Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu (25. 2. – 4. 3. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

25. 2.

2. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Hermína a Ladislav Kardašovci

 

Za farnosť

Na úmysel

Pondelok – 26. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za pomoc Božiu pre deti

† Emília Ingeliová

Utorok – 27. 2.

Féria

7:00

19:00

† rodičia Emília a Július

† manžel Viktor Turčok

Streda – 28. 2.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za Božie požehnanie pre Milana Bielika

† rodičia Štefan a Helena a starí rodičia z OS

Štvrtok – 1. 3. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Na úmysel

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Helena a Ladislav Péli

Piatok – 2. 3.

Féria

7:00

Celý deň

19:00

   Za manžela Emila, rodičov a st. rodičov z OS

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† starí rodičia Šimkovičovci a Píryovci

Sobota – 3. 3

Féria

7:00

19:00

† rodina Vargová Garaiová

† rodiča a starí rodičia z oboch strán

Nedeľa

4. 3.

3. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Jozef Frtús, manželka Mária, rodičia z OS a

kňaz Anton

Za farnosť

† otec Alfonz a starké Margita a Elena

 • Dnes o 17:00 pozývame na stretnutie v kostole ohľadom čítavania na svätých omšiach a prípadných debatných stretnutiach s kňazom na rôzne témy. Dnešné stretnutie bude informačné a organizačné.
 • Máme prvý piatok v mesiaci od štvrtku spovedáme hodinu pred večernou svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. Počas celého dňa bude až do večernej krížovej cesty vyložená Sviatosť Oltárna k poklone. Prosíme, aby ste sa zapísali na zoznam pre stráženie Eucharistie. Ďakujeme.
 • V sobotu o 17:50 pozývame Ružencové bratstvo na stretnutie v kostole. Panna Mária nás všetkých spája a privádza bližšie k svojmu Synovi.
 • Nezabúdajme na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa spoločne modlíme v stredy a v piatky v našom kostole a potom v nedeľu na Levickej Kalvárii.
 • Vzadu v kostole nájdete tlačivá na podporu charitatívnej činnosti nášho Vincentíka formou zaplatenia 2% z už zaplatených daní za rok 2017. Ďakujeme za podporu našich chudobných.
 • Pripomíname deťom možnosť zapojenia sa do farskej nedeľnej katechézy. Úlohou na tento týždeň je zriekať sa hier na mobile a tablete a získaný čas venovať blížnym!!!

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu (18. 2. – 25. 2. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

18. 2.

1. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za dožitých 18 rokov

 

Za Božiu pomoc pre rodinu Chmelovičovú

Za farnosť

Pondelok – 19. 2.

Féria

7:00

19:00

† rod. Vilma a Ján Melich a Alžbeta a Štefan Šimko

† rodičia Bónovci, st. rodičia a prastarí rodičia

Utorok – 20. 2.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za uzdravenie a za B. p. pre syna

† Lenka Trníková

Streda – 21. 2.

Féria

7:00

17:00 detská

† manžel Tomáš a rodičia z oboch strán

† Emil Hancko

Štvrtok – 22. 2. 

Katedra sv. Petra sviatok

7:00

18:00

19:00

† Barbora

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za Božie požehnanie pre vnuka Lukáša

Piatok – 23. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za zdravie pre rodičov

† rodičia Ondrej a Terézia Švec

Sobota – 24. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za Cecíliu, Ondreja a ich rodičov

† rodičia, manžel a brat

Nedeľa

25. 2.

2. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Hermína a Ladislav Kardašovci

 

Za farnosť

Na úmysel

 • V piatok v rámci jarných kántrových dní budú mať sväté omše liturgický formulár Za dar lásky.
 • Krížové cesty sa v našom chráme modlíme v stredy po detskej svätej omši a v piatky o 18:20. V nedele pozývame všetkých na krížovú cestu na Levickú kalváriu 15:00. Vrelo odporúčame túto nádhernú pobožnosť ako duchovnú prípravu na sviatky Veľkej noci.
 • Viacerí prejavili záujem čítavať Božie slovo na svätých omšiach i pravidelne sa stretávať s kňazom na debatách o rôznych témach. Prvé stretnutie, kde sa môžeme o týchto aktivitách porozprávať, bude o týždeň v nedeľu o 17:00 v našom kostole.
 • Ďakujeme, že ste našich birmovancov sprevádzali na duchovnej obnove modlitbami a obetami. Veľmi si uvedomujme, ako potrebujeme Božie požehnanie pre všetky naše aktivity. Ďakujeme tým, ktorí takto pamätajú na všetko, čo sa deje vo farnosti.
 • Pozývame deti, aby sa zapojili v kostole do pôstnej katechézy.
 • Dnes máme diecéznu zbierku určenú na charitu nášho diecézneho biskupa. Podporujme rozvážne našich biednych ľudí.
 • Biskupský úrad nás vyzýva na pomoc pri záchrane španodolinského organového klenotu formou hlasovacej súťaže Nadácie VÚB na nadaciavub.sk/poklady. Bližšie info na letákoch.

Farské oznamy na 6. nedeľu cez Rok (11. 2. – 18. 2. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

11. 2.

6. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

Poďakovanie za manželstvo a B. požehnanie

† Anna a Štefan Dobrovolný a rodičia z OS

Pondelok – 12. 2.

Féria

7:00

19:00

† Štefan Šimko

Zdravie a BP pre rod. Marinovovú a dcéry s rod.

Utorok – 13. 2.

Féria

7:00

19:00

   Na úmysel celebranta

† Zuzana a rodina

Streda – 14. 2.

Popolcová streda

7:00

17:00 detská

18:00MLudany

19:00

   Poďakovanie za dobrodincov

Za duše v očistci

 

† rodina Ráczová a Hajdúová

Štvrtok – 15. 2. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za Božie požehnanie pre lekárov

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za Božie požehnanie pre deti a vnúčatá

Piatok – 16. 2.

Féria

7:00

19:00

† otec, mama a sestra s manželom

† Jozef

Sobota – 17. 2.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za BP v chorobe pre manžela

† Štefan Frtús, nedož. 80 rokov

Nedeľa

18. 2.

1. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za dožitých 18 rokov

 

Za Božiu pomoc pre rodinu Chmelovičovú

Za farnosť

 • Na popolcovú stredu je prísny pôst, čo znamená bezmäsitý pôst a len raz do dňa sa dosýta najesť. Výnimku majú deti, starí a chorí ľudia. Počas svätých omší (3) budeme udeľovať popolec, na ktorý môže pristúpiť každý prítomní v kostole.
 • Krížové cesty sa v našom chráme budeme modliť v piatky o 18:20 a od ďalšieho týždňa aj v stredy po detskej svätej omši. V nedele pozývame všetkých na krížové cesty na Levickú kalváriu vždy o 15:00.
 • Dnes máme zbierku na potreby farnosti. Pán Boh zaplať za vaše nezištné obety. Budúcu nedeľu je prvá diecézna zbierka v tomto roku určená na diecéznu charitu. Podporujme rozvážne biednych ľudí.
 • Program Národného týždňa manželstva:

Utorok 18:15 – rozjímavý ruženec

Štvrtok 18:00 – adorácia obetovaná za manželstvá

Piatok 18:20 – krížová cesta manželov

Sobota 19:00 – svätá omša s obnovením manželských sľubov

Farské oznamy na 5. nedeľu cez Rok (4. 2. – 11. 2. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

4. 2.

5. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za dožitých 70 rokov manžela

 

Za farnosť

† Oľga, rodičia a sestra

Pondelok – 5. 2.

Sv. Agáta, panna mučenica, spomienka

7:00

 

19:00

† rodičia Pavol a Anna a bratia Pavol a Jozef

 

† Tibor Lacko, Irena Halašiová a rodičia

Utorok – 6. 2.

