Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 25. nedeľu cez Rok (23. 9. – 30. 9. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

23. 9.

25. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Pavel Mozoľa

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti s rodinami

Za farnosť

 Pondelok – 24. 9.

Výročie posviacky BB katedrály, sviatok

7:00

 

19:00

   Za požehnanie pre dcéru s rodinou

Poďakovanie za rodinu a prosba o ďalšiu

pomoc

Utorok – 25. 9.

Féria

7:00

19:00

† manžel, 4. výr. a rodičia z oboch strán

† rodičia, krstní rodičia a ich rodičia

Streda – 26. 9.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za Božiu pomoc pre Mareka

Za zdravie, BP a ochranu pre deti s rodinami

Štvrtok – 27. 9.

Sv. Vincent de Paul kňaz, spomienka

7:00

8:15

18:00

19:00

   Poďakovanie za prežité roky a životné jubileum

Cirkevná škola – hodová svätá omša   

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia Pavel Donáth a Mária a syn Pavel

Piatok – 28. 9.

Féria

7:00

19:00

† rodičia Ján a Anna Halabukovci

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Sobota – 29. 9.

Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli, sv

7:00

 

19:00

   Za uzdravenie a Božiu pomoc pre manžela

 

† rodičia, dcéra Betka a starí rodičia z oboch strán

Nedeľa

30. 9.

26. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† syn Jozef Prištiak, mama a rodina

 

Za farnosť

Za vyliatie Ducha Svätého na rodinu

 • Veľká vďaka za brigádu. Dúfam, že farské zátišie poteší každého, kto doň vstúpi.
 • Dnes o 16:00 pozývajú do pastoračného centra naše sestričky celú vincentínsku rodinu na stretnutie. Tiež pozývajú aj zvedavých ľudí, ktorí by sa o ich špiritualite chceli dozvedieť viac.  Rovnako sestričky pripomínajú, že v stredu pred detskou svätou omšou by sa rady o 16:30 modlili v kostole ruženec spolu s deťmi, rodičmi a starými rodičmi. Prijmime toto pozvanie.
 • Dnes je posledný deň na prihlásenie sa na prípravu pre prijatie sviatostí prvého svätého prijímania a birmovky. Dospelí sa môžu prihlásiť ešte do konca mesiaca.
 • Aj v tento rok sa zapojíme do Boja proti hladu vo svete. Napečené srdiečkové perníky môžete doniesť do utorka do sakristie kostola. Ďakujeme za angažovanie sa. Predávať sa potom budú budúcu nedeľu po svätých omšiach pred kostolom. Výťažok pôjde do krajín Haiti, Honduras, Ukrajina, Albánsko, Rusko a Slovensko.
 • Budúcu sobotu bude v našom chráme účinkovať Spevácky zbor slovenských učiteľov. Budú sprevádzať svätú omšu o 8:00 a po nej by mali krátky koncert. Všetkých srdečne pozývajú.

 

Farské oznamy na 24. nedeľu cez Rok (16. 9. – 23. 9. 2018)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

16. 9.

24. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† starí rodičia z oboch strán

 

† Oľga, Jozef a Ladislav Cheben

Za farnosť

 Pondelok – 17. 9.

Féria

7:00

19:00

   Na úmysel

† Peter Nagy

Utorok – 18. 9.

Féria

7:00

19:00

   Za pracovný kolektív

Na úmysel

Streda – 19. 9.

Féria

7:00

17:00 detská

† duše v očistci

† Richard

Štvrtok – 20. 9.

Sv. Kórejskí mučeníci spomienka

7:00

18:00

19:00

   Za požehnanie a BP pre Ladislava Puckallera

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Na úmysel

Piatok – 21. 9.

Sv. Matúš, apoštol evanjelista, sviatok

7:00

 

19:00

   Za Božiu pomoc pre rodinu

 

† manžel Štefan Šebeštín a rodičia z oboch strán

Sobota – 22. 9.

Féria

7:00

19:00

† František Šedivý, František Soukup, František Bačinský

† Anna a Jozef Polák a ich rodičia

Nedeľa

23. 9.

25. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Pavel Mozoľa

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti s rodinami

Za farnosť

 • V stredu, na jesenné kántrové dni, budeme ďakovať Pánu Bohu za úrodu.
 • V sobotu o 8:00 prosím mocných ľudí prísť na brigádu do okolia fary, kde by sme opäť chceli zasadiť nové stromčeky a urobiť základ pre budúci záhradný altánok.
 • Už len do budúcej nedele sa môžu prihlásiť deti a mladí na prípravu pre prijatie sviatostí prvého svätého prijímania a birmovky. Rovnako tak môžu urobiť aj dospelí, ktorým by chýbala nejaká sviatosť.
 • V nedeľu o 16:00 pozývajú do pastoračného centra naše sestričky celú vincentínsku rodinu na stretnutie. Tiež pozývajú aj zvedavých ľudí, ktorí by sa o ich špiritualite chceli dozvedieť viac.
 • Aj v tento rok sa zapojíme do Boja proti hladu vo svete. Napečené srdiečkové perníky môžete doniesť do 25. septembra do sakristie kostola.
 • Vzadu v kostole nájdete informácie o púťach na Horu Butkov a do S. G. Rotonda.
 • Dnes máme pravidelnú mesačnú zbierku pre potreby farnosti. Pomáhate nám tým splatiť dlh za kúpu pozemkov na parkovisko. Pán Boh zaplať za obetu. Rovnako ďakujem za dar a inštalovanie ónyxovej ozdoby konsekračných krížov.

Farské oznamy na 23. nedeľu cez Rok (9. 9. – 16. 9. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

9. 9.

23. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† Viliam a rodina

† Viliam a Serafína a starí rodičia

 Pondelok – 10. 9.

Féria

7:00

19:00

† Anna a rodina Virágová

† Juliána a Štefan Bachan a rodičia z oboch strán

Utorok – 11. 9.

Féria

7:00

19:00

† Helena a babka

† rodičia a súrodenci

Streda – 12. 9.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za zdravie a Božiu pomoc pre syna a vnúčatá

Za Božie požehnanie pre syna Ota a Martina

Štvrtok – 13. 9.

Sv. Ján Zlatoústy biskup, UC, spomienka

7:00

18:00

19:00

   Za Božiu pomoc a dary DS pre deti a vnúčatá

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Andrej Pavlík a starí rodičia

Piatok – 14. 9.

Povýšenie sv. Kríža sviatok

7:00

 17:30M. Ludany

19:00

   Na úmysel

 

† rodičia Terézia a Štefan Škodák

Sobota – 15. 9.

Sedembolestná Panna Mária, slávnosť

8:00

 

19:00

†  Anna, rodená Samotná

 

† manžel Milan a rodina z oboch strán

Nedeľa

16. 9.

24. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† starí rodičia z oboch strán

 

† Oľga, Jozef a Ladislav Cheben

Za farnosť

 • Dnes naše sestry pozývajú deti (3-18 rokov) i rodičov na úvodné stretnutie Združenia mariánskej mládeže o 15:00 do pastoračného centra. Radostné spoločenstvo chce rozvíjať a šíriť úctu k Panne Márii formou hier, vzájomného zdieľania a spoločného priateľstva. Sestričky sa už na vás tešia.
 • V piatok, na sviatok Povýšenia svätého Kríža, pozýva pán dekan na hody na levickej Kalvárii. O 15:30 bude krížová cesta, 16:00 svätá omša a 17:30 agapé. Nájdime si čas.
 • V sobotu na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sväté omše ráno o 8:00 a večer o 19:00. Tento sviatok nepatrí medzi prikázané sviatky. Napriek tomu vás pozývame prísť sa pomodliť za naše Slovensko, ktorého patrónkou je Panna Mária.
 • Prihlášky na prvé sväté prijímanie a birmovku si nájdete v sakristii kostola. Prosíme, aby ste ich odovzdali do nedele 23. septembra osobne kňazovi v kostole alebo na fare. Pri odovzdaní dostane každé dieťa knižku, s ktorou bude chodiť na nedeľné sväté omše. Ak deti nechodia do škôl v našej farnosti a ani nebývajú v našej farnosti, prosíme, aby prihlášku podpísal aj pán farár farnosti, do ktorej deti patria.
 • Rovnako dospelí sa môžu prihlásiť na fare na prípravu prijatia iniciačných sviatostí Cirkvi.
 • Budúcu nedeľu budeme mať pravidelnú mesačnú zbierku pre potreby farnosti. Do konca roka bude vždy určená na splatenie dlhu za kúpu pozemkov na parkovisko. Veľká vďaka za vašu obetu.

