Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 15. nedeľu cez Rok (15. 7. – 22. 7. 2018)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

15. 7.

15. nedeľa cez Rok

8:00

 

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre Michala, Martina, Zuzanu       a Alenu

 

Za farnosť

† rodina Považanová

 Pondelok – 16. 7.

Panny Márie Karmelskej

 

19:00

 

Požehnanie pre Sáru a pre celú rodinu

Utorok – 17. 7.

Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov

 

19:00

 

† Milan a Katarína, zdravie pre maminu a Božiu    pomoc pre rodinu

Streda – 18. 7.

Féria

 

19:00

 

Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéry

Štvrtok – 19. 7.

Féria

18:00

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre       rodiny

Piatok – 20. 7.

Féria

 

19:00

 

† Viliam Šebo a syn Dušan

Sobota – 21. 7.

Féria

 

19:00

 

† Tatiana – 10. výr.

Nedeľa

22. 7.

16. nedeľa cez Rok

8:00


9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   † Anna Hancková, nevesta Anna a syn Marek

 

 

Za farnosť

Za dar Ducha Svätého a Božiu pomoc

 

 • K dispozícii sú už fotografie a DVD z birmovky. Birmovanci si ich môžu prevziať v predajni FUJI FILM na Kalvínskom námestí č. 2.
 • Tento týždeň nás vo farmosti bude zastupovať dp. Rudolf Oliš. Sme mu veľmi vďačný za túto pomoc. V prípade potreby budem stále k dispozícii na mobilnom čísle farnosti.
 • Dnes je zbierka na potreby našej farnosti.

Farské oznamy na 14. nedeľu cez Rok (8. 7. – 15. 7. 2018)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

8. 7.

14. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

Za uzdravenie tela, duše a ducha detí

† Štefan Dudáš

 Pondelok – 9. 7.

Féria

 

19:00

 

Za svetlo Ducha Svätého pre Zuzanu a Tomáša

Utorok – 10. 7.

Féria

 

19:00

 

† Helena Šalková a rodičia

Streda – 11. 7.

Sv. Benedikta, opáta a patróna Európy, sviatok

 

19:00

 

Za obrátenie pre Erika

Štvrtok – 12. 7.

Féria

18:00

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia a starí rodičia z oboch strán a rodina    Vargová

Piatok – 13. 7.

Féria

 

19:00

 

Za pomoc Božiu pre deti

Sobota – 14. 7.

Féria

 

19:00

 

† Ján Mičo a rodičia z oboch strán

Nedeľa

15. 7.

14. nedeľa cez Rok

8:00


9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre Michala, Martina, Zuzanu       a Alenu

 

Za farnosť

† rodina Považanová

 

 • V piatok bude večernú sv. omšu celebrovať Patrik Špánik – kaplán z mesta. Pozývame všetkých na novokňazské požehnanie.
 • Budúcu nedeľu je zbierka na potreby našej farnosti. Nech je vám sám Pán odmenou za vašu štedrosť.

Farské oznamy na 13. nedeľu cez Rok (1. 7. – 8. 7. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

1. 7.

13. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Dáša

 

Za farnosť

† rodičia Elena a Ondrej

 Pondelok – 2. 7.

Návšteva Panny Márie sviatok

 

19:00

 

† rodičia, sestra Emília a švagor

Utorok – 3. 7.

Sv. Tomáš, apoštol sviatok

 

19:00

 

† sestra Vierka

 

Streda – 4. 7.

Féria

 

19:00

 

† Anna a Štefan Dobrovolný a rodičia

Štvrtok – 5. 7.

Sv. Cyril a Metod slávnosť

18:00

 

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

 

† Roman Gažo

Piatok – 6. 7.

Féria

 

19:00

 

Za zdravie a obrátenie manžela Zoltána

Sobota – 7. 7.

Féria

 

19:00

 

Poďakovanie za ukončenie štúdia

Nedeľa

8. 7.

14. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

Za uzdravenie tela, duše a ducha detí

† Štefan Dudáš

 • Nastáva prázdninový harmonogram svätých omší. Okrem nedele budeme mať iba večerné sväté omše o 19:00.
 • Vo štvrtok je síce štátny sviatok našich vierozvestov Sv. Cyrila a Metoda, ale nie je to prikázaný sviatok pre veriacich. Pred svätou omšou bude adorácia.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Vo štvrtok až sobotu spovedáme hodinu pred svätou omšou. Prosíme o trpezlivosť, lebo bude spovedať iba jeden kňaz. Celodenné adorácie počas prázdnin nebudú.
 • Ružencové bratstvo pozývame v sobotu o 17:50 na stretnutie v kostole.

