Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu (22. 4. – 29. 4. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

22. 4.

4. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina Vaníková a Považanová

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre synov s rodinami

Za farnosť

 Pondelok – 23. 4.

Sv. Vojtech, biskup mučeník, spomienka

7:00

 

19:00

† Eva Šipekiová, pohr.

 

† Ladislav Tamáš, manželka a dcéra Kristínka

Utorok – 24. 4.

Féria

7:00

19:00

† otec Juraj a starí rodičia z oboch strán

† Juliana a Štefan Bachan a rodičia z oboch strán

Streda – 25. 4.

Sv. Marek, evanjelista sviatok

7:00

 

17:00 detská

   Za požehnanie rodiny Blesárkovej a Liptákovej

Za zdravie a Božie požehnanie pre deti s

rodinami

Štvrtok – 26. 4.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodina Tesáková a Pokorácka

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Stanislav Števko, 1. výr.

Piatok – 27. 4.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† rodičia Július a Margita

† Jozef Uhrín, 1. výr.

Sobota – 28. 4.

Féria

7:00

19:00

† rodičia a brat Pavol

† rodičia Gašparíkovci

Nedeľa

29. 4.

5. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Helena Havettová, pohr.

 

† rodičia a súrodenci

Za farnosť

 • V stredu po detskej svätej omši budeme pokračovať na fare v debatách o Amoris laetitia. Srdečne pozývame.
 • Propomíname púte do Krakova spolu s Rádiom Lumen 5. mája a do Nitry mája. Prihlásiť sa môžete u pani Boledovičovej (0908 794 374). Bližšie info nájdete na nástenke v kostole.
 • Dnes máme jarnú zbierku na diecézny seminár v Badíne. Ďakujeme za Vašu podporu.

Farské oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu (15. 4. – 22. 4. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

15. 4.

3. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Anna Hancková, manžel Jozef a rodičia z OS

 

Za farnosť

Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého

 Pondelok – 16. 4.

Féria

7:00

19:00

† rodičia a starí rodičia

† Július a Ľudmila a rodina Cvešperová

Utorok – 17. 4.

Féria

7:00

19:00

† Helena a Ján Máčaj a ich rodičia

Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc

Streda – 18. 4.

Féria

7:00

17:00 detská

† rodičia, brat Igor, sesternica Dáša a st. r. z OS

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Štvrtok – 19. 4.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Štefan

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† manžel Július, syn Dušan Bielik

Piatok – 20. 4.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† Edita Pavlovičová

† Angelika Šebová, rodičia a starí rodičia

Sobota – 21. 4.

Féria

7:00

19:00

† rodina Ferenciová

† rodičia Pavel a Helena

Nedeľa

22. 4.

4. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina Vaníková a Považanová

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre synov s rodinami

Za farnosť

 • Dnes pozývame na debatné stretnutie s kňazom o 17:00 na faru. Téma: Ako sa človek stretá s Bohom. Debatovať budeme s profesorom fundamentálnej teológie v kňazskom seminári – naším pánom kaplánom. 🙂
 • Slávnostný zápis budúcoročných prváčikov v našej cirkevnej škole bude v piatok (14:00 – 18:00) a v sobotu (8:00 – 12:00). Tešíme sa na deti a ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru. Je treba mať so sebou rodný list dieťaťa a preukaz totožnosti.
 • Pozývame na púte do Krakova spolu s Rádiom Lumen 5. mája a do Nitry mája. Prihlásiť sa môžete u pani Boledovičovej (0908 794 374). Bližšie info nájdete na nástenke v kostole.
 • Na budúco-týždňovú nedeľu Dobrého pastiera sa budeme pripravovať modlitbami za nové duchovné povolania. Vždy na záver večernej svätej omše počas celého týždňa budeme úpenlivo prosiť Pána o tento vzácny a nenahraditeľný dar.
 • Kto by v sebe poznával Božie volanie do kňazského povolania, nech sa príde v týchto dňoch ukázať na faru. Bože, daj nám nových svätých kňazov.
 • Dnes máme zbierku na potreby farnosti. Zmluva o kúpe pozemku pre parkovisko je už na svete. Musí ju ešte schváliť ekonomická rada farnosti a biskupstvo Banská Bystrica. Verím, že v krátkej dobe budeme môcť poriešiť parkovací priestor pre návštevníkov bohoslužieb. Ďakujeme za Vaše milodary. O týždeň, na Nedeľu Dobrého pastiera, budeme mať jarnú zbierku na kňazský seminár.

