Utorok –  22. 12.
Féria
7:00
19:00
† rodičia a starí rodičia z oboch strán   
Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc
Streda – 23. 12.
Féria
7:00
19:00
   Poďakovanie za požehnanie a pomoc pre syna a dcéru
† Ján
Štvrtok – 24. 12.
Féria
16:00
17:00 stream
21:00M.Ludany
23:00
    
Na úmysel
Piatok – 25. 12.
Narodenie Pána
slávnosť
0:00 stream
8:00  seniori
9:00
9:30 M. Ludany
10:00 stream
11:00
19:00
    
Za farnosť         Poďakovanie za každý počatý a narodený život
Sobota – 26. 12.
Sv. Štefan, prvý mučeník
sviatok
8:00  seniori
9:30 M. Ludany
11:00
19:00
† manželka Anna, rodičia a svokrovci    


† Viktor Turčok a rodičia z oboch strán
Nedeľa 27. 12.
Nedeľa Svätej rodiny  
8:00  seniori
9:00
9:30 M. Ludany
10:00 stream
11:00
19:00
   Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého         Za farnosť
† Tibor Sabatko, rodičia a Magdaléna
 • Sledujte, prosím, aktualizáciu harmonogramu svätých omší počas týždňa na našom webe.
 • V kostole je vytvorených 178 miest na sedenie. Prosíme, aby ste na slávnosť Narodenia Pána prišli iba na jednu svätú omšu. Seniorom odporúčame skôr chodiť do kostola mimo sviatkov.
 • V pondelok a utorok budeme spovedať pol hodinu pred večernou svätou omšou.
 • V stredu prosíme o pomoc pri predvianočnom upratovaní kostola po večernej svätej omši.
 • Betlehemské svetlo si môžete prísť zobrať na Štedrý deň doobeda do predsiene kostola.

Prinesme Spasiteľa svetu v tomto náročnom čase.

Zo srdca Vám prajeme pokojné zrodenie Krista medzi nami.

Farské oznamy na 3. adventnú nedeľu (13. 12. – 20. 12. 2020)

DátumČasÚmysel
Nedeľa 13. 12.
3. adventná nedeľa GAUDETE
8:00  seniori
9:00
9:30 M. Ludany
10:00 stream
11:00
19:00
† Stanislav     
Za Ružencové bratstvo  


† Eva Kosnáčová, pohr.   
Za farnosť
† Andrej a Milan Pavlík a starí rodičia
 Pondelok – 14. 12.
Sv. Ján z Kríža, spom.
7:00
19:00
   Za zdravie a Božiu pomoc pri spĺňaní povolania
† sestra Rozália a manžel
Utorok –  15. 12.
Féria
7:00
19:00
   Za zdravie a BP pre Štefana s rodinou
† manžel
Streda – 16. 12.
Féria
6:30 Roráty
19:00
   Za požehnanie pre Stanislavu a Kristínu   
Za požehnanie pre Luciu, Teréziu a Martinu
Štvrtok – 17. 12.
Féria
7:00
18:00
19:00
   Poďakovanie za 25 rokov manželstva   
Adorácia Najsvätejšej sviatosti   
Za modliacich sa Prístrešok
Piatok – 18. 12.
Féria
6:30 Latinská
19:00
† rodina a poďakovanie za dar života   
Za Božiu pomoc pre deti a uzdravenie
Sobota – 19. 12.
Féria
7:00
19:00
† Viera a Jozef Straka a rodičia z oboch strán
† Aleš Zeke
Nedeľa 20. 12.
4. adventná nedeľa  
8:00  seniori
9:00
9:30 M. Ludany
10:00 stream
11:00

19:00
   Za farnosť   
Za obrátenie    † Alena Kosnáčová, súrodenci, rodičia Kosnáčovci a Méresovci, Eva
† manžel Vladimír Majer a Anna a Ján Ťuťuris
 • Nezabúdajme dodržiavať hygienické opatrenia v kostole i mimo kostola. Ďakujeme.
 • Rorátne sväté omše slúžime v stredy a piatky ráno o 6:30. Srdečne pozývame.
 • Spoločné predvianočné spovede nebudú. Využite čas, kým sa dá. Spovedáme ráno pol hodinu pred svätou omšou, večer hodinu pred svätou omšou. V sobotu a v nedeľu budeme spovedať 2 hodiny pred večernou svätou omšou. Cez víkend budeme počas spovedanie rozdávať sväté prijímanie. Prosíme, aby ste pri vyznávaní hriechov boli absolútne struční. Rovnako sa my budeme snažiť byť absolútne struční pri poučení. V kostole sa totiž mimo svätej omše nemôže zhromažďovať veľa ľudí.
 • Náš Vincentík vyhlásil tradičnú zbierku trvanlivých potravín pre ľudí v hmotnej núdzi. Môžete nás upozorniť, kto ich najviac potrebuje. Srdečne ďakujeme aj za takýto prejav evanjeliovej lásky.

