Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy – 27. nedeľa (2.10.2016 – 9.10.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

2. 10.

27. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

 Poďakovanie za spoločne prežité roky

Za farnosť

† manžel Ján a rodičia z oboch strán

Pondelok 

 3. 10.

Féria

7:00

 

19:00

 Poďakovanie za Božiu pomoc

 

Poďakovanie za spoločne prežité roky

Utorok  –  4. 10.

Sv. František Assiský spomienka

7:00

 

19:00

† František

 

† rodina Kintlerová, Petrušková, Gyalátayová

Streda  

5. 10.

Féria

7:00

 

        17:00 detská

  Poďakovanie za B. pomoc pri životnom jubileu

 

† Helena Knapiková

Štvrtok  

 6. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† všetci zosnulí v rodine  

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Viktor Turčok

Piatok  –  7. 10.

Ružencová Panna Mária, spomienka

7:00

18:00

19:00

† starí rodičia Mária, Karol, Barbora a Štefan  

 Adorácia Najsvätejšej sviatosti s odpros. pobož.

Za členov ružencového bratstva

Sobota

 8. 10.

Féria

7:00

 

19:00

† Eugen Nagy a manželka Terézia

 

†  Mária a Ján Horniak

Nedeľa

9. 10.

28. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† všetci zomrelí v rodine

Za farnosť

† Július Pukša a rodičia z oboch strán

 
Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva. 

  • Máme prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude v pondelok pol hodinu a ostané dni hodinu pred sv. omšou, no spovedať bude iba jeden kňaz, tak prosíme o ohľaduplnosť, trpezlivosť a pochopenie. Chorých spovedáme v piatok doobeda. Nezabudnime na adorácie vo štvrtok i v piatok hodinu pred večernou svätou omšou.
  • Október je ružencový mesiac, keď môžeme získať úplné odpustky modlitbou svätého ruženca v kruhu rodiny alebo vo farskej rodine.

 

Ján Kraus, kaplán