 

Všetkým zo srdca prajeme krásny a požehnaný čas prázdnin naplnený pokojom a oddychom.

Farské oznamy na 12. nedeľu cez Rok (24. 6. – 1. 7. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

24. 6.

Narodenie Jána Krstiteľa, slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

Za Božiu pomoc pre deti a vnúčence

† rodičia a starí rodičia z oboch strán

 Pondelok – 25. 6.

Féria

7:00

19:00

† manžel Ján a švagor Ján

Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

Utorok – 26. 6.

Féria

7:00

19:00

† Karol Mašura

† Otto a Gabriela Mierkovicovci a syn Gabriel

Streda – 27. 6.

Féria

7:00

17:00 detská

† Pavol, Karol a Viera

† Arpád Turian a manželka Helena

Štvrtok – 28. 6.

Sv. Irenej, biskup mučeník,  spomienka

7:00

18:00

19:00

† Dávid Csonka

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Pavol a rodina Liptáková a Orbánová

Piatok – 29. 6.

Sv. Peter a Pavol apoštoli, slávnosť

7:00

8:15

19:00

   Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého

Cirkevná škola

Za farnosť

Sobota – 30. 6.

Féria

7:00

19:00

† Pavol, Vlasta a Ľubica

Za Božie požehnanie pre mamu

Nedeľa

1. 7.

13. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Dáša

 

Za farnosť

† rodičia Elena a Ondrej

 • Dnešné debatné stretko na fare sa ruší. Nestíhame 🙁 !
 • V stredu pozývame deti a mládež na večernú svätú omšu o 17:00, kedy poďakujeme Pánu Bohu za pomoc počas celého školského roka (Te Deum). Nech sa náš vzťah k Duchu Svätému prejaví úprimnou  vďačnosťou.
 • Kvôli sviatku prosíme o upratovanie kostola opäť vo štvrtok večer. Krásne ďakujeme.
 • V piatok je prikázaný sviatok apoštolov Sv. Petra a Pavla. Tešíme sa, že sa opäť uvidíme v kostole. Počas svätých omší bude zbierka zvaná Halier svätého Petra, ktorou podporujeme dobročinné diela Svätého Otca.
 • Aj keď ešte nemáme prvý piatok v mesiaci, predsa už budeme v piatok doobeda spovedať chorých po ich domácnostiach od 9:30.
 • Pozemok na parkovisko sme tento týždeň kúpili za 33 360 €, čím sme sa zadĺžili sumou 10 000 €. Verím, že ju splatíme do konca kalendárneho roka. Ďakujeme zo srdca za vašu pomoc a obetu. Momentálne čakáme na vklad do katastra.
 • Kresťanská policajná asociácia a občianske združenie Ježiš pre každého pozývajú v sobotu poobede na tradičný gospelový festival Leto na Hrade. Svoj program si nájdu deti aj dospelí. Bližšie info na plagátoch.

Farské oznamy na 11. nedeľu cez Rok (17. 6. – 24. 6. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

17. 6.

11. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

10:30

19:00

† Juraj Kosnáč, 3. výr.

 

Za farnosť – BIRMOVKA

† rodina Horová, Bartalová a Meszárosová

 Pondelok – 18. 6.

Féria

7:00

19:00

† syn Jakubko, 6. výr.

† rodičia z oboch strán a rodina

Utorok – 19. 6.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc a dary D. Sv. pre rodinu

Za Božiu pomoc pre rodinu

Streda – 20. 6.

Féria

7:00

17:00 detská

† rodičia a za požehnanie pre rodinu

† rodičia a syn Roland

Štvrtok – 21. 6.

Sv. Alfonz Gonzága rehoľník, spomienka

7:00

18:00

19:00

† rodičia Némethovci a zať

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Anton Frtús, manželka Agnesa a Helena

Piatok – 22. 6.

Féria

7:00

19:00

† Mons. Ján Repiský, 1. výr.

16. výr. konsekrácie chrámu – Za dobrodincov

Sobota – 23. 6.

Féria

7:00

19:00

† Július Hajdamár

† Ján a Marta

Nedeľa

24. 6.

