Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 19. nedeľu cez Rok (9. 8. – 16. 8. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

9. 8.

19. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Stanislav

 

† rodina Kozová a syn

   Za farnosť

 Pondelok – 10. 8.

Sv. Vavrinec, diakon mučeník, sviatok

 

19:00

 

† Jozef, Vojtech a Rozália

Utorok –  11. 8.

Sv. Klára, panna spomienka

 

19:00

 

   Na úmysel

Streda – 12. 8.

Féria

 

19:00

 

† Dušan Pompa

Štvrtok – 13. 8.

Féria

18:00

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

   Poďakovanie za dožité roky a prosba o pomoc pre rodinu

Piatok – 14. 8.

Sv. Maximilián Kolbe kňaz, muč., spomienka

19:00  

   Za Božiu pomoc pre rodinu

Sobota – 15. 8.

Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

19:00

   Za farnosť

 

   Za Božie požehnanie pre deti

Nedeľa

16. 8.

20. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel a rodičia

 

   Za farnosť

  Poďakovanie za dar života a kňazstva pána farára Martina

 • Od pondelka budeme mať na fare posledný turnus tábora Ducháčik. Prihlásených je 60 detí. Pán nám pomáhaj. V rámci tábora budeme slúžiť vo štvrtok svätú omšu o 16:00 a po nej pozývame rodiny detí na piknik pri fare. Kvôli zhoršenej zdravotnej situácii ale prosíme, aby neprišli do tábora deti, ktoré majú v rodine akútne respiračné ochorenia, alebo ktoré boli minulý týždeň v zahraničí. Ďakujeme za pochopenie.
 • V sobotu slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše budú ráno o 8:00 a večer o 19:00 a na filiálke v Mýtnych Ludanoch o 9:30. Nech nás orodovanie Panny Márie privedie k jej Synovi. Prijmite, prosím, pozvanie na túto slávnosť, na ktorú sa už dnes tešíme.
 • Pán farár z Pukanca, d. p. Ján Mališ, nás pozýva budúcu nedeľu na Púť na Drieň, kde o 15:00 bude sláviť svätú omšu generálny vikár Mons. Branislav Koppal.
 • Zo srdca sa chceme poďakovať za minulotýždňovú zbierku, ktorou sme podporili ohradenie a úpravu pozemku. Veľké Pán Boh zaplať.

Farské oznamy na 18. nedeľu cez Rok (2. 8. – 9. 8. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

2. 8.

18. nedeľa cez Rok

„Porciunkula“

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel Dezider

 

   Za farnosť

† Mária Paláriková

 Pondelok – 3. 8

Féria

 

19:00

 

   Za Božiu pomoc pre rodičov a deti s rodinami

Utorok –  4. 8.

Sv. Ján M. Vianney kňaz, spomienka

 

19:00

 

   Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre  

   dcéru s rodinou

Streda – 5. 8.

Féria

 

19:00

 

† Ladislav Vanka, manželka, syn a sused

Štvrtok – 6. 8.

Premenenie Pána

sviatok

18:00

 

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

 

   Za Božiu pomoc pre Nataniela Babockého

Piatok – 7. 8.

Féria

18:00

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† manžel Pavol, rodičia z oboch strán, brat Ján

Sobota – 8. 8.

Sv. Dominik, kňaz spomienka

 

19:00

 

   Na úmysel

 

Nedeľa

9. 8.

19. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Stanislav

 

† rodina Kozová a syn

   Za farnosť

 • Dnes môžeme vo všetkých farských kostoloch získať úplné odpustky Porciunkuly. Pri nábožnej návšteve kostola je potrebné pomodliť sa Modlitbu Pána a Vyznanie viery.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Od štvrtka spovedáme hodinu pred svätou omšou. V piatok doobeda spovedáme chorých po príbytkoch a v kostole bude od 18:00 eucharistická adorácia.
 • Dnes máme prvýkrát od korony zbierku. Zameraná je na vyplatenie prác pri ohradení pozemku pre parkovanie počas bohoslužieb. Zo srdca ďakujeme za spolupatričnosť.

