Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 7. nedeľu cez Rok (23. 2. – 1. 3. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

23. 2.

7. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Prosba o požehnanie pre syna a dcéru s

   rodinami

   Za farnosť

† manžel Miloslav a rodičia a súrodenci

 Pondelok – 24. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana

† Cecília, Ondrej, Emília a rodičia

Utorok –  25. 2.

Féria

7:00

19:00

† František a Jolana

† Gabriel Molnár a otec

Streda – 26. 2.

Popolcová streda

7:00

17:00 detská

18:00 M. Ludany

19:00

   Za Božiu pomoc pre deti

† Jozef Novosad, pohr., rodičia Mária a Viliam

 

† Martin Gondec a rodičia

Štvrtok – 27. 2.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre Evku

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Katarína Lubeňová

Piatok – 28. 2.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

† starí rodičia Šimkovičovci a syn Milan

Sobota – 29. 2.

Féria

7:00

19:00

† Jirka Vybíral

  Poďakovanie za dožité roky

Nedeľa

1. 3.

1. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

   Za farnosť

† Viliam a Serafína a starí rodičia z oboch strán

  • V stredu začína pôstne obdobie Popolcovou stredou. Je to deň prísneho pôstu. Od 18 do 60 rokov sme viazaní pôstom „raz do dňa sa dosýta najesť“. Bezmäsitý pôst zaväzuje každého katolíka od 14 rokov. V kostole budeme mať 3 sväté omše.
  • V pôstnom období pozývame na krížové cesty. V našom kostole v stredu po detskej svätej omši a v piatok o 18:20 pred svätou omšou. V nedeľu pozýva pán dekan na spoločnú krížovú cestu na Kalváriu o 15:00. Prvá krížová cesta bude v piatok.
  • Budúcu nedeľu pozývame rodičov prijímajúcich detí na stretnutie o 15:30 do kostola. Deti nech si prinesú so sebou aj knižky s nálepkami.
  • Rádio Lumen uviedlo v minulom týždni reláciu Lupa o našej farnosti. Vypočuť si ju môžete v archíve. Ďalšie príspevky mladých z našej farnosti si budete môcť vypočuť budúcu nedeľu v relácii Svetlo nádeje o 15:30.
  • Spolok sv. Vincenta prosí o darovanie 2% z daní za rok 2019, ktoré budú použité pre potreby núdznych. Tlačivá sú vzadu na stolíku. Ďakujeme.
  • Budúcu nedeľu bude prvá celodiecézna zbierka na Katolícku charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.