Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok (13. 11. – 20. 11. 2016)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

13. 11.

33. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† manžel Pavol a rodičia z oboch strán

Za farnosť

† Ján, Jozefína Hirešová

Pondelok 

14. 11.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodina z oboch strán

† Rozália Šimková a Anna Uhnáková, pohr.

† Ernest Chmelovič, mama Alžbeta, Jozef

a Helena Pastieričová

Utorok

15. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† Mária Kolárová a rodičia z oboch strán

 

† Renáta Bartalová

Streda

16. 11.

Féria

7:00

       

        17:00 detská

† Ladislav, syn Ladislav a rodičia

 

† Pavol a Ľubomír

Štvrtok  – 17. 11.

Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka, spomienka

7:00

18:00

19:00

† Daniel Czonka, Ján a Mária Halasi

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie za 75 a 80 r. života a prosba o PB

Piatok

18. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† Norbert Čerba

 

Emília Švecová a rodičia z oboch strán a brat

Sobota

19. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† rodina Lukačiková a ich príbuzní

 

† Juliana Kubovičová a celá rodina

Nedeľa

20. 11.

Krista Kráľa

8:00

11:00

18:30

† Ľudovít Švec a rodičia

Za farnosť

† Na úmysel

 

  • Dnes o 15:00 sa modlíme v kostole Ruženec Božieho milosrdenstva. Touto modlitbou o týždeň ukončíme Svätý rok Milosrdenstva.
  • Prosíme súčasných i nádejných miništrantov, aby dnes prišli na faru na stretko o 15:30.
  • V utorok pozývajú naši policajti na Modlitby za mesto spojené s prednáškou Pavla Streža do Kontaktcafé o 17:00.
  • Budúcu nedeľu Krista Kráľa budeme po svätých omšiach zasväcovať ľudské pokolenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou s možnosťou získať úplné odpustky.
  • Dnes máme jesennú zbierku na kňazský seminár v Badíne, o týždeň našu farskú zbierku. Ďakujeme za pomoc pre bohoslovcov i pre náš kostol a faru.
  • Ďakujem aj všetkým zainteresovaným za zorganizovanie kňazských rekolekcií v našej farnosti.