Farské oznamy na Nedeľu Božieho milosrdenstva (8. 4. – 15. 4. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

8. 4.

Božie milosrdenstvo

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Alžbeta a Miroslav

 

† Ondrej, Jozef, Margita

Za farnosť

 Pondelok – 9. 4.

Zvestovanie Pána slávnosť

7:00

 

19:00

   Za Božiu pomoc pre deti a vnúčatá

 

† Vojtech

Utorok – 10. 4.

Féria

7:00

19:00

† Irena Mihálková

†  manžel na rodičia z oboch strán

Streda – 11. 4.

Sv. Stanislav, biskup mučeník, spomienka

7:00

 

17:00 detská

   Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu

 

† rodičia Kéryovci

Štvrtok – 12. 4.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Gabriela a Viktor Benický

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za poďakovanie (40 r.) a požehnanie pre Jozefa

Piatok – 13. 4.

Féria

7:00

19:00

   Za BP a ochranu pre deti a zamestnancov DO

† Andrej Pavlík a starí rodičia

Sobota – 14. 4.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za Božiu milosť

† brat Ondrej, rodičia a st. rodičia z oboch strán

Nedeľa

15. 4.

3. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Anna Hancková, manžel Jozef a rodičia z OS

 

Za farnosť

Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého

 • Dnes oslávime sviatok Božieho milosrdenstva spievaným ružencom Božieho milosrdenstva o 15:00 v našom chráme. Srdečne pozývame.
 • V piatok budú v kostole v Podlužanoch o 9:30 rekolekcie kňazov dekanátu. Srdečne pozývame na svätú omšu.
 • V piatky budú bývať v našom kostole mládežnícke sväté omše, po ktorých pozývame všetku mládež do nášho pastoračného centra na stretnutie.
 • Budúcu nedeľu pozývame na debatné stretnutie s kňazom o 17:00 na faru.
 • Kto by v sebe poznával Božie volanie do kňazského povolania, nech sa príde v týchto dňoch ukázať na faru. Bože, daj nám nových svätých kňazov.
 • Budúcu nedeľu máme zbierku na potreby farnosti. Pán Boh zaplať za pochopenie.

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu (1. 4. – 8. 4. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa – 1. 4.

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

Na úmysel celebranta

Na úmysel celebranta

Veľkonočný pondelok 2. 4.

 

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Alžbeta a Ján Krkoš

 

Na úmysel celebranta

Za dar viery pre Andreja a Mariana

Veľkonočný utorok

 3. 4.

7:00

19:00

† rodičia Jouef a Alžbeta

† manžel a rodičia z oboch strán a brat

Veľkonočná streda

 4. 4.

7:00

17:00 detská

† Vasil, Katarína a syn Ľubomír

† manžel Viktor Turčok a rodičia z oboch strán

Veľkonočný štvrtok  

5. 4.

7:00

19:00

† Duše v očistci

† rodičia Severín a Mária

Veľkonočný piatok

 6. 4.

7:00

19:00

† rodina Bereková a Réčeiová

† František Jamriška, rodičia a rod. Trníková a Vrtielová

Veľkonočná sobota

7. 4.

7:00

19:00

† Ján Garai

Za požehnanie vzťahu a rodiny

Nedeľa – 8. 4.

 

Božie milosrdenstvo

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Alžbeta a Miroslav

 

† Ondrej, Jozef, Margita

Za farnosť

 • Ďakujeme za nádherné spoločenstvo, ktoré ste vytvorili počas slávenia sviatkov umučenia a zmŕtvychvstania Pána. Ďakujeme hlavne službukonajúcim farníkom.
 • Posvätné trojdnie zakončíme dnes o 16:00 slávnostnými vešperami, adoráciou s chválami a potom agapé na fare. Srdečne všetkých pozývame a keď niečo zo sebou prinesiete, poteší nás to. 🙂
 • Deti, ktoré sa zapájali do obrazovej katechézy prosíme, aby na nástenku zavesili svoje obrázky trpiaceho Pána Ježiša a žalostnej Panny Márie.
 • Budúcu sobotu poobede bude v našom kostole o 13:00 slávnostná svätá omša (modlitby už 12:30) pre členov Máriinej légie a potom stretnutie v pastoračnom centre. Srdečne pozývame.
 • V sobotu večer o 17:50 bude mať stretko Ružencové bratstvo.
 • Budúcu nedeľu oslávime sviatok Božieho milosrdenstva spievaným ružencom Božieho milosrdenstva o 15:00 v našom chráme. Srdečne pozývame.
 • Naša cirkevná škola prosím o podporu 2 % zo zaplatených daní. Všetky dokumenty nájdete vzadu v kostole.

