Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 30. nedeľu cez Rok (27. 10. – 3. 11. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

27. 10.

30. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† Za zdravie a požehnanie pre rodinu

† rodičia z oboch strán

 Pondelok – 28. 10.

Sv. Šimon a Jáda apoštoli, sviatok

7:00

19:00

† Ernest Dudáš a rodičia z oboch strán

Poďakovanie za životné jubileum (50 rokov)

Márie Balcovej

Utorok – 29. 10.

Féria

7:00

19:00

† Tomáš, rodičia a starí rodičia z oboch strán

† Cyril Šebo

Streda – 30. 10.

Féria

7:00

17:00 detská

† duše v očistci

† Anna, Michal a Ján

Štvrtok – 31. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodina Považanová

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za členov Máriinej légie

Piatok – 1. 11.

Slávnosť Všetkých svätých

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina Kundrátová, Tkáčiková, Klačková  a

Slúková

† Vojtech Varga

Za farnosť

Sobota – 2. 11.

Dušičky

7:00

19:00

† duše v očistci

† rodičia

Nedeľa

3. 11.

31. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

kňazi, biskupi a diakoni diecézy

 

kňazi, biskupi a diakoni diecézy

Za farnosť

 • Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od stredy hodinu pred svätou omšou. Chorých spovedáme vo štvrtok doobeda. Prvopiatková adorácia tento mesiac nebude. Ružencové bratstvo sa stretne v sobotu o 17:50. Kvôli nadchádzajúcim sviatok prosíme o upratovanie kostola vo štvrtok večer.
 • Slávnosť Všetkých svätých je prikázaným sviatkom. Sväté omše budú ako v nedeľu. Počas dušičkovej oktávy môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci nábožnou návštevou cintorína alebo na Dušičky v kostole pri modlitbe Verím v Boha a Otče náš. Počas 8 dní budeme každý večer putovať od kostola na mestský cintorín. Pridajte sa k nám.
 • Zakúpením sviečky pre nenarodené deti môžete podporiť aktivity občianskeho združenia Fórum života, ktoré slúži na ochranu života ako aj na pomoc ženám v ťažkostiach. Malá sviečka stojí 1 €, sviečka v skle 4 €. Zapálením sviece v okne dňa 2. 11. vyjadrujeme solidaritu s ochranou dôstojnosti človeka v akomkoľvek štádiu života.
 • Stále sa môžete prihlásiť na Farskú púť do Svätej zeme v termíne 3. – 10 . 5. 2020. Všetky informácie nájdete vzadu na letákoch ako aj na webe. Prihlasovať sa môžete u p. Ing. Igora Bugára (0949 128 070). Tešíme sa na putovanie po stopách nášho Pána.

Farské oznamy na 29. nedeľu cez Rok (20. 10. – 27. 10. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

20. 10.

29. nedeľa cez Rok

Misijná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† manžel Jozef a rodina z oboch strán

† matka Imelda a otec Jozef

 Pondelok – 21. 10.

Féria

7:00

19:00

   Za dar viery pre dcéru Martinu

Za Božiu pomoc pre jubilujúcich členov rodiny

Utorok – 22. 10.

Sv. Ján Pavol II. pápež, ľub. spomienka

7:00

 

19:00

† krstná dcéra Mariana a kmotor Marian

 

† otec Jozef a rodičia Koloman a Františka

Streda – 23. 10.

Féria

7:00

17:00 detská

† rodičia Mária a Michal a ich deti

† Jozef Trungel

Štvrtok – 24. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodičia, brat a sestra

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† manžel a rodičia z oboch strán

Piatok – 25. 10.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† rodičia z oboch strán

† rodina

Sobota – 26. 10.

Féria

7:00

19:00

† Štefan a Rozália a ich rodičia

† rodičia Helena a Pavol

Nedeľa

27. 10.

30. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† Za zdravie a požehnanie pre rodinu

† rodičia z oboch strán

 • Radi by sme zorganizovali Farskú púť do Svätej zeme. V spolupráci s CK Awertour a sprievodcom františkánom pátrom Jeremiášom vás pozývame v termíne 5. – 10 . 5. 2020 na spoznanie miest, po ktorých chodil a ktorých sa dotýkal náš Pán Ježiš Kristus. Všetky informácie nájdete vzadu na letákoch ako aj na webe. Počet miest je obmedzený na 50 pútnikov. Prihlasovať sa môžete už teraz u p. Ing. Igora Bugára (0949128070). Bolo by krásne, keby sme sa spolu modlili a obetovali za našu farnosť na svätých miestach.
 • Ďakujeme zo srdca za minulotýždňovú zbierku pre potreby farnosti. Dnes sa zapojíme do celosvetovej zbierky na podporu misií vo svete. O projektoch, ktoré tým podporíme, sa viacej dočítate v časopise Svetové misie. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 • Budúcu nedeľu sa opäť posúva čas. Spíme o hodinu viacej 🙂 .

Farské oznamy na 28. nedeľu cez Rok (13. 10. – 20. 10. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

13. 10.

28. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Vincent Rimóci, 20. výr.

 

Za farnosť

† rodina

 Pondelok – 14. 10.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre rodinu

† rodina Pastierová, Sekerešová a Spevárová

Utorok – 15. 10.

Sv. Terézia Avilská panna, UC, spomienka

7:00

 

19:00

† rodina Tesáková a Szönyiová

 

† manželia Jozef a Mária

Streda – 16. 10.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za dar viery pre syna Jaroslava

Za BP a dary D. Sv.  pre Teréziu, Romana a Lukáša

Štvrtok – 17. 10.

Sv. Ignác Antiochijský biskup, spomienka

7:00

18:00

19:00

† rodina Vaníková

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Terézia Kozolková

Piatok – 18. 10.

Sv. Lukáš, evanjelista sviatok

7:00

 

19:00 mládežka

† syn Henček

 

† rodičia Ján a Terézia

Sobota – 19. 10.

Féria

7:00

19:00

† manžel Štefan a rodina

† Ladislav Berkeš, krst. rodičia, rodina Čitáryová

Nedeľa

20. 10.

29. nedeľa cez Rok

Misijná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† manžel Jozef a rodina z oboch strán

† matka Imelda a otec Jozef

 • Stretnutie dospelých, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie sviatostí krstu, prvého svätého prijímania alebo birmovky bude v sobotu o 17:30 na fare.
 • Vzadu si môžete zobrať časopis Svetové misie, v ktorom nájdete svedectvá misionárov zo Slovenska, ako sa aj viacej dočítate o Rwande a projektoch, pre ktoré je určená tohoročná zbierka na misie.
 • Dnes máme pravidelnú zbierku pre potreby farnosti. Ďakujeme zo srdca za všetky vaše obety. O týždeň sa zapojíme do celosvetovej zbierky na podporu misií vo svete. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 • Radi by sme zorganizovali Farskú púť do Svätej zeme. V spolupráci s CK Awertour a sprievodcom františkánom pátrom Jeremiášom vás pozývame v termíne 3. 5. – 10 . 5. 2020 na spoznanie miest, po ktorých chodil a ktorých sa dotýkal náš Pán Ježiš Kristus. Všetky informácie nájdete vzadu na letákoch ako aj na webe. Počet miest je obmedzený na 50 pútnikov. Prihlasovať sa môžete už teraz u p. Ing. Igora Bugára (0949128070). Bolo by krásne, keby sme sa spolu modlili a obetovali za našu farnosť na svätých miestach.

Farské oznamy na 27. nedeľu cez Rok (6. 10. – 13. 10. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

6. 10.

27. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za Božie požehnanie pre rodinu

 

Za farnosť

† rodina Vajdová, Zekeová, Kronková

 Pondelok – 7. 10.

