Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu (24. 5. – 31. 5. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

24. 5.

7. veľkonočná nedeľa

7:30 seniori

8:45

9:30M.Ludany

10:00

11:15  exter.

19:00

† rodičia Jolana a Pavol a brat Vladimír Golis

   Za otcov a mužov našej farnosti

 

 

   Za farnosť  

† Šimon Kajánek a rodičia

 Pondelok – 25. 5.

Féria

7:00

19:00

† otec, mama a starí rodičia z oboch strán

† Ladislav Berkeš, kr. rodičia a rodina Čitáryová

Utorok –  26. 5.

Sv. Filip Neri, kňaz, sp.

7:00

19:00

   Za zdravie a BP pre dcéru s rodinou

† rodičia Janiakovci

Streda – 27. 5.

Féria

7:00

19:00

† Cecília Gondová, Iveta Takáčová a Miroslav, Magda Benešová, Štefan Gonda a brat

† rodičia Rozália a Jozef a brat Jozef s manželkou

Štvrtok – 28. 5.

Féria

7:00

19:00

† Ján Benkei   

   Za BP, zdravie a dary D. Sv. pre rodinu

Piatok – 29. 5.

Féria

7:00

19:00

 

† starí rodičia Píryovci

Sobota – 30. 5.

Féria

7:00

19:00

   Za požehnanie a Božiu pomoc pre rodinu

† rodičia, súrodenci a švagor

Nedeľa

31. 5.

Zoslanie Ducha Svätého – Turíce HODY

7:30 seniori

8:45

9:30M.Ludany

10:00

11:15  exter.

19:00

   Za farnosť
 • Nezabúdajme pred vstupom do kostola na dezinfekciu rúk a na 2m odstupy. Sväté prijímanie podávame iba na ruku.
 • Budúcu nedeľu slávime hodovú slávnosť farnosti – Zoslanie Ducha Svätého. Musíme rešpektovať hygienické opatrenia. Sväté omše budú ako v dnešnú nedeľu. V prípade zmeny opatrení, prosíme, pozorne sledujte našu webovú stránku, kde vás budeme informovať o  možnosti hodových slávností.
 • Spovedáme v týždni pred svätými omšami 30 min pred farou, ale sme ochotní spovedať kedykoľvek po telefonicky dohodnutom termíne.
 • Biskupstvo BB nás požiadalo, aby sme vyhlásili potrebu dobrovoľníckej služby v karanténnych zariadeniach. Info rovno na BÚ.
 • Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Prispieť môžete do pripravených pokladničiek. Pred kostolom zas môžete prispieť do nášho zvončeka. Veľké Pán Boh zaplať za všetky milodary, ktoré nám stále posielate. Ďakujeme.
 • Sme radi, že sa môžeme opäť stretávať na svätých omšiach. Stále ale platí, že nie sme viazaní k účasti na svätej omši pod hriechom.

Veni, creator Spiritus!

Farské oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu (17. 5. – 24. 5. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

17. 5.

6. veľkonočná nedeľa

7:30 seniori

8:45

9:30M.Ludany

10:00

11:15  exter.

19:00

 

† Darina a Anton Čulík a rodičia z oboch strán  

 

† Pavol Behula

   Za farnosť  

† Gabriela a Otto Mierka a syn Gabriel

 Pondelok – 18. 5.

Féria

7:00

19:00

† Mária a Ján Horniak

† Tibor Sabatko, rodičia a Magdaléna

Utorok –  19. 5.

Féria

7:00

19:00

   Prosba za modlitbové spoločenstvo

† Alexander, rodina Trnková a Hamranová

Streda – 20. 5.

Féria

7:00

19:00

† manžel, 1. výr.

† Elena a Ondrej Sedliak

Štvrtok – 21. 5.

Nanebovystúpenie Pána

Slávnosť

7:00

17:00

18:00M.Ludany

19:00

   Poďakovanie za 50 rokov spoločného života

 

 

   Za farnosť  

Piatok – 22. 5.

Féria

7:00

19:00

† manžel

† Jarmila

Sobota – 23. 5.