Farské oznamy na 17. nedeľu cez Rok (26. 7. – 2. 8. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

26. 7.

17. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Štefan Gápel

 

   Za farnosť

   Za zdravie a BP pre dcéry s rodinami

 Pondelok – 27. 7

Sv. Gorazd a spoločníci spomienka

 

19:00

 

   Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu a rodinu

Utorok –  28.6.

Féria

 

19:00

 

† Mons. František Procházka, 3. výr.

Streda – 29. 7.

Sv. Marta, spomienka

 

19:00

 

   Na úmysel sestry Zdenky

Štvrtok – 30. 7.

Bl. Zdenka, panna mučenica, spomienka

18:00

 

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

 

† matka Anna

Piatok – 31. 7.

Sv. Ignác, kňaz spomienka

 

19:00

 

   Poďakovanie za dožité roky

Sobota – 1. 8.

Sv. Alfonz, biskup, UC spomienka

 

19:00

 

† rodičia Španovci, rodina Hanusová a Španová

Nedeľa

2. 8.

18. nedeľa cez Rok

„Porciunkula“

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel Dezider

 

   Za farnosť

† Mária Paláriková

 • Ďakujeme zo srdca vedúcim, animátorom a sponzorom i dobrovoľníkom za zorganizovanie denného tábora Ducháčik. Všetci sme úspešne prežili a dúfame, že deti majú kopec zážitkov a rodičia si doma od detí aspoň trochu oddýchli.
 • V sobotu pozývame Ružencové bratstvo na stretnutie o 17:50 v našom kostole.
 • Budúcu nedeľu môžeme vo všetkých farských kostoloch získať úplné odpustky Porciunkuly. Pri nábožnej návšteve kostola je potrebné pomodliť sa Modlitbu Pána a Vyznanie viery.
 • Občianske združenie našich mladých – Maličké stádo – ďakuje za podporu tábora pre deti z detských domovov. Predajom perníkov pred kostolom vyzbierali 1 151 €. Veľká vďaka.
 • Úprava a ohradenie pozemku okolo kostola je dokončená. Brána sa bude otvárať počas bohoslužieb. Materiál a práca nás stáli spolu 13 250 €. Ďakujeme firme ZB Color a Levkov za vykonané práce. Ostáva nám označiť parkovacie miesta. Prosíme vás všetkých, aby sme sa správali k majetku šetrne. Ak sa prihodí nejaká kolízna situácia, prosíme vás, aby ste nám to oznámili. Ak by ste chceli podporiť vyplatenie prác, budúci týždeň bude pri nedeľných svätých omšiach špeciálna zbierka na tento úmysel. Ďakujeme všetkým za spolupatričnosť. 

Farské oznamy na 16. nedeľu cez Rok (19. 7. – 26. 7. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

19. 7.

16. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Adela Benčaťová

 

   Za farnosť

† Ján Mičo

 Pondelok – 20. 7

Féria

 

19:00

 

   Za Božiu pomoc pre rodičov a deti s rodinami

Utorok –  21.6.

Féria

 

19:00

 

† manželia Balcovci a starí rodičia z oboch strán

Streda – 22. 7.

Sv. Mária Magdaléna, spomienka

 

19:00

 

† rodina a Magdaléna

Štvrtok – 23. 7.

Sv. Brigita, rehoľníčka patrónka EU, spomienka

18:00

 

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

 

† rodičia Julián a Ľudmila

Piatok – 24. 7.

Féria

 

19:00

 

† Anna Kothajová

Sobota – 25. 7.

Sv. Jakub, apoštol sviatok

 

19:00

 

   Poďakovanie za dožité roky a pomoc pri štúdiu

Nedeľa

26. 7.

17. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Štefan Gápel

 

   Za farnosť

   Za zdravie a BP pre dcéry s rodinami

 • Zakúpením perníkov pred kostolom v dnešnú nedeľu podporíte organizáciu pobytového tábora pre deti z levických detských domovov, ktorý organizuje občianske združenie Maličké stádo založené našimi mladými. Ďakujeme im za túto krásnu službu a všetkým ostatným za podporu.
 • Počas týždňa bude prebiehať na fare denný tábor Ducháčik. Deťom je pripravený program denne od 8:00 do 16:00. Animátori a vedúca sa už na deti tešia. A my, kňazi, to hádam dáko vydržíme. 
 • Pre zábudlivých snúbencov budú predmanželské stretnutia od pondelka do stredy o 17:30 na fare.