Ružencová Panna Mária, spomienka

7:00

 

19:00

   Za Božiu pomoc pre sestry a ich rodiny

 

Za Ružencové bratstvo

Utorok – 8. 10.

Féria

7:00

19:00

† manžel Viktor Turčok

† Július Pukša a rodičia z oboch strán

Streda – 9. 10.

Féria

7:00

17:00 detská

† Agáta Molnárová

† Dominik, 2. výr. a otec Dominik

Štvrtok – 10. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Marek, Anna a rodičia z oboch strán

Piatok – 11. 10.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za Božiu pomoc pre manžela

† rodičia Pavel Donáth s manželkou a brat Pavel

Sobota – 12. 10.

Féria

7:00

19:00

† Štefan Gápel

† rodičia a rodina Hanusová a Špaňová

Nedeľa

13. 10.

28. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Vincent Rimóci, 20. výr.

 

Za farnosť

† rodina

 • Ďakujeme našim sestričkám, vincentínskej rodine a všetkým ochotným ľuďom za zorganizovanie dňa so svätým Vincentom de Paul. Veríme, že nás všetkých bude sprevádzať orodovanie tohto svätca a že sa v našom meste nájde vždy dosť nositeľov jeho charizmy a jeho lásky k chudobným a biednym.
 • Rodičov a deti, ktoré sa chystajú prijať budúci rok prvé sväté prijímanie pozývame dnes na stretnutie v kostole o 16:00. Nádejní birmovanci sa dnes stretnú v pastoračnom centre tiež o 16:00 a ich rodičov pozývame do kostola na 17:00. Účasť všetkých je nutná.
 • Budúci týždeň budeme mať pravidelnú zbierku pre potreby farnosti. Ďakujeme zo srdca za všetky vaše obety.

Farské oznamy na 26. nedeľu cez Rok (29. 9. – 6. 10. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

29. 9.

26. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel

 

Za farnosť

† syn Jozef, mama a rodina

 Pondelok – 30. 9.

Sv. Hieronym, kňaz

UC, spomienka

7:00

 

19:00

† manžel Ladislav, rodičia a brat s manželkou

 

† Václav Maruniak

Utorok – 1. 10.

Sv. Terézia z Lisieux panna, UC, spomienka

7:00

 

19:00

† rodina Hruškovicová, Polonyová a Andrisová

 

Poďakovanie za dožité roky a BP pre rodinu

Streda – 2. 10.

Anjeli strážcovia

spomienka

7:00

 

17:00 detská

† manžel Mikuláš, rodičia a starí rodičia z OS

 

Za sestru Faustínu

Štvrtok – 3. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Františkovia z rodiny

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za uzdravenie a poďakovanie za 35 rokov manželstva

Piatok – 4. 10.

Sv. František Assiský spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

† rodičia Anna a Ján a Alžbeta a Karol

 

† rodičia Jozef a Rozália a brat Jozef s manželkou

Sobota – 5. 10.

Féria

7:00

19:00

† Mária a Ján Horniak

† Za pápeža Františka a sv. cirkev

Nedeľa

6. 10.

27. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za Božie požehnanie pre rodinu

 

