Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 7. nedeľu cez Rok (23. 2. – 1. 3. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

23. 2.

7. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Prosba o požehnanie pre syna a dcéru s

   rodinami

   Za farnosť

† manžel Miloslav a rodičia a súrodenci

 Pondelok – 24. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana

† Cecília, Ondrej, Emília a rodičia

Utorok –  25. 2.

Féria

7:00

19:00

† František a Jolana

† Gabriel Molnár a otec

Streda – 26. 2.

Popolcová streda

7:00

17:00 detská

18:00 M. Ludany

19:00

   Za Božiu pomoc pre deti

† Jozef Novosad, pohr., rodičia Mária a Viliam

 

† Martin Gondec a rodičia

Štvrtok – 27. 2.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre Evku

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Katarína Lubeňová

Piatok – 28. 2.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

† starí rodičia Šimkovičovci a syn Milan

Sobota – 29. 2.

Féria

7:00

19:00

† Jirka Vybíral

  Poďakovanie za dožité roky

Nedeľa

1. 3.

1. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

   Za farnosť

† Viliam a Serafína a starí rodičia z oboch strán

 • V stredu začína pôstne obdobie Popolcovou stredou. Je to deň prísneho pôstu. Od 18 do 60 rokov sme viazaní pôstom „raz do dňa sa dosýta najesť“. Bezmäsitý pôst zaväzuje každého katolíka od 14 rokov. V kostole budeme mať 3 sväté omše.
 • V pôstnom období pozývame na krížové cesty. V našom kostole v stredu po detskej svätej omši a v piatok o 18:20 pred svätou omšou. V nedeľu pozýva pán dekan na spoločnú krížovú cestu na Kalváriu o 15:00. Prvá krížová cesta bude v piatok.
 • Budúcu nedeľu pozývame rodičov prijímajúcich detí na stretnutie o 15:30 do kostola. Deti nech si prinesú so sebou aj knižky s nálepkami.
 • Rádio Lumen uviedlo v minulom týždni reláciu Lupa o našej farnosti. Vypočuť si ju môžete v archíve. Ďalšie príspevky mladých z našej farnosti si budete môcť vypočuť budúcu nedeľu v relácii Svetlo nádeje o 15:30.
 • Spolok sv. Vincenta prosí o darovanie 2% z daní za rok 2019, ktoré budú použité pre potreby núdznych. Tlačivá sú vzadu na stolíku. Ďakujeme.
 • Budúcu nedeľu bude prvá celodiecézna zbierka na Katolícku charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Farské oznamy na 6. nedeľu cez Rok (16. 2. – 23. 2. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

16. 2.

6. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina

 

† otec, mama a sestra s manželom   

   Za farnosť

 Pondelok – 17. 2.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za 40 výr. sobáša

   Za dar viery

Utorok –  18. 2.

Féria

7:00

19:00

† Barbora

† rodičia Mašírovci a Kosecovci, st. rodičia Suchí

Streda – 19. 2.

Féria

7:00

17:00

† rodičia a brat Pavol

† Anna, Michal a Ján, 30. výr.

Štvrtok – 20. 2.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Tibor Mauréry

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Anna Senešiová, rodičia a svokrovci

Piatok – 21. 2.

Féria

7:00

19:00

† Tomáš a rodičia

† Emil Hancko

Sobota – 22. 2.

Katedra sv. Petra

sviatok

7:00

 

19:00

† rodičia Štefan a Zuzana, manžel a brat

 

† Lenka Trníková

Nedeľa

23. 2.

7. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Prosba o požehnanie pre syna a dcéru s

   rodinami

   Za farnosť

† manžel Miloslav a rodičia a súrodenci

 • Dnes sa uskutoční manželská talkshow o 16:30 v pastoračnom centre. Tri skúsené manželské páry budú odpovedať na pripravené, ale aj spontánne otázky. Cieľom je vzájomné povzbudenie sa v našom spoločnom živote. Srdečne pozývame. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapájali do organizovania Národného týždňa manželstva.
 • Deti odchádzajú do jarného tábora v pondelok o 8:00 od nášho kostola. Sprevádzajme deti a animátorov svojimi modlitbami.
 • V stredu o 20:00 bude na rádiu Lumen relácia Lupa o našej farnosti.
 • V dnešnú nedeľu máme pravidelnú zbierku na našu farnosť. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Farské oznamy na 5. nedeľu cez Rok (9. 2. – 16. 2. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

9. 2.

5. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ladislav Bandzi

 

   Za farnosť

   Za zdravie a pokoj v rodine

 Pondelok – 10. 2.

Sv. Školastika, panna spomienka

7:00

 

19:00

† Štefan a Magdaléna

 

† Dominik Bátovský

Utorok –  11. 2.

Lurdská Panna Mária ľub. spomienka

7:00

 

19:00

   Za zdravie, Božie požehnanie a vieru pre deti  

   a vnúčatá

† Gabriela a Viktor Benický

Streda – 12. 2.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za pátra Siarda

   Na úmysel

Štvrtok – 13. 2.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Na úmysel

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

   Za BP, zdravie a dary D. Sv. pre rodinu

Piatok – 14. 2.

Sv. Anton, opát

Spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

 

 

† Terézia Gallyová, manžel a rodičia z OS

Sobota – 15. 2.

Féria

7:00

19:00

† Jozef Jančo, sestra a švagor

† rodičia Pútnikovci

Nedeľa

16. 2.

6. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina

 

† otec, mama a sestra s manželom   

   Za farnosť

 • V utorok slávime Svetový deň chorých. Pamätajme na nich nielen v modlitbách.
 • V stredu o 11:00 nás pán dekan pozýva na rekolekčnú svätú omšu do farnosti Krškany.
 • V stredu po svätej omši v pastoračnom centre bude zaujímavá prednáška charizmatického kňaza ThDr. Jána Kuneša na tému: Muž, žena – dve strany jednej mince (Kto komu vládne). Srdečne odporúčame.
 • Ďalšie aktivity v rámci Národného týždňa manželstva: (bližšie info na plagátoch)

           Po a Ut – rozjímavý ruženec

           Št – moderovaná adorácia

           Pi – krížová cesta

           So – obnova manželských sľubov

           Ne – manželská talkshow

 • Rovnako v stredu po detskej svätej omši pozývame deti na stretnutie Mariánskej družiny.
 • V sobotu sa uskutoční v Nitre modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Poplatok za autobus je 5 €. Odchod bude o 6:15 od budovy Junior. Záujemcovia sa môžu prihlásiť: pani Boledovičová: 036/ 6317 323, 0908794374.
 • Budúcu nedeľu budeme mať pravidelnú zbierku na našu farnosť. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Farské oznamy na 4. nedeľu cez Rok (2. 2. – 9. 2. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

2. 2.

Obetovanie Pána sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel

 

   Za farnosť

† rodina

 Pondelok – 3. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre manžela

   Za požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu

Utorok – 4. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc a požehnanie

† mama Oľga, rodičia Anna a Koloman a sestra Mária

Streda – 5. 2.

Sv. Agáta, panna mučenica, spomienka

7:00

 

17:00 detská

   Za požehnanie a milosť Božiu pre vnuka

 

   Za obrátenie hriešnikov v rodine

Štvrtok – 6. 2.

Sv. Japonskí mučeníci spomienka

7:00

18:00

19:00

† manžel Ján a rodičia

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Jozef, 8. výr.

Piatok – 7. 2.

Féria

7:00

Celý deň

19:00 mládežka

   Na úmysel

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia z OS, súrodenci Anna a Pavol a synovec Stanislav

Sobota – 8. 2.

Féria

7:00

19:00

† manžel, rodičia a súrodenci

† rodina Briešková a Máčajová

Nedeľa

9. 2.

5. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ladislav Bandzi

 

   Za farnosť

   Za zdravie a pokoj v rodine

 • Dnes slávime Svetový deň zasväteného života. Vyprosujme našim sestričkám radosť z Božieho požehnania a z duchovného povolania.
 • V pondelok budeme pri svätých omšiach udeľovať Svätoblažejské požehnanie.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Od štvrtku spovedáme hodinu pred svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. Prosíme vás, aby ste sa zapísali na stráženie eucharistie počas celého dňa. Ďakujeme.
 • Dňa 15. februára 2020 sa uskutoční v Nitre modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Poplatok za autobus je 5 €. Odchod bude 15.2.2020 o 6:15 hod. od budovy Junior. Záujemcovia sa môžu prihlásiť: pani Boledovičová: 036/ 6317 323, 0908794374
 • V sobotu od 12:30 bude prebiehať hokejový turnaj kňazov v Detve. Pozerať ho môžete aj v priamom prenose v televízii Lux. Povzbudzujme kňazov našej diecézy.

Farské oznamy na 3. nedeľu cez Rok (26. 1. – 2. 2. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

26. 1.

3. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za BP pre dcéry s rodinami

 

† kňaz Anton Frtús a rodičia

   Za farnosť

 Pondelok – 27. 1.

Féria

7:00

19:00

† Jozef, Otília a syn Jozef

† rodina

Utorok – 28. 1.

Sv. Tomáš Akvinský kňaz, UC, spomienka

7:00

 

19:00

   Za dary Ducha Svätého pre vnúčatá a deti

 

† Anna a Oto Jenovčík

Streda – 29. 1.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za rodinu

† Gabriela, 20. výr.

Štvrtok – 30. 1.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodina Pokoracká a Tesáková

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Irena Halašiová

Piatok – 31. 1.

Sv. Ján Bosco

kňaz, spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

† Štefan Slažák, pohr.

† rodičia, starí rodičia, krstní rodičia z oboch

   strán, sestry Anna a Eva

Sobota – 1. 2.

Féria

7:00

 

19:00

† rodičia a rodina

 

† rodičia Dimik Ármin, Alžbeta a syn Vojtech

Nedeľa

2. 2.

Obetovanie Pána sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel

 

   Za farnosť

† rodina

 • V dnešný deň pozývame o 15:00 na prednášku Elišky Madžovej o homosexualite očami kresťanky do pastoračného centra.
 • V stredu po detskej omši budeme skladať stromček. Príďte pomôcť, ďakujeme!
 • V sobotu pozývame Ružencové bratstvo na stretnutie o 17:50 v našom chráme.
 • Budúcu nedeľu je sviatok Obetovania Pána, ľudovo zvaný Hromnice. Počas svätých omší budeme svätiť hromničné sviece.
 • 8. februára sa uskutoční Charitatívny hokejový turnaj kňazov Slovenska v Detve. Pripravujeme možnosť autobusovej prepravy podľa predbežného záujmu, cena autobusu bude okolo 5 €. Všetci ste srdečne pozvaní!!!

Farské oznamy na 2. nedeľu cez Rok (19. 1. – 26. 1. 2020)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

19. 1.

2. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel, súrodenci a rodičia z oboch strán

† rodina Kothajová, Nagyová, Víglašová a    

   Húsková

   Za farnosť

 Pondelok – 20. 1.

Féria

7:00

19:00

† Mons. Vincent Malý

   Za dary Ducha Svätého

Utorok – 21. 1.

Sv. Agnesa, panna mučenica, spomienka

7:00

19:00

† rodičia z OS, rodina a za BP rodine

† manžel Michal, rodičia z oboch strán, švagor

   Jaroslav a Ľudovít

Streda – 22. 1.

Féria

7:00

17:00 detská

† Otília a Stanislav

† rodina Kúdelová a Horniaková

Štvrtok – 23. 1.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Aurélia a Pavol Gonda a za BP pre rodinu syna

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia, starí rodičia a rodina

Piatok – 24. 1.

Sv. František Saleský

biskup, UC, spomienka

7:00

19:00 mládežka

   Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Silviu  

   Za BP pre rodinu Marinovovú a dcéry s

   rodinami

Sobota – 25. 1.

