Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy – 26. nedeľa (25.09.2016 – 2.10.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

25. 9.

26. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

  Poďakovanie za 50 rokov manželstva

Za farnosť

† rodina Ráczová a Hajduová

Pondelok 

 26. 9.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Štefan, Emília a syn Martin

† Peter Naď, pohrebná 

Na úmysel

Utorok  –  27. 9.

Sv. Vincent de Paul kňaz, spomienka

7:00

8:15

19:00

  Za Sp. sv. Vincenta, chudobných a dobrodincov

Sv. omša pre cirkevnú školu

† Štefan, Eva, dcéra Betka a rodičia z oboch strán

Streda  

28. 9.

Féria

7:00

 

        17:00 detská

† syn Jozef, mamička, brat Eman a rodina

 

Za zdravie a pomoc Božiu pre rodinu

Štvrtok  –  29. 9.

Sv. Michal, Gabriel a  Rafael, archanjeli, sv.

7:00

18:00

19:00

† Michal  

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie za 31 rokov manželstva

Piatok  –  30. 9.

Sv. Hieronym, kňaz UC, spomienka

7:00

 

19:00

† starí rodičia Michal a Helena  

 

Na úmysel

Sobota –  1. 10.

Sv. Terézia z Liseux

panna, UC, spomienka

7:00

 

19:00

† mama a starí rodičia

 

Poďakovanie za dožité roky

Nedeľa

2. 10..

27. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

  Poďakovanie za spoločne prežité roky

Za farnosť

† manžel Ján a rodičia z oboch strán

  • Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.
  • Dnes po večernej svätej omše bude na fare stretnutie zástupcov skupín, ktoré sa chcú počas roka pravidelne stretávať v pastoračnom centre alebo v kostole.
  • V utorok má škola slávnosť patróna Vincenta de Paul. Svätú omšu o 8:15 bude v kostole celebrovať biskupský vikár ThLic. Martin Ďuračka, ktorý po svätej omši posvätí v škole nové priestory pre MŠ, o ktorú je, vďaka Bohu, veľký záujem.
  • V piatok do našej farnosti zavíta vzácny kňaz a farár d.p. Marián Kuffa. Doobeda sa bude venovať študentom katolíckej školy, poobede má program v meste a u nás bude celebrovať večernú svätú omšu. Srdečne pozývame.
  • V sobotu o 10:00 krstíme (o 9:00 poučujeme), o 17:00 máme prvé stretnutie birmovancov a o 17:50 je stretnutie Ružencového bratstva. Nezabudnite, prosím, prísť.
  • Ďakujem dobrovoľníkom za brigádu v kostole a okolo kostola. Nech je vám odmenou sám dobrý Pán. Ďakujeme.
  • Začína sa október, ružencový mesiac, keď môžeme získať úplné odpustky modlitbou svätého ruženca v kruhu rodiny alebo vo farskej rodine.

  farár Martin