Narodenie Jána Krstiteľa, slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

Za Božiu pomoc pre deti a vnúčence

† rodičia a starí rodičia z oboch strán

 • Upratovanie kostola v tomto týždni nebude v piatok, ale ochotných ľudí prosíme o pomoc vo štvrtok večer. Veľmi si vážime tých, ktorí napriek svojím povinnostiam radi poslúžia nášmu kostolu. Kiež by takých ľudí bolo čo najviac.
 • Včera (16. júna) uplynul jeden rok od smrti nášho drahého kňaza Mons. Jána Repiského. Svätú omšu budeme za neho obetovať v piatok ráno o 7:00, na výročie jeho pohrebu.
 • V piatok slávime výročie konsekrácie nášho chrámu. Počas večernej slávnostnej svätej omši, obetovanej za dobrodincov chrámu, prijme generálny vikár Mons. Branislav Koppal do Cirkvi 4 katechumenov vyslúžením iniciačných sviatostí krstu, svätého prijímania a birmovky. Po svätej omši všetkých pozývame na benefičný koncert na podporu našej malej farníčky, dva a pol ročnej Milotky, ktorá sa narodila s vrodenou nezvyčajnou chorobou a potrebuje finančnú pomoc. Interpretmi budú mladí umelci z bratislavského konzervatória na čele s minuloročnou katechumenkou Kristínkou Guničovou. Čaká nás klasická muzika, spev, klavír, husle a flauty. Srdečne pozývame a pokorne prosíme o vašu štedrosť!
 • Birmovancov a všetkých mladých, čo sa mocú okolo kostola, pozývame na after party – grilovačku v sobotu o 15:00 na faru.
 • Budúcu nedeľu o 17:00 srdečne pozývame na posledné debatné stretnutie s naším kaplánom na tému: Ako chápať Starý zákon – 2. časť. Stretnutie bude na fare.
 • Dnes máme zbierku pre potreby farnosti. Ďakujeme za vaše obety.

Farské oznamy na 10. nedeľu cez Rok (10. 6. – 17. 6. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

10. 6.

10. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel Václav Poprac

 

Za jubilujúcich manželov (40 r.)

Za farnosť

 Pondelok – 11. 6.

Sv. Barnabáš, apoštol spomienka

7:00

 

19:00

   Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre

rodinu

† Helena a Martin Ištván a rodičia z oboch strán

Utorok – 12. 6.

Féria

7:00

19:00

† Pavol Ďurian

† rodičia

Streda – 13. 6.

Sv. Anton Paduánsky kňaz, UC, spomienka

7:00

 

17:00 detská

   Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru

s rodinou

† Michal, Alžbeta a ich rodičia

Štvrtok – 14. 6.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodičia, starí rodičia z oboch strán a zať

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Mária a Teodor Petruj

Piatok – 15. 6.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za BP a vďaku za dožité roky pre Magd. Kevelyovú

† rodičia Anna a Ján

Sobota – 16. 6.

Féria

7:00

19:00

† manžel Ľudovít a rodičia Peter a Emília

† Mária a Ján Simander

Nedeľa

17. 6.

11. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

10:30

19:00

† Juraj Kosnáč, 3. výr.

 

Za farnosť – BIRMOVKA

† rodina Horová, Bartalová a Meszárosová

 • V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Novej dedine Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup, udeľovať prvý stupeň kňazstvadiakonát bohoslovcovi Róbertovi Holečkovi. Prijmite pozvanie na slávnosť i pozvanie k modlitbe za nových kňazov.
 • V sobotu o 9:00 bude v našom chráme spoveď pre birmovancov a ich birmovných rodičov, ako aj liturgický nácvik na birmovku.
 • V nedeľu o 10:30 bude generálny vikár Mons. Branislav Koppal vysluhovať sviatosť birmovania. Opäť prosíme z kapacitných dôvodov, aby na svätú omšu prišla iba rodina birmovancov. Každý večer sa budeme do birmovky v kostole po svätej omši modliť k Duchu Svätému za birmovancov.
 • Naši pešopútnici do Levoče sú opäť ochotní odniesť Panne Márii naše úmysly, ktoré môžete vzadu v kostole vložiť do pripravenej tuby.
 • Budúcu nedeľu budeme mať zbierku pre potreby farnosti. Ďakujeme za milodary.

Farské oznamy na 9. nedeľu cez Rok (3. 6. – 10. 6. 2018)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

3. 6.

9. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

9:30

11:30

19:00

† Margita, Ondrej, Jozef

 

Za prvoprijímajúce deti

Za farnosť

† rodina Hudecová

 Pondelok – 4. 6.

Féria

7:00

19:00

† rodina Frtúsová, Trňanová a Kmeťová

Na úmysel

Utorok – 5. 6.

