Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

1. sv. prijímanie – V. ZŠ, Saratovská 47, Levice

1. sv. prijímanie – VI. ZŠ, Saratovská 85 Levice

1. sv. prijímanie – KSŠ sv. Vincetna de Paul Levice

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Medzi rôznymi formami pobožností, ktoré nám zanechala sv. Faustína, zaujíma osobitné miesto sviatok Božieho milosrdenstva. Vyplýva to hlavne z množstva prisľúbení, ktoré Ježiš spojil so slávením tohto sviatku – v prvú nedeľu po Veľkej noci. V ten deň sa má z kazateľníc ohlasovať chvála Milosrdenstva, ktoré nezastaví nijaká ľudská bieda. Ježiš povedal: „ Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne úplné odpustenie hriechov a trestov .“ 

Dvaja márnotratní – divadelné predstavenie žiakov KSŠ sv. Vinceta de Paul Levice

Dňa 21. apríla 2013 v DK Junior v Leviciach žiaci Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul odohrali divadelné predstavenie s piesňami a tancom Dvaja márnotratní (podľa Ondreja Krajniaka). Divadelnú hru počas niekoľkých týždňov naštudovalo 44 hercov, tanečníkov a spevákov pod vedením učiteľky Mgr. Renaty Trungelovej. 

ZMM – krížová cesta

Národný týždeň manželstva