Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farnosť

Farské oznamy na 32. nedeľu cez Rok (10. 11. – 17. 11. 2019)
Informácie k sviatosti birmovania
Modlitby otcov

Stretnutia anonymných alkoholikov
Večer milosrdenstva


Farská púť – Svätá zem 2020

PRÍLOHA E   POŽIADAVKA NA ZABEZPEČENIE UBYTOVANIA POČAS PRAC

Program púte „3.5.-10.5.2020“


Relikvie sv. Vincenta u nás


Relikvie sv. Vincenta na Slovensku
Liturgické čítania na dnes

Banskobystrická diecéza Oficiálna stránka Katolíckej cirkvi na Slovensku Združenie mariánskej mládeže Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska Rádio Lumen svatepismo.sk

Kontakt

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Fakturačné údaje

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Levice – Rybníky

Perecká 43, 934 05 Levice

  • IČO: 42118832
  • DIČ: 2022589976
  • Bankové spojenie: SK62 3100 0000 0044 4002 0900

Úradné hodiny kancelárie farského úradu Levice – Rybníky

Sviatosti

Sviatosť krstu

Veriaci, ktorí bydliskom nepatria do našej farnosti a chcú u nás krstiť, je potrebné aby si vyžiadali licenciu ku krstu. Tento dokument vydáva farský úrad v mieste bydliska.

Ku krstu je potrebné priniesť si bielu košieľku a krstnú sviečku.

Sviatosť krstu udeľujeme vždy v nepárny kalendárny týždeň v sobotu o 10.00 hod. Poučenie je tiež v sobotu nepárneho kalendárneho týždňa o 9.00 hod. na farskom úrade.

Podmienky:

Sviatosť manželstva

Podmienky:

 

Farnosť Levice – mesto