 Nech máme veľkú radosť, že môžeme nasledovať nášho Pána!

Farské oznamy na 15. nedeľu cez Rok (12. 7. – 19. 7. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

12. 7.

15. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Milan Bob, rodina Šebová a Senesiová

 

   Za farnosť

† Ladislav Koreňovský

 Pondelok – 13. 7

Féria

 

19:00

 

   Za Božiu pomoc Paule Babockej

Utorok –  14.6.

Féria

 

19:00

 

† Dezider Dufek

Streda – 15. 7.

Sv. Bonaventúra, biskup UC, spomienka

 

19:00

 

† Ľubomír Brandt

Štvrtok – 16. 7.

Féria

18:00

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

   Za Božie požehnanie pre Gabriela

Piatok – 17. 7.

Sv. Andrej Svorad a Benedikt, spomienka

 

19:00

   Poďakovanie za dožité roky a prosba o Božie

   požehnanie

Sobota – 18. 7.

Féria

 

19:00

† rodičia Mišíkovci, rodina Vargová, Španová a

   Mišíková

Nedeľa

19. 7.

16. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Adela Benčaťová

 

   Za farnosť

† Ján Mičo

 • Oznam pre birmovancov: DVD s fotografiami a videozáznamom z birmovky 2020 si birmovanci môžu prísť prevziať do Fuji Film, Kalvínske nám. 2, Levice. Rovnako v štúdiu ostalo ešte niekoľko nevybratých DVD z minulých dvoch rokov. Pripomíname, že DVD sú už birmovancami dopredu uhradené.
 • Naša mládež založila občianske združenie Maličké stádo. Toto leto opäť organizujú v auguste pobytový tábor pre deti z levických detských domovov. Za tábor si deti nebudú platiť, preto, prosím, pomôžte s jeho organizáciou zakúpením perníkov, ktoré budú mladí budúcu nedeľu predávať pred kostolom. Ďakujeme za podporu.
 • Sväté prijímanie sa stále rozdáva z hygienických dôvodov na ruku. Kto by mal neprekonateľnú prekážku prijímať na ruku, nech sa osobne zastaví za kňazom, aby mu vysvetlil svoju situáciu.

 Do celého týždňa všetkým prajeme, aby Božie slovo v našich životoch prinášalo hojnú úrodu.

Farské oznamy na 14. nedeľu cez Rok (5. 7. – 12. 7. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

5. 7.

Sv. Cyril a Metod slávnosť

8:00 YouTube

9:30 M.Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za dožité roky

 

   Za farnosť

   Za Božie požehnanie pre rodinu Valkovičovú

 Pondelok – 6. 7

Féria

 

19:00

 

† manžel František a rodičia

Utorok –  7.6.

Féria

 

19:00

 

† rodina Felbavová, deti a vnuci

Streda – 8. 7.

Féria

 

19:00

 

† Adela Benčaťová

Štvrtok – 9. 7.

Féria

18:00

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia a starí rodičia

Piatok – 10. 7.

Féria

 

19:00

 

† rodina

Sobota – 11. 7.

Sv. Benedikt, opát patrón EU, sviatok

 

19:00

 

† Margita a Vincent Kvasnica

Nedeľa

12. 7.

15. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M.Ludany

11:00

19:00

† Milan Bob, rodina Šebová a Senesiová

 

   Za farnosť

† Ladislav Koreňovský

 • V utorok organizujeme výlet do Zvolena na Pustý hrad a do kláštora v Hronskom Beňadiku. Pre deti je pripravený animačný program. Odchod autobusu je ráno o 8.00 hod. od kostola.
 • Počas pandémie sme z bezpečnostných dôvodov pri krste detí vynechali pomazanie dieťaťa krizmou. Tieto deti môžete priniesť budúcu nedeľu na svätú omšu o 11:00, kde toto pomazanie doplníme.
 • Dnešnou nedeľou končíme živé vysielanie na YouTube. Ďakujem predovšetkým Martinovi, ale aj všetkým ostatným, ktorí vysielanie pripravili po stránke technickej. Ďakujeme aj za poskytnutie signálu a príslušnej techniky. Veríme, že mnohým ľuďom sme vďaka vysielaniu mohli poskytnúť v ťažkých časoch útechu a spoločenstvo. Ešte raz veľká vďaka.
 • Upozorňujeme na prázdninovú zmenu svätých omší. Od pondelka do soboty budeme slúžiť sväté omše iba o 19:00. Tešíme sa. 
 • Ďakujeme za všetky milodary na budovanie parkoviska. Práce stále pokračujú. Ešte je potrebné dokončiť úpravu terénu pri palisádach a osadiť automatickú bránku. Nezabudnite si, prosím, dávať pozor na svoju bezpečnosť.
 • Zakúpením obrazu Anjel lásky a nádeje, ktorý je vystavený vzadu v kostole, môžete podporiť zbierku určenú pre deti s rakovinou. Mladá umelkyňa z Levíc, Mgr. Angelika Štefanková, venuje celú sumu za obraz neziskovej organizácii Deťom s rakovinou. Pre bližšie info kontaktujte, prosím, ange80@azet.sk alebo 0902244883. Ďakujeme!

 

Prajeme vám všetkým, aby prázdniny neboli pre vás prázdne dni, ale dni oddychu
a prítomnosti blízkych i nášho Pána.

Farské oznamy na 13. nedeľu cez Rok (28. 6. – 5. 7. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

28. 6.

13. nedeľa cez Rok

 

8:00 YouTube

9:30 M.Ludany

11:00

19:00

† Ľudovít, Michal a rodina 

 

   Za farnosť

† rodičia a starí rodičia z oboch strán

 Pondelok – 29. 6.

Sv. Peter a Pavol apoštoli, slávnosť

7:00

17:00

18:00M.Ludany

19:00

   Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

 

 

   Za farnosť

Utorok –  30. 6.

Féria

7:00

19:00

† rodičia Justína a Vendelín Husár

   Poďakovanie za 45. výročie manželstva

Streda – 1. 7.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre Dorotku

   Za požehnanie pre rodinu

Štvrtok – 2. 7.

Návšteva Panny Márie sviatok

7:00

18:00

19:00

   Poďakovanie za dožité roky

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Veronika Kozová

Piatok – 3. 7.

Sv. Tomáš, apoštol sviatok

7:00

18:00

19:00

   Za Božiu pomoc a zdravie

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Anna a Milan Parobek a sestra Viera Plavcová

Sobota – 4. 7.

Féria

7:00

19:00

† ct. sestry Alžbeta, Bohumila a rodičia Mária a Matej Slušný

† manžel Milan a rodičia z oboch strán

Nedeľa

5. 7.

Sv. Cyril a Metod slávnosť

8:00 YouTube

9:30 M.Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za dožité roky

 

   Za farnosť

   Za Božie požehnanie pre rodinu Valkovičovú

 • V pondelok je prikázaný sviatok apoštolov Svätého Petra a Pavla. Vyberte si, prosím, z troch svätých omší, ktoré slúžime v našom kostole.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. V kostole od štvrtka spovedáme od 18:00. Chorých spovedáme v piatok doobeda. Večer pozývame na adoráciu od 18:00.
 • Ružencové bratstvo sa opäť stretne v našom kostole v sobotu o 17:50.
 • Dňa 7. júla organizujeme zájazd pre deti od 5 rokov do Zvolena na Pustý hrad a do Hronského Beňadiku. Nakoľko sú ešte voľné miesta, môžu sa ho zúčastniť aj rodičia menších detí. Informácie nájdete na webe.
 • Tešíme sa, že práce na ohradení pozemku pokračujú. Na stavenisku sa zatiaľ môže parkovať iba v nedele a na sviatky. Dávajte si, prosím, pozor na svoju bezpečnosť. Ďakujeme zo srdca za milodary, ktoré nám na tento účel posielate.