Féria

7:00

19:00

† Anna Palaťková

† manžel Ján

Nedeľa

24. 5.

7. veľkonočná nedeľa

7:30 seniori

8:45

9:30M.Ludany

10:00

11:15  exter.

19:00

† rodičia Jolana a Pavol a brat Vladimír Golis

 

 

 

   Za farnosť  

† Šimon Kajánek a rodičia

 • Nezabúdajme pred vstupom do kostola na dezinfekciu rúk a na 2m odstupy. Sväté prijímanie podávame iba na ruku.
 • Spovedáme v týždni pred svätými omšami pred farou, ale sme ochotní spovedať kedykoľvek po telefonicky dohodnutom termíne.
 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovystúpenia Pána. Pozývame na svätú omšu aj o 17:00.
 • Slávnosti prvého svätého prijímania presúvame na mesiac október. Biskupstvo ale oznamuje, že sviatosť birmovania bude vyslúžená v plánovanom termíne 6. 6. 2020 o 10:00.
 • Na stránke nadaciavub.sk môžeme pomôcť zachrániť a zreštaurovať súbor brhlovských obrazov z Kostola Sedembolestnej Panny Márie. Ďakujeme za každý hlas.
 • Zvonček v kostole sa vyberá po svätej omši. Ďakujeme za Vaše milodary. Budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá. Môžete ich podporiť do krabičky pred východom kostola.
 • Sme radi, že sa môžeme opäť stretávať na svätých omšiach. Stále ale platí, že nie sme viazaní k účasti na svätej omši pod hriechom.

Farské oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu (10. 5. – 17. 5. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

10. 5.

5. veľkonočná nedeľa

7:30

8:45

9:30M.Ludany

10:00

11:15  exter.

19:00

   Za farnosť  

 

 

† Alžbeta Horniaková, pohr.

   Poďakovanie za dožitých 80 rokov

† Irena a Štefan Vojtek a rodičia z oboch strán

 Pondelok – 11. 5.

Féria

7:00

19:00

† teta, rodina Havranová, Ištóková a zať

† Filoména a Ferdinand a rodičia z oboch strán

Utorok –  12. 5.

Féria

7:00

19:00

† rodina Čuková

   Za Božiu pomoc pre rodinu

Streda – 13. 5.

Féria

7:00

19:00

† manžel František a rodičia z oboch strán

† rodičia Mária a Rudolf Máčaj

Štvrtok – 14. 5.

Sv. Matej, apoštol, sv.

7:00

19:00

† Albína a Jozef Petráň a dcéra Zdenka

   Poďakovanie za dožité roky a za BP a zdravie pre rodinu

Piatok – 15. 5.

Féria

7:00

19:00

† rodičia Mária a Severín a starí rodičia

† Cecília a Ľudovít Kopernický a starí rodičia.

Sobota – 16. 5.

Sv. Ján Nepomucký, sp.

7:00

19:00

† Terézia Oravcová, manžel a BP pre vnučku

† Dezider Szabó, diakon, 1. výr.

Nedeľa

17. 5.

6. veľkonočná nedeľa

7:30

8:45

9:30M.Ludany

10:00

11:15  exter.

19:00

 

   † Darina a Anton Čulík a rodičia z oboch strán  

 

 

   Za farnosť  

† Gabriela a Otto Mierka a syn Gabriel

 • Prosíme, aby ste si vo vlastnom záujme pozorne prečítali usmernenia pre bohoslužby v našom chráme (farský web) a striktne ich dodržiavali. Pomáhať by nám v tom mali naši usporiadatelia. Pamätajme na ohľaduplnosť a trpezlivosť.
 • Nezabudnite si všimnúť zmenu času slúženia svätých omší v nedele i v stredu.
 • Spovedáme v týždni pred svätými omšami pred farou, ale sme ochotní spovedať kedykoľvek po telefonicky dohodnutom termíne.
 • Sväté prijímanie podávame iba na ruku.
 • Prispieť na chod farnosti môžete v nedele a na sviatky formou zvončeka, ktorý sa bude vyberať iba po svätej omši. Rovnako ďakujeme za všetky hojné milodary, ktoré posielate na náš účet, alebo prinášate na faru.
 • Naše cirkevné gymnázium sa teší na budúcich prvákov. Uzávierka prihlášok je v piatok. Prijmeme 24 nových študentov. Návod na elektronické prihlásenia nájdete na webe školy.
 • Sme radi, že sa môžeme opäť stretávať na svätých omšiach. Stále ale platí, že nie sme viazaní k účasti na svätej omši pod hriechom.