Obrátenie sv. Pavla sviatok

7:00

 

19:00

† Jozef Novák

 

† Cecília a Štefan a synovia Štefan a Milan

Nedeľa

26. 1.

3. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za BP pre dcéry s rodinami

 

† kňaz Anton Frtús a rodičia

   Za farnosť

 • Od 18. do soboty 25. januára slávime v kostoloch Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pri tejto príležitosti sa na konci všetkých večerných omší budeme modliť za jednotlivé cirkvi a spoločenstvá.
 • Dňa 25.januára 2020 o 16.00 hod. sa v Kostole Ducha Svätého v Leviciach uskutoční prednáška na tému Vplyv žitia, či nežitia prirodzených metód na duchovný život manželov, ktorú bude viesť o. Andrej Karcagi. Po prednáške bude diskusia.
 • Budúca nedeľa sa slávi ako Nedeľa Božieho slova.
 • O týždeň v nedeľu pozývame o 15:00 na prednášku Elišky Madžovej o homosexualite očami kresťanky do pastoračného centra.
 • Dnes máme prvú tohoročnú zbierku na našu farnosť. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 • Termíny sviatostí:
 • 1. sväté prijímanie: Cirkevná škola – 3. 5. 2020 11:00

                                                    VI. ZŠ – 24. 5. 2020 9:30

                                                    V. ZŠ – 24. 5. 2020 11:30

 • Birmovka: 6. 6. 2020 10:00

Farské oznamy na 1. nedeľu cez Rok (12. 1. – 19. 1. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

12. 1.

Krst Krista Pána

sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Jozef, Margita a Ondrej

 

† Dominik Slušný a rodičia

   Za farnosť

 Pondelok – 13. 1.

Féria

7:00

19:00

   Prosba o BP pre syna a dcéru s rodinami

   Za požehnanie pre rodinu

Utorok –  14. 1.

Féria

7:00

19:00

† rodičia Anna a Ján

† Andrej Pavlík, rodina a starí rodičia Grežovci

Streda – 15. 1.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za Božie požehnanie pre svatovcov

   Poďakovanie za Božiu pomoc a prosba o BP

Štvrtok – 16. 1.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Mária a Ján Horniak

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Mária Vargová

Piatok – 17. 1.

Sv. Anton, opát

spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

† Mária a Michal, Anna a Jozef a súrodenci

 

   Za Božie požehnanie pre manželov

Sobota – 18. 1.

Féria

7:00

19:00

   Za BP pre rodinu Mintálovú a Valentovú

† matka Ľubomíra a za uzdr. vnuka Miloslava

Nedeľa

19. 1.

2. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel, súrodenci a rodičia z oboch strán

† rodina Kothajová, Nagyová, Víglašová a    

   Húsková

   Za farnosť

 • Dnešnou nedeľou začíname sláviť liturgické Cezročné obdobie.
 • Od soboty do 25. januára slávime v kostoloch Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Minulý rok sme mali milosť privítať v našom kostole relikvie svätého Vincenta de Paul. Teraz sa organizátori snažia archivovať spomienky a dojmy z tohto stretnutia. Ak by ste sa chceli s nimi podeliť, nakontaktujte sa, prosím, na naše sestričky, alebo rovno píšte na adresu: vincent.relikvie@gmail.com. Ďakujeme.
 • Počas celého týždňa môžete kedykoľvek v kostole napísať prosbu a vložiť ju do pripravenej krabičky, ktorú potom v nedeľu prinášame v obetnom sprievode počas svätej omše Za farnosť a tak obetujeme túto svätú omšu aj za vami napísané úmysly.
 • Budúcu nedeľu budeme mať prvú tohoročnú zbierku na našu farnosť. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Farské oznamy na 2. vianočnú nedeľu (5. 1. – 12. 1. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

5. 1.

2. vianočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc

 

   Za farnosť

† otec Jozef Žigmund a za BP pre mamu

 Pondelok – 6. 1.