 

Nech nám Zmŕtvychvstalý pomôže pochovať všetku zlobu a nejednotu a vzkriesi k životu radosť, slušnosť, úctu, lásku a nábožnosť. Krásne sviatky prajeme.

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu (25. 3. – 1. 4. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

25. 3.

Kvetná nedeľa

Nedeľa utrpenia Pána

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie, B. pomoc a dary Ducha Sv.

 

Za farnosť

Za Božie požehnanie pre otcov

Pondelok – 26. 3.

Veľký týždeň

7:00

19:00

† Mikulcová

† rodičia a rodina Špaňová a Hanusová

Utorok – 27. 3.

Veľký týždeň

7:00

19:00

   Za BP pre rodinu Trnavskú a Križanovú

Za dcéru a za požehanie rodiny

Streda – 28. 3.

Veľký týždeň

7:00

17:00 detská

† Anna a Michal Hríbik, rodičia z OS a brat Ján

† rodičia Anna a Michal a st. rodičia z OS

Štvrtok – 29. 3. 

Zelený štvrtok

15:00M.Ludany

19:00

 

Na úmysel celebranta

Piatok – 30. 3.

Veľký piatok

15:00

18:45M.Ludany

Sobota – 31. 3

Biela sobota

14:30M.Ludany

19:30

 

Na úmysel celebranta

Nedeľa – 1. 4.

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

Na úmysel celebranta

Na úmysel celebranta

 • Dnes sa mládež bude modliť krížovú cestu na Kalvárii a úplne špeciálnu dramatizovanú krížovú cestu si pripravili naše deti na dnes o 17:30 v našom kostole. Veľmi sa tešíme.
 • Ďakujeme za včerajšie vyglancovanie kostola. V stredu, po krížovej ceste, budeme ešte potrebovať vašu pomoc pri vyparádení kostola na posvätné trojdnie (4. skupina).
 • Posledná možnosť na svätú spoveď:

          nedeľa: 16:00 – 19:00 (5 kňazi). Prestávka: 17:30 – 18:00.

          pondelok a utorok: 18:00 – 19:00 (3 kňazi); chorí v utorok 9:00 – 12:00

 • Sväté trojdnie:

          Zelený štvrtok: svätá omša 19:00, Getsemany do 22:00

          Veľký piatok: lamentácie a breviár 8:00, obrady 15:00, Boží hrob do 20:00, potom krížová cesta

od  kostola po Kalváriu

          Biela sobota: lamentácie a breviár 8:00, Boží hrob, vigília 19:30

Veľkonočná nedeľa: sväté omše ako zvyčajne, vešpery a adorácia s chválami 16:00, agapé 17:00

 • Poslednou úlohou vo farskej katechéze na tento týždeň je obdarovať druhých. Zároveň prosíme deti, aby priniesli svoje obrázky na budúcu nedeľu na sväté omše.
 • Dnes, na medzinárodný deň mládeže, máme zbierku pre aktivity nášho biskupa s mládežou. Ďakujeme za vaše pochopenie i za obetu. Pán vás odmeň!

Sväto prežime Svätý týždeň!

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu (18. 3. – 25. 3. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

18. 3.

5. pôstna nedeľa

Zahalenie krížov

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za vnútorné uzdravenie a Božiu pomoc

 

Za farnosť

† manžel a rodičia

Pondelok – 19. 3.

Sv. Jozef, ženích Panny Márie, slávnosť

7:00

15:30M.Ludany

19:00

† syn Jakubko a starí otcovia z oboch strán

Spoveď v maďarskom jazyku pred sv. omšou

† Jozef Trungel

Utorok – 20. 3.

Féria

7:00

19:00

† syn Jozef

† otec Jozef, brat Jozef a starí rodičia

Streda – 21. 3.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za Božiu pomoc pre rodinu a syna Jozefa

† rodičia, brat a starí rodičia z oboch strán

Štvrtok – 22. 3. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodina a rodičia z OS a zdravie a BP pre rodinu

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Jozef a Alžbeta Kintler, rodiča a súrodenci

Piatok – 23. 3.