Deo gratias!

Farské oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu (3. 5. – 10. 5. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

3. 5.

4. veľkonočná nedeľa

 

 

 

† manžel Jozef, vnuk Adam a krstní rodičia

   Za farnosť  

   Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého

 Pondelok – 4. 5.

Féria

  † manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán

† bratia Jaro, Paľo, Jožo, Milan, manžel Peter a rodičia z OS

Utorok –  5. 5.

Féria

  † Erik a Milan

† Michal, Júlia a syn Jozef

Streda – 6. 5.

Féria

     Poďakovanie za dožité roky

† Ján a rodičia z oboch strán

Štvrtok – 7. 5.

Féria

     Za zdravie a Božiu pomoc pre syna s rodinou

† súrodenci a za požehnanie pre rodinu  

Piatok – 8. 5.

Féria

  † rodina Gálová a Bolšiová

† Za obete II. svetovej vojny, pohr.

Sobota – 9. 5.

Féria

     Na úmysel

† Sára Lorincová, manžel a syn

Nedeľa

10. 5.

5. veľkonočná nedeľa

 

M.Ludany

 

   Za farnosť  

  

   Poďakovanie za dožitých 80 rokov

† Irena a Štefan Vojtek a rodičia z oboch strán

 • Netrpezlivo čakáme na podmienky slávenia verejných bohoslužieb v našich chrámoch.
 • Výzva pre milosrdné oči: Ak má niekto z vás vo svojom okolí rodiny, ktoré stratili príjem, sú viacdetné, poznáte starších, opustených alebo ľudí, ktorí akýmkoľvek spôsobom znášajú negatívne dôsledky spôsobené korona vírusom, či inými problémami, dajte nám, diskrétne, vedieť. Máme možnosti ako im pomôcť (Femina + DKL).
 • Komplikácie so zmenou termínu priniesli pútnikom do Svätej zeme 9 uvoľnených miest. Záujemci sa môžete prihlásiť na fare alebo u pána Igora Bugára (0949128070).
 • Naši pútnici už nevydržia sedieť v obývačkách. Hneď, ako sa uvoľní situácia, chcú prejsť s ružencom okolo mesta (cca 20 km). Ak by ste sa chceli pridať, sledujte náš web.
 • Ďakujeme zo srdca za vaše modlitby, milodary, rúška i potraviny ???? a hlavne ďakujeme za sprostredkovanie prenosov všetkým, ktorí sa o to pričinili. Ešte chvíľu budeme pokračovať.
 • Modlíme sa denne v chráme i mimo chrámu za svojich veriacich. Nech sa vďaka tejto situácii staneme lepšími ľuďmi.

Dovidenia v kostole!

Farské oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu (26. 4. – 3. 5. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

26. 4.

3. veľkonočná nedeľa

 

 

 

10:00

   Poďakovanie za dožité roky a za zdravie a BP

   pre rodinu  

† Ivan Valenteje a mama Božena

   Za farnosť  

 Pondelok – 27. 4.

Féria

   

† rodina Dodoková

Utorok –  28. 4.

Féria

   

   Za Božie požehnanie pre rodinu

Streda – 29. 4.

Sv. Kataríne Sienská, pE

 

19:30

† Terézia a Jozef

† rodina Lešťanová, Tomčalová a Šimášková

Štvrtok – 30. 4.

Féria

 

 

   Na úmysel

† Estera Mihálová

Piatok – 1. 5.

Sv. Jozef, robotník

 

19:30

† Jozef a Júlia

   Poďakovanie za manželstvo a prosba o BP

Sobota – 2. 5.