 

Farské oznamy na 22. nedeľu cez Rok (2. 9. – 9. 9. 2018)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

2. 9.

22. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Mária, Zuzana a Martin Lovecký

 

Za farnosť (Veni sancte)

† rodina Sabová a Popracová

 Pondelok – 3. 9.

Sv. Gregor Veľký pápež, UC, spomienka

7:00

8:15

19:00

† manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán

Cirkevná škola

Za dary Ducha Svätého pre synov a vnúčence

Utorok – 4. 9.

Féria

7:00

19:00

   Za pomoc Božiu a zdravie pre dcéry s rodinami

† Jozef Kováč

Streda – 5. 9.

Féria

7:00

17:00 detská

   Poďakovanie za dožité roky a prosba o pomoc

Za Božiu pomoc pre rodinu

Štvrtok – 6. 9.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodičia Anna a Ján, Alžbeta a Karol

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za rodinu

Piatok – 7. 9.

Sv. Košickí mučeníci kňazi, spomienka

7:00

Celý deň

19:00

   Za Božiu pomoc pre deti, vnúčatá a pravnúčatá

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za potrebné milosti pre krstné deti

Sobota – 8. 9.

Narodenie Panny Márie, sviatok

7:00

 

19:00

   Za svetlo D. Sv. a Božie požehnanie pre rodiny

Mintálovú a Valentovú

† rodičia Štefan a Zuzana, manžel Jozef a brat

Nedeľa

9. 9.

23. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† rodina

† Viliam a Serafína a starí rodičia

 • Od zajtra máme opäť sväté omše v týždni aj ráno o 7:00. V stredu večer býva detská svätá omša o 17:00. Srdečne pozývame nielen deti.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Nezabudnime na úprimné a pokorné prijímanie sviatostí. V kostole spovedáme od štvrtka hodinu pred večernou svätou omšou. V piatok bude celý deň vyložená Sviatosť oltárna k poklone. Prosíme, aby ste sa zapísali na stráženie Eucharistie, lebo bez toho to nepôjde. Chorých spovedáme v piatok doobeda.
 • Prihlášky na prvé sväté prijímanie a birmovku si nájdete v sakristii kostola. Prosíme, aby ste ich odovzdali do nedele 23. septembra osobne kňazovi v kostole alebo na fare. Ak deti nechodia do škôl v našej farnosti a ani nebývajú v našej farnosti, prosíme, aby prihlášku podpísal aj pán farár farnosti, do ktorej deti patria.
 • Rovnako dospelí sa môžu prihlásiť na fare na prípravu prijatia iniciačných sviatostí Cirkvi.
 • Naše sestry pozývajú budúcu nedeľu deti (3-18 rokov) i rodičov na úvodné stretnutie Združenia mariánskej mládeže o 15:00 do pastoračného centra. Radostné spoločenstvo chce rozvíjať a šíriť úctu k Panne Márii formou hier, vzájomného zdieľania a spoločného priateľstva. Sestričky sa už na vás tešia.
 • škola sv. Vincenta oznamuje, že šk. rok sa začína v pondelok 3. sept. 2018 o 8:00 príchodom do školy, 8:15 sv. omša v Kostole Ducha Sv., po nej triednická hodina a odchod žiakov okolo 11:00 hod. V tento deň nebude v prevádzke školská jedáleň ani školský klub.

Farské oznamy na 21. nedeľu cez Rok (26. 8. – 2. 9. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

26. 8.

21. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

Za dary Duch Svätého pre spoločenstvo D. Sv.

† Cecília a Ľudovít Kopernický a rodičia

 Pondelok – 27. 8.

Sv. Monika

spomienka

 

19:00

 

Poďakovanie a požehnanie pre vzťah

 

Utorok – 28. 8.

Sv. Augustín, biskup UC, spomienka

 

19:00

 

† brat Ján a rodičia Anna a Michal

Streda – 29. 8.

Mučenícka smrť sv. J. Krstiteľa, spomienka

 

19:00

 

Za Božie požehnanie pre rodinu

Štvrtok – 30. 8.

Féria

18:00

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za dary D. Sv. a za obrátenie manžela s rodinami

Piatok – 31. 8.

Féria

 

19:00

 

Poďakovanie a Božie požehnanie pre dcéru

Sobota – 1. 9.

Féria

 

19:00

 

Poďakovanie za dožitých 60 rokov

Nedeľa

2. 9.

22. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Mária, Zuzana a Martin Lovecký

 

Za farnosť (Veni sancte)

† rodina Sabová a Popracová

 • Do dnes večera sa ešte môžete prihlásiť na blahorečenie Anky Kolesárovej v sakristii kostola. Začiatkom týždňa každému pútnikovi telefonicky upresníme detaily púte.
 • V našej farnosti sme privítali nové sestričky spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul a tak sa sestry Lujza, Monika, Faustína a Zdenka stali súčasťou nášho farského spoločenstva. Verím, že sa čoskoro začnú u nás cítiť ako doma.
 • Budúcu nedeľu na svätej omši o 11:00 budeme vzývať Ducha Svätého (Veni sancte) pre našich žiakov, študentov a učiteľov. Srdečne pozývame.

Farské oznamy na 20. nedeľu cez Rok (19. 8. – 26. 8. 2018)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

19. 8.

20. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Adama a

celú rodinu Gubovú

Na úmysel

Za farnosť

 Pondelok – 20. 8.

Sv. Bernard, opát, UC spomienka

 

19:00

 

Poďakovanie za dožité roky

 

Utorok – 21. 8.

Sv. Pius X., pápež, spomienka

 

19:00

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu Šebovú

Streda – 22. 8.

Panny Márie Kráľovnej, spomienka

 

19:00

 

† manželia Šimovci a zať Bohuš

Štvrtok – 23. 8.

Féria

18:00

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodinu Hajdúchovú a Kováčovú

Piatok – 24. 8.

Sv. Bartolomej, apoštol sviatok

 

19:00

 

Za uzdravenie a dary DS pre manžela

Sobota – 25. 8.

Féria

 

19:00

 

† rodičia Irena a Ján a rodina

Nedeľa

26. 8.

21. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

Za dary Duch Svätého pre spoločenstvo D. Sv.

† Cecília a Ľudovít Kopernický a rodičia

 • Ďakujeme zo srdca všetkým organizátorom, animátorom za zrealizovanie tábora, ako aj rodičom za dôveru, deťom za kamarátstvo a vám za modlitby. Dúfame, že aj vďaka týmto aktivitám bude rásť Božie kráľovstvo v našich deťoch i vo farnosti.
 • V stredu, na spomienku Panny Márie Kráľovnej, budú Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v našej farnosti otvárať svoju „komunitu“ (lepšie povedané „byt“). Pri večernej svätej omši privítame medzi nami nové sestričky. Ide o historickú udalosť v našom meste, na ktorú vás srdečne pozývame. Zahrňme sestričky do našich modlitieb.
 • Blahorečenie Anky Kolesárovej je výnimočná udalosť v živote slovenskej cirkvi. Bude sa konať v sobotu 1. septembra v Košiciach. Záujemci o putovanie na túto udalosť sa môžu prihlásiť v sakristii kostola. Cena autobusu bude 20 €. Ľudia, ktorí slúžia v kostole (animátori, miništranti, akolyti, upratovačky a mnohí ďalší) majú zľavu 5 €. Predpokladaný odchod bude o 4:00 a príchod 21:00. Časy ešte upresníme, ale prosíme, aby ste sa už teraz nahlásili a zaplatili poplatok. Ďakujeme a tešíme sa na spoločnú púť.
 • Dnes máme zbierku pre potreby farnosti. Pripomínam, že všetky vaše milodary idú na zaplatenie dlhu za kúpený pozemok okolo kostola.

