Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu (29. 3. – 5. 4. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

29. 3.

5. pôstna nedeľa

  † Miroslav a Alžbeta

 

† Anna a celá rodina 

   Za farnosť  

 Pondelok – 30. 3.

Féria

   

   Za BP pre manžela Františka a rodičov

Utorok –  31. 3.

Féria

   

† František Jamriška, 40 výr. a rodičia z oboch strán

Streda – 1. 4.

Féria

     Poďakovanie za Božiu pomoc

† otec

Štvrtok – 2. 4.

Féria

   

   Poďakovanie za dožité roky a prosba za rodinu

Piatok – 3. 4.

Féria

   

† Ján Melich a rodičia z oboch strán

Sobota – 4. 4.

Féria

  † syn Patrik a rodičia Václav a Mária

† Mária a Ján a syn Ladislav

Nedeľa

5. 4.

Kvetná nedeľa

  † rodičia Mária a Ján a starí rodičia z oboch strán

   Za farnosť  

† Irena a František Škorník a rodičia z OS  

 • Najbližšie sväté omše vysielané naživo na YouTube: streda 1. 4. o 19:30 a nedeľa 5. 4. o 10:00. Krížovú cestu sa môžeme spolu naživo pomodliť v piatok o 19:30.
 • Veľkonočné obrady žiaľ budeme sláviť rovnako za zatvorenými dverami, ale pripojením na net. ????
 • Na našom webe uverejňujeme každý deň krátke zamyslenie. Rovnako nás čo chvíľa nájdete aj na oficiálnej stránke farnosti na Facebooku.
 • Dohodnuté úmysly svätých omší slúžime, len ak si ich výslovne prajete. Kontaktujte nás, prosím, na telefónnych číslach.
 • Ďakujeme, že prinášate do kostola a na faru domácky vyrobené rúška. Ak ich niekto potrebuje, môže sa na nás nakontaktovať.
 • Sme ochotní pomôcť hlavne starším ľuďom, ktorí by potrebovali niečo nakúpiť, alebo ktorí potrebujú inú službu od nás.
 • Odpustenie hriechov môžeme dosiahnuť aj dokonalou ľútosťou a živého Pána môžeme prijímať duchovne. To platí aj pre zdravých i chorých. Ak by ale niekto napriek tomu chcel svätú spoveď, dohodnite si telefónom s nami termín čím skôr. Ostatné sviatosti vysluhujeme tiež individuálne.
 • Oznam pre pútnikov do Svätej zeme. Termín sme posunuli na 8.-6.9.2020. CK bude každého pútnika kontaktovať s novou zmluvou. Zatiaľ nemusíme doplatiť cenu púte.
 • Modlíme sa denne v chráme i mimo chrámu za svojich veriacich. Nech sa vďaka tejto situácii staneme lepšími ľuďmi.

Svätá omša naživo: https://youtu.be/NP1InghJ8KQ

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu (22. 3. – 29. 3. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

22. 3.

4. pôstna nedeľa

laetare

     Za nenarodené deti

 

   Za farnosť  

   Poďakovanie za dožité roky

 Pondelok – 23. 3.

Féria

  † manžel Ladislav a rodina

† Žofia a Viliam a rodičia z oboch strán

Utorok –  24. 3.

Féria

  † Starých rodičov Ľudovíta a Júliu

† rodičia Grusovci a Potockí

Streda – 25. 3.

Zvestovanie Pána

slávnosť

     Za vernosť DKL

 

   Za rodiny, Cirkev a sv. otca Františka

Štvrtok – 26. 3.

Féria

  † Karol Szendrei a rodičia, Jozef a Magdaléna Balog

† rodičia Anna a Michal, syn Ján a st. rod. z OS

Piatok – 27. 3.

Féria

  † Pavol Blahút a za Božiu pomoc pre deti

† Jozef Húdik

Sobota – 28. 3.

