Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 3. adventnú nedeľu (17. 12. – 24. 12. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

17. 12.

3. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Stanislav

 

† rodičia Helena a Arpád Turian

Za farnosť

Pondelok – 18. 12.

Féria

7:00

19:00

† Marta a Mária

† rodina

Utorok – 19. 12.

Féria

7:00

19:00

† Viera a Jozef Straka a rodičia z oboch strán

† otec Viliam

Streda – 20. 12.

Féria

7:00

17:00

† Dušan Chudý, 15. výr.

† Helena a Štefan Murín a rodina z oboch strán

Štvrtok – 21. 12. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† Dominik Palkovič     

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† otec Jozef, brat Jozef a st. rodičia Mesárošovci

Piatok – 22. 12.

Féria

7:00

19:00

† Marta a Mária

Poďakovanie Srdcu Ježišovmu

Sobota – 23. 12.

Féria

7:00

19:00

† Marta a Mária

Za Božie požehnanie pre manželov

Nedeľa

24. 12.

4. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

17:00

† rodina

 

Za farnosť

Za zdravie pre rodinu

  • Dnes sa v čase 14:00 – 18:00 v našom pastoračnom centre uskutočnia farské adventné trhy. Srdečne pozývame.
  • Sväté omše ráno v utorok a štvrtok, aj keď už nenesú názov Roráty, predsa budú slúžené za svetla sviečok a eucharistická modlitba bude v latinskom jazyku. Pozývame všetkých.
  • V piatok budeme doobeda spovedať chorých v ich príbytkoch. Počas tohto dňa budeme v kostole pri svätých omšiach udeľovať sviatosť pomazania chorých. Veriaci po 60-tke môžu túto sviatosť po vyspovedaní prijať raz do roka.
  • Počas celého týždňa spovedáme hodinu pred večernou svätou omšou (len domáci kňazi). Kňazi dekanátu (6 kňazov) prídu pomáhať v piatok 16:00-19:00 (prestávka 17:30-18:00) a v sobotu 9:00-12:00 (prestávka 10:30-11:00). Prosíme, aby ste využili túto možnosť.
  • Svätá omša v nedeľu večer o 17:00 bude už vigilná zo sviatku Narodenia Pána. Na druhý deň bude o 15:00 jasličková pobožnosť. Polnočná svätá omša bude aj tento rok o polnoci. 🙂
  • Na sviatok Svätého Štefana budú deti po farnosti koledovať Dobrú novinu, ktorej výťažok ide na podporu slovenských misijných projektov v Afrike. Zbierku organizuje eRko. Záujemci a túto koledu sa môžu napísať do zoznamov vzadu v kostole.
  • Gréckokatolícky kňaz Marek Badida, otec troch detí, predáva v knižnej podobe svoje svedectvo vlastného povolania. Knižku Lepší holub na streche si môžete zakúpiť u nás v sakristii za 3 €.
  • Ďakujeme za pomoc pri stavaní vianočného stromčeka a prosíme o pomoc pre predvianočnom upratovaní kostola v piatok po večernej svätej omši.
  • Dnes máme poslednú farskú zbierku. Ďakujeme za všetky obety, ktoré prinášate pre našu farnosť.