Farské oznamy na 19. nedeľu cez Rok (12. 8. – 19. 8. 2018)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

12. 8.

19. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† Margita a Viliam Kostoláni

† rodičia Helena a Ján Uhnák, dcéra Mária a rodičia z OS

 Pondelok – 13. 8.

Féria

 

19:00

   Poďakovanie za dožitých 60 rokov života

a prosba za dary Ducha Svätého

Utorok – 14. 8.

Sv. Maximilián Kolbe kňaz, mučeník, spom.

 

19:00

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Robka

Streda – 15. 8.

Nanebovzatie P. Márie, slávnosť

7:00

18:00M.Ludany

19:00

   Za farnosť

 

Poďakovanie za zdravie a Božiu milosť pre celú rodinu

Štvrtok – 16. 8.

Féria

16:00

18:00

19:00

   Táborová detská sv. omša

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† manžel a rodičia

Piatok – 17. 8.

Féria

 

19:00

 

Za Božiu pomoc pre brata Filipa Čierneho

Sobota – 18. 8.

Féria

 

19:00

   Za požehnanie a Božiu pomoc pre rodinu

Chmelovičovú a Kosorínovú

Nedeľa

19. 8.

20. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Adama a

celú rodinu Gubovú

Na úmysel

Za farnosť

 • V stredu máme nádherný prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Nezabudnime prísť na svätú omšu za našou nebeskou Matkou Máriou.
 • Ďakujem ženám za vyčistenie dlažby okolo kostola a fary od buriny.
 • Počas týždňa bude v pastoračnom centre prebiehať denný tábor, na ktorý sa prihlásilo vyše 80 detí. Dúfame, že Pán nám dá spokojný, bezpečný a radostný spoločný čas. Ďakujem dopredu vedúcim a animátorom za službu farnosti. Vo štvrtok pozývame rodičov detí, ich súrodencov a dobrodincov na spoločnú táborovú svätú omšu a po nej na grilovačku v areáli fary.
 • Budúcu nedeľu máme zbierku pre potreby farnosti. Pripomínam, že všetky vaše milodary idú na zaplatenie dlhu za kúpený pozemok okolo kostola. Sme radi, že ho už máme zapísaný na katastri.
 • Blahorečenie Anky Kolesárovej je výnimočná udalosť v živote slovenskej cirkvi. Bude sa konať v sobotu 1. septembra v Košiciach. Záujemci o putovanie na túto udalosť sa môžu prihlásiť v sakristii kostola. Cena autobusu bude 20 €. Ľudia, ktorí slúžia v kostole (animátori, miništranti, akolyti, upratovačky a mnohí ďalší) majú zľavu 5 €. Predpokladaný odchod bude o 4:00 a príchod 21:00. Časy ešte upresníme, ale prosíme, aby ste sa už teraz nahlásili a zaplatili poplatok. Ďakujeme a tešíme sa na spoločnú púť.

Farské oznamy na 18. nedeľu cez Rok (5. 8. – 12. 8. 2018)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

5. 8.

18. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Stanislav

 

Za farnosť

Za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

 Pondelok – 6. 8.

Premenenie Pána sviatok

 

19:00

 

† rodičia

Utorok – 7. 8.

Féria

 

19:00

 

† Jozef a rodina Chudá a Dovicová

Streda – 8. 8.

Sv. Dominik, kňaz  spomienka

 

19:00

 

† Ján Kevely ml. a st.

Štvrtok – 9. 8.

Sv. Edita Steinová, patrónka EU, sviatok

18:00

 

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

 

Za Božiu pomoc pre rodinu

Piatok – 10. 8.

Sv. Vavrinec, diakon mučeník, sviatok

 

19:00

 

Za dary Ducha Svätého pre Miroslava a

Miroslavu

Sobota – 11. 8.