Féria

  † Dezider a Terézia

† manžel, rodičia a starí rodičia

Nedeľa

29. 3.

5. pôstna nedeľa

  † Miroslav a Alžbeta

 

† Anna a celá rodina 

   Za farnosť  

 • Najbližšie sväté omše vysielané naživo na YouTube: streda 25. 3. 2020 – 19:30
 • Dohodnuté úmysly svätých omší slúžime, len ak si ich výslovne prajete. Kontaktujte nás, prosím, na telefónnych číslach. Inak sa snažíme slúžiť sväté omše aj za aktuálnu situáciu a potreby tejto doby.
 • Ďakujeme, že prinášate do kostola a na faru domácky vyrobené rúška. Ak ich niekto potrebuje, môže sa na nás nakontaktovať.
 • Sme ochotní pomôcť hlavne starším ľuďom, ktorí by potrebovali niečo nakúpiť, alebo ktorí potrebujú inú službu od nás.
 • Kľudne nás kontaktujte telefónom, ak potrebujete súkromne vyslúžiť sviatosti. Nenechávajte si svätú spoveď na predveľkonočný čas, lebo sa začnú vytvárať rady.
 • Modlíme sa denne v chráme i mimo chrámu za svojich veriacich.
 • Nech sa vďaka tejto situácii staneme lepšími ľuďmi.
 • Budúcu nedeľu zahaľujeme kríže. Zároveň sa budúcu nedeľu mení čas. Spíme o hodinu kratšie. ☹

 

Svätá omša naživo: https://youtu.be/piGHci-D4Rg

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu (15. 3. – 22. 3. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

15. 3.

3. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť  

 

† Margita a Viliam Kostolányi a starí rodičia

† rodičia Valéria a Alfonz Bukrotin

 Pondelok – 16. 3.

Féria

7:00

19:00

† rodičia Filip a Rozália

† Štefan a Juliana a rodičia z oboch strán

Utorok –  17. 3.

Féria

7:00

19:00

   Za Dary Ducha Svätého pre maturantov

† rodičia, brat a starí rodičia z oboch strán

Streda – 18. 3.

Féria

7:00

17:00

† Jakubko a starí rodičia z oboch strán

† Viktor Turčok a rodičia z oboch strán

Štvrtok – 19. 3.

Sv. Jozef, ženích Panny Márie, slávnosť

7:00

 

19:00

   Za BP a dary Ducha Svätého pre rodinu

 

† Jozef a rodina

Piatok – 20. 3.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre rodinu

† rodičia a starí rodičia z oboch strán

Sobota – 21. 3.

Féria

7:00

19:00

† rodina Mikulcová

† Marie, 1. výr. a manžel Róbert

Nedeľa

22. 3.

4. pôstna nedeľa

laetare

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za nenarodené deti

   Za farnosť  

 

† Poďakovanie za dožité roky

 • Plánované úmysly svätých omší, ktoré neodslúžime, prenášame na júl.
 • Okrem napísaných úmyslov sa snažíme slúžiť sväté omše aj za aktuálnu situáciu a potreby tejto doby.
 • Sme ochotní pomôcť hlavne starším ľuďom, ktorí by potrebovali niečo nakúpiť, alebo ktorí potrebujú inú službu od nás.
 • Kľudne nás kontaktujte telefónom, ak potrebujete súkromne vyslúžiť sviatosti.
 • Modlíme sa denne v chráme i mimo chrámu za svojich veriacich.
 • Aj my máme strach, ale v Bohu máme nádej na riešenie všetkého, čo sa deje.
 • Nech sa vďaka tejto situácii staneme lepšími ľuďmi.

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu (8. 3. – 15. 3. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

8. 3.

2. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodičia Zajacovci a Pompošovci

 

† Ján a rodičia z oboch strán

   Za farnosť

 Pondelok – 9. 3.