Japonskí mučeníci spomienka

7:00

 

19:00

† manžel Ján a rodičia

 

Za Božiu pomoc pre synov a ich rodiny

Streda – 7. 2.

Féria

7:00

17:00

† Vojtech Leboc, 1. výr.

† rodina Borbélyová

Štvrtok – 8. 2. 

Féria

7:00

Celý deň

19:00

   Zdravie a Božia pomoc pre rodinu

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie za spoločné roky života

Piatok – 9. 2.

Féria

7:00

19:00

† Alžbeta Bieliková

† matka Anna

Sobota – 10. 2.

Sv. Školastika, panna spomienka

7:00

19:00

† Dezider a rodičia z oboch strán

† Za Božie požehnanie pre rodiny Mintálovú a

Valentovú

Nedeľa

11. 2.

6. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

Poďakovanie za manželstvo a B. požehnanie

† Anna a Štefan Dobrovolný a rodičia z OS

 • Vo štvrtok sa naša farnosť zapojí do nepretržitej adorácie v diecéze a budeme mať celý deň vyloženú sviatosť oltárnu. Prosím dobrovoľníkov, aby sa zapísali na stráženie Eucharistie. Mám radosť, že sa vždy počas celodennej adorácie nájdu veriaci, ktorí majú na modlitbu čas. Ďakujeme.
 • Dátumy prvých svätých prijímaní:

Cirkevná škola – 13. 5. 2018 o 11:00

V.ZŠ – 3. 6. 2018 – 9:30

VI.ZŠ – 3. 6. 2018 – 11:30

 • Dátum birmovky: 17. 6. 2018 – 10:30
 • Kvôli týmto slávnostiam odporúčame presunúť úmysly svätých omší o 11:00 na večerný termín
  (3. 6. – Hudecová a 17. 6. – Ragáčová).
 • Od piatku do nedele máme našich nádejných birmovancov na duchovnej obnove na Donovaloch. Sprevádzajme ich modlitbami.
 • Budúcu nedeľu máme zbierku na potreby farnosti. Pán Boh zaplať za vaše nezištné obety.

Farské oznamy na 4. nedeľu cez Rok (28. 1. – 4. 2. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

28. 1.

4. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodičia Pútnikovci

 

Za farnosť

Na úmysel

Pondelok – 29. 1.

Féria

7:00

19:00

† manžel Ladislav, syn Lacko, rodičia a rodina

† manžel a rodičia z oboch strán a sestra Anka

Utorok – 30. 1.

Féria

7:00

19:00

† rodina Bielikovú

† Pavlína a Jozef Ivan

Streda – 31. 1.

Sv. Ján Bosco, kňaz spomienka

7:00

17:00

† rodina Žecová a Köhlerová

† rodina Kundrátová, Tkáčiková, Klačková a

Sluková

Štvrtok – 1. 2. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† Štefan Mandrák a celá rodina

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Štefan Valkovič a rodičia z oboch strán

Piatok – 2. 2.

Obetovanie Pána sviatok

7:00

Celý deň

16:00M.Ludany

19:00

   Za dary Ducha Svätého a dar viery pre syna

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

 

Poďakovanie a za pomoc Božiu pre rodinu

Sobota – 3. 2.

Sv. Blažej, biskup mučeník, spomienka

7:00

19:00

† Dimik Ármin, Alžbeta a Vojtech

† rodičia Krčanovci a Miškovci a starí rodičia z

oboch strán

Nedeľa

4. 2.

5. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za dožitých 70 rokov manžela

 

Za farnosť

† Oľga, rodičia a sestra

 • Máme prvý piatok v mesiaci. Od štvrtka spovedáme hodinu pred večernou svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. Všetkých pozývame na celodennú adoráciu a prosíme, aby ste sa zapísali na stráženie eucharistie.
 • V piatok je zároveň sviatok Obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice. Počas svätých omší budeme svätiť hromničné sviece.
 • V sobotu ráno počas svätej omše budeme udeľovať Svätoblažejské požehnanie.
 • V sobotu pozývame deti do pastoračného centra o 15:00, kde budeme mať fašiangový karneval. Čaká vás zábava, súťaže a tombola.
 • V ten deň večer pozývame Ružencové bratstvo na stretnutie o 17:50 v kostole.

