Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farnosť

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu (22. 3. – 29. 3. 2020)

 

  Priamy prenos svätej omše z nášho kostola v stredu 1. 4. 2020 o 19:30

Priamy prenos – tu klik

Priamy prenos krížovej cesty z nášho kostola v piatok 3. 4. 2020 o 19:30

Priamy prenos – tu klik

Priamy prenos svätej omše z nášho kostola na Kvetnú nedeľu 5. 4. 2020 o 10:00

Priamy prenos – tu klik

Najbližšie priame prenosy svätých omší z Kostola Ducha Svätého v Leviciach budú v stredu 1. apríla o 19:30 a v nedeľu 5. apríla o 10:00. Krížovú cestu sa pomodlíme v piatok o 19:30. Zamyslenia budú šité na našu farnosť. Srdečne pozývame a tešíme sa z toho, že sme stále jedna veľká rodina. Postupne uverejníme linky na priame prenosy. 

 

Zamyslenie na stredu Jn 8, 31-42

Bohorovná istota!

„Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi…“ Koľko ľudí to tvrdí a tvrdilo. Martin Luther, Kalvín, Zwingli, ale aj vtedajší katolícki teológovia. Každý tvrdil to isté: nerobím nič iné, len čítam Božie slovo a chcem žiť podľa neho. Našli pravdu, ale každý svoju. Pravdy nás nevyslobodili, ale práve naopak. Urobili nás väzňami našich interpretácií slova a pravdy… 

Ako ľahko sa to povie: Som si istý! Mám pravdu! Ty sa mýliš! Ale kto sa mýli? Kto má pravdu? Jedine Kristus je pravda. My sme len ďalší Pilátovia. A kto môže vlastniť Krista? Koho majetkom sa stal? Lutherov? Kalvínov? Katolíkov? Všetci sme len hľadači pravdy. Pravdy o Bohu a jeho Slove. Ale aj pravdy o človeku a našej dobe. Dokonca aj pravdy o sebe. Hľadať znamená pýtať sa. Hľadať znamená počúvať. Hľadať znamená byť tichý. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. I slova. 

  

Hygienické opatrenia vo farnosti Ducha Svätého

  1. Verejné bohoslužby sú zakázané do odvolania. Preto sa rušia všetky sväté omše v našich kostoloch.
  2. Dohodnuté úmysly svätých omší odslúžime súkromne, iba ak si to výslovne prajú tí, ktorí si úmysly napísali. Inak budú presunuté na mesiace júl a august.
  3. Sväté spovede budeme riešime individuálne v kancelárii fary alebo v exteriéri. Je potrebné sa ohlásiť telefonicky na fare.
  4. Zaopatrovať sme ochotní kedykoľvek.
  5. Ostatné sviatosti tiež dohadujeme individuálne.
  6. Kostol Ducha Svätého bude otvorený počas dňa k súkromnej modlitbe.
  7. K dispozícii sme na našich telefónnych číslach. 

Vyhlásenie biskupov o pôste: 

„Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie.“
Informácie k sviatosti birmovania
Modlitby otcov

Stretnutia anonymných alkoholikov
Zdôvodnenie zákazu sv. omší

Zdôvodnenie


Rodová agenda, konšpirácie či reálna hrozba?


Dospelé deti alkoholikov a deti z dysfunkčných rodín


Národný týždeň manželstva
Liturgické čítania na dnes

Banskobystrická diecéza Oficiálna stránka Katolíckej cirkvi na Slovensku Združenie mariánskej mládeže Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska Rádio Lumen svatepismo.sk

Kontakt

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Fakturačné údaje

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Levice – Rybníky

Perecká 43, 934 05 Levice

  • IČO: 42118832
  • DIČ: 2022589976
  • Bankové spojenie: SK62 3100 0000 0044 4002 0900

Úradné hodiny kancelárie farského úradu Levice – Rybníky

Sviatosti

Sviatosť krstu

Veriaci, ktorí bydliskom nepatria do našej farnosti a chcú u nás krstiť, je potrebné aby si vyžiadali licenciu ku krstu. Tento dokument vydáva farský úrad v mieste bydliska.

Ku krstu je potrebné priniesť si bielu košieľku a krstnú sviečku.

Sviatosť krstu udeľujeme vždy v nepárny kalendárny týždeň v sobotu o 10.00 hod. Poučenie je tiež v sobotu nepárneho kalendárneho týždňa o 9.00 hod. na farskom úrade.

Podmienky:

Sviatosť manželstva

Podmienky:

 

Farnosť Levice – mesto