Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farnosť

archív aktualít
Informácie k sviatosti birmovania
Modlitby otcov

Putujme spolu za kráľom

 • 9.12. (19:30)   Vyučovanie + chvály
 • 16.12. (19:30) Vyučovanie + chvály
 • 23.12. (19:30) Vyučovanie + chvály
Vždy v pastoračnom centre.

Bohoslužobný poriadok počas sviatkov

 • 24. 12. 2014
    07.00 slovenská sv. omša
    17.00 detská sv. omša
    24.00 polnočná sv. omša
 • 25. 12. 2014
    08.00 slovenská sv. omša
    11.00 slovenská sv. omša
    18.30 slovenská sv. omša
 • 26. 12. 2014
    08.00 slovenská sv. omša
    11.00 slovenská sv. omša
    18.30 slovenská sv. omša
 • 31. 12. 2014
    17.00 slovenská sv. omša
    23.00 koncoročná   adorácia
 • 1.1. 2015
    08.00 slovenská sv. omša
    11.00 slovenská sv. omša
    18.30 slovenská sv. omša
 • 6.1. 2015
    08.00 slovenská sv. omša
    11.00 slovenská sv. omša
    18.30 slovenská sv. omša

 • Pastoračné centrum


  Pastoračné centrum opäť otvorené

  Stretnutia anonymných alkoholikov  Liturgické čítania na dnes

  Banskobystrická diecéza Oficiálna stránka Katolíckej cirkvi na Slovensku Združenie mariánskej mládeže Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska Rádio Lumen svatepismo.sk

  Kontakt

  Kňazi pôsobiaci vo farnosti

  Fakturačné údaje

  Rímskokatolícka cirkev
  Farnosť Levice - Rybníky
  Perecká 43, 934 05 Levice

  • IČO: 42118832
  • DIČ: 2022589976
  • Bankové spojenie: 4440020900/3100

  Úradné hodiny kancelárie farského úradu Levice – Rybníky

  Sviatosti

  Sviatosť krstu

  Veriaci, ktorí bydliskom nepatria do našej farnosti a chcú u nás krstiť, je potrebné aby si vyžiadali licenciu ku krstu. Tento dokument vydáva farský úrad v mieste bydliska.
  Ku krstu je potrebné priniesť si bielu košieľku a krstnú sviečku.
  Sviatosť krstu udeľujeme vždy v nepárny kalendárny týždeň v sobotu o 10.00 hod. Poučenie je tiež v sobotu nepárneho kalendárneho týždňa o 9.00 hod. na farskom úrade.

  Podmienky:

  Sviatosť manželstva

  Podmienky:


  Farnosť Levice - mesto