V pokore prijmime obmedzenia kvôli sebe i druhým.

Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu (6. 12. – 13. 12. 2020)

DátumČasÚmysel
Nedeľa 6. 12.
2. adventná nedeľa
8:00  seniori
9:00
9:30 M. Ludany
10:00 stream
11:00
19:00
   Za farnosť   
Za zdravie a pomoc pre manžela  

† Mária Váňová
† duše v očistci
† Jozef Kováč
 Pondelok – 7. 12.
Sv. Ambróz, biskup, UC spomienka
7:00  
19:00
† rodina  
† Mária a Štefan Strelec, Agneša a Juraj Krnáč
Utorok –  8. 12.
Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť
7:00
17:00
18:00M.Ludany
19:00 stream
   Požehnanie pre rodinu
† a živí členovia Máriinej légie      

Za farnosť
Streda – 9. 12.
Féria
6:30 Roráty
19:00
† Richard
† Ján Červenák a manželka
Štvrtok – 10. 12.
Féria
7:00
18:00
19:00
† Štefan   
Adorácia Najsvätejšej sviatosti
† Emil Porubský
Piatok – 11. 12.
Féria
6:30 Roráty
19:00
   Poďakovanie za dar života a za BP pre dcéru
† manžel Václav
Sobota – 12. 12.
Féria
7:00
19:00
† Anna, Oto, Etela, Pavol, Ján, Anna a Michal
† Vojtech Varga
Nedeľa 13. 12.
3. adventná nedeľa GAUDETE
8:00  seniori
9:00
9:30 M. Ludany
10:00 stream
11:00
19:00
† Stanislav     
Za Ružencové bratstvo  

† Eva Kosnáčová, pohr.   
Za farnosť
† Andrej a Milan Pavlík a starí rodičia
 • Nezabúdajme dodržiavať hygienické opatrenia v kostole i mimo kostola. Ďakujeme.
 • Úmysly svätých omší môžete nahlasovať aj telefonicky. Nahlasovať môžete aj chorých na svätú spoveď. Opäť upozorňujeme, že do nemocnice náš nepúšťajú.
 • V utorok je prikázaný sviatok. Pozývame na sväté omše, ale stále platí aj dišpenz.
 • Rorátne sväté omše slúžime v stredy a piatky ráno o 6:30. Srdečne pozývame.
 • Spoločné predvianočné spovede nebudú. Preto vám budeme už v tomto týždni k dispozícii každý večer od 18:00 v spovedniciach. V Mýtnych Ludanoch bude možnosť budúcu nedeľu sa vyspovedať v maďarskom jazyku po svätej omši.
 • Obnovujeme štvrtkové adorácie od 18:00.
 • Ďakujeme za darčeky k svätému Mikulášovi, ktoré môžete ešte dnes priniesť do kostola. Zároveň náš Vincentík vyhlasuje zbierku trvanlivých potravín pre ľudí v hmotnej núdzi. Môžete nás upozorniť, kto ich najviac potrebuje. Ďakujeme.

Ostaňme citliví na potreby starých a chorých ľudí.

Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu (29. 11. – 6. 12. 2020)

DátumČasÚmysel
Nedeľa 29. 11.
1. adventná nedeľa
8:00  seniori
9:00
9:30 M. Ludany
10:00 stream
11:00
19:00
† rodičia     
Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela      


Za farnosť   
Za dary Ducha Svätého pre syna
† Anton Čulík, manželka Darina a rodičia z OS
 Pondelok – 30. 11.
Sv. Ondrej, apoštol sviatok
7:00  
19:00
   Za zdravie a Božiu pomoc pre Andreja     
Za Božiu pomoc pre dcéry
Utorok –  1. 12.
Féria
7:00
19:00
† rodičia z oboch strán
† Amália a Karol Konopka
Streda – 2. 12.
Féria
6:30 Roráty
19:00
   Za dar úcty k Duchu Svätému pre farnosť
† rodičia, starí rodičia z oboch strán a rodina
Štvrtok – 3. 12.
Sv. František Xaverský, patrón diecézy, sviatok
7:00
19:00
† Mária Kollárová
† Vilma a Ján Melich, Štefan Šimko a starí    rodičia
Piatok – 4. 12.
Féria
6:30 Roráty
19:00
† Peter Vavro
† manžel Ján, rodičia z oboch strán a starí rodičia
Sobota – 5. 12.
Féria
7:00
19:00
 
