Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 2. nedeľu cez Rok (20. 1. – 27. 1. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

20. 1.

2. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za pomoc Božiu pre rodinu

 

Za farnosť

† Štefan a Anna Dobrovolná a rodičia

 Pondelok – 21. 1.

Sv. Agnesa, panna mučenica, spomienka

7:00

 

19:00

† kňaz Vincent Malý

 

† Mária Bónová, 10. výr.

Utorok – 22. 1.

Féria

7:00

 

19:00

   Za uzdravenie dcéry Eriky

 

† manžel Štefan, rodičia a starí rodičia z OS

Streda – 23. 1.

Féria

7:00

 

17:00 detská

† pani Blašková a Božia pomoc pre dcéru

 

Za zdravie, lásku a BP pre rodinu

Štvrtok – 24. 1.

Sv. František Saleský biskup, UC, spomienka

7:00

18:00

19:00

† rodičia Alžbeta a Jozef, sestra Albína a kr. syn Štefan

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie za dožité roky a prosba o BP do ďalších dní

Piatok – 25. 1.

Obrátenie sv. Pavla apoštola, sviatok

7:00

 

19:00 mládežka

   Na úmysel

Zdravie a BP rodiny Amrózyovej, Bajtošovej a

Hruškovicovej

Sobota – 26. 1.

Sv. Timotej a Títus biskupi, spomienka

7:00

 

19:00

   Poďakovanie za dožitých 90 rokov a za rodinu

 

Poďakovanie za dožitý vek

Nedeľa

27. 1.

3. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   † rodičia Mária a Matej a ctihodná sestra

Alžbeta

Za farnosť

† brat Ján Kevély a starí rodičia z oboch strán

 • Od 18. do 25 januára prebieha v našich kostoloch Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • V stredu po detskej sv. omši pozývajú naše sestričky na stretnutie MARIÁNSKEJ družiny do pastoračného centra.
 • Naši mladí z farnosti vás pozývajú na Ples mladých 2019. Uskutoční sa dňa 9.2. v Reštaurácií Perec. Cena lístka je 22 € a čaká na vás i bohatá tombola. Všetky ostatné informácie sú na plagáte, ktorý je vzadu na výveske. Veľmi sa na Vás tešíme.
 • Na Študentský ples pozýva naše katolícke gymnázium. Konať sa bude v Starom Tekove 16.2. Všetky info nájdete na webe školy gsv.sk. Študenti majú samozrejme zľavu. O našej škole sa môžete dočítať aj v časopise, ktorý nájdete vzadu v kostole.
 • Dnes máme prvú tohoročnú zbierku pre našu farnosť. Zo srdca ďakujeme za vašu obetu.

Farské oznamy na Krst Krista Pána (13. 1. – 20. 1. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

13. 1.

Krst Krista Pána

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

†  rodičia Husárovci

 

Za farnosť

† Andrej Pavlík a starí rodičia Grežovci

 Pondelok – 14. 1.

Féria

7:00

19:00

† sestra Magdaléna a rodina

† Ján a Mária Horniakovci

Utorok – 15. 1.

Féria

7:00

19:00

† rodina

† rodičia Pútnikovci

Streda – 16. 1.

Féria

7:00

17:00

† Alžbeta, Ladislav a rodičia

Poďakovanie za dožité roky pre Teréziu a Hedvigu

Štvrtok – 17. 1.

Sv. Anton, opát spomienka

7:00

18:00

19:00

† Ján

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie za 60 rokov spoločného života

Piatok – 18. 1.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za dary D. Sv.  pre rodiny Mintálovú a Valentovú

† Jozef, Margita a Ondrej

Sobota – 19. 1.

Féria

7:00

11:30 – 19:00

19:00

   Za požehnanie pre rodinu

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Magdaléna a Ladislav

Nedeľa

20. 1.

2. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za pomoc Božiu pre rodinu

 

Za farnosť

† Štefan a Anna Dobrovolná a rodičia

 • Dnes končí Vianočné obdobie. Stromčeky a Betlehem môžu ostať v kostole, ale aj v domácnostiach, do Hromníc.
 • Od 18. do 25 januára prebieha v našich kostoloch Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Naša farnosť sa tento rok prvýkrát zapojí do Štafetovej adorácie rodín. Skúste, prosím, celé rodiny vystúpiť z kolotoča každodenných starostí a povinností a príďte sa spolu (alebo aj jednotlivo) pomodliť. V sobotu preto pozývame špeciálne rodiny na adoráciu od 11:30 do večernej svätej omše. Budeme radi, ak sa rodiny zapíšu aj do zoznamu na stráženie eucharistie vzadu v kostole. Viacej info o tejto národnej aktivite nájdete na letákoch v kostole alebo na webe: www. adoraciarodin.sk.
 • Prihlášky do jarného tábora v Jedľových Kostoľanoch nájdete v sakristii kostola alebo na fare. Bližšie info o našom tábore počas jarných prázdnin nájdete na plagátoch a webe.
 • Budúcu nedeľu budeme mať prvú tohoročnú zbierku pre našu farnosť. Zo srdca ďakujeme za vašu obetu.
 • Naši mladí z farnosti vás pozývajú na Ples mladých 2019. Uskutoční sa dňa 9.2.2019 v Reštaurácií Perec. Cena lístka je 22 € a čaká na vás i bohatá tombola. Všetky ostatné informácie sú na plagáte, ktorý je vzadu na výveske. Veľmi sa na Vás tešíme.

Farské oznamy na Zjavenie Pána (6. 1. – 13. 1. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

6. 1.

Zjavenie Pána
Traja Králi

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel

 

Za farnosť

† Marian Švec

 Pondelok – 7. 1.

Féria

7:00

19:00

   Za BP a dary D. Sv.  pre deti a vnúčatá

† brat Pavol Števko

Utorok – 8. 1.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za dožitých 90 rokov

† Vojtech, Edita a rodičia z oboch strán

Streda – 9. 1.

Féria

7:00

17:00

   † rodina

Za BP, zdravie a dary D. Sv. pre dcéry Ľudmilu, Kristínu a mamu

Štvrtok – 10. 1.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za pokoj a zdravie v rodine

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za Božie požehnanie a pomoc pre dcéru a syna

Piatok – 11. 1.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za uzdravenie a Božiu pomoc

† Paulína a Jozef Ivan a rodičia z oboch strán

Sobota – 12. 1.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za BP a dary D. Sv.  pre rodiny

† Ivan Nikmon, 10. výr.

Nedeľa

13. 1.

Krst Krista Pána

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

†  rodičia Husárovci

 

Za farnosť

† Andrej Pavlík a starí rodičia Grežovci

 • Ďakujeme všetkým obetavým ľuďom, ktorí počas Vianoc vložili seba samého do služby pre naše spoločenstvo. Ďakujeme rovnako našej mládeži za včerajší program na Starých Horách.
 • Dnes poobede začneme posviacať príbytky od 14:00. Prosíme o trpezlivosť.
 • Do konca mesiaca môžete prihlásiť deti do jarného tábora v Jedľových Kostoľanoch. Urobte tak, prosím, čím skôr, keďže kapacita je obmedzená. Prihlášky nájdete v sakristii kostola alebo na fare. Bližšie info je na plagátoch a webe.
 • Spolok svätého Vincenta v Leviciach vďaka adventnej zbierke Daruj radosť podporil v našom meste 99 rodín a jednotlivcov. Vyzbierali v obidvoch kostoloch mesta 693 kg potravín, 1 995 € a 420 € v stravných lístkoch. Zo srdca ďakujeme za vašu obetu.
 • Ďakovný list nám poslali aj sestričky sv. Vincenta z Haiti, kde sme pomáhali Zbierkou proti hladu. Ako je dobre, keď sme vnímaví na potreby druhého človeka.
 • Tento týždeň, ako vždy na začiatku roka, robia naši oddelení bratia z protestantských Cirkví spoločný Týždeň modlitieb za požehnanie do nového roka. Už druhý rok sa do tejto iniciatívy zapája naša farnosť a tohto roku budú modlitby aj v našom kostole. Pozývame vás v stredu o 18:00 na spoločné modlitby s kresťanskými cirkvami mesta Levice v našom kostole.

