Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Birmovanie

 

» Info k birmovke 2017/2018 tu «

 

Birmovanie je tiež podobne ako krst sviatosťou uvádzajúcou do kresťanského života a bez birmovania by bolo neúplné. Riadnym vysluhovateľom tejto sviatosti je biskup. Pri birmovaní sa na birmovaného vkladajú ruky a pomaže sa posvätenou krizmou, pričom sa vyslovuje: „Prijmi znak daru Ducha Svätého.“ Birmovanému sa vtláča duchovná pečať – pečať Ducha Svätého. Pomazanie je tu znakom posvätenia. Katechizmus katolíckej cirkvi (1314) hovorí, že ak je kresťan v nebezpečenstve smrti, birmovanie môže udeliť kňaz. Ináč môže birmovať aj kňaz, ale len poverený biskupom.

Kto môže prijať sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania môže prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol pobirmovaný. Podmienkou k prijatiu tejto sviatosti je milosť posväcujúca v duši, teda stav bez hriechu po svätej spovedi (= po prijatí sviatosti pokánia), príprava a zodpovedajúci vek, keď človek už plne užíva rozum (okrem nebezpečenstva smrti).

Účinky birmovania

  • 1. Plné vyliatie Ducha Svätého a prehĺbenie krstnej milosti
  • 2. Pevnejšie spojenie s Kristom
  • 3. Rozmnoženie darov Ducha Svätého
  • 4. Duch Svätý dáva silu byť verný Kristovi, šíriť a vyznávať vieru
  • 5. Nezmazateľný duchovný znak