Za farnosť

† rodina Vajdová, Zekeová, Kronková

 • Dnes končíme prihlasovanie na prípravu prijatia sviatostí. Rodičov a deti, ktoré sa chystajú prijať budúci rok prvé sväté prijímanie pozývame o týždeň v nedeľu na stretnutie v kostole o 16:00. Nádejní birmovanci sa v ten istý deň stretnú v pastoračnom centre tiež o 16:00 a ich rodičov pozývame do kostola na 17:00. Účasť všetkých je nutná.
 • V utorok začína Mimoriadny misijný mesiac, ktorý vyhlásil pápež František.
 • V stredu pozývajú sestričky na stretnutie Mariánskej družiny po detskej svätej omši.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. V kostole spovedáme od štvrtka hodinu pred večernou svätou omšou. Chorých budeme spovedať vo štvrtok doobeda. Ružencové bratstvo sa stretne v sobotu o 17:50 v kostole. Zároveň nás bratstvo pozýva aj na púť do Šaštína. Odchod autobusu bude v sobotu o 5:30 od kostola. Cena 8 €. Zapísať sa môžete do štvrtka.
 • V piatok k nám zavítajú relikvie svätého Vincenta de Paul. Počas celého dňa je pripravený v kostole program, ktorý si môžete pozrieť na nástenke a na webe. Využime príležitosť prijatia milostí počas tohto dňa a zároveň sa inšpirujme obetavou láskou tohto svätca. Na tento veľký deň sa pripravuje modlitbou deviatnika po večerných svätých omšiach. Dnes premietneme o 16:30 v kostole film o svätom Vincentovi a vo štvrtok bude na tento úmysel zameraná večerná adorácia. Srdečne pozývame. Zároveň prosíme o pomoc pri upratovaní vo štvrtok po večernej svätej omši (I. skupina + dobrovoľníci).

Farské oznamy na 25. nedeľu cez Rok (22. 9. – 29. 9. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

22. 9.

25. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Emília Oravcová, manžel a BP pre dcéru a syna

 

Za farnosť

† Anna a Štefan Dobrovolný a rodičia

 Pondelok – 23. 9.

Sv. Páter Pio, kňaz

Spomienka

7:00

 

19:00

   Za Božiu pomoc pre dcéru

 

† Jozef Húdik

Utorok – 24. 9.

Výročie posviacky katedrály BB, sviatok

7:00

 

19:00

† Emília, Štefan a synovia Martin a Štefan

 

† otec a za Božiu pomoc pre rodinu

Streda – 25. 9.

Féria

7:00

17:00 detská

† rodičia Mária a Severín

Za BP pre mamu Máriu, syna Ota a Martina

Štvrtok – 26. 9.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Július, Dominik, Gustáv a Ján

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Piatok – 27. 9.

Sv. Vincent de Paul kňaz, spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

   Za členov Vincentskej rodiny

 

† rodičia, sestra a starí rodičia z oboch strán

Sobota – 28. 9.

Féria

7:00

19:00

   Za Centrum pre deti a rodiny

† manžel Ján, rodičia z oboch strán a starí rodičia

Nedeľa

29. 9.

26. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel

 

Za farnosť

† syn Jozef, mama a rodina

 • V sobotu po svätej omši o 18:00 v Kostole sv. Michala nás pozývajú na adoráciu spojenú so spevmi Taizé.
 • Dospelí záujemcovia o prijatie iniciačných sviatostí sa môžu do konca mesiaca prihlásiť na fare alebo v kostole. Deviatacitretiaci odovzdávajú do rúk kňaza vyplnené prihlášky na prijatie sviatostí do najbližšej nedele. Tretiaci si zároveň preberú misijnú knižočku na lepenie nálepiek.
 • Budúci piatok (4. 10) sa dostane našej farnosti veľká milosť, keď na jeden deň k nám zavítajú relikvie sv. Vincenta de Paul. Na tento deň sa budeme pripravovať deviatnikom od stredy vždy po večerných svätých omšiach. Budúce nedeľu budeme v kostole premietať o 16:30 film o svätom Vincentovi, aby sme lepšie poznali jeho život a jeho charizmu. Vlastný liturgický sviatok svätého Vincenta bude tento piatok. Nech Boh žehná celú vincentínsku rodinu, ktorá je veľkým darom pre naše mesto i farnosť.

Farské oznamy na 24. nedeľu cez Rok (15. 9. – 22. 9. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

15. 9.

Sedembolestná
P. Mária, slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† starí rodičia Husárovci a Hrivnákovci

 

Na úmysel

Za farnosť

 Pondelok – 16. 9.