Sv. Atanáz, biskup

  † rodičia Helena a Štefan, starí rodičia a  rodina

   Lukáš Múčka, brat a rodičia

Nedeľa

3. 5.

4. veľkonočná nedeľa

 

10:00

† manžel Jozef, vnuk Adam a krstní rodičia

   Za farnosť  

   Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého

 • Najbližšie sväté omše vysielame v stredu a piatok o 19:30 a v nedeľu o 10:00.
 • Na prvý piatok nebudeme navštevovať chorých. Po streamovanej svätej omši budeme chvíľu adorovať najsvätejšiu Sviatosť oltárnu.
 • Cirkevná škola sa teší, a my spolu s ňou, že na zápis do ZŠ sa prihlásilo už 69 detí, na ktoré sa v septembri tešíme. Ešte stále môžete podať elektronickú prihlášku. Veľmi si vážime vašu dôveru. Online prihláška do Materskej školy bude zverejnená 30. 4. na webe školy.
 • Snúbenci sa môžu prihlásiť na webe farnosti na predmanželské stretnutia (3 najnutnejšie témy). Začneme tento týždeň v stredu, štvrtok a piatok o 17:30 v altánku fary. Nahlasovanie uzatvoríme po nahlásení 3 párov snúbencov.
 • Ďakujeme zo srdca za vaše modlitby, milodary, rúška i potraviny. ????
 • Všetci dúfame, že pomaly sa obmedzenia ukončia. Snáď si to nepokazíme netrpezlivosťou. Radi by sme opäť videli vaše fotky. Preto vyhlasujeme súťaž o najkreatívnejšiu, najzaujímavejšiu, najfarebnejšiu, … jednoducho za vašu ochranu tváre – rúško(a). Nezabudnite odfotiť aj vašich starých rodičov. ????
 • Modlíme sa denne v chráme i mimo chrámu za svojich veriacich. Nech sa vďaka tejto situácii staneme lepšími ľuďmi.

Do skorého VIDENIA!

Farské oznamy na 2. veľkonočnú nedeľu (19. 4. – 26. 4. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

19. 4.

Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

10:00

15:00

† rodičia Anna a Jozef Hancko a st. rodičia z OS

      Za farnosť  

   Ruženec Božieho milosrdenstva

† Milan Dolnický a za Božiu pomoc pre mamu

 Pondelok – 20. 4.

Féria

   

† manžel, rodičia a rodina Libová a Žiaková

Utorok –  21. 4.

Féria

  † Štefánia Kozárová, 1. výr.

† Ladislav Tamáš, manželka a Kristínka

Streda – 22. 4.

Féria

 

19:30

   Na úmysel

   Na úmysel

Štvrtok – 23. 4.

Sv. Vojtech, spomienka

 

 

† svokrovci Vilma a Vojtech

† Terézia Oravcová, manžel a BP pre vnučku

Piatok – 24. 4.

Féria

 

19:30

† rodičia, starí rodičia a rodina

† rodina Marcineková

Sobota – 25. 4.

Sv. Marek, sviatok

  † rodičia Anna a Michal, starí rodičia z OS

† Angelika Šebová a rodičia z oboch strán

Nedeľa

26. 4.

3. veľkonočná nedeľa

 

 

 

10:00

   Poďakovanie za dožité roky a za zdravie a BP

   pre rodinu  

† Ivan Valenteje a mama Božena

   Za farnosť  

 • Dnešnú nedeľu sa môžeme zjednotiť v spievanej modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva pri prenose o 15:00.
 • Najbližšie sväté omše vysielame v stredu a piatok o 19:30 a v nedeľu o 10:00.
 • Zomrel otec kňaza Jána Behulu, pán Pavol Behula. Nemôžeme sa zúčastniť pohrebu, ale sprevádzajme modlitbami jeho dušu na ceste do večnosti.
 • Kým sa neuvoľní situácia, prosíme, aby ste nás kvôli všetkým dopredu dohodnutým termínom kontaktovali telefonicky.
 • Ďakujeme za nové rúška. V kostole sa stále míňajú.
 • Do nemocnice nás pustia zaopatriť iba zomierajúcich. Kvôli pomazaniu chorých nás volajte ešte do svojich príbytkov.
 • Ďakujeme zo srdca za vaše modlitby, milodary i potraviny. ????
 • Veľmi sa tešíme z vašich fotiek a správ, čo nám posielate na mail. Lepšie si môžeme uvedomiť našu duchovnú rodinu. Výzva tohto týždňa je prejav telesného alebo duchovného milosrdenstva.
 • Pútnikom do Svätej zeme sa opäť zmenil termín: 9. 11. – 16. 11 2020. Dúfame, že už poslednýkrát.
 • Modlíme sa denne v chráme i mimo chrámu za svojich veriacich. Nech sa vďaka tejto situácii staneme lepšími ľuďmi.

 

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu (12. 4. – 19. 4. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

12. 4.

Veľkonočná nedeľa

 

10:00

 

   Za farnosť  

   Poďakovanie za 40 rokov manželstva

 Pondelok – 13. 4.

Veľkonočná oktáva

10:00  

† Július Bugár a syn

Utorok –  14. 4.

Veľkonočná oktáva

  † rodičia Kéryovci

   Za BP, zdravie a dary D. Sv. pre rodinu

Streda – 15. 4.

Veľkonočná oktáva

  † Ján, Helena a rodičia z oboch strán

† Július, Ľudmila a rodina Cvešperová

Štvrtok – 16. 4.

Veľkonočná oktáva

 

 

   Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého

   Za členov Máriinej légie

Piatok – 17. 4.

Veľkonočná oktáva

 

19:30

† Štefan

† manželka a jej rodičia

Sobota – 18. 4.

Veľkonočná oktáva

     Na úmysel

   Poďakovanie za 50 rokov spoločného života

Nedeľa

19. 4.

Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

 

10:00

† rodičia Anna a Jozef Hancko a st. rodičia z OS

  

   Za farnosť  

† Milan Dolnický a za Božiu pomoc pre mamu

 • Najbližšie sväté omše vysielame v pondelok 10:00, piatok 19:30 a nedeľa 10:00.
 • Dohodnuté úmysly svätých omší slúžime, len ak si ich výslovne prajete. Kontaktujte nás, prosím, na telefónnych číslach.
 • Prosíme, aby nás kontaktovali aj tí, čo majú dohodnuté sviatosti krstu sobáše.
 • Ak vám ešte ostala chuť šiť nové rúška, prineste ich, prosím na faru. V kostole sa už minuli.
 • Do nemocnice nás pustia zaopatriť iba zomierajúcich. Kvôli pomazaniu chorých nás volajte ešte do svojich príbytkov.
 • Ak potrebujete akúkoľvek pomoc, volajte nám na telefónne čísla. Celý čas ostávame doma.
 • Koleda Dobrej noviny odkazuje, že v tomto roku podporí 26 projektov v Ugande, Keni, Kamerune, Južnom Sudáne a Etiópii sumou 844 368 €. Naša farnosť prispela sumou 520 €. Zoznam projektov si môžete vypýtať na fare.
 • Počas celého týždňa ste poslali na účet alebo osobne priniesli toľko milodarov, akoby sme mali sväté omše v kostole. Veľmi si to vážime. Ďakujeme aj za mnohé potraviny a dobroty, ktoré prinášate na faru. Delíme sa o ne spolu s tými, ktorí ich potrebujú. ????
 • Úloha z Trojdňa pokračuje. Posielajte nám, prosím, vaše domáce oltáriky, miesta modlitby.
 • Modlíme sa denne v chráme i mimo chrámu za svojich veriacich. Nech sa vďaka tejto situácii staneme lepšími ľuďmi.

Všetkým farníkom i priateľom prajeme Radostné aleluja. Nech Pán žije v nás a nech je pre nás tou najúžasnejšou skutočnosťou, akú môžeme prežívať dennodenne.

Farské oznamy na 6. pôstnu nedeľu (5. 4. – 12. 4. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

5. 4.

