Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farnosť

Archív aktualítRok Milosrdenstva

Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Pozývame vás na modlitbu ruženca Božieho milosrdentva vždy v nedeľu o 15.00 hod. v našom kostole.


Informácie k sviatosti birmovania
Modlitby otcov

Národný týždeň manželstva

NTM vo farnosti Levice-Rybníky 8.-14.2.2016
plagát (JPG)


Kvetný víkend

Diecézne stretnutie mladých s biskupom Kvetný víkend 18.-20.3.2016
dcmmajak.sk
plagát (PDF)


Termíny 1. svätého prijímania a sviatosti birmovania

1. sväté prijímanie:
  -15.5.2016 o 11.00 hod. Cirkevná škola
  -22.5.2016 o 11.00 hod. V. ZŠ
  -29.5.2016 o 11.00 hod. VI. ZŠ

Sviatosť birmovania: 4.6.2016 o 10.00 hod


Mládežka + adorácia

Spoločenstvo Deep Well Vás pozýva na mládežnícku svätú omšu a moderovanú adoráciu v kostole Zoslania Ducha Svätého 22.januára o 19:00
plagátik (JPG)

Ďalšie predpokladané termíny: 27.2. (sobota), 19.3. (sobota), 27.3. (Veľkonočná nedeľa - chvály)


Si kľúčový

Projekt zameraný na povzbudenie mladých ľudí, aby v týchto voľbách išli voliť.
viac o iniciatíve (PDF)


Pastoračné centrum


Pastoračné centrum opäť otvorené

Stretnutia anonymných alkoholikovLiturgické čítania na dnes

Banskobystrická diecéza Oficiálna stránka Katolíckej cirkvi na Slovensku Združenie mariánskej mládeže Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska Rádio Lumen svatepismo.sk

Kontakt

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Fakturačné údaje

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Levice - Rybníky
Perecká 43, 934 05 Levice

  • IČO: 42118832
  • DIČ: 2022589976
  • Bankové spojenie: 4440020900/3100

Úradné hodiny kancelárie farského úradu Levice – Rybníky

Sviatosti

Sviatosť krstu

Veriaci, ktorí bydliskom nepatria do našej farnosti a chcú u nás krstiť, je potrebné aby si vyžiadali licenciu ku krstu. Tento dokument vydáva farský úrad v mieste bydliska.
Ku krstu je potrebné priniesť si bielu košieľku a krstnú sviečku.
Sviatosť krstu udeľujeme vždy v nepárny kalendárny týždeň v sobotu o 10.00 hod. Poučenie je tiež v sobotu nepárneho kalendárneho týždňa o 9.00 hod. na farskom úrade.

Podmienky:

Sviatosť manželstva

Podmienky:


Farnosť Levice - mesto