Farské oznamy na 12. nedeľu cez Rok (21. 6. – 28. 6. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

21. 6.

12. nedeľa cez Rok

(Deň otcov)

8:00 seniori

9:30 M.Ludany

09:30 YouTube

11:00

19:00

† manžel Juraj Kosnáč, 5. výr. 

 

† Emília Mládeková

† Juliána a Ján Tóth, Viktória a Štefan Slažák

   Za farnosť

 Pondelok – 22. 6.

Výročie posviacky chrámu, slávnosť

7:00

 

19:00

   Za dobrodincov kostola

 

   Za dobrodincov kostola

Utorok –  23. 6.

Féria

7:00

19:00

   Za požehnanie a vieru pre rodinu

† Helena a Martin Ištván a rodičia z oboch strán

Streda – 24. 6.

Narodenie Jána Krstiteľa, slávnosť

7:00

 

19:00

† rodina Petríková

 

† Viktor Turčok

Štvrtok – 25. 6.

Féria

7:00

18:00

19:00

† starí rodičia Píryovci a Šimkovičovci

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

   Za zdravie, BP a dary D. Sv. pre rodinu

Piatok – 26. 6.

Féria

7:00

19:00

† rodičia, bratia a BP pre rodinu Tomčalovú

† manžel Pavol a rodina Liptáková a Orbánová

Sobota – 27. 6.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre manželov

† Dávid Csonka

Nedeľa

28. 6.

13. nedeľa cez Rok

 

8:00 YouTube

9:30 M.Ludany

11:00

19:00

† Ľudovít, Michal a rodina 

 

   Za farnosť

† rodičia a starí rodičia z oboch strán

 • Dnes pri večernej svätej omši o 19:00 vyslúžime trom katechumenkám iniciačné sviatosti. Sprevádzajme ich svojimi modlitbami a prijmime ich medzi seba.
 • V dnešnú nedeľu končíme so slúžením svätej omše o 9:30. Streamovaná svätá omša bude podľa možnosti. Sledujte, prosím, oznamy. Sväté omše vyhradené pre seniorov už tiež nebudú bývať. Naši biskupi nám opäť pripomínajú povinnosť zúčastniť sa na celej svätej omši v nedele a prikázané sviatky.
 • V pondelok máme slávnosť 18. výročia konsekrácie nášho chrámu. Sväté omše budú obetované za dobrodincov chrámu. Príďte, prosím, Bohu poďakovať za dar kostola.
 • Práce na ohradení pozemku pokračujú. Dávajte si, prosím, pozor na svoju bezpečnosť i na svoje autá. Počas nedeľných svätých omší je možné parkovať na stavenisku. Počas pracovného týždňa vás však prosíme, aby ste autami za bariéru nevchádzali. Ďakujeme zo srdca za milodary, ktoré nám na tento účel posielate.

Farské oznamy na 11. nedeľu cez Rok (14. 6. – 21. 6. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

14. 6.

11. nedeľa cez Rok

8:00 seniori

9:30 M.Ludany

09:30 YouTube

11:00

19:00

† rodičia Horovci, rodina Bartalová a Meszárošová

 

   Na úmysel

   Za farnosť

† Mária a Teodor Petruj

 Pondelok – 15. 6.

Féria

7:00

19:00

† Anna a Ján a starí rodičia

† rodičia a starí rodičia

Utorok –  16. 6.

Féria

7:00

19:00

† Jakubko a starí otcovia z oboch strán

† Mons. Ján Repiský, 3. výr.

Streda – 17. 6.

Féria

7:00

19:00

   Za uzdravenie manžela

† rodičia a bratia z obidvoch strán

Štvrtok – 18. 6.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za BP a dary D. Sv. pre dcéru s rodinou 

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

   Na úmysel

Piatok – 19. 6.

Najsvätejšie srdce Ježišovo, slávnosť

7:00

 

19:00 YouTube

† Jakubko, 8. výr.

 

   Za obete násilia a vojny a za zmierenie

Sobota – 20. 6.