Zjavenie Pána

slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu

 

† rodina a za pomoc Božiu pre rodinu

   Za farnosť

Utorok –  7. 1.

Féria

7:00

19:00

  Za Božiu pomoc a dary D. Sv. pre deti a vnúčatá † manžel Ján Kévely, syn a rodičia z oboch strán
Streda – 8. 1.

Féria

7:00

17:00 detská

† súrodenci, rodičia z oboch strán a Alexander

   Za uzdravenie a Božiu pomoc pre rodinu

Štvrtok – 9. 1.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za šťastný pôrod a za požehnanie pre syna

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

   Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Pavla

Piatok – 10. 1.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† rodičia, sestra a brat

   Za Božiu pomoc pre rodinu

Sobota – 11. 1.

Féria

7:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre deti a vnúčatá

   Za Božieho požehnanie pre rodičov z OS

Nedeľa

12. 1.

Krst Krista Pána

sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Jozef, Margita a Ondrej

 

† Dominik Slušný a rodičia

   Za farnosť

 

 • Zajtra je prikázaný sviatok Zvestovanie Pána, ľudovo zvaný sviatok Troch kráľov. Sväté omše budú ako v nedeľu. Počas svätých omší budeme svätiť trojkráľovú vodu, ktorú si môžete zobrať domov. Záujemci o posvätenie príbytku kňazom nech sa zapíšu do zoznamov. Nezabudnite uviesť adresu, telefónne číslo a deň, kedy si prajete, aby vás kňaz navštívil.
 • Stredu po detskej svätej omši pozývame deti na tvorivé dielne do pastoračného centra.
 • Budúcu nedeľu bude svätú omšu o 11:00 sprevádzať mládežnícky zbor Dominus Prope z Bátoviec. Po svätej omši budú mať krátky mini-koncertný program.
 • Spolok svätého Vincenta ďakuje za adventnú zbierku radosti. V obidvoch kostoloch vyzbierali 700 kg trvanlivých potravín a 800 €. Mohli sme tak podporiť 104 rodín a jednotlivcov v núdzi. Nech Pán odmení vašu štedrosť.

Farské oznamy na 1. vianočnú nedeľu (29. 12. – 5. 1. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

29. 12.

Nedeľa Svätej rodiny

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

   Za farnosť

   Na úmysel

 Pondelok – 30. 12.

Féria

7:00

19:00

† Marina Cerda

   Za modliacich sa „Kto dá prístrešok

Utorok –  31. 1.

Starý rok

 

17:00

 

   Poďakovanie za rok 2019

Streda – 1. 1.

Panna Mária Bohorodička slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel

 

   Za farnosť  

† rodičia Elena a Hieronym Polák

Štvrtok – 2. 1.

Sv. Bazil a Gregor , UC, biskupi spomienka

7:00

18:00

19:00

   Za uzdravenie manžela a dcéry s rodinami  

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Ján Rižňovský

Piatok – 3. 1.

Meno Ježiš

ľub. spomienka

7:00

Celý deň

19:00

† Estika a rodina

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Vojtech a Edita a rodičia z oboch strán

Sobota – 4. 1.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† Alžbeta Kéryová a rodičia Ragáčovci

   Za zdravie, BP a dary D. Sv. pre dcéru Ľudmilu

   a Kristínu a mamu Máriu

Nedeľa

5. 1.

2. vianočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc

 

