Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 31. nedeľu cez Rok (3. 11. – 10. 11. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

3. 11.

31. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

kňazi, biskupi a diakoni diecézy

 

kňazi, biskupi a diakoni diecézy

   Za farnosť

 Pondelok – 4. 11.

Sv. Karol Boromejský biskup, spomienka

7:00

 

19:00

† Róbert, 1. výr. a manželka Mária  

 

   Na úmysel

Utorok – 5. 11.

Féria

7:00

19:00

† Zuzana

† rodičia Karol s manželkou

Streda – 6. 11.

Féria

7:00

17:00 detská

† duše v očistci

† matka Rozália a za Božiu pomoc pre rodinu

Štvrtok – 7. 11.

Féria

7:00

9:30

18:00

19:00

† rodičia Anna a Ján Halabuk

   Rekolekčná svätá omša

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† sestra, švagor a rodičia z oboch strán

Piatok – 8. 11.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za uzdravenie sestry Jany Pacherovej

† Anna a Michal Hríbik, syn Ján a rodičia z OS

Sobota – 9. 11.

Výročie posviacky Laterána, sviatok

7:00

 

19:00

† Michal

 

† Anton Kapusta a rodičia z oboch strán

Nedeľa

10. 11.

32. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán

  Hodová slávnosť

† Štefan Frtús a rodičia z oboch strán

   Za farnosť

  • Do piatku môžeme každý deň na cintoríne získať úplné odpustky pre duše v očistci. Po každej večernej svätej omši ponúkame možnosť putovať spoločne na cintorín a pomodliť sa pri centrálnom kríži. Pridajte sa k nám.
  • Vo štvrtok budeme v našom chráme sláviť kňazské dekanátne rekolekcie. Pozývame na svätú omšu o 9:30. Príďte sa modliť s kňazmi z okolia.
  • O týždeň v nedeľu slávime hody vo filiálnom Kostole Všetkých svätých v Mýtnych Ludanoch. Prijmite pozvanie od Ludančanov na slávnostnú svätú omšu o 9:30. Nech nás Boh vedie k svätosti života.
  • Ďakujeme za prihlásenie na Farskú púť do Svätej zeme. Zoznam pútnikov je už uzavretý. V týchto dňoch by ste mali dostať poštou (mailom) pokyny k ďalšiemu postupu. Tešíme sa na spoločné chvíle na svätých miestach.
  • Na nástenke nájdete info s možnosťou prihlásenia sa na púť do Čenstochovej. Srdečne pozývame v termíne 22. – 23. 11. 2019.
  • Zakúpením sviečky pre nenarodené deti môžete podporiť aktivity občianskeho združenia Fórum života, ktoré slúži na ochranu života ako aj na pomoc ženám v ťažkostiach.
  • Budúcu nedeľu budeme mať zbierku na potreby farnosti. Ďakujeme zo srdca za vaše obety.