Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 2. nedeľu cez Rok (19. 1. – 26. 1. 2020)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

19. 1.

2. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel, súrodenci a rodičia z oboch strán

† rodina Kothajová, Nagyová, Víglašová a    

   Húsková

   Za farnosť

 Pondelok – 20. 1.

Féria

7:00

19:00

† Mons. Vincent Malý

   Za dary Ducha Svätého

Utorok – 21. 1.

Sv. Agnesa, panna mučenica, spomienka

7:00

19:00

† rodičia z OS, rodina a za BP rodine

† manžel Michal, rodičia z oboch strán, švagor

   Jaroslav a Ľudovít

Streda – 22. 1.

Féria

7:00

17:00 detská

† Otília a Stanislav

† rodina Kúdelová a Horniaková

Štvrtok – 23. 1.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Aurélia a Pavol Gonda a za BP pre rodinu syna

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia, starí rodičia a rodina

Piatok – 24. 1.

Sv. František Saleský

biskup, UC, spomienka

7:00

19:00 mládežka

   Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Silviu  

   Za BP pre rodinu Marinovovú a dcéry s

   rodinami

Sobota – 25. 1.

Obrátenie sv. Pavla sviatok

7:00

 

19:00

† Jozef Novák

 

† Cecília a Štefan a synovia Štefan a Milan

Nedeľa

26. 1.

3. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za BP pre dcéry s rodinami

 

† kňaz Anton Frtús a rodičia

   Za farnosť

  • Od 18. do soboty 25. januára slávime v kostoloch Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pri tejto príležitosti sa na konci všetkých večerných omší budeme modliť za jednotlivé cirkvi a spoločenstvá.
  • Dňa 25.januára 2020 o 16.00 hod. sa v Kostole Ducha Svätého v Leviciach uskutoční prednáška na tému Vplyv žitia, či nežitia prirodzených metód na duchovný život manželov, ktorú bude viesť o. Andrej Karcagi. Po prednáške bude diskusia.
  • Budúca nedeľa sa slávi ako Nedeľa Božieho slova.
  • O týždeň v nedeľu pozývame o 15:00 na prednášku Elišky Madžovej o homosexualite očami kresťanky do pastoračného centra.
  • Dnes máme prvú tohoročnú zbierku na našu farnosť. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  • Termíny sviatostí:
  • 1. sväté prijímanie: Cirkevná škola – 3. 5. 2020 11:00

                                                    VI. ZŠ – 24. 5. 2020 9:30

                                                    V. ZŠ – 24. 5. 2020 11:30

  • Birmovka: 6. 6. 2020 10:00