Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 30. nedeľu cez Rok (27. 10. – 3. 11. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

27. 10.

30. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† Za zdravie a požehnanie pre rodinu

† rodičia z oboch strán

 Pondelok – 28. 10.

Sv. Šimon a Jáda apoštoli, sviatok

7:00

19:00

† Ernest Dudáš a rodičia z oboch strán

Poďakovanie za životné jubileum (50 rokov)

Márie Balcovej

Utorok – 29. 10.

Féria

7:00

19:00

† Tomáš, rodičia a starí rodičia z oboch strán

† Cyril Šebo

Streda – 30. 10.

Féria

7:00

17:00 detská

† duše v očistci

† Anna, Michal a Ján

Štvrtok – 31. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodina Považanová

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za členov Máriinej légie

Piatok – 1. 11.

Slávnosť Všetkých svätých

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina Kundrátová, Tkáčiková, Klačková  a

Slúková

† Vojtech Varga

Za farnosť

Sobota – 2. 11.

Dušičky

7:00

19:00

† duše v očistci

† rodičia

Nedeľa

3. 11.

31. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

kňazi, biskupi a diakoni diecézy

 

kňazi, biskupi a diakoni diecézy

Za farnosť

  • Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od stredy hodinu pred svätou omšou. Chorých spovedáme vo štvrtok doobeda. Prvopiatková adorácia tento mesiac nebude. Ružencové bratstvo sa stretne v sobotu o 17:50. Kvôli nadchádzajúcim sviatok prosíme o upratovanie kostola vo štvrtok večer.
  • Slávnosť Všetkých svätých je prikázaným sviatkom. Sväté omše budú ako v nedeľu. Počas dušičkovej oktávy môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci nábožnou návštevou cintorína alebo na Dušičky v kostole pri modlitbe Verím v Boha a Otče náš. Počas 8 dní budeme každý večer putovať od kostola na mestský cintorín. Pridajte sa k nám.
  • Zakúpením sviečky pre nenarodené deti môžete podporiť aktivity občianskeho združenia Fórum života, ktoré slúži na ochranu života ako aj na pomoc ženám v ťažkostiach. Malá sviečka stojí 1 €, sviečka v skle 4 €. Zapálením sviece v okne dňa 2. 11. vyjadrujeme solidaritu s ochranou dôstojnosti človeka v akomkoľvek štádiu života.
  • Stále sa môžete prihlásiť na Farskú púť do Svätej zeme v termíne 3. – 10 . 5. 2020. Všetky informácie nájdete vzadu na letákoch ako aj na webe. Prihlasovať sa môžete u p. Ing. Igora Bugára (0949 128 070). Tešíme sa na putovanie po stopách nášho Pána.