Farské oznamy na 3. nedeľu cez Rok (21. 1. – 28. 1. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

21. 1.

3. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina Vaníková a Považanová

 

Poďakovanie za 40 rokov manželstva

Za farnosť

Pondelok – 22. 1.

Féria

7:00

19:00

† Albína Minárová a syn

† manžel a rodičia z oboch strán

Utorok – 23. 1.

Féria

7:00

19:00

† rodina Jalakšová

Za B. pomoc a požehnanie pre rodinu Šiškovú

Streda – 24. 1.

Sv. František Saleský biskup, UC, spomienka

7:00

 

17:00

† Ján Kevely st. a ml.

 

† Ján, Erika, rodičia a starí rodičia

Štvrtok – 25. 1. 

Obrátenie sv. Pavla sviatok

7:00

18:00

19:00

   Za požehnanie pre dcéru

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Na úmysel

Piatok – 26. 1.

Sv. Timotej a Títus biskupi, spomienka

7:00

 

19:00

† Katarína a Jozef Jakušík

 

† Július Mačuha

Sobota – 27. 1.

Féria

7:00

19:00

† Ladislav a Elena

† rodičia Mária a Matej Slušný a ct. sestra Alžbeta

Nedeľa

28. 1.

4. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodičia Pútnikovci

 

Za farnosť

Na úmysel

 • Do štvrtka v našich chrámoch prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Dnes máme zbierku na potreby farnosti. Ďakujeme zo srdca za Vaše obety.

Farské oznamy na 2. nedeľu cez Rok (14. 1. – 21. 1. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

14. 1.

2. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Vendelín a Justína

 

Za farnosť

Za Božie požehnanie pre dcéry

Pondelok – 15. 1.

Féria

7:00

19:00

† Peter a manželka

† mama Lýdia Srncová

Utorok – 16. 1.

Féria

7:00

19:00

   Za Božie požehnanie pre celú rodinu

† Mária a Ján Horniak a rodičia

Streda – 17. 1.

Sv. Anton, opát spomienka

7:00

 

17:00

† rodina Kúdelová, Horniaková a Hrnčírová

 

Za Božiu pomoc pre Dávida

Štvrtok – 18. 1. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Poďakovanie a prosba o požehnanie pre rodinu

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za vieru, dary D. Sv., zdravie pre deti a vnúčatá

Piatok – 19. 1.

Féria

7:00

19:00

   Za uzdravenie a Boží pokoj do srdca

† Pavla Samleková, manžel Jozef a syn Dušan

Sobota – 20. 1.

Féria

7:00

19:00

† Rozália a Anna

Za zdravie a B. pomoc pre Klaudiu a Damiána

Nedeľa

21. 1.

3. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina Vaníková a Považanová

 

Poďakovanie za 40 rokov manželstva

Za farnosť

 • Ďakujeme za vrelé prijatia pri svätení bytov a domov. Navštívili sme spolu skoro 60 príbytkov.
 • Dnes o 16:00 sa v našom kostole uskutoční stretnutie rodičov birmovancov spolu
  s birmovancami. Prosíme všetkých o účasť.
 • Od štvrtku začína v chrámoch týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • V sobotu bude počas sv. omše o 19.00 účinkovať folková skupina Skalka z Oravy. Po sv. omši budú pokračovať krátkym koncertom. Srdečne pozývame.
 • Upozorňujeme na zmenu úradných hodín v našej kancelárii. Kvôli častej neprítomnosti sme posunuli úradné hodiny z pondelka na utorok. Samozrejme, že sme ochotní poslúžiť kedykoľvek, keď sme na fare. Stretnutia si môžete dohodnúť na farských telefónnych číslach.

Farské oznamy na Krst Krista Pána (7. 1. – 14. 1. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

7. 1.

