Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Jasličková slávnosť

 

Toto milé stretnutie detí s rodinami pri jasličkách sa uskutočnilo na sviatok Narodenia Pána, 25. decembra. Po predvedení takmer hodinového programu s vianočnými koledami, piesňami, básňami a vinšami kaplán Janko Kraus udelil všetkým slávnostné požehnanie.