Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 26. nedeľu cez Rok (26. 9. – 3. 10. 2021)

DátumČasÚmysel
Nedeľa26. 9.
26. nedeľa cez Rok
8:00 očkovaní
9:00 základ
9:30 M. Ludany
11:00 očkovaní
19:00 OTP
   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu   
Za zdravie pre d. p. Štefana Čunderlíka      

Za farnosť
† rodičia Halabukovci
 Pondelok – 27. 9.
Sv. Vincent de Paul, spomienka
7:00 základ
19:00 základ
   Za celú vincenskú rodinu
† rodičia, brat Ondrej a starí rodičia z oboch strán
Utorok –  28. 9.
Féria
7:00 základ
19:00 základ
† Alena Malíková a rodina
† Andrej Pavlík a starí rodičia Grežovci
Streda – 29. 9.
Sv. archanjeli, sviatok
7:00 základ
19:00 základ
† rodičia Júlia a Ondrej, ich rodičia a sestra Marta
† Ján Kováč
Štvrtok – 30. 9.
Sv. Hieronym, kňaz, spomienka
7:00 základ
18:00
19:00 OTP
† rodina Šterciová   
Adorácia Najsvätejšej sviatosti   
† rodičia, sestry a starí rodičia z oboch strán
Piatok – 1. 10.
Sv. Terezka Ježiškova, spomienka
7:00 základ
18:00
19:00 OTP
† Július Bella s rodinou   
Adorácia Najsvätejšej sviatosti   
Poďakovanie za dožité roky a prosba o zdravie a BP
Sobota – 2. 10.
Svätí anjeli strážcovia, spomienka
7:00 základ
18:00 základ
19:00 OTP
† Františkovia v rodine   

† rodičia Anna a Pavol Máčaj
Nedeľa3. 10.
27. nedeľa cez Rok
8:00 očkovaní
9:00 základ
9:30 M. Ludany
11:00 očkovaní
19:00 OTP
   Za Božie požehnanie pre Michala Trnku (70 r.)     


† Milan Bridiš a Stanislav Rypák   
Za farnosť
 • Vzadu v kostole si môžete zobrať ikonu Panny Márie, Matky Eucharistie, pri ktorej si môžete v októbri vykonať domácu pobožnosť, ktorú pripravili Pápežské misijné diela.
 • V mesiaci októbri môžeme pri modlitbe ruženca získať úplné odpustky v kostole i v rodine.  
 • Máme prvý piatok v mesiaci. V kostole spovedáme od štvrtka hodinu pred večernou svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. V piatok bude adorácia od 18:00.
 • Ružencové bratstvo pozývame na stretnutie (OTP) v sobotu 17:30 v kostole na výmenu kartičiek.
 • Rodičov prvoprijímajúcich detí pozývame na stretnutie budúcu nedeľu o 16:00 v kostole a rodičov birmovancov o 17:00 v kostole. Birmovancov pozývame o 17:00 na faru.
 • Dobrý nápad je namiesto zapisovania do zoznamov v kostole priniesť do kostola lístok s napísaným menom a telefónnym číslom. Zároveň rušíme obetný sprievod v kostole.
 • Dnes môžete v kostole prispieť na celoslovenskú zbierku na Kubu a pred kostolom zas do nášho zvončeka. Zo srdca ďakujeme.
 • Úprimne ďakujeme organizácii Femina za službu, ktorú v našom meste vykonáva pre ženy v núdzi (nečakané tehotenstvo, násilie,…). Pomôžme im finančne na účet: SK22 0900 0000 0051 1533 0109 (správa pre prijímateľa: Femina 2021). Ďakujeme.