Krst Krista Pána sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina

 

Za jubilujúcich manželov

Za farnosť

Pondelok – 8. 1.

Féria

7:00

19:00

  Za zdravie a B. požehnanie pre sestru s rodinou

Za zdravie pre Igora

Utorok – 9. 1.

Féria

7:00

19:00

† matka Anna

† Anton Hudec

Streda – 10. 1.

Féria

7:00

17:00

   Za dary Ducha Svätého pre Petra a Alexandru

† Ernest Chmelovič a jeho mama

Štvrtok – 11. 1. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za požehnanie pre rodinu

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Na úmysel

Piatok – 12. 1.

Féria

7:00

19:00

† Ján Halabuk

Za Božiu pomoc a dary Ducha Sv. pre rodinu

Sobota – 13. 1.

Féria

7:00

19:00

† Ladislav a starí rodičia

† Andrej Pavlík a rodina

Nedeľa

14. 1.

2. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Vendelín a Justína

 

Za farnosť

Za Božie požehnanie pre dcéry

 • Dnes sa končí liturgické obdobie Vianoc a začína Obdobie cez Rok. Ďakujem všetkým, ktorí poslúžili svojou čiastkou v našom kostole a pri rôznych aktivitách vo farnosti. Špeciálne ďakuje náš Vincentík. Vďaka obom farnostiam Spolok svätého Vincenta podporil 102 rodín a jednotlivcov spolu 843 kg potravín, sumou 1 440 € a stravnými lístkami v hodnote 690 €. Skláňame sa pred vami.
 • Dnes nás o 18:00 pozývajú do evanjelického kostola na ekumenické modlitby  za požehnanie
  do Nového roka.
 • Budúcu nedeľu o 16:00 sa v našom kostole uskutoční stretnutie rodičov birmovancov spolu
  s birmovancami. Prosíme všetkých o účasť.
 • Záujemci sa stále môžu zapísať na požehnanie príbytkov. Nezabudnite napísať aj deň podľa vášho výberu. Zoznam na dnešný deň je už uzavretý.

Farské oznamy na Nedeľu svätej Rodiny (31. 12. – 7. 1. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

31. 12.

Svätá rodina sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

15:00 MLudany

17:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

Za farnosť

 

Poďakovanie za Božie požehnanie farnosti

Pondelok – 1. 1.

Panna Mária Bohorodička

slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

†Anna Benčová Samotná

 

Za farnosť

Na úmysel

Utorok – 2. 1.

Sv. Bazil  a Gregor biskupi, UC,spomienka

7:00

 

19:00

†rodičia, súrodenci a Alexander

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru

Streda – 3. 1.

Féria

7:00

17:00

  Za B. pomoc a dary D. Sv. pre deti a vnúčatá

†Oliver Nevizánsky, mama a stará mama

Štvrtok – 4. 1. 

Féria

7:00

18:00

19:00

  Za zdravie a Božiu pomoc pre nevestu

  Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za Božiu pomoc pre Ľudmilu a Kristínu

Piatok – 5. 1.

Féria

7:00

Celý deň

19:00

†Alžbeta Kéryová a rodičia Ragáčovci

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

†rodičia Obertovci a starí rodičia z oboch strán

Sobota – 6. 1.

Zjavenie Pána slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

  Za dary D. Sv a Božie požehnanie pre deti a

vnúčatá

Za farnosť

†Jozef, Margita, Ondrej

Nedeľa

7. 1.