Sv. Bonifác, biskup mučeník, spomienka

7:00

 

19:00

† rodičia a starí rodičia

 

† Alexander Trnka a rodičia a rodina Harmanová

Streda – 6. 6.

Féria

7:00

17:00 detská

† Anna a Ján Kušír, Anna a Štefan Drappan

Na úmysel

Štvrtok – 7. 6.

Féria

7:00

18:00

19:00

†  Margita Holubová

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za požehnanie a BP pre dcéru s rodinou

Piatok – 8. 6.

Najsvätejšie srdce Ježišovo, slávnosť

7:00

 

19:00 mládežka

   Za Božiu pomoc pre syna

† rodičia Ján a Mária, sestra Irena a starí rodičia z

oboch strán

Sobota – 9. 6.

Nepoškvrnené srdce P. Márie, spomienka

7:00

 

19:00

† Milan a rodičia z oboch strán

† Štefan Šebo a manželka Karolína, Ondrej

Seneši a manželka Karolína

Nedeľa

10. 6.

10. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel Václav Poprac

 

Za jubilujúcich manželov (40 r.)

Za farnosť

 • Ďakujeme všetkým, ktorí pripravovali slávnosti prvého svätého prijímania a ktorí pripravovali 72 detí na troch školách. Nech deti ostanú celý život blízko Ježišovi.
 • V piatok, na slávnosť Božského srdca, môžeme pri odprosujúcej pobožnosti získať úplné odpustky.
 • V piatok sa začneme modliť deviatnik ako prípravu na birmovku vždy po večerných svätých omšiach.
 • Úmysly svätých omší na druhý polrok zapisujeme na fare v kancelárii. Prosíme, aby si každý vybral najviac dva úmysly.
 • Naši pešopútnici do Levoče sú opäť ochotní odniesť Panne Márii naše úmysly, ktoré môžete vzadu v kostole vložiť do pripravenej tuby.
 • Záujemci o púť do Medjugoria (prvý júlový týždeň) nájdu v kostole informácie a kontakt na prihlásenie.

Farské oznamy na Trojičnú nedeľu (27. 5. – 3. 6. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

27. 5.

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodičia Jolana a Pavol a brat Vladimír Golis

 

Za farnosť

Za zdravie pre Dominika na príhovor P. M.

 Pondelok – 28. 5.

Féria

7:00

19:00

† Ľudovít a z rodiny

† rodina Ráczová a Hajdúová

Utorok – 29. 5.

Féria

7:00

19:00

† Heinz Breidler

† rodičia Jozef a Rozália, brat Jozef s manželkou

Streda – 30. 5.

Féria.

7:00

17:00 detská

† rodičia a starí rodičia z oboch strán

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Štvrtok – 31. 5.

Božie Telo a Krv slávnosť

7:00

8:15

17:30MLudany

19:00

† rodičia, súrodenci a švagor

Cirkevná škola

 

Za farnosť

Piatok – 1. 6.

Sv. Justín, mučeník spomienka

7:00

Celý deň

19:00

† Oľga a Pavol

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodina Pastierová, Sekerešová a Spevárová

Sobota – 2. 6.

Féria

7:00

15:00

19:00

† Irena Halašiová

Poďakovanie za spoločný život a jub. 70 rokov

Poďakovanie za 25 rokov spoločného života

Nedeľa

3. 6.

9. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

9:30

11:30

19:00

† Margita, Ondrej, Jozef

 

Za prvoprijímajúce deti

Za farnosť

† rodina Hudecová

 • V stredu opäť pozývame po večernej svätej omši záujemcov o debatovanie na tému Amoris Laetitia na faru.
 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Nezabudnime sa zúčastniť celej svätej omše. Po večernej svätej omši bude okolo chrámu slávnostná Eucharistická procesia. Pred svätou omšou pravidelná štvrtková adorácia nebude.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od štvrtka hodinu pred svätou omšou, chorých v piatok doobeda. V piatok bude celodenná adorácia. Prosíme, aby ste sa zapísali na stráženie eucharistie.
 • V sobotu pozýva Ružencové bratstvo na stretnutie o 17:50.
 • V nedeľu máme prvé sväté prijímanie: V. ZŠ o 9:30 a VI. ZŠ o 11:30! Pokiaľ vaša rodina nemá túto slávnosť, prosíme, aby ste z kapacitných dôvodov využili iný termín svätých omší v Leviciach. Deti spovedáme v sobotu doobeda od 9:00. Rodičov prvoprijímajúcich detí prosíme o pomoc pri upratovaní a zdobení kostola v piatok po večernej svätej omši.
 • Úmysly svätých omší na druhý polrok začneme zapisovať v piatok prvého júna. Prosíme, aby si každý vybral najviac dva úmysly.