Féria

7:00

19:00

† rodičia a st. rodičia z OS, švagrovci a svokrovci

† Peter Ivan, rodičia a starí rodičia

Utorok –  10. 3.

Féria

7:00

19:00

† Jana Kóšová

† rodičia a starí rodičia

Streda – 11. 3.

Féria

7:00

17:00 detská

   Poďakovanie za dožité roky a prosba o BP pre syna

† Karol a rodičia z oboch strán

Štvrtok – 12. 3.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Zuzana

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Rozália, 10. výr.

Piatok – 13. 3.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala 

† Andrej Pavlík a starí rodičia Grežovci

Sobota – 14. 3.

Féria

7:00

19:00

† Blažej a Jozefína

† Štefan Lesák, 15. výr. a rodičia z oboch strán

Nedeľa

15. 3.

3. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť  

 

† Margita a Viliam Kostolányi a starí rodičia

† rodičia Valéria a Alfonz Bukrotin

 • Všetky deti pozývame zapojiť sa do pôstnej katechézy v kostole. Úloha druhého týždňa je: pomodliť sa krížovú cestu.
 • Vo štvrtok pozýva pán dekan na rekolekčnú svätú omšu o 9:30 v Novej Dedine.
 • V piatok máme 7. výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka (2013). Sprevádzajme jeho apoštolskú službu modlitbami a obetami.
 • V pôstnom období pozývame na krížové cesty. V našom kostole v stredu po detskej svätej omši a v piatok o 18:20 pred svätou omšou. V nedeľu pozýva pán dekan na spoločnú krížovú cestu na Kalváriu o 15:00.
 • Záujemcovia o štúdium teológie zamerané na kňazskú formáciu sa môžu prihlásiť na fare. Neustále pokorne prosme milostivého Pána o dar nových duchovných povolaní.
 • Budúcu nedeľu budeme mať pravidelnú zbierku pre potreby farnosti. Ďakujeme vopred za vašu štedrosť.

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu (1. 3. – 8. 3. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

1. 3.

1. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

   Za farnosť

† Viliam a Serafína a starí rodičia z oboch strán

 Pondelok – 2. 3.

Féria

7:00

19:00

   Za dary D. Sv., živú vieru a ochranu PM pre rodinu

   Poďakovanie za zdravie a BP pre rodinu Bátovskú

Utorok –  3. 3.

Féria

7:00

19:00

† rodina Kotorová, Šišuláková a manžel Tibor

† rodičia, starí rodičia z oboch strán

Streda – 4. 3.

Féria

7:00

17:00 detská

† manžel, súrodenci a rodičia z oboch strán

† rodina Ráczová, Hajduová a Galbičková

Štvrtok – 5. 3.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Július, Dušan a starí rodičia z oboch strán

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán

Piatok – 6. 3.

Féria

7:00

Celý deň

19:00 mládežka

† Vojtech a Helena a starí rodičia z oboch strán

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

   Za dar viery a BP pre deti a vnúčatá

Sobota – 7. 3.

Féria

7:00

19:00

† sestra Dácia, rodičia, sestra a starí rodičia z OS

† rodina Borbélyová

Nedeľa

8. 3.

2. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodičia Zajacovci a Pompošovci

 