Féria

7:00

19:00

†  rodičia Žofia a Viliam a rodičia z oboch strán

† rodina Ličková, Šafáriková, Šišková a babka Berta

Sobota – 24. 3

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre manžela

† syn Patrik Sumerák a starí rodičia

Nedeľa

25. 3.

Kvetná nedeľa

Nedeľa utrpenia Pána

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie, B. pomoc a dary Ducha Sv.

 

Za farnosť

Za Božie požehnanie pre otcov

 • Dnes pozývame o 15:30 rodičov a prvoprijímajúce deti na stretnutie v našom kostole. Ďakujeme.
 • Vo štvrtok pozývajú naši učitelia na modlitbu krížovej cesty na Levickej kalvárii o 14:30. Prijmite pozvanie aj na pravidelné pobožnosti krížovej cesty v našom meste. Úplne špeciálnu dramatizovanú krížovú cestu si pripravili naše deti na budúcu nedeľu o 17:30. Veľmi sa tešíme.
 • V piatok nájdete na cirkevnej základnej škole otvorené dvere od 8:30 do 11:30. Verím, že nájdete u nás každý deň aj otvorené srdce. Príďte medzi nás. Bližšie info na nete.
 • V sobotu doobeda od 8:30 prosíme o pomoc pri veľkom upratovaní kostola. Úpenlivo hľadáme ochotných ľudí, ktorí by svoju lásku ku kostolu premenili do pravidelného upratovania nášho chrámu, lebo takých ľudí je medzi nami žiaľ príliš málo. Príďte sa, prosím, informovať do sakristie.
 • Tešíme sa, že v sobotu po večernej svätej omši bude v našom chráme Taizé adorácia. Využime možnosť duchovnej prípravy na sviatky.
 • Chorých budeme spovedať v domácnostiach budúci utorok 27. 3. od 9:00 do 12:00. Prosíme, aby ste ich v tomto týždni nahlásili v sakristii kostola.
 • Predveľkonočná svätá spoveď:

Sobota: 16:00 – 19:00 (6 kňazi); nedeľa: 16:00 – 19:00 (5 kňazi). Prestávky: 17:30 – 18:00.

 • Dnes je celoslovenská zbierka pre prenasledovaných kresťanov. O týždeň zas zbierka pre aktivity nášho biskupa s mládežou. Ďakujeme za vaše pochopenie i za obetu. Pán vás odmeň!
 • Sme radi, že sa naše deti zapájajú do farskej nedeľnej katechézy. Úlohou na tento týždeň je pozývať rodičov na modlitbu!
 • Zo soboty na nedeľu spíme o hodinu kratšie. Ach 🙁 !
 • Budúcu nedeľu na svätej omši svätíme ratolesti.

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu (11. 3. – 18. 3. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

11. 3.

4. pôstna nedeľa

Laetare

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ján Tamás a manželka Františka

 

† Martin Gondec

Za farnosť

Pondelok – 12. 3.

Féria

7:00

19:00

† Peter, Irena a rodičia

† starí rodičia z oboch strán

Utorok – 13. 3.

Féria

7:00

19:00

† starí rodičia z oboch strán

† rodina Samotná

Streda – 14. 3.

Féria

7:00

17:00

† rodičia Blažej a Jozefína

Poďakovanie za BP pre r. Klačkovú a Pojarovú

Štvrtok – 15. 3. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† Vilma a Ľudovít Imre a syn Mikuláš

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za zdravie a Božie požehnanie pre nevestu

Piatok – 16. 3.

Féria

7:00

19:00

† rodičia Filip a Rozália a st. rodičia z OS

† bratia a rodičia z oboch strán

Sobota – 17. 3

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za 40 rokov manželstva

† Helena a Jozef Sirota a rodičia

Nedeľa

18. 3.

5. pôstna nedeľa

Zahalenie krížov

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za vnútorné uzdravenie a Božiu pomoc

 