Farské oznamy na 25. nedeľu cez Rok (19. 9. – 26. 9. 2021)

DátumČasÚmysel
Nedeľa19. 9.
25. nedeľa cez Rok
8:00 očkovaní
9:30 M. Ludany
11:00 očkovaní
19:00 základ
† Viliam a rodina  

† Dušan Pompa   
Za farnosť
 Pondelok – 20. 9.
Sv. Kórejskí mučeníci, spomienka
7:00 základ
19:00 základ
† Rozália, Florián a Dominik a BP pre rodinu
† rodičia, brat a starí rodičia z oboch strán
Utorok –  21. 9.
Sv. Matúš, apoštol, sviatok
7:00 základ
19:00 základ
† Vladimír, Edita a ich rodičia a súrodenci
† Peter Naď
Streda – 22. 9.
Féria
7:00 základ
19:00 základ
† Monika Slušná
† rodina
Štvrtok – 23. 9.
Sv. Páter Pio, kňaz, spomienka
7:00 základ
18:00
19:00 OTP
† Michal, Mária a rodičia z oboch strán  
Adorácia Najsvätejšej sviatosti   
Za Božiu milosť pre novomanželov
Piatok – 24. 9.
Posviacka BB katedrály, sviatok
7:00 základ
19:00 OTP
† otec Ľubomír
† Emília Oravcová, manžel a za BP pre deti
Sobota – 25. 9.
Féria
7:00 základ
18:00 základ
19:00 OTP
† Miriam Rusnáková a otec Karol Homola   

Poďakovanie za dožité roky a za BP pre deti a vnúčatá
Nedeľa26. 9.
26. nedeľa cez Rok
8:00 očkovaní
9:00 základ
9:30 M. Ludany
11:00 očkovaní
19:00 OTP
   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu     


Za farnosť
† rodičia Halabukovci
 • Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom z našej farnosti a aj všetkým účastným slávností so Svätým Otcom. Máme hlboké zážitky, ktoré sa, dúfam, dotknú našich životov. Živ, Bože, Otca Svätého!
 • Štvrtok po svätej omši pozývame na posledné polhodinové čítanie z katechéz pápeža Františka o prežívaní svätej omši.
 • V nedele o 11:00 pozývame na „rodinné sväté omše“.
 • V sakristii kostola sú prihlášky na prvé sväté prijímanie a birmovku, dospelí sa nahlasujú osobne na fare.
 • Nové obmedzenia v kostole. Kapacita kostola sa od pondelka znižuje na 50 ľudí v režime „základ“, 150 v režime „OTP“. Ranné sväté omše budú v režime základ od pondelka do soboty, ako aj večerné od pondelka do stredy. Večerné sväté omše od štvrtka do nedele budú v režime OTP. Len pre zaočkovaných budú sväté omše v nedeľu 8:00 a 11:00. Doplníme ešte sväté omše pre základ v sobotu o 18:00 a v nedeľu 9:00. Tieto doplnené sväté omše budú nespievané a krátke. V kostole musíme všetci používať respirátor a zapisovať zoznam prítomných.
 • Budúcu nedeľu vyhlásila KBS charitatívnu zbierku na Kubu, ktorá sa zmieta v obrovskom sociálnom, zdravotníckom a politickom kolapse. Pán Boh zaplať.

Farské oznamy na 24. nedeľu cez Rok (12. 9. – 19. 9. 2021)

DátumČasÚmysel
Nedeľa12. 9.
24. nedeľa cez Rok
8:00
9:30 M. Ludany
11:00
19:00
† Mária Foltánová, Katarína a Ján Kevély       


Za požehnanie pre Márie   
Za farnosť
 Pondelok – 13. 9.
Sv. Ján Zlatoústy, spomienka
7:00
19:00
† starí rodičia Husárovci a Hrivnákovci
† Mária a Július Libo, Alojz a rodičia
Utorok –  14. 9.
Povýšenie sv. Kríža, sviatok
7:00
19:00
   Za BP a zdravie pre syna Ota, Martina a mamu Máriu   
Za dary Ducha Svätého pre rodinu
Streda – 15. 9.
Sedembolestná P. Mária, slávnosť
 
