Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Deep Well

spoločenstvo DEEP WELL

(Hlboká Studňa)

 

Patrón spoločenstva: Sv. Gemma Galgani Charakteristika: Sme katolícke spoločenstvo mladých ľudí z Levíc a okolia, túžiacich prehlbovať svoj vzťah s Bohom v láske a prinášať túto skúsenosť všetkým, ktorí sú smädní po životnom štýle so zmyslom, naplnením a cieľom v Ňom.

 

Vízia: Našou víziou je kráčať vo svetle evanjelia, prinášať ho mladým a nestáť na mieste. Túžime budovať seba a druhých v otvorenosti srdca pre chválu, službu a priateľstvo s Pánom, ako cestu k nachádzaniu cieľa v Panne Márii a v Eucharistii.

 

Hodnoty:    1. Priateľstvo s Ježišom

                        2. Budujúca formácia (nachádzanie Jeho prítomnosti vo sviatostiach, Biblii, modlitbe, stretkách)

                        3. Služba vychádzajúca z  naplnenia srdca (birmovanci, pobirmovanci, stretká, služba vo farnosti)

Stretnutia :

Kinder DeepWell – piatok 20:00 pastoračné centrum (mládež)

DeepWell – Sobota 20:00 pastoračné centrum (staršie stretko, stredoskolaci a vysokoškoláci)

 

 

 

 

kontakt : spolocenstvodeepwell@gmail.com