Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok (9.10.-16.10.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

9. 10.

28. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† všetci zomrelí v rodine

Za farnosť

† Július Pukša a rodičia z oboch strán

Pondelok 

 10. 10.

Féria

7:00

 

19:00

  Za zdravie a Božie požehnanie

 

† rodičia Pavel Donáth a manž. Mária, syn Pavel

Utorok  –  11. 10.

Sv. Ján XXIII., pápež, spomienka

7:00

 

19:00

† Za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov

 

† rodičia Ján a Mária

Streda 

12. 10.

Féria

7:00

 

        17:00 detská

† Danka

 

† Ladislav a Mária Vargoví, rodičia a súrodenci z oboch strán a dcéra Agneška s manželom

Štvrtok 

 13. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Mária Pálová  

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Mamička Terézia

Piatok  –  14. 10.

Féria

7:00

19:00

† Barbora

† sestra Anastázia, otec Koloman a starí rodičia z oboch strán

Sobota

 15 10.

Sv. Terézia Avilská, UC, spomienka

7:00

 

19:00

† Poďakovanie za dary Ducha sv. pre rodinu

 

†  manžel

Nedeľa

16. 10.

29. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† Vincent Rimóci a rodičia Mária a Vincent

Za farnosť

† Za všetkých drahých zosnulých a švagor Jaroslav.

  • Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.
  • V sobotu vysluhujeme o 10:00 sviatosť krstu, predtým o 9:00 máme predkrstné poučenie.
  • Október je ružencový mesiac, keď môžeme získať úplné odpustky modlitbou svätého ruženca v kruhu rodiny alebo vo farskej rodine.
  • Pozývame aj na Večer milosrdenstva – modlitby vďaky za dar života a odprosenia za jeho neprijatie, ktorý bude 22. októbra v Banskej Bystrici. Viac info na plagáte.
  • Od utorku do soboty nebudem prítomný na fare z dôvodu ukončovania mojich štúdií v Ríme. V tomto čase v prípade potreby kontaktujte p. diakona. Farské tel. číslo bude presmerované na neho.
  • Vo štvrtok o 9:30 v kostole sv. Michala v meste budú dekanátne kňazské rekolekcie.
  • Budúcu nedeľu máme zbierku na energie kostola a fary. Pán Boh zaplať za pomoc.