Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Modlitby otcov

Milí otcovia, muži!

Každý z nás bol povolaný do dnešnej neľahkej doby. A každý z nás má osobitnú úlohu a posolstvo, ktoré chce naším prostredníctvom odovzdať Boh Otec tomu „nášmu svetu“, v ktorom žijeme my i naše rodiny. Je to úloha zodpovedná a veľmi náročná. Veď denne musíme všetci bez výnimky prekonávať množstvo prekážok, trápia nás ťažkosti, neistoty, nepochopenie a nesieme bremeno zodpovednosti za naše manželky, deti, blízku rodinu, ale hlavne za seba samých. A určite všetci cítime, že nie vždy konáme správne a spravodlivo, že sa veci nedaria riešiť podľa našich predstáv, že problémov pribúda, síl ubúda a nových hrozieb je stále viac a viac.

Na väčšinu problémov sami jednoducho nestačíme, aj keď si to ako chlapi ťažko priznávame. Niektoré nám pomôžu zvládnuť priatelia. Ale čo s tými zostávajúcimi? Na tie čaká tvoj verný priateľ a najlepší chlap Boh. On stále čaká čo by mohol pre teba urobiť. Ale čaká aj na pozvanie, aby si ho oslovil a povedal, že ho potrebuješ a už nevládzeš sám.

Boha oslovíš jedine cez osobný rozhovor – modlitbu. A ak sa za teba prihovára viac ľudí, môže ostať Boh hluchý a nevšímavý? Čo tak ísť do každodenného trápenia, starostí i radostí s modlitbou? Ak by si to chcel skúsiť, ponúkame ti spoločenstvo Modlitby otcov, jednoduchú, ale hlbokú formu mužskej nábožnosti, ktorá ti môže pomôcť v putovaní na životnej ceste k Otcovi a k svojim drahým.

Možno si povieš, že modlenie je dobré pre ženy a našich starkých, že muži sú stvorení pre prácu a konkrétne činy s viditeľným výsledkom, nie pre odriekanie naučených formuliek. Avšak modlitba je každý rozhovor s Bohom, hlavne vlastnými slovami, ktoré idú priamo zo srdca (… Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Lk 6,45).

Možno si povieš, že modliť sa môžeš aj sám, načo sa viazať na spoločenstvo alebo na konkrétny čas a miesto? Pán Ježiš svojim príkladom ukazuje na silu a potrebu modlitby (… V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Lk 6,12) i na potrebu modlitbového spoločenstva (… Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Mt 18,20).

Je veľa spôsobov ako prísť do cieľa. Ak ťa tento oslovil si vítaný a tešíme sa na teba.

Čakáme na teba každý piatok od 17:45 do 18:45 v kostole Ducha Svätého (v priestoroch bývalej farskej kancelárie), kde sa môžeš do modlitieb aj priamo zapojiť. Ak máš voľno iný deň a daný termín ti nevyhovuje, vyriešime spoločne aj tento problém.

Kontakty: