Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 32. nedeľu cez Rok (11. 11. – 18. 11. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

11. 11.

32. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel a rodičia z oboch strán

 

Za kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti

Za farnosť

 Pondelok – 12. 11.

Sv. Jozafát, biskup mučeník, spomienka

7:00

 

19:00

   Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého

 

† brat Miroslav a rodina

Utorok – 13. 11.

Féria

7:00

19:00

† manžel Milan, rodičia a starí rodičia

† Jozefína a Ján Híreš

Streda – 14. 11.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za dar viery pre syna Jaroslava

Za BP a dary Ducha Svätého pre deti a vnúčatá

Štvrtok – 15. 11.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Mária Kollárová a rodičia z oboch strán

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† manžel

Piatok – 16. 11.

Féria

7:00

 

19:00 mládežka

   Za požehnanie pre manželov

 

† Margita Vincúrová a rodičia

Sobota – 17. 11.

Sv. Alžbeta Uhorská rehoľníčka, spomienka

7:00

 

19:00

† ctihodná sestra Majella Krištofová

 

† rodičia František a Jozefína

Nedeľa

18. 11.

33. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ľudovít Švec a rodičia

 

† Emília Švecová a rodina

Za farnosť

 • Budúcu nedeľu o 16:00 pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí, rodičov birmovancov, ale aj všetkých záujemcov na stretnutie v kostole. Témou bude „Cesta k šťastnej rodine“. Hosťami budú manželia Kondelovci zo Žiliny, autori známej knihy „Manželská eSTéKáčka“.
 • Ponúkame vám možnosť zakúpiť si kalendáre na rok 2019 vzadu v kostole.
 • Budúcu nedeľu je v našej diecéze jesenná zbierka na kňazský seminár v Badíne. Zo srdca ďakujeme za Vaše obety.

Farské oznamy na 31. nedeľu cez Rok (4. 11. – 11. 11. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

4. 11.

31. nedeľa cez Rok

8:00

11:00M.Ludany

11:00

19:00

† syn František

Hodová slávnosť

† Štefan Frtús, 1. výr.

Za farnosť

 Pondelok – 5. 11.

Féria

7:00

19:00

† Viliam, Alžbeta a ich rodičia

† Ján a rodičia z oboch strán

Utorok – 6. 11.

Féria

7:00

19:00

† Zuzana Benčíková

† Viera, Marián a syn Ľubomír

Streda – 7. 11.

Féria

7:00

17:00 detská

† Tomáš a rodičia

† rodičia Blahovci a starí rodičia

Štvrtok – 8. 11.

Féria

7:00

9:30

18:00

19:00

† duše v očistci

Rekolekcie

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Na úmysel

Piatok – 9. 11.

Výročie posviacky Lateránskej bazil., sv.

7:00

 

19:00 mládežka

† rodičia

 

† duše v očistci

Sobota – 10. 11.

Sv. Lev Veľký, pápež UC, spomienka

7:00

 

19:00

†rodičia Júlia a Ondrej, ich rodičia a sestra Marta

 

† rodina a za Božiu pomoc pre rodinu

Nedeľa

11. 11.

32. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel a rodičia z oboch strán

 

Za kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti

Za farnosť

 • V dušičkovej oktáve môžeme získať pre duše v očistci úplné odpustky modlitbou na cintoríne. Do štvrtka večera po večernej svätej omši budeme spoločne putovať na cintorín od nášho kostola. Pridajte sa k nám a príďte sa modliť za našich drahých zosnulých.
 • Vo štvrtok pozývame na rekolekčnú svätú omšu o 9:30 v našom kostole.
 • V sobotu sa nezabudnime na zúčastniť regionálnych volieb.
 • V sobotu sa v našom kostole uskutoční Večer milosrdenstva. Svätú omšu o 19:00 bude celebrovať generálny vikár našej diecézy Mons. Branislav Koppal. Po svätej omši bude chválová adorácia, kde budeme ďakovať Bohu za dar života, budeme sa modliť za nenarodené deti a ich rodiny a za úctu ku každému ľudskému životu. Akciu organizuje Fórum života v rámci kampane Sviečka za nenarodené deti.
 • Hľadáme vhodný vianočný stromček do nášho kostola. Ak by niekto mal takýto stromček v záhrade a chcel by ho darovať, dajte nám, prosím, vedieť. Ďakujeme.

Farské oznamy na 30. nedeľu cez Rok (29. 10. – 4. 11. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

28. 10.

30. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za požehnanie pre manželov

 

† Mária a Zoltán Aszódy a ich rodičov z OS

Za farnosť

 Pondelok – 29. 10.

Féria

7:00

19:00

† Štefan a Rozália a ich rodičia

† rodičia, starí rodičia z oboch strán a rodina

Utorok – 30. 10.

Féria

7:00

19:00

† duše v očistci

Za zdravie a Božie požehnanie

Streda – 31. 10.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za dar viery pre dcéru Martinu

Poďakovanie za dožité roky a za pokoj a zdravie rodiny

Štvrtok – 1. 11.

Všetkých svätých slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† duše v očistci

 

Za farnosť

† rodina

Piatok – 2. 11.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

7:00

 

19:00 mládežka

† Matilda, Jozef a ich rodičia

 

† rodina

Sobota – 3. 11.

Féria

7:00

19:00

† kňazi diecézy

† kňazi diecézy

Nedeľa

4. 11.

31. nedeľa cez Rok

8:00

11:00M.Ludany

11:00

19:00

† syn František

Hodová slávnosť

† Štefan Frtús, 1. výr.

Za farnosť

 • Pro-life organizácia Fórum života aj v tento rok vyzýva na spomienku na nenarodené deti, ktoré svoj život ukončili ešte skôr, ako sa narodili. Symbolicky môžeme sviece zapáliť v našich oknách večer 2. novembra a prosiť o Božie milosrdenstvo pre deti a hlavne všetkých ľudí zranených potratom. Zakúpením sviec, ktoré sú vzadu v kostole, podporíte aktivity zamerané na ochranu života od narodenia.
 • Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu. Náš filiálny kostol v Mýtnych Ludanoch nesie názov práve tohto sviatku. Hodová slávnosť v ňom bude budúcu nedeľu o 11:00. Slávnostným celebrantom bude dp. Tibor Benčík, farár v Demandiciach. Srdečne všetkých pozývame.
 • V dušičkovej oktáve môžeme získať pre duše v očistci úplné odpustky modlitbou v kostole (2. 11.) alebo na cintoríne. Každý deň po večernej svätej omši budeme spoločne putovať na cintorín od nášho kostola. Pridajte sa k nám a príďte sa 8 dní modliť za našich drahých zosnulých. V sobotu budú sväté omše obetované za zosnulých kňazov diecézy.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme od stredy hodinu pred večernou svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. Celodenná adorácia tento mesiac nebude.
 • Stretnutie Ružencového bratstva bude v sobotu o 17:50 v našom chráme.
 • Dnes máme zbierku na našu farnosť, konkrétne na splatenie pozemku na parkovisko. Ďakujeme za váš cit pre spoluzodpovednosť pri fungovaní našej farnosti.                                     

Farské oznamy na 29. nedeľu cez Rok (21. 10. – 28. 10. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

21. 10.

Misijná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manželka Alena a rodičia Anna a František

Kosnáč

Za farnosť

† Mária a Jozef Šimonek

 Pondelok – 22. 10.

Sv. Ján Pavol II. Pápež, ľ. spomienka

7:00

 

19:00

† Jozef  Oravec, 15. výr.

 

† Dominik, Rozália, Guiseppe a Marian

Utorok – 23. 10.

Féria

7:00

19:00

† rodičia Michal a Mária a ich deti

† otec Jozef a rodičia

Streda – 24. 10.

Féria

7:00

17:00 detská

   Na úmysel

† manžel

Štvrtok – 25. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za uzdravenie pre Milana

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Jozef, 2. výr.

Piatok – 26. 10.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† Ernest Dudáš a rodičia z oboch strán

Za požehnanie pre pátra Eliasa Vellu

Sobota – 27. 10.

Féria

7:00

19:00

† duše v očistci

Poďakovanie za 45 r. manželstva a prosba o BP

Nedeľa

28. 10.

30. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za požehnanie pre manželov

 

† Mária a Zoltán Aszódy a ich rodičov z OS

Za farnosť

 • Budúci víkend sa opäť posúva času. Tentokrát bude zmena príjemnejšia, lebo spíme o hodinu dlhšie. Nezabudnime na to.
 • V dnešný deň sa po celom svete koná zbierka na podporu misií a misionárov. Slovensko v tento rok podporuje katolícke projekty v Etiópii. Vážime si vašu štedrosť. Budúcu nedeľu sa budeme zbierať na našu farnosť, konkrétne na splatenie pozemku na parkovisko. Ďakujeme za váš cit pre spolupatričnosť a spoluzodpovednosť pri fungovaní našej farnosti.
 • V mesiaci októbri môžeme získať úplné odpustky pri modlitbe svätého ruženca v kostole, rodine a v zasvätenom spoločenstve. S Pannou Máriou sa oplatí spolupracovať. Podľa výslovného priania Svätého Otca dodávame na konci modlitby Pod tvoju ochranu a Svätý Michal, archanjel za jednotu v Katolíckej cirkvi.
 • Oznam pre Mýtne Ludany: Na Ludanskom cintoríne obnovíme náhrobný kameň na hrobe zosnulého pána farára. Náklady uhradíme z prenájmu pozemkov, ale poteší nás akýkoľvek dobrovoľný príspevok od obyvateľov obce. Ďakujeme.

 

Farské oznamy na 28. nedeľu cez Rok (14. 10. – 21. 10. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

14. 10.

28. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Vincent Rimóci a rodičia

 

Za farnosť

† rodina Benčová

 Pondelok – 15. 10.

Sv. Terézia Avilská panna, UC, spomienka

7:00

 

19:00

† Helena, Ján a ich rodičia

 

† rodina Kintlerová

Utorok – 16. 10.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu vôľu pre Alžbetu Števkovú

† otec Ladislav Berkeš, rodičia a krstní rodičia

Streda – 17. 10.

Sv. Ignác Antiochijský biskup, m., spomienka

7:00

 

17:00 detská

† Filip Šebo, syn Filip a rodičia z oboch strán

 

Za požehnanie rodiny

Štvrtok – 18. 10.

Sv. Lukáš, evanjelista sviatok

7:00

18:00

19:00

† matka Margita

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Karol Skladan, brat Ján s manželkami

Piatok – 19. 10.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za Božiu vôľu pre Alžbetu Števkovú

† Dávid Csonka a starí rodičia

Sobota – 20. 10.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu vôľu pre Alžbetu Števkovú

† matka Imelda a otec Jozef

Nedeľa

21. 10.

Misijná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manželka Alena a rodičia Anna a František

Kosnáč

Za farnosť

† Mária a Jozef Šimonek

 • Dnes pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na prvé spoločné stretnutie o 15:00 v našom chráme. Stretnutie rodičov birmovancov bude tiež dnes o 16:00 v kostole.
 • Zajtra o 17:00 sa uskutoční v pastoračnom centre prednáška riaditeľa Diecézneho centra pre rodinu ThLic. Mareka Iskru na tému: Radosť z manželskej lásky. Srdečne pozývame manželov, ale aj tých, ktorí plánujú v budúcnosti žiť sviatosť manželstva.
 • Vo štvrtok sa nezabudnime zapojiť do akcie: Milión detí sa modlí ruženec za pokoj vo svete. Je to reakcia na množstvo násilia a vojen v súčasnom svete. Odporúča sa zjednotiť sa na modlitbe o 9:00.
 • Budúca nedeľa nesie názov Misijná nedeľa. Po celom svete sa pripomína misijná angažovanosť veriacich. Zároveň sa zapojíme do celosvetovej zbierky na podporu misií Ad gentes. Už vopred ďakujeme za vašu štedrosť.
 • V mesiaci októbri môžeme získať úplné odpustky pri modlitbe svätého ruženca v kostole, rodine a v zasvätenom spoločenstve. S Pannou Máriou sa oplatí spolupracovať. Podľa výslovného priania Svätého Otca dodávame na konci modlitby Pod tvoju ochranu a Svätý Michal, archanjel za jednotu v Katolíckej cirkvi.

Farské oznamy na 27. nedeľu cez Rok (7. 10. – 14. 10. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

7. 10.

27. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel Tibor, rodičia a súrodenci

 

Za členov Ružencového bratstva

Za farnosť

 Pondelok – 8. 10.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za spoločne prežité roky

† manžel Dominik, 1. výr.

Utorok – 9. 10.

Féria

7:00

19:00

   Za dary D. Sv. a zdravie pre syna Miroslava

† Július Pukša a rodičia z oboch strán

Streda – 10. 10.

Féria

7:00

17:00 detská

† syn Ladislav, otec Ladislav, rodičia, brat s manželkou

† rodina a Božie požehnanie pre Jána

Štvrtok – 11. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Štefan Gápeľ

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Viktor a rodičia

Piatok – 12. 10.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† Vladimír, manželka Edita, brat a rodičia

Za dary D. Sv. a Božiu pomoc pre rodinu

Sobota – 13. 10.

Féria

7:00

19:00

† Hieronym Polák

† manžel Ján, rodičia z oboch strán a starí rodičia

Nedeľa

14. 10.

28. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Vincent Rimóci a rodičia

 

Za farnosť

† rodina Benčová

 • Vo štvrtok o 9:30 nás pán dekan pozýva na rekolekčnú svätú omšu do Kostola svätého Mikuláša v Pukanci.
 • Budúcu nedeľu pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na prvé spoločné stretnutie o 15:00 v našom chráme. Stretnutie rodičov birmovancov bude v ten istý deň o 16:00 v kostole. Stretnutie dospelých, ktorí sa chcú pripravovať na prijatie sviatostí bude v sobotu o 17:30 na fare.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí piekli, balili a predávali medové srdiečka. Pri zbierke Boj proti hladu sme takto vyzbierali pred kostolom 1 054 €. Nech vám to odplatí dobrý Pán.
 • V mesiaci októbri môžeme získať úplné odpustky pri modlitbe svätého ruženca v kostole, rodine a v zasvätenom spoločenstve. S Pannou Máriou sa oplatí spolupracovať. Podľa výslovného priania Svätého Otca dodávame na konci modlitby Pod tvoju ochranu a Svätý Michal, archanjel za jednotu v Katolíckej cirkvi.

Farské oznamy na 26. nedeľu cez Rok (30. 9. – 7. 10. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

30. 9.

26. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† syn Jozef Prištiak, mama a rodina

 

Za farnosť

Za vyliatie Ducha Svätého na rodinu

 Pondelok – 1. 10.

Sv. Terézia z Lisieux panna, UC, spomienka

7:00

 

19:00

† starí rodičia, krstní, birmovní a rodina

 

Poďakovanie za dožité roky a BP pre rodinu

Utorok – 2. 10.

Sv. anjeli strážcovia spomienka

7:00

 

19:00

† Mikuláš a rodičia z oboch strán

 

Za Božiu pomoc pre rodinu, synov a vnučky

Streda – 3. 10.

Féria

7:00

17:00 detská

   rodina Petríková

Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu Máriu

Štvrtok – 4. 10.

Sv. František Assiský spomienka

7:00

18:00

19:00

   Za živú vieru a dary DS pre syna Ľudovíta

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za žijúcich kňazov

Piatok – 5. 10.

Féria

7:00

Celý deň

19:00 mládežka

† Mária a Ján Horniak

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia, sestra a starí rodičia z oboch strán

Sobota – 6. 10.

Féria

7:00

19:00

† Magdaléna Kotlárová

† rodičia Boldišovci a nevesta Anna

Nedeľa

7. 10.

27. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel Tibor, rodičia a súrodenci

 

Za členov Ružencového bratstva

Za farnosť

 • Dnes po svätých omšiach môžete pred kostolom zakúpením perníkových srdiečok podporiť vincentínsku zbierku Boj proti hladu, ktorá je určená krajinám Haiti, Honduras, Ukrajina, Albánsko, Rusko a Slovensko. Vďaka za váš súcit s chudobnými.
 • Detský program na stredu: 16:30 ruženec, 17:00 detská svätá omša a po nej stretnutie Mariánskej družiny. Naše sestričky sa na vás už tešia.
 • Pozývame všetkých mladých na otvorenie mládežníckych svätých omší tento piatok. Po svätej omši pokračujeme v pastoračnom centre občerstvením. Príď zažiť spoločenstvo a spoznať nových ľudí.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Nezabudnime na pravidelné prijímanie sviatostí. Od štvrtka spovedáme v kostole hodinu pred večernou svätou omšou. Chorých budeme spovedať v piatok doobeda. Počas celého dňa bude vyložená Sviatosť oltárna. Zapíšte sa, prosím, na stráženie Eucharistie.
 • Stretnutie Ružencového bratstva bude výnimočne skôr. V sobotu o 17:30 sa uskutočnia voľby nových horliteľov. Prosíme o zodpovednú účasť a o dochvíľnosť.
 • V mesiaci októbri môžeme získať úplné odpustky pri modlitbe svätého ruženca v kostole, rodine a v zasvätenom spoločenstve. S Pannou Máriou sa oplatí spolupracovať.

