Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Anonymní alkoholici (AA)

Kto sú anonymní alkoholici?

Anonymní alkoholici sú spoločenstvom žien a mužov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu.

Jedinou podmienkou členstva je túžba prestať piť.

AA nemajú žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonávajú len z dobrovoľných príspevkov svojich členov.

AA nie sú spojení so žiadnou sektou, náboženstvom, alebo akoukoľvek inou inštitúciou.

AA sa nezúčastňujú verejných diskusií a nezaujímajú stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva.

Našim prvoradým cieľom je ostať triezvym a pomáhať k triezvosti ostatným alkoholikom.

Stretnutia anonymných alkoholikov

Každú stredu o 16,00 hod. na fare Rímskokatolíckeho kostola na Rybníkoch, Levice.

AA sú celosvetovým spoločenstvom – jedinou podmienkou členstva je túžba prestať piť.

Kontakt: aalevice@gmail.com, www.alkoholici-anonymni.sk