Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Stretnutie so sv. Mikulášom pre deti s Downovým syndrómom v pastoračnom centre

Farnosť Levice – Rybníky v spolupráci s občianskym združením Holubica usporiadalo dňa 4. 12. 2015 vo svojom pastoračnom centre Mikulášske popoludnie pre deti s Downovým syndrómom.

Vzor čností, sv. Mikuláš spolu so svojimi anjelikmi – pomocníkmi mal po tieto dni iste veľa práce.
Veľkú radosť z jeho darčekov a láskavého požehnania mali malé i veľké deti z Levíc, ktoré okrem spontánneho úsmevu a dobrého srdiečka spája aj rovnaká diagnóza – Downov syndróm.
Privítali ho spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi i súrodencami, tancovali a spievali veselé detské piesne o Božej láske i o sv. Mikulášovi. Tešili sa bohatej tombole a s nadšením pracovali vo workshopoch a vyrábali adventné venčeky či ozdoby na vianočný stromček. Rodičov zaujali handmade výrobky i vernisáž o hipoterapii. S PaedDr. Evou Gelányiovou, riaditeľkou súkromného špeciálno-pedagogického centra v Leviciach diskutovali o možnostiach napredovania svojich detičiek, o menších či väčších problémoch a správnych postupoch pri ich pedagogickom a výchovnom usmerňovaní. Toto krásne popoludnie a večer sa nieslo v pokojnej adventnej nálade, deti si pochutnávali na vianočných oblátkach, trubičkách a bohatom občerstvení, ktoré bolo pre nich pripravené. Vďaka patrí aktivistom z OZ Holubica, ktorí sa iste riadili duchovným odkazom sv. Mikuláša – Nebojme sa robiť dobré skutky! Dobro je semeno – skôr, či neskôr vyklíči