Za farnosť

† manžel a rodičia

 • Dnes večer budú sprevádzať svätú omšu ruskí umeleckí absolventi Moskovského konzervatória pod názvom Duo sakrálnej hudby. Po svätej omši budú mať pre záujemcov malý koncert. Vaším dobrovoľným príspevkom prispejete na liečbu chorého syna jedného z umelcov.
 • Budúcu nedeľu pozývame o 15:30 rodičov a prvoprijímajúce deti na stretnutie v našom kostole. Účasť je nutná. Ďakujeme.
 • Záujemci o čítanie Božieho slova a prosieb na svätej omši sa môžu zapísať na zoznam pri dverách sakristie. Ďakujem tým, ktorí prišli na stredajšie debatné stretnutie s kňazom. Pamätajme v osobných modlitbách a pôstoch na celú našu spoločnosť a na náš národ. Ako veľmi potrebujeme Božie požehnanie a pokoj.
 • Nezabúdajme na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa spoločne modlíme v stredy a v piatky v našom kostole a potom v nedeľu na Levickej Kalvárii.
 • Sme radi, že sa naše deti zapájajú do farskej nedeľnej katechézy. Úlohou na tento týždeň je pomáhať doma bez toho, aby nás rodičia museli o to požiadať!
 • Dnes máme farskú zbierku pre náš chrám. O týždeň sa zapojíme do úmyslu KBS vykonať zbierku na celom Slovensku pre prenasledovaných kresťanov. Ďakujeme za vaše pochopenie i za obetu. Pán vás odmeň!

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu (4. 3. – 11. 3. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

4. 3.

3. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Jozef Frtús, manželka Mária, rodičia z OS a

kňaz Anton

Za farnosť

† otec Alfonz a starké Margita a Elena

Pondelok – 5. 3.

Féria

7:00

19:00

† Erik Frtús a Dominik Števko

Poďakovanie dobrodincovi

Utorok – 6. 3.

Féria

7:00

19:00

† brat Pavol Števko a rodina

† Viliam, Serafína a starí rodičia

Streda – 7. 3.

Féria

7:00

17:00

   Za Božie požehnanie pre deti s rodinami

† Anna, Michal, Ján a Marta, 1. výr.

Štvrtok – 8. 3. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† manžel Milan a rodičia

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Ján Molnár a rodičia z oboch strán

Piatok – 9. 3.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za 60 rokov života

† Rozália a Ignác Péli

Sobota – 10. 3

Féria

7:00

19:00

† rodina Berkešová, Lacková a Čitáryová

† Anton Čenger, manželka Helena a rodičia z OS

Nedeľa

11. 3.

4. pôstna nedeľa

Laetare

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ján Tamás a manželka Františka

 

† Martin Gondec

Za farnosť

 • Dnes odchádzajú naše deti spolu s pánom kaplánom a animátormi na jarný tábor do Lúčok pri Kremnici. Sprevádzajme ich svojimi modlitbami.
 • Prosíme ľudí, ktorí majú odvahu a záujem čítať Božie slovo a prosby na svätej omši, aby sa zapísali na zoznam pri dverách sakristie. Prvé debatné stretnutie dospelých bude v stredu po krížovej ceste na fare v pastoračnom centre. Svätá omša kvôli prázdninám nebude mať charakter detskej svätej omši. Témou stretnutia bude Amoris laetitia – Radosť z lásky.
 • Budúce večerné sväté omše v sobotu a nedeľu budú sprevádzať ruskí absolventi Moskovského konzervatória pod názvom Duo sakrálnej hudby. Po svätých omšiach budú mať pre záujemcov malý koncert. Vaším dobrovoľným príspevkom prispejete na liečbu chorého syna jedného z umelcov.
 • Nezabúdajme na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa spoločne modlíme v stredy a v piatky v našom kostole a potom v nedeľu na Levickej Kalvárii.
 • V pôste máme viacero zbierok. Tá budúconedeľná bude farskou zbierkou pre náš chrám. Prosíme aj o modlitby pre náš zámer na odkúpenie pozemkov vedľa kostola pre potencionálne súkromné parkovisko. Sme v stave vyjednávania ceny pozemkov s Rehoľou piaristov.

 

 • Pripomíname deťom možnosť zapojenia sa do farskej nedeľnej katechézy. Úlohou na tento týždeň je pokúsiť sa zrieknuť odvrávania rodičom. Úloha to je ťažká, ale nie nemožná. Stačí len veľmi chcieť a veľmi ľúbiť!!!

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu (25. 2. – 4. 3. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

25. 2.

2. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Hermína a Ladislav Kardašovci

 

Za farnosť

Na úmysel

Pondelok – 26. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za pomoc Božiu pre deti

† Emília Ingeliová

Utorok – 27. 2.

Féria

7:00

19:00

† rodičia Emília a Július

† manžel Viktor Turčok

Streda – 28. 2.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za Božie požehnanie pre Milana Bielika

† rodičia Štefan a Helena a starí rodičia z OS

Štvrtok – 1. 3. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Na úmysel

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Helena a Ladislav Péli

Piatok – 2. 3.

