Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

FarnosťTermíny 1. svätého prijímania:

 • 03.05.2015 o 11.00 hod. CZŠ
 • 10.05.2015 o 11.00 hod. VI. ZŠ
 • 17.05.2015 o 11.00 hod. V. ZŠ

Termín vysluhovania sviatosti birmovania:

 • 13.06.2015 o 10.00 hod.

Informácie k sviatosti birmovania
Modlitby otcov

Pôstna duchovná obnova

Duchovnú obnovu vedú otcovia benediktíni z Kláštora Premenenia Pána 13.3.2015 – 15.3.2015. Program:
Piatok 13.3.2015
 • 18.00 – 19.00 sviatosť zmierenia
 • 18.15 pobožnosť krížovej cesty
 • 19.00 svätá omša s katechézou pre mládež
Sobota 14.3.2015
 • 11.00 svätá omša s udeľovaným sviatosti pomazania chorých
 • 18.00 – 19.00 sviatosť zmierenia
 • 19.00 svätá omša s pôstnou katechézou
Nedeľa 15.3.2015
 • 08.00 svätá omša s pôstnou katechézou
 • 11.00 svätá omša s pôstnou katechézou

Pobožnosť krížovej cesty

v kostole Ducha Svätého:
V stredu - 17.30 hod. po detskej sv. omši
V piatok - 18.15 hod. pred sv. omšou

Milé deti, opäť Vás pozývame na Tvorivé dielne (PDF) každú stredu po detskej svätej omši o 17:00 v Pastoračnom centre


Pastoračné centrum


Pastoračné centrum opäť otvorené

Stretnutia anonymných alkoholikovLiturgické čítania na dnes

Banskobystrická diecéza Oficiálna stránka Katolíckej cirkvi na Slovensku Združenie mariánskej mládeže Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska Rádio Lumen svatepismo.sk

Kontakt

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Fakturačné údaje

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Levice - Rybníky
Perecká 43, 934 05 Levice

 • IČO: 42118832
 • DIČ: 2022589976
 • Bankové spojenie: 4440020900/3100

Úradné hodiny kancelárie farského úradu Levice – Rybníky

Sviatosti

Sviatosť krstu

Veriaci, ktorí bydliskom nepatria do našej farnosti a chcú u nás krstiť, je potrebné aby si vyžiadali licenciu ku krstu. Tento dokument vydáva farský úrad v mieste bydliska.
Ku krstu je potrebné priniesť si bielu košieľku a krstnú sviečku.
Sviatosť krstu udeľujeme vždy v nepárny kalendárny týždeň v sobotu o 10.00 hod. Poučenie je tiež v sobotu nepárneho kalendárneho týždňa o 9.00 hod. na farskom úrade.

Podmienky:

Sviatosť manželstva

Podmienky:


Farnosť Levice - mesto