19:00
† rodičia Krištofovci a poďakovanie za dožité roky mama (75 r.), dcéra Zuzana (55 r.)
Štvrtok – 16. 9.
Sv. Kornel a Cyprián spomienka
7:00
18:00
19:00
   Za požehnanie rodiny a dary Ducha Svätého   
Adorácia Najsvätejšej sviatosti
† Štefan
Piatok – 17. 9.
Féria
7:00
19:00
   Za BP a dary Ducha Svätého pre deti a vnúčatá
† manžel Štefan Šebeštín a rodičia z oboch strán
Sobota – 18. 9.
Féria
7:00
19:00
   Na úmysel   
Za dary Ducha Svätého a požehnanie
Nedeľa19. 9.
25. nedeľa cez Rok
8:00
9:30 M. Ludany
11:00
19:00
† Viliam a rodina  


† Dušan Pompa   
Za farnosť
 • Dnes o 15:30 sa rozozvučia zvony na všetkých katolíckych chrámoch Slovenska, aby počas 12 min vítali pápeža Františka v našej krajine.
 • Dnešný deň končí registrácia očkovaných na podujatia so Svätým Otcom na Slovensku. Z nášho dekanátu pôjdu na svätú omšu do Šaštína 3 autobusy. Odchod bude ráno 2:30 od Kostola Ducha Svätého a od parkoviska pri Lidl. V autobuse budeme vyberať 15 € na osobu. Nezabudnite mať so sebou preukaz totožnosti a vytlačenú vstupenku, prípadne doklad o očkovaní alebo testovaní či prekonaní Covidu. Je potrebné rúško/respirátor, môžeme si zobrať občerstvenie, vodu (nie sklenenú fľašu), prípadne malú stoličku.
 • V stredu je štátny sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Cirkvou nie je prikázaným sviatkom. V našom kostole bude iba jedna svätá omša – večer o 19:00.
 • Štvrtok po svätej omši pozývame na polhodinové čítanie z katechéz pápeža Františka o prežívaní svätej omši.
 • V sakristii kostola sú prihlášky na prvé sväté prijímanie a birmovku, dospelí sa nahlasujú osobne na fare.
 • Nové obmedzenia v kostole. Od pondelka rána do soboty rána budú v kostole sväté omše pre všetkých. Je potrebné zapísať sa do zoznamu. Odporúčame mať vlastné pero. V nedeľu o 8:00 a 11:00 bude svätá omša iba pre očkovaných (neočkovaní môžu stáť pred kostolom). V tomto prípade sa nemusíme zapisovať. V sobotu večer a v nedeľu večer prosíme, aby do kostola prišli iba nezaočkovaní. Vtedy je kapacita kostola obmedzená na 150 ľudí. Prosíme, aby nezaočkovaní prišli iba na jednu z týchto svätých omší.
 • V nedele o 11:00 pozývame na „rodinné sväté omše“.

Farské oznamy na 23. nedeľu cez Rok (5. 9. – 12. 9. 2021)

DátumČasÚmysel
Nedeľa5. 9.
23. nedeľa cez Rok
8:00
9:30 M. Ludany
11:00  Veni Sancte
19:00
† Ján Titurus a rodičia Júlia a Ondrej       

Za farnosť   

Za Božiu pomoc a zdravie pre manžela
 Pondelok – 6. 9.
Féria
7:00
19:00
   Za Božie požehnanie pre rodinu, deti a vnúčatá   
Za požehnanie pre dcéry s rodinami
Utorok –  7. 9.
Sv. Košickí mučeníci, spomienka
7:00
19:00
† Anna, Michal, Ján, Anna, Oto
† Klára a Michal Ďurovič
Streda – 8. 9.
Narodenie P. Márie, sviatok
7:00
19:00
   Na úmysel sestry Miriam   
Za BP a dary D. Sv. pre Tomáša, Zuzanu a rodiny z OS
Štvrtok – 9. 9.
Féria
7:00
18:00
19:00
† Eva a syn Marek   
Adorácia Najsvätejšej sviatosti   
Za obrátenie manžela a detí s rodinami a za dar viery
Piatok – 10. 9.
Féria
7:00
19:00
   Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu Behulovú
† Janka Gurvayová, rodičia Petronela a Alexander
Sobota – 11. 9.
Féria
7:00
19:00
† Milan Kicka a rodina
† Juliana, Štefan, zať Ján a rodičia z oboch strán
Nedeľa12. 9.
24. nedeľa cez Rok
8:00
9:30 M. Ludany
11:00
19:00
† Mária Foltánová, Katarína a Ján Kevély       