Farské oznamy na 25. nedeľu cez Rok (23. 9. – 30. 9. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

23. 9.

25. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Pavel Mozoľa

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti s rodinami

Za farnosť

 Pondelok – 24. 9.

Výročie posviacky BB katedrály, sviatok

7:00

 

19:00

   Za požehnanie pre dcéru s rodinou

Poďakovanie za rodinu a prosba o ďalšiu

pomoc

Utorok – 25. 9.

Féria

7:00

19:00

† manžel, 4. výr. a rodičia z oboch strán

† rodičia, krstní rodičia a ich rodičia

Streda – 26. 9.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za Božiu pomoc pre Mareka

Za zdravie, BP a ochranu pre deti s rodinami

Štvrtok – 27. 9.

Sv. Vincent de Paul kňaz, spomienka

7:00

8:15

18:00

19:00

   Poďakovanie za prežité roky a životné jubileum

Cirkevná škola – hodová svätá omša   

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia Pavel Donáth a Mária a syn Pavel

Piatok – 28. 9.

Féria

7:00

19:00

† rodičia Ján a Anna Halabukovci

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Sobota – 29. 9.

Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli, sv

7:00

 

19:00

   Za uzdravenie a Božiu pomoc pre manžela

 

† rodičia, dcéra Betka a starí rodičia z oboch strán

Nedeľa

30. 9.

26. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† syn Jozef Prištiak, mama a rodina

 

Za farnosť

Za vyliatie Ducha Svätého na rodinu

 • Veľká vďaka za brigádu. Dúfam, že farské zátišie poteší každého, kto doň vstúpi.
 • Dnes o 16:00 pozývajú do pastoračného centra naše sestričky celú vincentínsku rodinu na stretnutie. Tiež pozývajú aj zvedavých ľudí, ktorí by sa o ich špiritualite chceli dozvedieť viac.  Rovnako sestričky pripomínajú, že v stredu pred detskou svätou omšou by sa rady o 16:30 modlili v kostole ruženec spolu s deťmi, rodičmi a starými rodičmi. Prijmime toto pozvanie.
 • Dnes je posledný deň na prihlásenie sa na prípravu pre prijatie sviatostí prvého svätého prijímania a birmovky. Dospelí sa môžu prihlásiť ešte do konca mesiaca.
 • Aj v tento rok sa zapojíme do Boja proti hladu vo svete. Napečené srdiečkové perníky môžete doniesť do utorka do sakristie kostola. Ďakujeme za angažovanie sa. Predávať sa potom budú budúcu nedeľu po svätých omšiach pred kostolom. Výťažok pôjde do krajín Haiti, Honduras, Ukrajina, Albánsko, Rusko a Slovensko.
 • Budúcu nedeľu bude v našom chráme účinkovať Spevácky zbor slovenských učiteľov. Budú sprevádzať svätú omšu o 8:00 a po nej by mali krátky koncert. Všetkých srdečne pozývajú.

 

Farské oznamy na 24. nedeľu cez Rok (16. 9. – 23. 9. 2018)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

16. 9.

24. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† starí rodičia z oboch strán

 

† Oľga, Jozef a Ladislav Cheben

Za farnosť

 Pondelok – 17. 9.

Féria

7:00

19:00

   Na úmysel

† Peter Nagy

Utorok – 18. 9.

Féria

7:00

19:00

   Za pracovný kolektív

Na úmysel

Streda – 19. 9.

Féria

7:00

17:00 detská

† duše v očistci

† Richard

Štvrtok – 20. 9.

Sv. Kórejskí mučeníci spomienka

7:00

18:00

19:00

   Za požehnanie a BP pre Ladislava Puckallera

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Na úmysel

Piatok – 21. 9.

Sv. Matúš, apoštol evanjelista, sviatok

7:00

 

19:00

   Za Božiu pomoc pre rodinu

 

† manžel Štefan Šebeštín a rodičia z oboch strán

Sobota – 22. 9.

Féria

7:00

19:00

† František Šedivý, František Soukup, František Bačinský

† Anna a Jozef Polák a ich rodičia

Nedeľa

23. 9.

25. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Pavel Mozoľa

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti s rodinami

Za farnosť

 • V stredu, na jesenné kántrové dni, budeme ďakovať Pánu Bohu za úrodu.
 • V sobotu o 8:00 prosím mocných ľudí prísť na brigádu do okolia fary, kde by sme opäť chceli zasadiť nové stromčeky a urobiť základ pre budúci záhradný altánok.
 • Už len do budúcej nedele sa môžu prihlásiť deti a mladí na prípravu pre prijatie sviatostí prvého svätého prijímania a birmovky. Rovnako tak môžu urobiť aj dospelí, ktorým by chýbala nejaká sviatosť.
 • V nedeľu o 16:00 pozývajú do pastoračného centra naše sestričky celú vincentínsku rodinu na stretnutie. Tiež pozývajú aj zvedavých ľudí, ktorí by sa o ich špiritualite chceli dozvedieť viac.
 • Aj v tento rok sa zapojíme do Boja proti hladu vo svete. Napečené srdiečkové perníky môžete doniesť do 25. septembra do sakristie kostola.
 • Vzadu v kostole nájdete informácie o púťach na Horu Butkov a do S. G. Rotonda.
 • Dnes máme pravidelnú mesačnú zbierku pre potreby farnosti. Pomáhate nám tým splatiť dlh za kúpu pozemkov na parkovisko. Pán Boh zaplať za obetu. Rovnako ďakujem za dar a inštalovanie ónyxovej ozdoby konsekračných krížov.

Farské oznamy na 23. nedeľu cez Rok (9. 9. – 16. 9. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

9. 9.

23. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† Viliam a rodina

† Viliam a Serafína a starí rodičia

 Pondelok – 10. 9.

Féria

7:00

19:00

† Anna a rodina Virágová

† Juliána a Štefan Bachan a rodičia z oboch strán

Utorok – 11. 9.

Féria

7:00

19:00

† Helena a babka

† rodičia a súrodenci

Streda – 12. 9.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za zdravie a Božiu pomoc pre syna a vnúčatá

Za Božie požehnanie pre syna Ota a Martina

Štvrtok – 13. 9.

Sv. Ján Zlatoústy biskup, UC, spomienka

7:00

18:00

19:00

   Za Božiu pomoc a dary DS pre deti a vnúčatá

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Andrej Pavlík a starí rodičia

Piatok – 14. 9.

Povýšenie sv. Kríža sviatok

7:00

 17:30M. Ludany

19:00

   Na úmysel

 

† rodičia Terézia a Štefan Škodák

Sobota – 15. 9.

Sedembolestná Panna Mária, slávnosť

8:00

 

19:00

†  Anna, rodená Samotná

 

† manžel Milan a rodina z oboch strán

Nedeľa

16. 9.

24. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† starí rodičia z oboch strán

 

† Oľga, Jozef a Ladislav Cheben

Za farnosť

 • Dnes naše sestry pozývajú deti (3-18 rokov) i rodičov na úvodné stretnutie Združenia mariánskej mládeže o 15:00 do pastoračného centra. Radostné spoločenstvo chce rozvíjať a šíriť úctu k Panne Márii formou hier, vzájomného zdieľania a spoločného priateľstva. Sestričky sa už na vás tešia.
 • V piatok, na sviatok Povýšenia svätého Kríža, pozýva pán dekan na hody na levickej Kalvárii. O 15:30 bude krížová cesta, 16:00 svätá omša a 17:30 agapé. Nájdime si čas.
 • V sobotu na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sväté omše ráno o 8:00 a večer o 19:00. Tento sviatok nepatrí medzi prikázané sviatky. Napriek tomu vás pozývame prísť sa pomodliť za naše Slovensko, ktorého patrónkou je Panna Mária.
 • Prihlášky na prvé sväté prijímanie a birmovku si nájdete v sakristii kostola. Prosíme, aby ste ich odovzdali do nedele 23. septembra osobne kňazovi v kostole alebo na fare. Pri odovzdaní dostane každé dieťa knižku, s ktorou bude chodiť na nedeľné sväté omše. Ak deti nechodia do škôl v našej farnosti a ani nebývajú v našej farnosti, prosíme, aby prihlášku podpísal aj pán farár farnosti, do ktorej deti patria.
 • Rovnako dospelí sa môžu prihlásiť na fare na prípravu prijatia iniciačných sviatostí Cirkvi.
 • Budúcu nedeľu budeme mať pravidelnú mesačnú zbierku pre potreby farnosti. Do konca roka bude vždy určená na splatenie dlhu za kúpu pozemkov na parkovisko. Veľká vďaka za vašu obetu.