Farské oznamy na Turíčnu nedeľu (20. 5. – 27. 5. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

20. 5.

Zoslanie Ducha Svätého – HODY

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel celebranta

 

Za farnosť

Na úmysel celebranta

 Pondelok – 21. 5.

Panna Mária Matka Cirkvi, spomienka

7:00

 

19:00

† Albína Minárová a syn Štefan

 

† Tibor Sabatko, rodičia a Magdaléna

Utorok – 22. 5.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za dožité roky a BP pre deti

Za dary Ducha Svätého pre deti

Streda – 23. 5.

Féria.

7:00

17:00 detská

† Dezider, Júlia a starí rodičia z oboch strán

† Jozef Gocian, 1. výr.

Štvrtok – 24. 5.

Ježiš Kristus, najvyšší a večný kňaz, sviatok

7:00

18:00

19:00

† František Juhás

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia z oboch strán a súrodenci Anna a Pavol

Piatok – 25. 5.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za požehnanie a dary D. Sv. pre deti s rodinami

† Marek, Anna a rodičia

Sobota – 26. 5.

Sv. Filip Neri

kňaz, spomienka

7:00

 

19:00

† manžel, rodičia, starí rodičia a brat

 

† Anastázia Hajdúchová

Nedeľa

27. 5.

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodičia Jolana a Pavol a brat Vladimír Golis

 

Za farnosť

Za zdravie pre Dominika na príhovor P. M.

 • Dnešnou slávnosťou končí liturgické obdobie veľkej noci. Od zajtra sa opäť modlíme modlitbu Anjel Pána.
 • Úmysly svätých omší na druhý polrok začneme zapisovať od prvého júna.
 • Dnes máme zbierku pre potreby farnosti. Ďakujeme za vašu obetu.

 Nech dobrý Pán žehná našej farnosti a nech spoločne
na Rybníkoch budujeme Božie kráľovstvo!

Farské oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu (13. 5. – 20. 5. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

13. 5.

7. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodičia Ján a Mária a st. rodičia z oboch strán

 

Za farnosť

Poďakovanie za dožité roky a prosba za rodinu

 Pondelok – 14. 5.

Sv. Matej, apoštol sviatok

7:00

 

19:00

† rodičia Ondrej a Júlia, Marta a Darinku a starí

rodičia

† manžel Viktor a rodina

Utorok – 15. 5.

Féria

7:00

19:00

† rodina Kopecká a Gregušová

† Mária a Ján Horniak a rodičia

Streda – 16. 5.

Sv. Ján Nepomucký kňaz, mučeník, spom.

7:00

 

17:00 detská

† rodina

 

Za Božiu pomoc a dary Ducha Sv. pre rodinu

Štvrtok – 17. 5.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Poďakovanie za dar manželstva

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia a príbuzní

Piatok – 18. 5.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za požehnanie a dary Ducha Sv. pre rodinu

Za zdravie a Božiu pomoc pre syna

Sobota – 19. 5.

Féria

7:00

19:00

† Helena a Štefan Holečka

† rodičia

Nedeľa

20. 5.

Zoslanie Ducha Svätého – HODY

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel celebranta

 

Za farnosť

Na úmysel celebranta

 • Dnes podvečer o 17:00 pokračujeme v debatných stretnutiach na fare s pánom kaplánom. Téma je: Ako chápať Starý zákon. Srdečne pozývame.
 • Deti s rodičmi sa stále môžu prihlásiť na Púť detí na Staré Hory, ktorá bude o dva týždne v sobotu 26.5. Bližšie info v našej cirkevnej škole.
 • O týždeň v nedeľu slávime hody kostola – slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Na tento najväčší sviatok farnosti sa budeme pripravovať duchovnou obnovou. Štvrtok, piatok a v sobotu bude večerné sväté omše slúžiť františkánsky páter Anton a po svätých omšiach bude mať katechézu. Celý večerný program bude okolo 1,5 hodiny. Páter Anton bude sláviť aj nedeľné doobedňajšie sväté omše, kedy môžeme získať úplné odpustky. Nezabudnime pozvať do svojich príbytkov k slávnostnému stolu svoje rodiny prípadne svojich priateľov, aby sme slávnosť kostola preniesli aj do našich domovov.
 • Dnes máme diecéznu zbierku na katolícke masmédiá. O týždeň budeme mať zbierku pre potreby farnosti. Ďakujeme za vašu obetu.