   Za farnosť

† otec Jozef Žigmund a za BP pre mamu

 • Koledníci Dobrej noviny navštívili v našej farnosti 11 rodín. Vďaka za prijatie a obetu.
 • Na Starý rok bude iba večerná svätá omša o 17:00, pri ktorej budeme ďakovať Božej dobrote za uplynulý rok a zároveň vyhodnotíme farský život v roku 2019. Pred polnocou bude otvorený kostol k adorácii od 23:00. Srdečne pozývame na privítanie Nového roka v tichej modlitbe.
 • Na Nový rok je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sväté omše budú ako v nedeľu.
 • Na prvý piatok bude počas dňa celodenná adorácia. Prosíme, aby ste sa zapísali na stráženie Eucharistie. Chorých tento mesiac spovedať nebudeme. Keďže sme väčšinou vyspovedaní, spovedať budeme v kostole iba 30 min pred svätými omšami.
 • V sobotu bude večernú svätú omšu sprevádzať mládežnícky zbor zo Zvolena a po svätej omši nás pozývajú na krátky koncert.
 • Jarný tábor pre deti bude v dňoch 17. – 21. februára 2020 v Lúčkach pri Kremnici. Prihlasovanie detí prebieha mailom na duchacik.tabor@gmail.com.
 • Na nástenke pri sakristii je nový zoznam pre lektorov na nasledujúci mesiac (mimo nedieľ). Veľmi vás prosíme, aby ste sa podujali na túto službu a zapísali sa.

 

Nech v ďalšom roku Boh skrze našu lásku buduje svoje kráľovstvo.

Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu (22. 12. – 29. 12. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

22. 12.

4. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

   Za Božiu pomoc pre rodinu a poďakovanie

†  manžel Vladimír Majer a rodičia Anna a Ján Ťuťuris

 Pondelok – 23. 12.

Féria

7:00

19:00

† starí rodičia Júlia a Ján Pastier

† Ľudovít Mlynárik

Utorok –  24. 12.

Štedrý večer

17:00 detská

22:00M.Ludany

† diakon Dezider Szabó

 

Streda – 25. 12.

 

Narodenie Pána

slávnosť

0:00

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Vzdávanie vďaky za ľudí dobrej vôle

   Za dobrodincov

 

   Za farnosť

Štvrtok – 26. 12.

Sv. Štefan

prvý mučeník

sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Tibor Sabatko a rodičia a Magdaléna

 

   Na úmysel

† rodičia a za Božiu pomoc pre rodinu

Piatok – 27. 12.

Sv. Ján, apoštol evanjelista, sviatok

7:00

19:00 mládežka

† Viliam Šebo a syn Dušan

   Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie za  

   dožité jubileum

Sobota – 28. 12.

Sv. Neviniatka mučeníci, sviatok

7:00

 

19:00

† rodičia a starí rodičia

 

   Za požehnanie pre manželov

Nedeľa

29. 12.

Nedeľa Svätej rodiny

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

   Za farnosť

   Na úmysel

 • Dnes od 16:00 máme poslednú možnosť prijať sviatosť zmierenia v kostole (prestávka 17:30-18:00). Pozývame.
 • V pondelok budeme počas bohoslužieb vysluhovať sviatosť pomazania chorých.
 • Na Štedrý deň si môžete prísť zobrať z kostola Betlehemské svetlo.
 • Koledovať Dobrú novinu, ktorou deti podporujú slovenské projekty v Afrike určené malým deťom, budeme 26. 12. od 13:30. Koledníci z farnosti Levice – mesto budú koledovať 25. 12. Môžete si vybrať jeden z termínov a zapísať sa do zajtra do zoznamov.
 • V sobotu o 17:00 pozývame na prezentáciu knihy pútnikov Cesta nepredstaviteľná do pastoračného centra. Bližšie info na plagátoch.
 • Budúcu nedeľu si pri svätých omšiach budú môcť manželia obnoviť svoje manželské sľuby. Zároveň o 11:00 budú svätú omšu sprevádzať deti a učitelia zo ZUŠ v Tlmačoch a po svätej omši pozývame na krátky koncert.
 • Poslednou úlohou detskej katechézy je pomoc rodičom pri príprave sviatkov.
 • Jarný tábor pre deti bude v dňoch 17. – 21. februára 2020 v Lúčkach pri Kremnici. Prihlasovanie detí prebieha mailom na duchacik.tabor@gmail.com.
 • Ďakujeme všetkým za pomoc pri príprave sviatkov v kostole. Veľmi si to vážime.

Všetkým zo srdca vyprosujeme krásne a milostiplné sviatky.