Za požehnanie pre Márie   
Za farnosť
 • Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na Farský deň aj napriek nepriaznivému počasiu. O to viac ďakujeme organizátorom a účinkujúcim. Vďaka tombole 175 € sme cez náš Vincentík podporili deti zo sociálnych slabších rodín. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 • Od pondelka do soboty budú v našom kostole opäť bývať ranné sväté omše o 7:00.
 • Štvrtok po svätej omši pozývame na polhodinové čítanie z katechéz pápeža Františka o prežívaní svätej omši.
 • V mesiaci september prebieha prihlasovanie na prípravu pred prijatím sviatostí. Na prvé sväté prijímanie (tretiaci) a birmovku (deviataci) sa môžu prihlásiť len deti z našich základných škôl, poprípade aj iné deti, ktoré v kostole vykonávajú nejakú službu (miništranti, zbor). Podmienkou je minimálne 3-ročné navštevovanie náboženstva v škole. Prihlášky nájdete v sakristii kostola. Dospelí sa nahlasujú osobne na fare.
 • Podarilo sa nám už naplniť jeden autobus na svätú omšu so Svätým Otcom v Šaštíne. Do budúcej nedele sa môžete ďalej prihlasovať z farnosti, ale aj z okolia. Nezabudnite na registráciu na https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/registracia/sastin/. Komu sa podarilo dostať pozvánku do VIP zóny, musí sa registrovať ešte raz. Od pondelka sa môže registrovať aj OPT skupina! O týždeň vyhlásime presný čas odchodu z Levíc. Veľmi sa tešíme na prítomnosť „hlavy Katolíckej cirkvi“ medzi nami. Nech Pán žehná nášho pápeža Františka.

Farské oznamy na 22. nedeľu cez Rok (29. 8. – 5. 9. 2021)

DátumČasÚmysel
Nedeľa29. 8.
22. nedeľa cez Rok
8:00
9:30 M. Ludany
11:00
19:00
   Za farnosť     

Poďakovanie a BP pre Luciu, Teréziu, Zuzanu, Martinu a Matúša   
Za uzdravenie a Božiu pomoc
 Pondelok – 30. 8.
Féria
 
19:00
    
Za požehnanie pre dcéru
Utorok –  31. 8.
Féria
 
19:00

† rodičia z OS, rodina Mišíková, Špaňová, Hanusová
Streda – 1. 9.
Féria
 
19:00
    
Za požehnanie pre rodinu Mordényiová
Štvrtok – 2. 9.
Féria
18:00
19:00
   Adorácia Najsvätejšej sviatosti   
Poďakovanie za 80 r. života a prosba o BP
Piatok – 3. 9.
Sv. Gregor Veľký, pp., spomienka
18:00
19:00
   Adorácia Najsvätejšej sviatosti    
Za Máriinu légiu, (100 rokov založenia)
Sobota – 4. 9.
Féria
 
19:00
 
† rodičia Štefan a Zuzana, manžel a brat
Nedeľa5. 9.
23. nedeľa cez Rok
8:00
9:30 M. Ludany
11:00
19:00
† Ján Titurus a rodičia Júlia a Ondrej       


