Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 33. nedeľu cez Rok (17. 11. – 24. 11. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

17. 11.

33. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ľudovít Švec a rodičia

 

   Za farnosť

† Ján Garaj a dcéra Jarmila

 Pondelok – 18. 11.

Féria

7:00

19:00

† Viktor Turčok a rodičia z oboch strán

† Emília Švecová a zomrelí z oboch strán

Utorok – 19. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† Mária a Stanislav Sajovci, Gizela, Zoltán, Pavel, Alfréd Mónovci a Róbert Tóth

   Na úmysel

Streda – 20. 11.

Féria

7:00

17:00 detská

† starí rodičia Ján a Mária

† Matilda Vargová, 1. výr.

Štvrtok – 21. 11.

Obetovanie Panny Márie, spomienka

7:00

18:00

19:00

† súrodenci, rodičia z oboch strán a Alexander

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Jonáš Mihálka a rodičia z oboch strán

Piatok – 22. 11.

Sv. Cecília, panna mučenica, spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

† Anna Šumerajová a dary Ducha Svätého pre

   dcéru

† manželka Margita Vincúrová, rodičia a brat

Sobota – 23. 11.

Féria

7:00

16:00

19:00

   Za uzdravenie pre syna

   Večer milosrdenstva

   Za obrátenie príbuzných

Nedeľa

24. 11.

Krista Kráľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Jozef Jančo a rodičia z oboch strán 

 

† Božena Horňáková

   Za farnosť

  • Nasledujúci týždeň nesie názov Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom.
  • Dnes, na 30. výročie Nežnej revolúcie, nás pozýva Mesto Levice do synagógy na spomienkové podujatie spojené s otvorením fotografickej výstavy. Súčasťou je diskusia, na ktorú prijal pozvanie aj páter Miloš Szabo. Začiatok podujatia je o 17:00.
  • Centrum MEMORY pozýva v piatok na zaujímavú prednášku pre ľudí, ktorí sa starajú o chorých členov rodiny s demenciou. Prihlásiť sa môžete podľa plagátiku v kostole.
  • V sobotu pozývame na Večer milosrdenstva. Je určený na prijatie Božieho milosrdenstva všetkým, ktorý ho potrebujú kvôli kontaktom s hriechmi proti životu. Svätú omšu celebruje Mons. Marián Bublinec. Po nej bude v kostole adorácia spojená s modlitbou príhovoru. Celý čas budeme môcť prijať aj sviatosť zmierenia. Po adorácii bude možnosť diskusie v pastoračnom centre. Prosme o zmenu zmýšľania a kultúry života našej spoločnosti.
  • Budúcu nedeľu budete môcť zakúpením perníkov pred kostolom podporiť zbierku Boj proti hladu, ktorú organizujú naše sestričky. Zároveň v stredu pozývajú deti na Mariánsku družinu.
  • V nedeľu bude poslednú pešo púť do Hronského Beňadika. Bližšie info nájdete u Jožka Kottru.
  • Dnes máme zbierku na Nitriansky seminár a našich bohoslovcov. Pán Boh zaplať za pomoc.