Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Ružencové bratstvo pri kostole Ducha Svätého

Keďže nie celkom presne je zachytené, kedy vznikali ružencové ruže v našej farnosti, tak by som roky vzniku prvých dvoch ružencových ruží datoval na rok 1984. Neskoršie sú tieto ružencové ruže riadne registrované ako ružencové bratstvo pri kostole sv. Michala v roku 1996.

Postupne sa dve ružencové ruže rozrástli na 5 slovenských a 1 maďarskú. Horliteľom ružencového bratstva sa stal Ladislav Kollár, dekanátnou horliteľkou Margita Tóthová, horliteľmi ruží Jozefína Spišáková, Ružena Mäsiarová a Marta Klainová.

Po rozdelení našej farnosti na mestskú sv. Michala a farnosť Ducha Sv. na sídlisku Rybníky sa rozdelilo aj ružencové bratstvo. Nám v našej farnosti Ducha Svätého zostal z rozdelenia počet členov na jednu úplnú (20 členov) a jednu neúplnú ružencovú ružu. Udialo sa tak 3.1. 2009 za asistencie vdp. dekana Jána Bednára, ktorý na regulérne rozdelenie osobne dohliadal.

Horliteľmi ružencových ruží pri kostole Ducha Svätého sa stali Eva Maďarová a Ladislav Kollár. Zároveň za horliteľa ružencového bratstva pri kostole Ducha Svätého bol zvolený Ladislav Kollár. Postupne sa nám ružencové bratstvo vďaka Bohu a Panne Márii krásne rozrastá a v súčasnosti máme 4 slovenské ružencové ruže kompletné, piata vzniká, zatiaľ má 8 členov, a jednu ružencovú ružu maďarskú. Horliteľmi ruží sú Eva Maďarová, Ľubica Chudá, Janka Žecová a Ladislav Kollár.

Momentálne má teda naše ružencové bratstvo 88 členov v slovenských a 20 členov v maďarskej ruži. Schádzame sa raz za mesiac vždy v prvú sobotu mesiaca na spoločných modlitbách a výmene ružencových tajomstiev. Tieto stretnutia sú podľa stanov, ktoré vydalo Dominikánske centrum v Košiciach povinné, pretože je to ružencové bratstvo živého ruženca. Dominikánska rehoľa bola Sv. Otcom poverená spravovaním a riadením ružencových bratstiev po celom svete.

Stanovy ružencového bratstva sú teda rovnako platné po celom svete a v zmysle dobrovoľnosti by ich mal každý člen ruže aj zodpovedne dodržiavať. Členovia si tiež robia aj dobrovoľné mesačné zbierky, ktoré potom použijú podľa potreby, buď pre ružencové bratstvo, alebo iné cirkevné účely, podľa rozhodnutia členov na pravidelnom mesačnom stretnutí. Tieto zbierky sú riadne zaučtované našimi učtovníčkami a vedú sa o všetkých príjmoch a výdajoch riadne zdokladované záznamy.

Členom ružencového bratstva sa môže stať každý veriaci. Podmienky sa dozvie u menovaných horliteľov ruží. Pripomeniem iba, že modlitba ruženca oslepuje Satana, je to teda veľká zbraň v rukách každého kresťana. Staňte sa teda aj vy bojovníkom proti nemu, jediné čo je potrebné k tomu je ochota obetovať čas a pomodliť sa denne svoj desiatok ruženca a spoločne sa stretnúť so všetkými členmi raz za mesiac vždy v prvú sobotu v mesiaci.

Ako hovorí Panna Mária vo svojich zjaveniach generál bez vojska nemôže vyhrať žiadnu bitku. Tým vojakom sa môže stať každý z nás.

Ladislav Kollár – horliteľ ružencového bratstva pri kostole Ducha Svätého