Za farnosť   
Za Božiu pomoc a zdravie pre manžela
 • Dúfame, že dnes počasie vydrží a budeme môcť sa stretnúť na Farskom dni. Pre prípad nepriaznivého počasia bude otvorená fara, altánok aj kňazský byt v kostole. Na plagátiku nájdete zaujímavý program, spomenieme len muziku Norberta Pompu a jeho band, tombolu, za ktorej prinesenie patrí všetkým veľká vďaka, súťaž o najlepší koláč a hlavne predstavovanie našich malých farských spoločenstiev. Tešíme sa na vás.
 • Štvrtok po svätej omši pozývame na polhodinové čítanie z katechéz pápeža Františka o prežívaní svätej omši.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od štvrtka hodinu pred svätou omšou, chorých spovedáme v piatok doobeda. V piatok bude pred svätou omšou hodinová adorácia.
 • Ružencové bratstvo pozývame v sobotu na stretnutie v kostole o 17:50.
 • Budúcu nedeľu pri svätej omši o 11:00 sa budeme modliť Veni sancte za žiakov a študentov.
 • Ak Svätý Otec precestuje toľké kilometre za nami, tak veľmi vyzývame všetkých, ktorí môžu, aby sme my vycestovali za ním do Šaštína alebo s pánom kaplánom do Košíc. Registrácia na https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/registracia/sastin/ trvá niekoľko dní. Zaregistrovaní záujemcovia o cestu autobusom do Šaštína sa môžu zapísať v sakristii kostola do zoznamu. Prihlásiť sa môžu aj mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania osobne na fare. Nech Pán žehná nášho pápeža Františka.

Farské oznamy na 21. nedeľu cez Rok (22. 8. – 29. 8. 2021)

DátumČasÚmysel
Nedeľa22. 8.
21. nedeľa cez Rok
8:00
9:30 M. Ludany
11:00
19:00
   Za farnosť  


† otec Jozef Libo a manželka Mária
† Margita a Viliam Kostolányi
 Pondelok – 23. 8.
Féria
 
19:00
 
† Jozefína a Ján Bedej a syn
Utorok –  24. 8.
Sv. Bartolomej, sviatok
 
19:00
 
† Alžbeta, 10. výr.
Streda – 25. 8.
Féria
 
19:00
 
† Laurinc
Štvrtok – 26. 8.
Féria
18:00
19:00
   Adorácia Najsvätejšej sviatosti
† rodina Dovalová, Marčišovičová a Hruškovicová
Piatok – 27. 8.
Sv. Monika, spomienka
 
19:00
     
Za zdravie pre Dušana
Sobota – 28. 8.
Sv. Augustín, spomienka
 
19:00
 
† Jozef Polák, Anna a rodičia z oboch strán
Nedeľa29. 8.
22. nedeľa cez Rok
8:00
9:30 M. Ludany
11:00
19:00
   Za farnosť     

Poďakovanie a BP pre Luciu, Teréziu, Zuzanu, Martinu a Matúša   
Za uzdravenie a Božiu pomoc
 • Ďakujem za pomoc pri maľovaní prístreška, ešte nám ostala práca asi tak na jeden deň.
 • Štvrtok po svätej omši pozývame na polhodinové čítanie z katechéz pápeža Františka.
 • O týždeň oslávime náš Farský deň (15:00 – 18:30). Tešíme na spoločné stretnutie a vzájomné spoznávanie. Pripravené budú grilované dobroty, cukrová vata, kofola, pivko (50 centov), pre deti skákací hrad, jazda na koni, zábavné hry a pre rodiny rôzne súťaže a aktivity. Zároveň sa pokúsime predstaviť každé spoločenstvo, ktoré je aktívne v našej farnosti. Počas celého programu si budete môcť zakúpiť tombolu (50 centov), ktorou podporíme sociálne slabšie rodiny na začiatok školského roka (Vincentík). Prosíme farníkov, ktorí majú obchody, alebo niečo vyrábajú, aby nám venovali nejaké ceny do tomboly. Samozrejme bude prebiehať tradičná súťaž o najchutnejší koláč. Prosíme Pána o pekné počasie. Tešíme sa vzájomne jeden na druhého.
 • Pripomíname, že z Levíc pôjdeme spoločne autobusom na stretnutie so Svätým Otcom v Šaštíne. Zapisovať na autobus sa začneme až budúci týždeň. Dovtedy sa musí každý sám zaregistrovať na: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/registracia/sastin/. Pre zasvätené osoby a rozdávateľov svätého prijímania bude registrácia spustená čoskoro.

