Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu (22. 12. – 29. 12. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

22. 12.

4. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

   Za Božiu pomoc pre rodinu a poďakovanie

†  manžel Vladimír Majer a rodičia Anna a Ján Ťuťuris

 Pondelok – 23. 12.

Féria

7:00

19:00

† starí rodičia Júlia a Ján Pastier

† Ľudovít Mlynárik

Utorok –  24. 12.

Štedrý večer

17:00 detská

22:00M.Ludany

† diakon Dezider Szabó

 

Streda – 25. 12.

 

Narodenie Pána

slávnosť

0:00

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Vzdávanie vďaky za ľudí dobrej vôle

   Za dobrodincov

 

   Za farnosť

Štvrtok – 26. 12.

Sv. Štefan

prvý mučeník

sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Tibor Sabatko a rodičia a Magdaléna

 

   Na úmysel

† rodičia a za Božiu pomoc pre rodinu

Piatok – 27. 12.

Sv. Ján, apoštol evanjelista, sviatok

7:00

19:00 mládežka

† Viliam Šebo a syn Dušan

   Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie za  

   dožité jubileum

Sobota – 28. 12.

Sv. Neviniatka mučeníci, sviatok

7:00

 

19:00

† rodičia a starí rodičia

 

   Za požehnanie pre manželov

Nedeľa

29. 12.

Nedeľa Svätej rodiny

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

   Za farnosť

   Na úmysel

  • Dnes od 16:00 máme poslednú možnosť prijať sviatosť zmierenia v kostole (prestávka 17:30-18:00). Pozývame.
  • V pondelok budeme počas bohoslužieb vysluhovať sviatosť pomazania chorých.
  • Na Štedrý deň si môžete prísť zobrať z kostola Betlehemské svetlo.
  • Koledovať Dobrú novinu, ktorou deti podporujú slovenské projekty v Afrike určené malým deťom, budeme 26. 12. od 13:30. Koledníci z farnosti Levice – mesto budú koledovať 25. 12. Môžete si vybrať jeden z termínov a zapísať sa do zajtra do zoznamov.
  • V sobotu o 17:00 pozývame na prezentáciu knihy pútnikov Cesta nepredstaviteľná do pastoračného centra. Bližšie info na plagátoch.
  • Budúcu nedeľu si pri svätých omšiach budú môcť manželia obnoviť svoje manželské sľuby. Zároveň o 11:00 budú svätú omšu sprevádzať deti a učitelia zo ZUŠ v Tlmačoch a po svätej omši pozývame na krátky koncert.
  • Poslednou úlohou detskej katechézy je pomoc rodičom pri príprave sviatkov.
  • Jarný tábor pre deti bude v dňoch 17. – 21. februára 2020 v Lúčkach pri Kremnici. Prihlasovanie detí prebieha mailom na duchacik.tabor@gmail.com.
  • Ďakujeme všetkým za pomoc pri príprave sviatkov v kostole. Veľmi si to vážime.

Všetkým zo srdca vyprosujeme krásne a milostiplné sviatky.