Kvetná nedeľa

 

10:00

† rodičia Mária a Ján a starí rodičia z OS

   Za farnosť  

† Irena a František Škorník a rodičia z OS  

 Pondelok – 6. 4.

Féria

  † rodičia a starí rodičia

† rodičia Ľudmila a Julián

Utorok –  7. 4.

Féria

  † Vasil, Katarína a syn Ľubomír

† Mária Jančová

Streda – 8. 4.

Féria

  † rodičia, sestra a synovec

† otec Ján, 2. výr.

Štvrtok – 9. 4.

Zelený štvrtok

 

19:30

 

   Pamiatka Pánovej večere

Piatok – 10. 4.

Veľký piatok

9:00

15:00

   Krížová cesta

   Obrady utrpenia a smrti Pána

Sobota – 11. 4.

Biela sobota

8:00

20:00

   Ranné chvály a posvätné čítanie

   Veľkonočná vigília

Nedeľa

12. 4.

Veľkonočná nedeľa

 

10:00

 

   Za farnosť  

   Poďakovanie za 40 rokov manželstva

 • Dnes si počas dňa môžete prísť zobrať do kostola posvätené ratolesti (jednu do rodiny).
 • Na individuálnu svätú spoveď sa, prosím, prihláste telefonicky.
 • Na Veľký piatok je prísny pôst zdržovania sa mäsitého pokrmu (raz do dňa dosýta najesť).
 • Počas Veľkonočného trojdnia budeme na webe naživo vysielať:

     Štvrtok – 19:30 svätá omša

     Piatok – 9:00 krížová cesta, 15:00 obrady

     Sobota – 8:00 modlitba breviára, 20:00 veľkonočná vigília

     Nedeľa – 10:00 svätá omša

 • Dohodnuté úmysly svätých omší slúžime, len ak si ich výslovne prajete. Kontaktujte nás, prosím, na telefónnych číslach.
 • Rúška sa stále míňajú. Ďakujeme, že nám ich prinášate. Nájdete ich na fare alebo v kostole.
 • Sme ochotní pomôcť hlavne starším ľuďom, ktorí by potrebovali niečo nakúpiť, alebo ktorí potrebujú inú službu od nás.
 • Pripomíname, že chorých po príbytkoch nespovedáme, iba zaopatrujeme.
 • Ružencové bratstvo oznamuje, že členovia sa modlia svoje tajomstvo do ukončenia epidémie.
 • Zo srdca ďakujeme za milodary, ktoré niektorí posielate na farský účet. Ste zlatí. ????
 • Modlíme sa denne v chráme i mimo chrámu za svojich veriacich. Nech sa vďaka tejto situácii staneme lepšími ľuďmi.

Svätá omša naživo: https://www.youtube.com/channel/UCGECPzxjGkUeDVq4giY6YrA

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu (29. 3. – 5. 4. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

29. 3.

5. pôstna nedeľa

  † Miroslav a Alžbeta

 

† Anna a celá rodina 

   Za farnosť  

 Pondelok – 30. 3.

Féria

   

   Za BP pre manžela Františka a rodičov

Utorok –  31. 3.

Féria

   

† František Jamriška, 40 výr. a rodičia z oboch strán

Streda – 1. 4.

Féria

     Poďakovanie za Božiu pomoc

† otec

Štvrtok – 2. 4.

Féria

   

   Poďakovanie za dožité roky a prosba za rodinu

Piatok – 3. 4.

Féria

   

† Ján Melich a rodičia z oboch strán

Sobota – 4. 4.

Féria

  † syn Patrik a rodičia Václav a Mária

† Mária a Ján a syn Ladislav

Nedeľa

5. 4.

