Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 31. nedeľu cez rok (30.10.-6.11.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

30. 10.

31. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† Štefan Hrnčír

Za farnosť

† duše v očistci

Pondelok 

31. 10.

Féria

7:00

 

19:00

† Zoltán

 

† rodina Gulaiová a Pekáriková

Utorok – 1. 11.

Slávnosť všetkých svätých

8:00

11:00

18:30

  Na úmysel

Za farnosť

† Otto Mierka, manželka Gabriela a syn Gabriel

Streda – 2. 11.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

7:00

17:00 detská

19:00

† manžel Tibor, rodičia a súrodenci

Na úmysel Svätého Otca

† všetci zosnulí našej farnosti

Štvrtok 

 3. 11.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodina Máčajová, Ižoldová a manžel Tomáš 

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Na úmysel

Piatok – 4. 11.

Sv. Karol Boromejský

Biskup, spomienka

7:00

18:00

19:00

  Na úmysel

  Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Marian, Viera a syn Ľudomír

Sobota

 5. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† rodina Bačová a Géciová

 

† duše v očistci a duše zosnulých v rodine

Nedeľa

6. 11.

32. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† syn Henček

Za farnosť

† starí rodičia z oboch strán

  • Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.
  • Dnes o 15:30 bude veľká mobilizácia miništrantov na fare. Srdečne pozývame.
  • V utorok máme prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu.
  • Úplné odpustky pre duše v očistci môžeme za obvyklých podmienok získať v deň spomienky na všetkých verných zosnulých v kostole alebo v kaplnke pomodlením Modlitby Pána a Vyznaním viery, alebo nábožnou návštevou cintorína každý deň v dušičkovej oktáve (akoukoľvek modlitbou za duše v očistci). Vzadu v kostole si môžete zakúpiť sviečku „za nenarodené deti“.
  • Na „dušičky“ bude svätá omša aj večer o siedmej.
  • Máme prvý piatok v mesiaci. Okrem utorka spovedáme vždy hodinu pred svätou omšou. V piatok bude adorácia od 18:00. Chorých spovedáme v piatok doobeda.
  • V sobotu sa ružencové bratstvo stretne o 17:50 v kostole. Na Starých Horách má náš dekanát na starosti tradičnú púť. Pútnici sa môžu prihlásiť v Kostole sv. Michala.
  • Prosíme deti o pomoc pri vyzdobovaní obrázku nášho kostola.
  • Blížia sa vianočné sviatky. Tak vyhlasujem akciu „Hľadá sa vianočný stromček do kostola“. Ak by ste niekto vedeli niečo o vhodnom a dostupnom stromčeku, príďte to, prosím, povedať do sakristie. Ďakujeme.