Krst Krista Pána sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

†rodina

 

Za jubilujúcich manželov

Za farnosť

 • Ďakujeme všetkým za pomoc a obohatenie liturgie počas Vianočných sviatkov. Špeciálne ďakujeme deťom a dospelým za nádherne umelecky prevedenú jasličkovú pobožnosť.
 • Dnes sa poslednýkrát modlíme modlitbu za povolania v rámci svätej omše. Odporúčame, aby sme sa ju modlili pred svätou omšou alebo pred modlitbou Anjel Pána po svätej omši.
 • Zajtra, na prikázaný sviatok Bohorodičky, pri modlitbe Veni sancte môžeme získať úplné odpustky.
 • V sobotu je prikázaný sviatok Troch kráľov. Pri svätých omšiach svätíme trojkráľovú vodu. Záujemci o posvätenie príbytkov nech sa napíšu do zoznamu.
 • V prvopiatkovom týždni spovedáme iba pol hodinu pred svätými omšami. Chorých v tento mesiac nespovedáme. Pozývame vás však na celodennú adoráciu. Prosíme o zapísanie sa na stráženie.
 • Ružencové bratstvo sa stretá v sobotu o 17:50 v kostole. Nezabudnite, prosím, prísť.
 • Budúcu nedeľu nás o 18:00 pozývajú do evanjelického kostola na ekumenické modlitby  za požehnanie do Nového roka.

 Všetkým farníkom vyprosujeme, aby sme sa v novom roku 2018 priblíži viac k sebe i k Pánovi.                                                                                             

Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu (24. 12. – 31. 12. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

24. 12.

4. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

17:00

22:00 MLudany

† rodina

 

Za farnosť

Za zdravie pre rodinu

Pondelok – 25. 12.

Narodenie Pána

slávnosť

0:00

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel celebranta

Za farnosť

 

Za rodiny vo farnosti

Na úmysel

Utorok – 26. 12.

Sv. Štefan, prvý mučeník, sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Jozef Števko, rodičia, st. rodičia z oboch strán

 

† manžel Milan, 3. výr.

† Jozefína a Ján Híreš

Streda – 27. 12.

Sv. Ján, apoštol evanjelista, sviatok

7:00

 

17:00

† Michal, synovia a Klaudia

 

† Ján Husárik, Ján Matuška st. a ml. a st. rodičia

Štvrtok – 28. 12. 

Sv. Neviniatka mučeníci, sviatok

7:00

18:00

19:00

† Štefan Šimko     

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodina Fulmeková a Čajágiová

Piatok – 29. 12.

5. deň oktávy

7:00

19:00

   Prosba za šťastný pôrod

Na úmysel

Sobota – 30. 12.

6. deň oktávy

7:00

19:00

   Poďakovanie za Božiu pomoc

† rodina Ráczová a Hajduová

Nedeľa

31. 12.

Svätá rodina sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

15:00 MLudany

17:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

Za farnosť

 

Poďakovanie za Božie požehnanie farnosti

 • Dnes si môžete s chrámu odniesť do svojich príbytkov betlehemské svetlo. Je symbolom pokoja a mieru. Večerná svätá omša o 17:00 je vigílnou svätou omšou Narodenia Pána. Určená je predovšetkým deťom a tým, ktorí nevládzu prísť na polnočnú svätú omšu.
 • Zajtra o 15:00 pozývame všetkých na jasličkovú pobožnosť, ktorú si pripravili deti našej farnosti.
 • Sviatok svätého Štefana nie je prikázaným sviatkom. Sväté omše budú ako v nedeľu. Poobede od 14:30 začneme koledovať Dobrú novinu.
 • V stredu na sviatok evanjelistu svätého Jána budeme svätiť víno v kostole.
 • Počas budúcej nedele pozývame doobeda manželov, aby si obnovili svoje manželské sľuby pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista. Po svätej omši o 11:00 nám prídu spríjemniť nedeľu deti z Domova sociálnych služieb z Novej Bane. Večerná svätá omša už bude vigílnou k sviatku Bohorodičky Panny Márie. Pri nej budeme ďakovať za Božie požehnanie, ktoré sprevádza našu farnosť. Zároveň prednesieme štatistiku pastorácie i hospodárenia farnosti. O 23:30 pozývame na tichú adoráciu do kostola.
 • Ďakujeme zo srdca za pomoc pri príprave príchodu Pána starostlivosťou o našu dušu i o náš chrám.

Nech Boží pokoj prebýva medzi nami i v nás. Vitaj, Bože, medzi nami.