Nepoškvrnené srdce Panny Márie, spomienka

7:00

 

19:00

   Za požehnanú púť do Levoče

 

   Za Božiu pomoc pre syna

Nedeľa

21. 6.

12. nedeľa cez Rok

(Deň otcov)

8:00 seniori

9:30 M.Ludany

09:30 YouTube

11:00

19:00

† manžel Juraj Kosnáč, 5. výr. 

 

 

† Juliána a Ján Tóth, Viktória a Štefan Slažák

   Za farnosť

 • V piatok, na sviatok Božského srdca, môžeme v kostole získať úplné odpustky. Večernú svätú omšu budeme vysielať na Youtube.
 • Pre veľký záujem sme museli pridať ďalší termín detského Denného tábora DUCHÁČIK. Viac info na webe.
 • Opäť ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate a tým podporujete ohradenie pozemku okolo kostola. S prácami začíname v utorok. Prosíme, aby ste si dali pozor na svoju bezpečnosť a rovnako aj na svoje motorové vozidlá.
 • Sme radi, že sa môžeme opäť stretávať na svätých omšiach. Stále ale platí, že nie sme viazaní k účasti na svätej omši pod hriechom.

Farské oznamy na Nedeľu Najsvätejšej Trojice (7. 6. – 14. 6. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

7. 6.

Najsvätejšia Trojica slávnosť

7:30 seniori

8:45

9:30M.Ludany

10:00

11:15  exter.

19:00

† Margita, Jozef, Ondrej a Alžbeta

† Alžbeta Horniaková

 

   Za farnosť

† Viktor Hudec, rodičia, starí rodičia a Justína

† rodičia Valéria a Alfonz  

 Pondelok – 8. 6.

Féria

7:00

19:00

† rodičia Filip a Rozália

   Za Božiu pomoc pre rodinu Behulovú

Utorok –  9. 6.

Féria

7:00

19:00

† Eva a rodičia Alžbeta a Eugen

† matka Imelda a otec Jozef

Streda – 10. 6.

Féria

7:00

19:00

† Ján Mäsiar

† Anna a Viliam

Štvrtok – 11. 6.

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv – slávnosť

7:00

17:00

18:00M.Ludany

18:00

19:00 YouTube

† Lýdia a Jozef

 

 

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

   Za farnosť

Piatok – 12. 6.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie

   Na úmysel

Sobota – 13. 6.

Sv. Anton Paduánsky kňaz, UC, spomienka

7:00

 

19:00

† Júlia a Ján Pastier

 

† rodičia a starí rodičia z oboch strán

Nedeľa

14. 6.

11. nedeľa cez Rok

8:00 seniori

9:30 M.Ludany

09:30 YouTube

11:00

19:00

† rodičia Horovci, rodina Bartalová a Meszárošová

 

 

   Za farnosť

† Mária a Teodor Petruj

 • Ďakujeme všetkým za organizáciu slávnosti birmovania. Snáď si naši mladí obľúbia nášho Pána i jeho cirkev.
 • V kancelárii zapisujeme po svätých omšiach úmysly na druhý polrok.
 • Vo štvrtok je neprikázane prikázaný sviatok Božieho Tela. Eucharistická procesia okolo kostola tento rok nebude. Počas dňa sú v kostole 3 sväté omše. Adorácia bude od 18:00.
 • Pozývame deti od 5. do 11. rokov do Letného denného tábora, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. – 14. augusta v Pastoračnom centre. Poplatok bude 12 € na deň. Spôsob prihlásenia nájdete na webe a plagátoch.
 • Sledujte, prosím, pozorne zmeny opatrení, ktoré budú v našom kostole platné od pondelka. Predovšetkým upozorňujeme na zmenu svätých omší v nedele.
 • Veľká vďaka za všetky milodary, ktoré venujete farnosti. Podporujete tým úpravu pozemku okolo kostola. O týždeň začneme pozemok ohradzovať palisádami.
 • Sme radi, že sa môžeme opäť stretávať na svätých omšiach. Stále ale platí, že nie sme viazaní k účasti na svätej omši pod hriechom.