Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 24. nedeľu cez Rok (15. 9. – 22. 9. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

15. 9.

Sedembolestná
P. Mária, slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† starí rodičia Husárovci a Hrivnákovci

 

Na úmysel

Za farnosť

 Pondelok – 16. 9.

Sv. Kornélius a Cyprián, mučeníci, sp.

7:00

 

19:00

   Na úmysel

 

Za požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu

Utorok – 17. 9.

Féria – kántry

7:00

19:00

   Za dary Ducha Svätého

† Peter Nagy

Streda – 18. 9.

Féria

7:00

17:00 detská

† Vladimír, manželka Edita, brat a rodičia

† Felix a Berta

Štvrtok – 19. 9.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Anna Palaťková

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† syn Ondrej, 10. výr.

Piatok – 20. 9.

Sv. Kórejskí mučeníci spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

† svokrovci a Ľudovít

 

† manžel Štefan Šebeštín a rodičia z oboch strán

Sobota – 21. 9.

Sv. Matúš, apoštol evanjelista, sviatok

7:00

 

19:00

   Za Božiu pomoc pre deti s rodinami

† Ladislav Grácz, rodičia, bratia a starí rodičia z

oboch strán

Nedeľa

22. 9.

25. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Emília Oravcová, manžel a BP pre dcéru a syna

 

Za farnosť

† Anna a Štefan Dobrovolný a rodičia

  • V stredu budeme mať jesenné kántrové dni. Počas svätej omše budeme ďakovať za úrodu. V tento deň po večernej svätej omši majú sestričky pripravené stretnutie Mariánskej družiny, na ktoré srdečne pozývajú naše deti.
  • Dnes sa končí možnosť prihlásiť sa na III. ročník Národného pochodu za život, ktorý organizuje KBS budúcu nedeľu. Cena pre účastníka je 10 €. Odchod autobusu bude o 6:00 zo Železničnej stanice.
  • Dospelí záujemcovia o prijatie iniciačných sviatostí sa môžu do konca mesiaca prihlásiť na fare alebo v kostole. Deviataci a tretiaci odovzdávajú do rúk kňaza vyplnené prihlášky na prijatie sviatostí do 29. septembra. Tretiaci si zároveň preberú misijnú knižočku na lepenie nálepiek.
  • Dnes máme pravidelnú mesačnú zbierku pre našu farnosť. Pán Boh zaplať za vašu obetu.