Farské oznamy na Nedeľu svätej Rodiny (30. 12. – 6. 1. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

30. 12.

Svätá Rodina

sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

† Anton Kúdela a synovia Anton a Vladimír

Za farnosť

 Pondelok – 31. 12.

Starý rok

7:00

17:00

† Terézia Oravcová

Poďakovanie za celý rok

Utorok – 1. 1.

Panna Mária Bohorodička slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie a za Božie požehnanie pre deti,

vnúčatá a rodinu

Za Božiu pomoc a zdravie pre celú rodinu

Za farnosť

Streda – 2. 1.

Sv. Bazil Veľký, Gregor Naziánsky, spomienka

7:00

 

17:00

   Za zdravie a Božie požehnanie pre deti s

rodinami

Poďakovanie a prosba o pomoc pre chorých

Štvrtok – 3. 1.

Féria

7:00

18:00

19:00

† súrodenci a rodičia z oboch strán

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za Božiu pomoc pre vnúčence

Piatok – 4. 1.

Féria

7:00

Celý deň

19:00 mládežka

   Za uzdravenie vnučky a mamy

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za BP a dary D. Sv. pre deti s rodinami a vnúčatá

Sobota – 5. 1.

Féria

7:00

19:00

† manželka Betka Kéryová a rodičia Ragáčovci

Za zdravie pre dcéru a vnuka

Nedeľa

6. 1.

Zjavenie Pána
Traja Králi

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel

 

Za farnosť

† Marian Švec

 • Na Starý rok pri svätej omši o 17:00 budeme vyhodnocovať uplynulý rok v našej farnosti.
 • Nový rok môžeme privítať v kostole počas adorácie, ktorá bude v čase 23:00 – 0:00.
 • Slávnosť Bohorodičky je prikázaným sviatkom. Sväté omše budú ako v nedeľu. Počas vzývania Ducha Svätého môžeme v tento deň získať úplné odpustky.
 • Na prvý piatok bude celodenná adorácia. Prosíme, aby ste sa prihlásili na stráženie Eucharistie. Spovedať budeme len ½ hodinu pred svätou omšou.
 • V sobotu má program na Starých Horách na starosti náš dekanát. Budeme radi, ak sa uvidíme na fatimskom programe. Odchod autobusu bude o 7:00 od nášho kostola (8 €). Večer v našom chráme bude o 17:50 stretnutie Ružencového bratstva a po svätej omši bude adorácia, počas ktorej budeme bdieť na modlitbách v predvečer sviatku Zjavenia Pána.
 • Na svätých omšiach budúcu nedeľu budeme svätiť Trojkráľovú vodu, ktorou si môžete následne požehnať svoje príbytky. Kto by chcel, aby požehnanie príbytkov vykonal kňaz, nech sa zapíše do zoznamov vzadu kostole. Nezabudnite uviesť adresu, telefónne číslo a približný deň návštevy. Doobedňajšie sväté omše bude sprevádzať vokálne kvarteto Decórum aj s malým koncertným prídavkom.

Nech je nový rok 2019 rokom Božieho požehnania, pokoja
a vzájomnej úctivosti medzi nami.          
      

Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu (23. 12. – 30. 12. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

23. 12.

4. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodičia Mária a Ján

 

† rodičia Anna a Ján Ťuťuris, manžel Vladimír

Za farnosť

 Pondelok – 24. 12.

Štedrý deň

17:00

22:00M.Ludany

   Na úmysel
Utorok – 25. 12.

Narodenie Pána slávnosť

0:00

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

 

Za farnosť

 

 

† Aleš Zeke, pohr.

Streda – 26. 12.