Féria

7:00

Celý deň

19:00

   Za manžela Emila, rodičov a st. rodičov z OS

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† starí rodičia Šimkovičovci a Píryovci

Sobota – 3. 3

Féria

7:00

19:00

† rodina Vargová Garaiová

† rodiča a starí rodičia z oboch strán

Nedeľa

4. 3.

3. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Jozef Frtús, manželka Mária, rodičia z OS a

kňaz Anton

Za farnosť

† otec Alfonz a starké Margita a Elena

 • Dnes o 17:00 pozývame na stretnutie v kostole ohľadom čítavania na svätých omšiach a prípadných debatných stretnutiach s kňazom na rôzne témy. Dnešné stretnutie bude informačné a organizačné.
 • Máme prvý piatok v mesiaci od štvrtku spovedáme hodinu pred večernou svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. Počas celého dňa bude až do večernej krížovej cesty vyložená Sviatosť Oltárna k poklone. Prosíme, aby ste sa zapísali na zoznam pre stráženie Eucharistie. Ďakujeme.
 • V sobotu o 17:50 pozývame Ružencové bratstvo na stretnutie v kostole. Panna Mária nás všetkých spája a privádza bližšie k svojmu Synovi.
 • Nezabúdajme na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa spoločne modlíme v stredy a v piatky v našom kostole a potom v nedeľu na Levickej Kalvárii.
 • Vzadu v kostole nájdete tlačivá na podporu charitatívnej činnosti nášho Vincentíka formou zaplatenia 2% z už zaplatených daní za rok 2017. Ďakujeme za podporu našich chudobných.
 • Pripomíname deťom možnosť zapojenia sa do farskej nedeľnej katechézy. Úlohou na tento týždeň je zriekať sa hier na mobile a tablete a získaný čas venovať blížnym!!!

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu (18. 2. – 25. 2. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

18. 2.

1. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za dožitých 18 rokov

 

Za Božiu pomoc pre rodinu Chmelovičovú

Za farnosť

Pondelok – 19. 2.

Féria

7:00

19:00

† rod. Vilma a Ján Melich a Alžbeta a Štefan Šimko

† rodičia Bónovci, st. rodičia a prastarí rodičia

Utorok – 20. 2.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za uzdravenie a za B. p. pre syna

† Lenka Trníková

Streda – 21. 2.

Féria

7:00

17:00 detská

† manžel Tomáš a rodičia z oboch strán

† Emil Hancko

Štvrtok – 22. 2. 

Katedra sv. Petra sviatok

7:00

18:00

19:00

† Barbora

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za Božie požehnanie pre vnuka Lukáša

Piatok – 23. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za zdravie pre rodičov

† rodičia Ondrej a Terézia Švec

Sobota – 24. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za Cecíliu, Ondreja a ich rodičov

† rodičia, manžel a brat

Nedeľa

25. 2.

2. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Hermína a Ladislav Kardašovci

 

Za farnosť

Na úmysel

 • V piatok v rámci jarných kántrových dní budú mať sväté omše liturgický formulár Za dar lásky.
 • Krížové cesty sa v našom chráme modlíme v stredy po detskej svätej omši a v piatky o 18:20. V nedele pozývame všetkých na krížovú cestu na Levickú kalváriu 15:00. Vrelo odporúčame túto nádhernú pobožnosť ako duchovnú prípravu na sviatky Veľkej noci.
 • Viacerí prejavili záujem čítavať Božie slovo na svätých omšiach i pravidelne sa stretávať s kňazom na debatách o rôznych témach. Prvé stretnutie, kde sa môžeme o týchto aktivitách porozprávať, bude o týždeň v nedeľu o 17:00 v našom kostole.
 • Ďakujeme, že ste našich birmovancov sprevádzali na duchovnej obnove modlitbami a obetami. Veľmi si uvedomujme, ako potrebujeme Božie požehnanie pre všetky naše aktivity. Ďakujeme tým, ktorí takto pamätajú na všetko, čo sa deje vo farnosti.
 • Pozývame deti, aby sa zapojili v kostole do pôstnej katechézy.
 • Dnes máme diecéznu zbierku určenú na charitu nášho diecézneho biskupa. Podporujme rozvážne našich biednych ľudí.
 • Biskupský úrad nás vyzýva na pomoc pri záchrane španodolinského organového klenotu formou hlasovacej súťaže Nadácie VÚB na nadaciavub.sk/poklady. Bližšie info na letákoch.