Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu (1. 12. – 8. 12. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

1. 12.

1. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Anna Benčová, 2. výr. a rodina Samotná

   a Benčová

† rodina Ráczová, Hajduová a Galbičková

   Za farnosť

 Pondelok – 2. 12.

Féria

7:00

19:00

† Jozef Samlek, manželka Paula, syn Dušan

   Na úmysel

Utorok –  3. 12.

Sv. František Xaverský patrón diecézy, sviatok

6:30 Roráty

 

19:00

   Za požehnanie pre rodinu

 

   Na úmysel

Streda – 4. 12.

Féria

7:00

17:00 detská

† Mária Kmeťová, manžel, brat a rodičia z OS

†  rodičia a bratia a BP pre žijúcich členov rodiny

Štvrtok – 5. 12.

Féria

6:30 Roráty

18:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre rodinu

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Paulína a Jozef Ivan

Piatok – 6. 12.

Sv. Mikuláš, biskup

spomienka

7:00

Celý deň

19:00 mládežka

† rodičia Alžbeta a František a starí rodičia z OS

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Jozef Kováč

Sobota – 7. 12.

Sv. Ambróz, biskup UC, spomienka

7:00

19:00

† učitelia a spolužiaci

† Jozef Šalka, manželka Helena, rodičia a

   súrodenci z OS

Nedeľa

8. 12.

2. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za dožitých 70 rokov života

 

† Alena Kosnáčová, rodičia Kosnáčovci a Mérešovci

   Za farnosť

  • Úmysly svätých omší na prvý polrok nasledujúceho roka zapisujeme po svätých omšiach na fare (okrem pondelka). Kvôli veľkému záujmu prosíme veriacich, aby jedna rodina si nahlásila najviac 2 úmysly. Je možnosť poslať viac intencií (aj gregoriánske omše) na misie. Info podávame pri zapisovaní. 
  • V pondelok je celodenná adorácia za rodiny v kaplnke na cirkevnej škole. Škola sa zapája týmto spôsobom do celoslovenskej nepretržitej adorácie obetovanej za naše rodiny. Srdečne pozývame.
  • V utorok po večernej svätej omši nás všetkých pozývajú otcovia na modlitby. Pozvaní sú muži i ženy. Tešíme sa na vás.
  • Utorky a štvrtky budú v kostole latinské roráty už o 6:30!!! Sväté omše budeme slúžiť iba za svetla sviečok. Srdečne pozývame.
  • Vhodné darčeky (zimné oblečenie, hračky, vianočné pečivo, …) na Adventný bazár môžete prinášať na faru po večerných svätých omšiach. Prosíme, aby ste si nemýlili bazár s odkladaním nevhodných a nepredajných vecí. Na tretiu adventnú nedeľu si ich budete môcť poobede zakúpiť v pastoračnom centre. Výťažok odovzdáme Vincentíku. Rovnako môžete prinášať trvanlivé potraviny počas adventu do sakristie. Nimi cez Vincentík urobíme radosť našim núdznym. Ďakujeme.
  • Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od štvrtka hodinu pred svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. V piatok sa, prosím, zapíšte na stráženie eucharistie počas celodennej adorácii. Ružencové bratstvo pozývame na stretnutie v sobotu o 17:50.
  • Budúcu nedeľu sa v kostole stretneme s rodičmi prvoprijímajúcich detí o 15:30. Prosíme, aby si deti priniesli do kostola knižočky s nálepkami.
  • Deti sa môžu každú nedeľu zapojiť do adventnej katechézy. Úloha tohto týždňa je spoločná modlitba v rodine.
  • V nedeľu príde svätý Mikuláš. Tento rok príde so zaujímavým nápadom. U nás nebude darčeky rozdávať, veď ich naše deti majú veľmi veľa, ale bude ich prijímať, aby ich potom mohol zaniesť do detského domova. Darčeky pre Mikuláša môžete priniesť na svätú omšu o 11:00. Naučme naše deti deliť sa s druhými.
  • Dnes je celonárodná zbierka na Katolícku charitu. Ďakujeme za vašu štedrosť.