Sv. Klára, panna spomienka

 

19:00

 

† Jozef, Rozália a Vojtech

Nedeľa

12. 8.

19. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† Margita a Viliam Kostoláni

† rodičia Helena a Ján Uhnák, dcéra Mária a rodičia z OS

 

 • Prežívame extrémne horúčavy, preto nezabúdajme na pravidelný pitný režim. A pamätajme na Ježišove slová: „Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky.“ Jn 4, 14

Farské oznamy na 17. nedeľu cez Rok (29. 7. – 5. 8. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

29. 7.

17. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Dezider Béreš

 

Za farnosť

Za vyliatie Ducha Svätého na rodinu

 Pondelok – 30. 7.

Féria

 

19:00

 

† manžel a za Božiu pomoc pre rodinu

Utorok – 31. 7.

Sv. Ignác z Loyoly kňaz, spomienka

 

19:00

 

† Viktor Kurilov

Streda – 1. 8.

Sv. Alfonz M. de Liguori, biskup, spomienka

 

19:00

 

† Vojtech, Edita a ich rodičia

Štvrtok – 2. 8.

Porciunkula

18:00

 

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia Ján a Júlia a starí rodičia Bonaventúra a

Júlia

Piatok – 3. 8.

Féria

 

19:00

 

Za Božiu pomoc pre dcéru s rodinou

Sobota – 4. 8.

Sv. Ján M. Vianney kňaz, spomienka

 

19:00

 

† Vilma a Ľudovít Krnčan a ich rodičia

Nedeľa

5. 8.

18. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Stanislav

 

Za farnosť

Za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

 • Vo štvrtok je možnosť získať vo všetkých farských kostoloch porciunkulové odpustky za obvyklých podmienok.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od štvrtka hodinu pred svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda.
 • Na prvú sobotu organizuje pán dekan púť na Staré Hory. Záujemci nech sa napíšu do utorka na zoznam v sakristii a zároveň nech prinesú poplatok 8 € na cestu. Odchod autobusu bude 7:00 od nášho kostola. Fatimskú sobotu má na starosti náš dekanát.
 • V sobotu o 17:50 bude stretnutie Ružencového bratstva. Srdečne pozývame
 • Obrázok s modlitbou k Anke Kolesárovej, ktorá bude blahorečená 1. septembra v Košiciach nájdete vzadu v kostole. Uctievajme si našich svätých.

 

Farské oznamy na 16. nedeľu cez Rok (22. 7. – 29. 7. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

22. 7.

16. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Anna Hancková, nevesta Anna a syn Marek

 

Za farnosť

Za dar Ducha Svätého a Božiu pomoc

 Pondelok – 23. 7.

Sv. Brigita, rehoľníčka patrónka EU, sviatok

 

19:00

 

Poďakovanie za dožitých 70 rokov

Utorok – 24. 7.

Féria

 

19:00

 

† Helena a Ľudovít  Čáky a rodičia z oboch strán

Streda – 25. 7.

Sv. Jakub, apoštol sviatok

 

19:00

 

Poďakovanie za dožité roky a požehnanie

rodiny

Štvrtok – 26. 7.

Sv. Joachim a Anna rodičia PM, spomienka

18:00

 

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

 

† Viktor Turčok a rodičia z oboch strán

Piatok – 27. 7.

Sv. Gorazd a spol. spomienka

 

19:00

 

† ctihodná sestra Alžbeta a rodičia Matej a Mária

 

Sobota – 28. 7.

Féria

 

19:00

   Poďakovanie za dožitý vek a požehnanie pre

rodinu

Nedeľa

29. 7.

17. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Dezider Béreš

 

Za farnosť

Za vyliatie Ducha Svätého na rodinu

 • Tento týždeň odchádzajú naše deti spolu s animátormi a pánom kaplánom do letného tábora. Sprevádzajme ich v modlitbách.
 • Pán Boh zaplať za vašu obetu pri minulotýždňovej zbierke pre potreby farnosti.