Kvetná nedeľa

  † rodičia Mária a Ján a starí rodičia z oboch strán

   Za farnosť  

† Irena a František Škorník a rodičia z OS  

 • Najbližšie sväté omše vysielané naživo na YouTube: streda 1. 4. o 19:30 a nedeľa 5. 4. o 10:00. Krížovú cestu sa môžeme spolu naživo pomodliť v piatok o 19:30.
 • Veľkonočné obrady žiaľ budeme sláviť rovnako za zatvorenými dverami, ale pripojením na net. ????
 • Na našom webe uverejňujeme každý deň krátke zamyslenie. Rovnako nás čo chvíľa nájdete aj na oficiálnej stránke farnosti na Facebooku.
 • Dohodnuté úmysly svätých omší slúžime, len ak si ich výslovne prajete. Kontaktujte nás, prosím, na telefónnych číslach.
 • Ďakujeme, že prinášate do kostola a na faru domácky vyrobené rúška. Ak ich niekto potrebuje, môže sa na nás nakontaktovať.
 • Sme ochotní pomôcť hlavne starším ľuďom, ktorí by potrebovali niečo nakúpiť, alebo ktorí potrebujú inú službu od nás.
 • Odpustenie hriechov môžeme dosiahnuť aj dokonalou ľútosťou a živého Pána môžeme prijímať duchovne. To platí aj pre zdravých i chorých. Ak by ale niekto napriek tomu chcel svätú spoveď, dohodnite si telefónom s nami termín čím skôr. Ostatné sviatosti vysluhujeme tiež individuálne.
 • Oznam pre pútnikov do Svätej zeme. Termín sme posunuli na 30.8.-6.9.2020. CK bude každého pútnika kontaktovať s novou zmluvou. Zatiaľ nemusíme doplatiť cenu púte.
 • Modlíme sa denne v chráme i mimo chrámu za svojich veriacich. Nech sa vďaka tejto situácii staneme lepšími ľuďmi.

Svätá omša naživo: https://youtu.be/NP1InghJ8KQ

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu (22. 3. – 29. 3. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

22. 3.

4. pôstna nedeľa

laetare

     Za nenarodené deti

 

   Za farnosť  

   Poďakovanie za dožité roky

 Pondelok – 23. 3.

Féria

  † manžel Ladislav a rodina

† Žofia a Viliam a rodičia z oboch strán

Utorok –  24. 3.

Féria

  † Starých rodičov Ľudovíta a Júliu

† rodičia Grusovci a Potockí

Streda – 25. 3.

Zvestovanie Pána

slávnosť

     Za vernosť DKL

 

   Za rodiny, Cirkev a sv. otca Františka

Štvrtok – 26. 3.

Féria

  † Karol Szendrei a rodičia, Jozef a Magdaléna Balog

† rodičia Anna a Michal, syn Ján a st. rod. z OS

Piatok – 27. 3.

Féria

  † Pavol Blahút a za Božiu pomoc pre deti

† Jozef Húdik

Sobota – 28. 3.

Féria

  † Dezider a Terézia

† manžel, rodičia a starí rodičia

Nedeľa

29. 3.

5. pôstna nedeľa

  † Miroslav a Alžbeta

 

† Anna a celá rodina 

   Za farnosť  

 • Najbližšie sväté omše vysielané naživo na YouTube: streda 25. 3. 2020 – 19:30
 • Dohodnuté úmysly svätých omší slúžime, len ak si ich výslovne prajete. Kontaktujte nás, prosím, na telefónnych číslach. Inak sa snažíme slúžiť sväté omše aj za aktuálnu situáciu a potreby tejto doby.
 • Ďakujeme, že prinášate do kostola a na faru domácky vyrobené rúška. Ak ich niekto potrebuje, môže sa na nás nakontaktovať.
 • Sme ochotní pomôcť hlavne starším ľuďom, ktorí by potrebovali niečo nakúpiť, alebo ktorí potrebujú inú službu od nás.
 • Kľudne nás kontaktujte telefónom, ak potrebujete súkromne vyslúžiť sviatosti. Nenechávajte si svätú spoveď na predveľkonočný čas, lebo sa začnú vytvárať rady.
 • Modlíme sa denne v chráme i mimo chrámu za svojich veriacich.
 • Nech sa vďaka tejto situácii staneme lepšími ľuďmi.
 • Budúcu nedeľu zahaľujeme kríže. Zároveň sa budúcu nedeľu mení čas. Spíme o hodinu kratšie. ☹

 

Svätá omša naživo: https://youtu.be/piGHci-D4Rg