Farské oznamy na 20. nedeľu cez Rok (15. 8. – 22. 8. 2021)

DátumČasÚmysel
Nedeľa15. 8.
Nanebovzatie Panny Márie
8:00
9:30 M. Ludany
11:00
19:00
   Za zdravie a Božiu pomoc     

Za farnosť   
Za požehnanie pre dcéry
 Pondelok – 16. 8.
Féria
 
19:00
    
Za Božiu milosť pre novomanželov
Utorok –  17. 8.
Féria
 
19:00
    
Za zdravie a BP pre rodinu Gyalokayovú
Streda – 18. 8.
Féria
 
19:00
    
Poďakovanie za dožité roky a prosba o BP
Štvrtok – 19. 8.
Féria
18:00
19:00
   Adorácia Najsvätejšej sviatosti
† František Dupák
Piatok – 20. 8.
Sv. Bernard, UC, spomienka
 
19:00
 
† manžel a za Božiu pomoc pre deti
Sobota – 21. 8.
Sv. Pius X., pápež, spomienka
 
19:00
    
Poďakovanie za Božiu pomoc
Nedeľa22. 8.
21. nedeľa cez Rok
8:00
9:30 M. Ludany
11:00
19:00
   Za farnosť  

† otec Jozef Libo a manželka Mária
† Margita a Viliam Kostolányi
 • Pripravené sú nové obmedzenia pre prípadnú tretiu vlnu pandémie. My sme sa pripravili postavením prístreška medzi kostolom a farou (ďakujeme Jožkovi Dudášovi, jeho spoločníkom a firme IZOMER), aby sme mohli v prípade možnosti slúžiť sväté omše v exteriéri. Vyzerá to tak, že citeľnú výhodu budú mať zaočkovaní ľudia. Preto ak ešte váhate, využite túto možnosť pre vzájomný pokoj v nasledujúcich dňoch. Rád by som ešte poprosil chlapov o pomoc pri natieraní nového prístreška. Ďakujeme.
 • Štvrtok po svätej omši pozývame na polhodinové čítanie z katechéz pápeža Františka o svätej omši. Sú to nádherné slová a pomôžu nám k lepšiemu prežívaniu Eucharistie.
 • Poslednú augustovú nedeľu (29. 9.) organizujeme Farský deň, na ktorý Vás srdečne pozývame. Pokúsime sa pripraviť zaujímavý a zábavný program. Cieľom bude „byť spolu a viacej sa poznať“.
 • Obidve levické farnosti budeme spoločne organizovať autobus na stretnutie so Svätým Otcom v Šaštíne. Už teraz sa môžete registrovať na: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/registracia/sastin/. Zoznam na autobus budeme zapisovať neskôr. Pre zasvätené osoby a rozdávateľov svätého prijímania bude registrácia spustená čoskoro.
 • Dnes sa lúčime s matkou predstavenou sr. Lujzou, ktorá prijala povolávajúci rozkaz do novej komunity v Malackách. Zo srdca jej ďakujeme za nádherné 3 roky, počas ktorých nás obohacovala svojou službou, modlitbou i charizmou. Zároveň chceme celým srdcom privítať novú matku predstavenú sr. Agnešku. Dúfam, že sa bude rýchlo cítiť medzi nami ako medzi svojimi. Nech Boh žehná naším sestričkám. 