† rodina Dobrovodská
Nedeľa 6. 12.
2. adventná nedeľa
8:00  seniori
9:00
9:30 M. Ludany
10:00 stream
11:00
19:00
   Za farnosť       
† duše v očistci
† Jozef Kováč
 • Nezabúdajme dodržiavať hygienické opatrenia v kostole i mimo kostola. Prosíme, aby aj rodiny sedeli v kostole šachovnicovo a nie spolu. Ďakujeme.
 • Od utorka budeme po svätých omšiach zapisovať na fare úmysly svätých omší na prvý polrok 2021. Ešte sú voľné úmysly aj na december. V nedele zapisovať nebudeme.
 • Rorátne sväté omše k úcte Panne Márii v latinskom jazyku a za svetla sviečok budeme sláviť v stredy a piatky ráno o 6:30. Srdečne pozývame.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. V kostole spovedáme od štvrtka hodinu pred večernou svätou omšou. Chorých spovedáme vo štvrtok a piatok doobeda. Počas celého piatku bude v kostole celodenná adorácia. Prosíme, aby ste sa zapísali do zoznamov na stráženie kostola.
 • Ružencové bratstvo pozývame na stretnutie v sobotu o 18:00.
 • Budúcu nedeľu je svätého Mikuláša. Tento rok budeme robiť darčeky pre komunitné centrum pri Ladislavovom dvore. Počas celého týždňa, a ešte aj v nedeľu doobeda, nám môžete priniesť balíčky do kostola. Pekne prosíme a ďakujeme.
 • Na celoslovenskú zbierku na Katolícku charitu môžete prispieť do označených pokladničiek položených na sväteničkách pri východe z kostola. Pán Boh zaplať za milodary.

Ostaňme citliví na potreby starých a chorých ľudí.

Farské oznamy na 34. nedeľu cez Rok (22. 11. – 29. 11. 2020)

DátumČasÚmysel
Nedeľa 22. 11.
Nedeľa Krista Kráľa
8:00  seniori
9:00
9:30 M. Ludany
10:00 stream
11:00
19:00
† rodina Ráczová, Hajduová a Galbičková        


Za farnosť  

† rodina Vajdová
 Pondelok – 23. 11.
Féria
7:00
19:00
 
† svokrovci a rodina
Utorok –  24. 11.
Sv. Vietnamskí mučeníci spomienka
7:00  
19:00
† Erika Obročníková  
† Božena Horniaková
Streda – 25. 11.
Féria
7:00
19:00
    
Za rodinu (živá)
Štvrtok – 26. 11.
Féria
7:00
19:00
 
† Ján a rodičia z oboch strán
Piatok – 27. 11.
Féria.
7:00
19:00
   Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého   
Poďakovanie za milosti
Sobota – 28. 11.
Féria
7:00
19:00
† Terézia Oravcová, Terézia Považanová
† otec a za Božiu pomoc pre mamu
Nedeľa 29. 11.
1. adventná nedeľa
8:00  seniori
9:00
9:30 M. Ludany
10:00 stream
11:00
19:00
† rodičia         


Za farnosť  

† Anton Čulík, manželka Darina a rodičia z OS
 • Sledujte, prosím, počas týždňa oznamy ohľadom možnej zmeny harmonogramu slávenia svätých omší v nedeľu.
 • Nezabúdajme dodržiavať hygienické opatrenia v kostole i mimo kostola. Prosíme, aby aj rodiny sedeli v kostole šachovnicovo a nie spolu. Ďakujeme.
 • V piatok v kostole oslávime spolu s našimi sestričkami sviatok Panny Márie Zázračnej medaily. Pripomíname si 190 rokov od zjavenia svätej Kataríne Laboure.
 • Budúcou nedeľou začíname nový liturgický rok. Počas svätých omší budeme svätiť adventné vence. Prineste ich, prosím, pred obetný stôl.
 • O týždeň v nedeľu bude celonárodná zbierka na Katolícku charitu. Ďakujeme za milodary. Rovnako ďakujeme, za všetky milodary, ktoré ste nám poslali na náš farský účet. Vážime si vašu všímavosť a ochotu podieľať sa na živote farnosti. Ďakujeme.  

Ostaňme citliví na potreby starých a chorých ľudí.