† Ján a rodičia z oboch strán

   Za farnosť

 • Dnes pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutie o 15:30 do kostola. Deti nech si prinesú so sebou aj knižky s nálepkami.
 • Všetky deti pozývame zapojiť sa do pôstnej katechézy v kostole i doma. Úloha prvého týždňa je: detská svätá omša v stredu. V stredu pozývajú sestričky deti na stretnutie Mariánskej družiny po večernej svätej omši.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od štvrtka hodinu pred večernou svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. Prosíme vás, aby ste sa zapísali na stráženie eucharistie počas celodennej adorácii v piatok.
 • Ružencové bratstvo pozýva na stretnutie v sobotu 17:50 v kostole.
 • V pôstnom období pozývame na krížové cesty. V našom kostole v stredu po detskej svätej omši a v piatok o 18:20 pred svätou omšou. V nedeľu pozýva pán dekan na spoločnú krížovú cestu na Kalváriu o 15:00.
 • Záujemcovia o štúdium teológie zamerané na kňazskú formáciu sa môžu prihlásiť na fare. Neustále pokorne prosme milostivého Pána o dar nových duchovných povolaní.
 • Dnes máme prvú celodiecézna zbierku na Katolícku charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 • Info pre pútnikov do Sv. Zeme: Do 24. 3. je potrebné zaplatiť druhú splátku. Ak máte nový cestovný doklad, treba urýchlene zahlásiť jeho číslo. Všetky bližšie info: Ing. Igor Bugár.

Farské oznamy na 7. nedeľu cez Rok (23. 2. – 1. 3. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

23. 2.

7. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Prosba o požehnanie pre syna a dcéru s

   rodinami

   Za farnosť

† manžel Miloslav a rodičia a súrodenci

 Pondelok – 24. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana

† Cecília, Ondrej, Emília a rodičia

Utorok –  25. 2.

Féria

7:00

19:00

† František a Jolana

† Gabriel Molnár a otec

Streda – 26. 2.

Popolcová streda

7:00

17:00 detská

18:00 M. Ludany

19:00

   Za Božiu pomoc pre deti

† Jozef Novosad, pohr., rodičia Mária a Viliam

 

† Martin Gondec a rodičia

Štvrtok – 27. 2.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre Evku

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Katarína Lubeňová

Piatok – 28. 2.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

† starí rodičia Šimkovičovci a syn Milan

Sobota – 29. 2.

Féria

7:00

19:00

† Jirka Vybíral

  Poďakovanie za dožité roky

Nedeľa

1. 3.

1. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

   Za farnosť

† Viliam a Serafína a starí rodičia z oboch strán

 • V stredu začína pôstne obdobie Popolcovou stredou. Je to deň prísneho pôstu. Od 18 do 60 rokov sme viazaní pôstom „raz do dňa sa dosýta najesť“. Bezmäsitý pôst zaväzuje každého katolíka od 14 rokov. V kostole budeme mať 3 sväté omše.
 • V pôstnom období pozývame na krížové cesty. V našom kostole v stredu po detskej svätej omši a v piatok o 18:20 pred svätou omšou. V nedeľu pozýva pán dekan na spoločnú krížovú cestu na Kalváriu o 15:00. Prvá krížová cesta bude v piatok.
 • Budúcu nedeľu pozývame rodičov prijímajúcich detí na stretnutie o 15:30 do kostola. Deti nech si prinesú so sebou aj knižky s nálepkami.
 • Rádio Lumen uviedlo v minulom týždni reláciu Lupa o našej farnosti. Vypočuť si ju môžete v archíve. Ďalšie príspevky mladých z našej farnosti si budete môcť vypočuť budúcu nedeľu v relácii Svetlo nádeje o 15:30.
 • Spolok sv. Vincenta prosí o darovanie 2% z daní za rok 2019, ktoré budú použité pre potreby núdznych. Tlačivá sú vzadu na stolíku. Ďakujeme.
 • Budúcu nedeľu bude prvá celodiecézna zbierka na Katolícku charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Farské oznamy na 6. nedeľu cez Rok (16. 2. – 23. 2. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

16. 2.

6. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina

 

† otec, mama a sestra s manželom   

   Za farnosť

 Pondelok – 17. 2.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za 40 výr. sobáša

   Za dar viery

Utorok –  18. 2.

Féria

7:00

19:00

† Barbora

† rodičia Mašírovci a Kosecovci, st. rodičia Suchí

Streda – 19. 2.

Féria

7:00

17:00

† rodičia a brat Pavol

† Anna, Michal a Ján, 30. výr.