Sv. Kornélius a Cyprián, mučeníci, sp.

7:00

 

19:00

   Na úmysel

 

Za požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu

Utorok – 17. 9.

Féria – kántry

7:00

19:00

   Za dary Ducha Svätého

† Peter Nagy

Streda – 18. 9.

Féria

7:00

17:00 detská

† Vladimír, manželka Edita, brat a rodičia

† Felix a Berta

Štvrtok – 19. 9.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Anna Palaťková

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† syn Ondrej, 10. výr.

Piatok – 20. 9.

Sv. Kórejskí mučeníci spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

† svokrovci a Ľudovít

 

† manžel Štefan Šebeštín a rodičia z oboch strán

Sobota – 21. 9.

Sv. Matúš, apoštol evanjelista, sviatok

7:00

 

19:00

   Za Božiu pomoc pre deti s rodinami

† Ladislav Grácz, rodičia, bratia a starí rodičia z

oboch strán

Nedeľa

22. 9.

25. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Emília Oravcová, manžel a BP pre dcéru a syna

 

Za farnosť

† Anna a Štefan Dobrovolný a rodičia

 • V stredu budeme mať jesenné kántrové dni. Počas svätej omše budeme ďakovať za úrodu. V tento deň po večernej svätej omši majú sestričky pripravené stretnutie Mariánskej družiny, na ktoré srdečne pozývajú naše deti.
 • Dnes sa končí možnosť prihlásiť sa na III. ročník Národného pochodu za život, ktorý organizuje KBS budúcu nedeľu. Cena pre účastníka je 10 €. Odchod autobusu bude o 6:00 zo Železničnej stanice.
 • Dospelí záujemcovia o prijatie iniciačných sviatostí sa môžu do konca mesiaca prihlásiť na fare alebo v kostole. Deviataci a tretiaci odovzdávajú do rúk kňaza vyplnené prihlášky na prijatie sviatostí do 29. septembra. Tretiaci si zároveň preberú misijnú knižočku na lepenie nálepiek.
 • Dnes máme pravidelnú mesačnú zbierku pre našu farnosť. Pán Boh zaplať za vašu obetu.

Farské oznamy na 23. nedeľu cez Rok (8. 9. – 15. 9. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

8. 9.

23. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Oľga, Jozef a Ladislav Cheben

 

† Viliam Majtán a celá rodina

Za farnosť

 Pondelok – 9. 9.

Féria

7:00

19:00

   Za obrátenie Ladislava

Za milosť plniť Božiu vôľu

Utorok – 10. 9.

Féria

7:00

19:00

† rodičia a starí rodičia z oboch strán a deti

† rodičia Vargovci a ich deti

Streda – 11. 9.

Féria

7:00

Celý deň

17:00 detská

   Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Julianna a Štefan Bachan a rodičia z OS

Štvrtok – 12. 9.

Meno Panny Márie
ľ. spomienka

7:00

18:00

19:00

   Za sestru Miriam

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie za 45 rokov života

Piatok – 13. 9.

Sv. Ján Zlatoústy biskup, UC, spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

   Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre deti

a vnúčatá

† Andrej Pavlík a starí rodičia Grežovci

Sobota – 14. 9.

Povýšenie sv. Kríža sviatok

7:00

 

19:00

   Za zdravie pre Martu Péterovú

 

†  Helena a Ľudovít Čáky a rodičia

Nedeľa

15. 9.