Farské oznamy na 19. nedeľu cez Rok (8. 8. – 15. 8. 2021)

DátumČasÚmysel
Nedeľa8. 8.
19. nedeľa cez Rok
8:00
9:30 M. Ludany
11:00
19:00
† Stanislav  


† Milan Bridiš   
Za farnosť
 Pondelok – 9. 8.
Sv. Edith Stein, patrón EU, sviatok
 
19:00
 
† Jozef, Rozália a Vojtech
Utorok –  10. 8.
Sv. Vavrinec, diakon, sviatok
 
19:00
 
† Ľudmila Miklóšová
Streda – 11. 8.
Sv. Klára, panna, spomienka
 
19:00
 
† Ján, Mikuláš a rodičia z oboch strán
Štvrtok – 12. 8.
Féria
18:00
19:00
   Adorácia Najsvätejšej sviatosti
† Ľudovít a za Božiu pomoc pre dcéry s rodinami
Piatok – 13. 8.
Féria
 
19:00
   Poďakovanie za dožité roky a prosba o dary D. Sv. pre rodinu
Sobota – 14. 8.
Sv. Maximilián Kolbe, spomienka
 
19:00
 
† Alžbeta Zekeová, syn Aleš a rodina Vajdová
Nedeľa15. 8.
Nanebovzatie Panny Márie
8:00
9:30 M. Ludany
11:00
19:00
   Za zdravie a Božiu pomoc     


Za farnosť   
Za požehnanie pre dcéry
 • Liturgické okienko: Prosíme, aby sme sa pred svätými omšami modlili ruženec s úmyslom za požehnanú návštevu pápeža na Slovensko. K modlitbe ruženca nepridávame žiadne iné modlitby, len modlitbu na úmysel Svätého Otca. Po svätej omši sa spoločne pomodlíme len modlitbu za nové kňazské povolania a Anjel Pána. Nepridávajme, prosím, ďalšie modlitby. Máme ešte prosbu k obetným darom. Keď nieto na svätej omši viacej miništrantov, nečakajte, kým príde miništrant ku vám, ale hneď sami prinášajte obetné dary k oltáru. Ďakujeme za pochopenie.
 • Štvrtok po svätej omši pozývame na polhodinové čítanie z katechéz pápeža Františka o svätej omši. Sú to nádherné slová a pomôžu nám k lepšiemu prežívanie Eucharistie.
 • Budúcu nedeľu slávime slávnosť Nanebovzatia Panny Márie.
 • Záujemcovia (podmienka je očkovanie) o dobrovoľníctvo počas návštevy pápeža nájdu info na www.navstevapapeza.sk.
 • Dnešný deň na svätej omši o 8:00 sa rozlúčime a poďakujeme sr. Faustínke za jej službu v našej farnosti a na cirkevnej škole. Jej ďalšie kroky ju zavedú na Ukrajinu, kde bude pôsobiť na novej misii. O týždeň v nedeľu o 8:00 sa rozlúčime s matkou predstavenou sr. Lujzou, ktorej rovnako ďakujeme za milostivý čas, ktorí sme s ňou mohli spoločne stráviť v našej farnosti. Jej pôsobiskom sa stanú Malacky. Na tej istej svätej omši privítame aj novú matku predstavenú sr. Agnešku. Nech Boh žehná naším sestričkám.

Krásne prázdniny plné oddychu a Pánovho pokoja prajeme!

Farské oznamy na 18. nedeľu cez Rok (1. 8. – 8. 8. 2021)

DátumČasÚmysel
Nedeľa1. 8.
18. nedeľa cez Rok
8:00
9:30 M. Ludany
11:00
19:00
† manžel Dezider     

Za farnosť  
 Pondelok – 2. 8.
Féria
 
19:00
    
Za uzdravenie sestry
Utorok –  3. 8.
Féria
 
19:00
 
† Alžbeta a Mikuláš Šmatlík
Streda – 4. 8.
Sv. J. M. Vianney, spomienka
 
19:00
 
† Marcello Nobili
Štvrtok – 5. 8.
Féria
18:00
19:00
   Adorácia Najsvätejšej sviatosti
† Ladislav Vanka, manželka, syn a BP pre Pavla
Piatok – 6. 8.
Premenenie Pána, sviatok
18:00
19:00
   Adorácia Najsvätejšej sviatosti
† duše v očistci
Sobota – 7. 8.
Féria
 