Štvrtok – 20. 2.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Tibor Mauréry

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Anna Senešiová, rodičia a svokrovci

Piatok – 21. 2.

Féria

7:00

19:00

† Tomáš a rodičia

† Emil Hancko

Sobota – 22. 2.

Katedra sv. Petra

sviatok

7:00

 

19:00

† rodičia Štefan a Zuzana, manžel a brat

 

† Lenka Trníková

Nedeľa

23. 2.

7. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Prosba o požehnanie pre syna a dcéru s

   rodinami

   Za farnosť

† manžel Miloslav a rodičia a súrodenci

 • Dnes sa uskutoční manželská talkshow o 16:30 v pastoračnom centre. Tri skúsené manželské páry budú odpovedať na pripravené, ale aj spontánne otázky. Cieľom je vzájomné povzbudenie sa v našom spoločnom živote. Srdečne pozývame. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapájali do organizovania Národného týždňa manželstva.
 • Deti odchádzajú do jarného tábora v pondelok o 8:00 od nášho kostola. Sprevádzajme deti a animátorov svojimi modlitbami.
 • V stredu o 20:00 bude na rádiu Lumen relácia Lupa o našej farnosti.
 • V dnešnú nedeľu máme pravidelnú zbierku na našu farnosť. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Farské oznamy na 5. nedeľu cez Rok (9. 2. – 16. 2. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

9. 2.

5. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ladislav Bandzi

 

   Za farnosť

   Za zdravie a pokoj v rodine

 Pondelok – 10. 2.

Sv. Školastika, panna spomienka

7:00

 

19:00

† Štefan a Magdaléna

 

† Dominik Bátovský

Utorok –  11. 2.

Lurdská Panna Mária ľub. spomienka

7:00

 

19:00

   Za zdravie, Božie požehnanie a vieru pre deti  

   a vnúčatá

† Gabriela a Viktor Benický

Streda – 12. 2.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za pátra Siarda

   Na úmysel

Štvrtok – 13. 2.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Na úmysel

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

   Za BP, zdravie a dary D. Sv. pre rodinu

Piatok – 14. 2.

Sv. Anton, opát

Spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

 

 

† Terézia Gallyová, manžel a rodičia z OS

Sobota – 15. 2.

Féria

7:00

19:00

† Jozef Jančo, sestra a švagor

† rodičia Pútnikovci

Nedeľa

16. 2.

6. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina

 

† otec, mama a sestra s manželom   

   Za farnosť

 • V utorok slávime Svetový deň chorých. Pamätajme na nich nielen v modlitbách.
 • V stredu o 11:00 nás pán dekan pozýva na rekolekčnú svätú omšu do farnosti Krškany.
 • V stredu po svätej omši v pastoračnom centre bude zaujímavá prednáška charizmatického kňaza ThDr. Jána Kuneša na tému: Muž, žena – dve strany jednej mince (Kto komu vládne). Srdečne odporúčame.
 • Ďalšie aktivity v rámci Národného týždňa manželstva: (bližšie info na plagátoch)

           Po a Ut – rozjímavý ruženec

           Št – moderovaná adorácia

           Pi – krížová cesta

           So – obnova manželských sľubov

           Ne – manželská talkshow

 • Rovnako v stredu po detskej svätej omši pozývame deti na stretnutie Mariánskej družiny.
 • V sobotu sa uskutoční v Nitre modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Poplatok za autobus je 5 €. Odchod bude o 6:15 od budovy Junior. Záujemcovia sa môžu prihlásiť: pani Boledovičová: 036/ 6317 323, 0908794374.
 • Budúcu nedeľu budeme mať pravidelnú zbierku na našu farnosť. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Farské oznamy na 4. nedeľu cez Rok (2. 2. – 9. 2. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

2. 2.

Obetovanie Pána sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel

 

   Za farnosť

† rodina

 Pondelok – 3. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre manžela

   Za požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu

Utorok – 4. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc a požehnanie

† mama Oľga, rodičia Anna a Koloman a sestra Mária

Streda – 5. 2.

