Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farnosť

Archív aktualítInformácie k sviatosti birmovania
Modlitby otcov

Bohoslužobný poriadok

júl - august
  • Pondelok: 19.00 hod.
  • Utorok: 19.00 hod.
  • Streda: 19.00 hod
  • Štvrtok: 19.00 hod.
  • Piatok: 19.00 hod.
  • Sobota: 19.00 hod.
  • Nedeľa: 08.00 hod., 11.00 hod., 18.30 hod.

Pastoračné centrum


Pastoračné centrum opäť otvorené

Stretnutia anonymných alkoholikovLiturgické čítania na dnes

Banskobystrická diecéza Oficiálna stránka Katolíckej cirkvi na Slovensku Združenie mariánskej mládeže Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska Rádio Lumen svatepismo.sk

Kontakt

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Fakturačné údaje

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Levice - Rybníky
Perecká 43, 934 05 Levice

  • IČO: 42118832
  • DIČ: 2022589976
  • Bankové spojenie: 4440020900/3100

Úradné hodiny kancelárie farského úradu Levice – Rybníky

Sviatosti

Sviatosť krstu

Veriaci, ktorí bydliskom nepatria do našej farnosti a chcú u nás krstiť, je potrebné aby si vyžiadali licenciu ku krstu. Tento dokument vydáva farský úrad v mieste bydliska.
Ku krstu je potrebné priniesť si bielu košieľku a krstnú sviečku.
Sviatosť krstu udeľujeme vždy v nepárny kalendárny týždeň v sobotu o 10.00 hod. Poučenie je tiež v sobotu nepárneho kalendárneho týždňa o 9.00 hod. na farskom úrade.

Podmienky:

Sviatosť manželstva

Podmienky:


Farnosť Levice - mesto