Sv. Štefan, prvý mučeník, sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodičia a celá rodina

 

† Jozef Šalka a rodičia

Za modliacich sa “Prístrešok Svätej Rodiny”

Štvrtok – 27. 12.

Sv. Ján, apoštol evanjelista, sviatok

7:00

18:00

19:00

† Michal Čabaj

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Tibor Sabatko, rodičia a Magdaléna

Piatok – 28. 12.

Sv. Neviniatka mučeníci, sviatok

7:00

 

19:00 mládežka

†  sestra Mansveta

† rodičia Irena a Vojtech, synovia Vojtech a

Alexander

Sobota – 29. 12.

Féria

7:00

19:00

† Michal, synovia a Klaudia

† Anna Senešiová a rodičia z oboch strán

Nedeľa

30. 12.

Svätá Rodina

sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

† Anton Kúdela a synovia Anton a Vladimír

Za farnosť

 • Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí v čase adventu prispeli k príprave na blížiace sa sviatky v našej farnosti: adventné trhy, upratovanie kostola, stavanie stromčeka a betlehema, zbierka pre chudobných, nová kaplnka v našej škole… Duchovnú prípravu dnes zakončíme spovedaním od 16:00 (prestávka 17:30 – 18:00). Využite, prosím, poslednú možnosť.
 • Na Štedrý deň bude len jedna svätá omša večer o 17:00. Počas dňa si môžete prísť do kostola zobrať Betlehemské svetlo.
 • Na Božie narodenie bude v kostole o 15:00 Vianočný muzikál, ktorí pripravili naše deti a rodičia. Majú pre nás pripravený nádherný zážitok. Vaša prítomnosť bude odmenou deťom za ich námahu.
 • Záujemci o prijatie malých koledníkov sa ešte dnes môžete zapísať vzadu do zoznamov. Koledníci budú chodiť v utorok a v stredu poobede. Deti zbierajú pre slovenské projekty pomoci v Afrike. Vzadu v kostole nájdete aj pokladničku, kde tiež môžete prispieť.
 • Budúcu nedeľu na sviatok Svätej Rodiny si pri všetkých svätých omšiach budú môcť manželia obnoviť svoje manželské sľuby. Prosíme manželov, aby boli na svätej omši vedľa seba.

 

Nech nádhera Vianočných sviatkov, ožiarená Božím dieťaťom, navštívi a trvalo naplní

     našu farnosť a naše rodiny.          

Farské oznamy na 3. adventnú nedeľu (16. 12. – 23. 12. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

16. 12.

3. adventná nedeľa

Gaudete

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Karol, 20. výr

 

Za požehnanie pre Stanislavu a Kristínu

Za farnosť

 Pondelok – 17. 12.

Féria

7:00

19:00

†  sestra Alžbeta

Za Božiu pomoc pre deti a vnúčatá

Utorok – 18. 12.

Féria

7:00

19:00

†  sesternica Ilona Szabóová

†  Miroslav Šutek

Streda – 19. 12.

Féria

7:00

17:00 detská

† Viera a Jozef Straka a rodičia z oboch strán

† Erika, Ján, rodičia a starí rodičia

Štvrtok – 20. 12.

Féria

7:00

18:00

19:00

†  Ľudovít Demeter

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† duše v očistci

Piatok – 21. 12.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† členovia Máriinej légie

† manžel Ľudovít a rodičia

Sobota – 22. 12.

Féria

7:00

19:00

† Ladislav Grácz, brat Viliam, ich rodičia a Róbert

Poďakovanie Božskému srdcu za rodinu

Nedeľa

23. 12.

4. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodičia Mária a Ján

 

† rodičia Anna a Ján Ťuťuris, manžel Vladimír

Za farnosť

 • Dnes sa tešíme na spoločné stretnutie na farských adventných trhoch v pastoračnom centre v čase od 15:00 do 18:00. Pozývame vás zakúpiť si vhodné vianočné darčeky domácej výroby našich farníkov.
 • V stredu a piatok ráno pozývame na posledné latinské sväté omše slúžené v prítmí sviečok.
 • Vo štvrtok pri obidvoch svätých omšiach budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých.
 • Prihlásených chorých farníkov budeme spovedať v piatok od 9:00.
 • V sobotu doobeda od 8:00 prosíme o pomoc pri stavaní vianočného stromčeka a Betlehema. Rovnako prosíme o pomoc pri predvianočnom upratovaní kostola v piatok po večernej svätej omši.
 • Predvianočná svätá spoveď, na ktorú sme pozvali viacerých kňazov (5) bude v sobotu a v nedeľu od 16:00 do 19:00. Prestávka bude mať v čase 17:30 – 18:00.
 • Podporiť slovenské projekty hnutia eRko v Afrike budete môcť prijatím koledníkov Dobrej Noviny, ktorí budú po príbytkoch koledovať 25. 12. (deti z kostola Sv. Michala) a 26. 12. (naše deti). Prípadne aj prispením do pokladničky, ktorá bude v tieto dni vzadu v kostole. Vianočný muzikál našich detí bude na Božie narodenie poobede o 15:00 v kostole.
 • Stále môžete podporiť projekt: ,,DARUJ VIANOČNÚ RADOSŤ“ prinesením trvanlivých potravín pre biednych do sakristie kostola. Ďakujeme.
 • Dnes máme poslednú tohoročnú zbierku na našu farnosť. Pán Boh zaplať za vás.          

Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu (9. 12. – 16. 12. 2018)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

9. 12.

2. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Stanislav

 

Na úmysel

Za farnosť

 Pondelok – 10. 12.

Féria

7:00

19:00

†  Lýdia a Jozef

†  Anna a Viliam

Utorok – 11. 12.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu Millerovú

Na úmysel

Streda – 12. 12.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za BP a požehnanie pre syna Miroslava

† a živí z rodiny Šebovej a Kollárovej

Štvrtok – 13. 12.

Sv. Lucia, panna mučenica, spomienka

7:00

18:00

19:00

   Na úmysel

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Andrej Pavlík a starí rodičia

Piatok – 14. 12.

Sv. Ján z Kríža, kňaz UC, spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

† Vojtech Varga

 

† sestra Rozália a manžel

Sobota – 15. 12.

Féria

7:00

19:00

   Za požehnanie pre sestru Faustínu

† rodičia Júlia a Ján a syn Dušan

Nedeľa

16. 12.

3. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Karol, 20. výr

 

Za farnosť

Za požehnanie pre Stanislavu a Kristínu

 • V stredu a piatok ráno pozývame na latinské rorátne sväté omše slúžené v prítmí sviečok.
 • O týždeň v nedeľu budú od 15:00 do 18:00 farské adventné trhy v pastoračnom centre. Pozývame vás zakúpiť si vhodné vianočné darčeky domácej výroby našich farníkov a zároveň vás pozývame stretnúť sa a spolu sa porozprávať.
 • Chorých budeme pred sviatkami spovedať v piatok 21. 12. od 9:00. Prosíme, aby ste ich prišli nahlásiť do sakristie kostola.
 • Stále môžete podporiť projekt: ,,DARUJ VIANOČNÚ RADOSŤ“ prinesením trvanlivých potravín pre biednych do sakristie kostola. Ďakujeme.
 • Budúcu nedeľu máme poslednú tohoročnú zbierku na našu farnosť. Sme veľmi povzbudení, ako vám záleží na našej farnosti. Nech každý z nás tu nájde radosť a dar spoločenstva.

Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu (2. 12. – 9. 12. 2018)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

2. 12.

1. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu

 

Za rozšírenie úcty k Duchu Svätému

Za farnosť

 Pondelok – 3. 12.

Sv. František Xaverský kňaz, sviatok

7:00

 

19:00

   Za zdravie, požehnanie a pokoj v rodine

 

Za požehnanie pre rodinu

Utorok – 4. 12.

