Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farský letný tábor v Ždiari

V dňoch 6. – 11. júla 2015 sa v rázovitej obci Ždiar pod Belianskymi Tatrami zišlo 39 detí a niekoľko nadšencov z farnosti Levice – Rybníky na Farskom letnom tábore.

Penzión Kamzík sa stal východiskovým bodom výletov a turistických vychádzok. Deti vo veku od 7 do 14 rokov pod vedením svojich vedúcich – p. kaplána Mgr. Štefana Čunderlíka a Mgr. Renaty Trungelovej absolvovali turistiku do Monkovej doliny, prechádzali hrebeňom Spišskej Magury, navštívili Levočský chrám sv. Jakuba, AquaCity Poprad, Ždiarsky dom, ba s jeho slávnym oltárom Majstra Pavla. Obdivovali nedobytnú pevnosť Spišského hradu a krásny výhľad do okolia. Počiatočný chlad Belianskej jaskyne vystriedal obdiv a úžas nad podzemnou krásou tohto prírodného diela. Duchovný rozmer posilňoval v deťoch pestovanie pekných vzťahov, ochotu pomáhať si navzájom a darovať sa iným. Svoju kreativitu uplatňovali v tvorivých dielňach, vedomostných a športových súťažiach. O ich šikovnosti svedčilo množstvo cien a diplomov, ktoré si domov odnášali spolu s nezabudnuteľnými zážitkami.