Sv. Agáta, panna mučenica, spomienka

7:00

 

17:00 detská

   Za požehnanie a milosť Božiu pre vnuka

 

   Za obrátenie hriešnikov v rodine

Štvrtok – 6. 2.

Sv. Japonskí mučeníci spomienka

7:00

18:00

19:00

† manžel Ján a rodičia

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Jozef, 8. výr.

Piatok – 7. 2.

Féria

7:00

Celý deň

19:00 mládežka

   Na úmysel

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia z OS, súrodenci Anna a Pavol a synovec Stanislav

Sobota – 8. 2.

Féria

7:00

19:00

† manžel, rodičia a súrodenci

† rodina Briešková a Máčajová

Nedeľa

9. 2.

5. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ladislav Bandzi

 

   Za farnosť

   Za zdravie a pokoj v rodine

 • Dnes slávime Svetový deň zasväteného života. Vyprosujme našim sestričkám radosť z Božieho požehnania a z duchovného povolania.
 • V pondelok budeme pri svätých omšiach udeľovať Svätoblažejské požehnanie.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Od štvrtku spovedáme hodinu pred svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. Prosíme vás, aby ste sa zapísali na stráženie eucharistie počas celého dňa. Ďakujeme.
 • Dňa 15. februára 2020 sa uskutoční v Nitre modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Poplatok za autobus je 5 €. Odchod bude 15.2.2020 o 6:15 hod. od budovy Junior. Záujemcovia sa môžu prihlásiť: pani Boledovičová: 036/ 6317 323, 0908794374
 • V sobotu od 12:30 bude prebiehať hokejový turnaj kňazov v Detve. Pozerať ho môžete aj v priamom prenose v televízii Lux. Povzbudzujme kňazov našej diecézy.

Farské oznamy na 3. nedeľu cez Rok (26. 1. – 2. 2. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

26. 1.

3. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za BP pre dcéry s rodinami

 

† kňaz Anton Frtús a rodičia

   Za farnosť

 Pondelok – 27. 1.

Féria

7:00

19:00

† Jozef, Otília a syn Jozef

† rodina

Utorok – 28. 1.

Sv. Tomáš Akvinský kňaz, UC, spomienka

7:00

 

19:00

   Za dary Ducha Svätého pre vnúčatá a deti

 

† Anna a Oto Jenovčík

Streda – 29. 1.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za rodinu

† Gabriela, 20. výr.

Štvrtok – 30. 1.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodina Pokoracká a Tesáková

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Irena Halašiová

Piatok – 31. 1.

Sv. Ján Bosco

kňaz, spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

† Štefan Slažák, pohr.

† rodičia, starí rodičia, krstní rodičia z oboch

   strán, sestry Anna a Eva

Sobota – 1. 2.

Féria

7:00

 

19:00

† rodičia a rodina

 

† rodičia Dimik Ármin, Alžbeta a syn Vojtech

Nedeľa

2. 2.

Obetovanie Pána sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel

 

   Za farnosť

† rodina

 • V dnešný deň pozývame o 15:00 na prednášku Elišky Madžovej o homosexualite očami kresťanky do pastoračného centra.
 • V stredu po detskej omši budeme skladať stromček. Príďte pomôcť, ďakujeme!
 • V sobotu pozývame Ružencové bratstvo na stretnutie o 17:50 v našom chráme.
 • Budúcu nedeľu je sviatok Obetovania Pána, ľudovo zvaný Hromnice. Počas svätých omší budeme svätiť hromničné sviece.
 • 8. februára sa uskutoční Charitatívny hokejový turnaj kňazov Slovenska v Detve. Pripravujeme možnosť autobusovej prepravy podľa predbežného záujmu, cena autobusu bude okolo 5 €. Všetci ste srdečne pozvaní!!!