Sedembolestná
P. Mária, slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† starí rodičia Husárovci a Hrivnákovci

 

Na úmysel

Za farnosť

 • Ďakujem za požehnaný čas strávený počas farského dňa. Nech Pán odplatí dobrotu organizátorov a darcov a nech nás všetkých mení na svoj obraz.
 • V stredu sa naša farnosť zapojí do nepretržitej adorácii v diecéze. Sviatosť oltárna bude vyložená k celodennej poklone. Prosím, aby ste sa zapísali na stráženie eucharistie a prišli sa počas dňa pokloniť živému Kristovi. Ďakujeme a tešíme sa na krásu tichej modlitby.
 • V sobotu pozýva pán dekan na Kalvárske hody. O 15:30 bude krížová cesta a po nej bude slávnostnú sv. omšu celebrovať páter Siard Dušan Sklenka, O. Praem – náš rodák.
 • Pri sakristii nájdete tabuľku pre lektorov. Prosím vás, aby ste chodievali pravidelne čítavať Božie slovo a tým slúžili nášmu spoločenstvu.
 • Do nasledujúcej nedele sa môžete prihlásiť na III. ročník Národného pochodu za život, ktorý organizuje KBS 22. 9. 2019. Cena pre účastníka je 10 €. Odchod autobusu bude o 6:00 zo Železničnej stanice.
 • Žiaci tretieho a štvrtého ročníka dostávajú na náboženstve prihlášky na prípravu pre prijatie sviatostí prvého svätého prijímania a birmovky. Rovnako aj dospelí sa môžu na fare prihlásiť na prípravu pre prijatie iniciačných sviatostí.

Farské oznamy na 22. nedeľu cez Rok (1. 9. – 8. 9. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

1. 9.

22. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina Ráczová, Hajduová a Galbičková

 

Za farnosť

† rodina Szabová a Popracová

 Pondelok – 2. 9.

Féria

7:00

8:30

19:00

   Za BP a milosť živej viery pre syna, manželku a vnučku

Svätá omša pre cirkevnú školu

Poďakovanie za dožitých 90 rokov

Utorok – 3. 9.

Sv. Gregor Veľký pápež, UC,  spomienka

7:00

 

19:00

   Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru a

manžela

† Jozef Kováč

Streda – 4. 9.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za zdravie a požehnanie pre neter Barboru

† Alena Füleová, 1. výr.

Štvrtok – 5. 9.

Féria

7:00

18:00

19:00

† manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodina Gyalokayová a Kintlerová

Piatok – 6. 9.

Féria

7:00

Celý deň

19:00 mládežka

   Za BP a zdravie pre dcéry s rodinami

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia Štefan a Zuzana a Jozef a brat

Sobota – 7. 9.

Sv. Košickí mučeníci spomienka

7:00

 

19:00

   Na úmysel

 

† Ján a Anna

Nedeľa

8. 9.

23. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Oľga, Jozef a Ladislav Cheben

 

† Viliam Majtán a celá rodina

Za farnosť

 • Dnes nezabudnite, prosím, prísť na Farský deň, ktorý začína o 14:00. Dúfam, že nám spolu bude dobre a že sa snáď viacej spoznáme. Deti čakajú súťaže, koníky, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, skákajúci hrad a nás všetkých grilované klbásky (budeme vďační, keď prinesiete nejakú zeleninu, zaváraninu,…), kofola, pivo (50 centov). V pastoračnom centre nájdete návrhy kaplniek, môžete sa zapojiť do súťaže o najlepší koláč a tombolou môžete podporiť začiatok školského roka pre chudobnejšie rodiny. O príjemnú atmosféru sa bude starať skupina Husbands a ľudová hudba Matičiarik. Verím, že nás čaká požehnaný čas.
 • Máme prvý piatok. Spovedáme od štvrtku hodinu pred večernou svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. Poprosím vás zapísať sa na stráženie eucharistie počas celodennej adorácie v piatok.
 • V sobotu pozývame Ružencové bratstvo na stretnutie o 17:50 v kostole.
 • S novým školským rokom opäť pridávame ranné sväté omše o 7:00, v stredu pozývame hlavne deti na svätú omšu o 17:00, hneď po nej sestričky pozývajú na stretnutie Mariánskej družiny a v piatky večer sa budú snažiť mládežníci sprevádzať liturgiu. Budúcu nedeľu o 11:00 budeme vzývať Ducha Svätého (Veni sancte) a rovnako sa budeme snažiť tieto sväté omše sprevádzať detským alebo mládežníckym spevom.
 • Pri sakristii nájdete novú tabuľku pre lektorov. Vyzývame vás, aby ste chodievali pravidelne čítavať Božie slovo a tým slúžili nášmu spoločenstvu.
 • Do nedele 15. 9 . sa môžete prihlásiť na III. ročník Národného pochodu za život, ktorý organizuje KBS 22. 9. 2019. Cena pre účastníka je 10 €. Odchod autobusu bude o 6:00 zo Železničnej stanice.
 • Oznam cirkevnej školy:

Milí rodičia a žiaci, vedenie Katolíckej spojenej školy Vám s radosťou oznamuje, že školský rok 2019/2020 sa začína 2. septembra 2019. Program prvého školského dňa bude nasledovný:

– 8,00 hod. príchod žiakov do školy,

– 8,30 hod. sv. omša v Kostole Ducha Svätého

– po sv. omši budú mať žiaci triednickú hodinu s triednymi učiteľmi

– odchod žiakov zo školy bude okolo 11,00 hod.

– v tento deň nebude v prevádzke školská jedáleň ani školský klub detí.

Farské oznamy na 21. nedeľu cez Rok (25. 8. – 1. 9. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

25. 8.

21. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Anna Hancková, nevesta Anna a syn Marko

 

Za farnosť

Za zdravie a BP pre rodinu Macákovú

 Pondelok – 26. 8.

Féria

 

19:00

 

† Agnesa a Štefan

Utorok – 27. 8.

Sv. Monika

spomienka

 

19:00

 

Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre

rodinu

Streda – 28. 8.

Sv. Augustín, biskup UC, spomienka

 

19:00

 

Za zdravie pre rodinu

Štvrtok – 29. 8.

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spom.

18:00

 

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

 

Poďakovanie za spoločné roky manželstva

Piatok – 30. 8.

Féria

 

19:00

 

† rodičia a súrodenci

Sobota – 31. 8.

Féria

 

19:00

 

† Ladislav Bandzi

Nedeľa

1. 9.

22. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina Ráczová, Hajduová a Galbičková

 

Za farnosť

† rodina Szabóová a Popracová

 • Spoločenstvo Sion a farnosť Terany pozývajú v sobotu od 13:00 na 4. ročník evanjelizačného projektu Honfest na amfiteátri v Dudinciach. Cieľom podujatia je evanjelizácia a obnovenie a prehĺbenie osobného vzťahu k Bohu. V programe vystúpia viaceré známe české a slovenské kapely (Lamačské chvály, Kapucíni, Ego…), pre deti bude určená zóna so špeciálnym programom, v duchovnej zóne budú k dispozícii kňazi a v diskusnej zóne bude priestor pre hľadanie odpovedí na aktuálne otázky. Všetkých srdečne pozývame.
 • O týždeň v nedeľu vypukne pri našom kostole Farský deň. Budeme veľmi radi, keď sa zapojíte do prípravy, alebo len tak prídete, potešíte sa a spolu strávime nedeľné popoludnie. Čaká nás spev, hudba, zábava, klbásky, špekačky, súťaž o najlepší koláč, kofola, pivo (50 centov), detské súťaže, kone, tombola (50 centov), atď…. Bližšie info nájdete na webe. Stále môžete priniesť na faru zaujímavé ceny vlastnej výroby do tomboly. Výťažok tomboly bude distribuovať Vincentík do chudobnejších rodín na školské pomôcky pre deti a na výdavky na lieky. Na fare si bude môcť prezrieť a vyjadriť svoj názor ku všetkým návrhom našich architektov na novú kaplnku. Veľmi sa teším na spoločne strávený čas. Snáď nám Pán požehná počasie.