19:00
 
† Vilma a Ľudovít a rodičia z oboch strán
Nedeľa8. 8.
19. nedeľa cez Rok
8:00
9:30 M. Ludany
11:00
19:00
† Stanislav  

† Milan Bridiš   
Za farnosť
 • Dnes o 15:00 bude d. p. Michal Mališ slúžiť svätú omšu na Drieni, kde sa traduje miesto eucharistického zázraku z čias tureckých vpádov. Srdečne pozývame.
 • Dnes o 15:00 bude mať v kostole prednášku na tému „Náš Boh v týchto časoch“ bývalý kaplán d. p. Štefan Čunderlík spojenú s modlitbami. Srdečne pozývame.
 • Štvrtok po svätej omši pozývame na polhodinové čítanie dokumentov od pápeža Františka.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Od štvrtka spovedáme hodinu pred svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. V piatok bude adorácia v kostole od 18:00.
 • Ružencové bratstvo pozývame na stretnutie v sobotu o 17:50 v kostole.
 • Awertour potrebuje doplniť zájazd do Medžugoria (8. 8. – 14. 8.). Info na nástenke.
 • Záujemcovia o dobrovoľníctvo počas návštevy pápeža nájdu info na www.tkkbs.sk.

Krásne prázdniny plné oddychu a Pánovho pokoja prajeme!

Farské oznamy na 17. nedeľu cez Rok (25. 7. – 1. 8. 2021)

DátumČasÚmysel
Nedeľa25. 7.
17. nedeľa cez Rok
8:00
9:30 M. Ludany
11:00
19:00
   Za BP a zdravie pre syna a dcéry s rodinami       

Za farnosť
† Mons. František Procházka, 4. výr.
 Pondelok – 26. 7.
Sv. Joachim a Anna, spomienka
 
19:00
 
† Dušan Pompa
Utorok –  27. 7.
Sv. Gorazd, spomienka
 
19:00
 
† Ladislav Bandzi
Streda – 28. 7.
Féria
 
19:00
 
† manžel, 1. výr.
Štvrtok – 29. 7.
Sv. Marta, spomienka
18:00
19:00
   Adorácia Najsvätejšej sviatosti
† František Vaňák, Jozef Macko a Masaryk
Piatok – 30. 7.
Bl. Zdenka, spomienka
 
19:00
    
Na úmysel sestry Zdenky
Sobota – 31. 7.
Sv. Ignác, spomienka
 
19:00
    
Za požehnanie a milosti pre deti s rodinami
Nedeľa1. 8.
18. nedeľa cez Rok
8:00
9:30 M. Ludany
11:00
19:00
† manžel Dezider     

Za farnosť  
 • Dnes (v nedeľu) o 10:30 sa slúži svätá omša na Kalvárii pri príležitosti 13. výročia obnovy a posvätenia.
 • V piatok budeme slúžiť svätú omšu ku cti blahoslavenej Zdenky Schelingovej.
 • V rámci prípravy na príchod svätého otca Františka, budeme od budúceho mesiaca nedeľné príhovory zameriavať na vysvetľovanie najnovšej Františkovej encykliky Fratelli tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Vo štvrtky večer zas budeme pozývať na stretnutia so svätým otcom, kde pol hodinu po svätej omši budeme v kostole čítať niektoré pápežove katechézy alebo príhovory. Začíname budúcu nedeľu.
 • Pripomíname, že účastníci pápežských stretnutí musia byť zaočkovaní. Sme radi, že nám dovolia zúčastniť sa takto aj vo vyššom počte. Prvé očkovanie musí byť zrealizované do konca júla.
 • Pozývame na púť k svätej Filoméne do Spišského Podhradia v dňoch 10. – 12. augusta. Cena 90 €. Bližšie info na webe, kontakt pani Eva Hajdamárová, tel: 0908 170 815.

Krásne prázdniny plné oddychu a Pánovho pokoja prajeme!