Féria

7:00

19:00

   Za dary Ducha Svätého pre deti a vnukov

† rodičia a starí rodičia z oboch strán

Streda – 5. 12.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za obrátenie hriešnikov

Za požehnanie pre ZMM

Štvrtok – 6. 12.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodičia a starí rodičia z oboch strán

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Jozef Kováč

Piatok – 7. 12.

Sv. Ambróz, biskup UC, spomienka

7:00

Celý deň

18:30M.Ludany

19:00 mládežka

† matka Cecília, dcéra Iveta, sestra Magdaléna a brat Štefan

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

18:00 spoveď v maďarskom jazyku

† manžel a otec Václav

Sobota – 8. 12.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť

8:00

11:00

19:00

   Za požehnanie členov Máriinej légie

Za farnosť

Poďakovanie za 5 a 55 spoločných rokov života

Nedeľa

9. 12.

2. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Stanislav

 

Na úmysel

Za farnosť

 • Dnes o 17:30 bude v PC prednáška d.p. Ivana Moďorošiho, PhD. s názvom Duchovný boj proti zlým myšlienkami. Pri večernej svätej omši nám udelí novokňazské požehnanie.
 • V stredu a piatok pozývame na latinské rorátne sväté omše slúžené v prítmí sviečok.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Od štvrtka spovedáme v kostole hodinu pred večernou svätou omšou. Prosíme, aby ste sa zapísali na stráženie Eucharistie počas celodennej adorácie. Chorých spovedáme v piatok doobeda.
 • V sobotu je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše budú ako v nedeľu. Večerná svätá omša už bude slávená z druhej adventnej nedele. Po nej pozývame na Taizé adoráciu tu v kostole.
 • Úmysly na prvý polrok 2019 zapisujeme na fare vždy po svätých omšiach.
 • Spolok sv. Vincenta organizuje aj tento rok vianočný projekt: ,,DARUJ VIANOČNÚ RADOSŤ“. Trvanlivé potraviny môžete priniesť do 20. 12. do sakristie kostola, prípadne do Vincentíka v Dome služieb (po 15:30-17:00), kde sa aj nahlasujú naši núdzni obyvatelia.
 • V nedeľa 16. 12. sa budú v našej farnosti konať farské predvianočné trhy. Záujemcov o predaj prosím, aby sa nahlásili v kaviarni Lanvi tento týždeň.
 • Dnes máme jesennú zbierka na diecéznu charitu. Úprimné ďakujeme.

Farské oznamy na 34. nedeľu cez Rok (25. 11. – 2. 12. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

25. 11.

Nedeľa Krista Kráľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ondrej, Jozef a Margita

 

Za farnosť

† rodina Vaníková

 Pondelok – 26. 11.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za dožité roky

Poďakovanie za Božiu pomoc a dary D. Sv.

Utorok – 27. 11.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu požehnanie pre mamu

† a živí členovia Máriinej Légie

Streda – 28. 11.

Féria

7:00

17:00 detská

† rodičia a starí rodičia

† Ján Garai a rodičia z oboch strán

Štvrtok – 29. 11.

Féria

7:00

18:00

19:00

†  Bernardeta a Ladislav Vanka a syn

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

†  sestra, švagor a rodičia z oboch strán

Piatok – 30. 11.

Sv. Ondrej, apoštol sviatok

7:00

 

19:00 mládežka

   Na úmysel

 

† Viktória a Štefan Slažák

Sobota – 1. 12.

Féria

7:00

19:00

† rodičia z oboch strán

† rodina a za Božiu pomoc pre rodinu

Nedeľa

2. 12.

1. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu

 

Za rozšírenie úcty k Duchu Svätému

Za farnosť

 • V utorok je sviatok Panny Márie Zázračnej medaily. Po večernej svätej omši nám sestričky ponúknu prezentáciu o tejto medaile. V stredu, na spomienku Svätej Kataríny Labouré, bude po detskej svätej omši krátka scénka o zjavení Zázračnej medaily. Srdečne pozývame.
 • Od soboty budeme po svätých omšiach na fare zapisovať úmysly na prvý polrok 2019. Prosíme, aby ste si nahlásili najviac dva úmysly. Ďakujeme za pochopenie.
 • Cirkevná škola nás v sobotu pozýva na Deň radosti do priestorov školy. Čakajú vás športové aktivity, tvorivé dielne, výstavy, možnosť zakúpiť si domáce výrobky, jedlo a občerstvenie. Teší sa na vás kolektív detí a zamestnancov školy. Bližšie info na webe a plagátoch.
 • V sobotu večer pozývame Ružencové bratstvo na stretnutie v kostole o 17:50.
 • Budúcu nedeľu začína nový liturgický rok adventným obdobím. Pri všetkých nedeľných svätých omšiach (aj v sobotu večer) budeme svätiť vaše domáce adventné vence a sviece. Pred svätou omšou ich, prosím, položte pred oltár.
 • Spolok sv. Vincenta organizuje aj tento rok vianočný projekt: ,,DARUJ VIANOČNÚ RADOSŤ“. Trvanlivé potraviny môžete priniesť do 20. 12. do sakristie kostola, prípadne do Vincentíka v Dome služieb (po 15:30-17:00), kde sa aj nahlasujú núdzni obyvatelia.
 • Budúcu nedeľu 17:30 bude v pastoračnom centre prednáška d.p. Ivana Moďorošiho, PhD. s názvom Duchovný boj proti zlým myšlienkam. Pri večernej svätej omši nám udelí novokňazské požehnanie.
 • Dnes sa zbierame na splatenie dlhu za kúpenie pozemku okolo kostola. Zo srdca ďakujeme za všetky vaše obety. O týždeň bude jesenná zbierka na diecéznu charitu. Pán Boh zaplať.

Farské oznamy na 33. nedeľu cez Rok (18. 11. – 25. 11. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

18. 11.

33. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ľudovít Švec a rodičia

 

† Emília Švecová a rodina

Za farnosť

 Pondelok – 19. 11.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc v rodine

Poďakovanie za rodinu a prosba o pomoc

Utorok – 20. 11.

Bl. Anna Kolesárová mučenica, spomienka

7:00

19:00

   Poďakovanie za 90 rokov života

† Jonáš Mihálka a brat Koloman

Streda – 21. 11.

Obetovanie Panny Márie, spomienka

7:00

 

17:00 detská

† súrodenci a rodičia z oboch strán

 

† Viktor Turčok

Štvrtok – 22. 11.

Sv. Cecília, panna mučenica, spomienka

7:00

18:00

19:00

   Na úmysel

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za Božie požehnanie a zdravie rodiny

Piatok – 23. 11.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za duše v očistci

† Božena Horniaková

Sobota – 24. 11.

Sv. Vietnamskí mučeníci, spomienka

7:00

 

19:00

   Požehnanie pre manželku a deti

 

† Vladimír Deák, 5. výr.

Nedeľa

25. 11.

Nedeľa Krista Kráľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ondrej, Jozef a Margita

 

Za farnosť

† rodina Vaníková

 • Dnes o 16:00 pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí, rodičov birmovancov, ale aj všetkých záujemcov na stretnutie v kostole. Témou bude „Cesta k šťastnej rodine“. Hosťami budú manželia Kondelovci zo Žiliny, autori známej knihy „Manželská eSTéKáčka“.
 • V stredu po detskej svätej omši pozývajú naše sestričky na stretnutie Mariánskej družiny do pastoračného centra.
 • Budúcu nedeľu pozývame na tohoročné záverečné putovanie do Hronského Beňadika. Počas slávnostnej svätej omše bude Kostol sv. Benedikta a Panny Márie povýšený na nitriansku diecéznu svätyňu. Viac info nájdete na výveske.
 • Dnes je v našej diecéze jesenná zbierka na kňazský seminár v Badíne. Zo srdca ďakujeme za vaše obety. Budúcu nedeľu sa budeme zbierať splatenie dlhu za kúpenie pozemku okolo kostola. Verím, že do konca roka náš dlh splatíme. Ďakujeme za Vašu podporu.