Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 32. nedeľu cez Rok (10. 11. – 17. 11. 2019)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

10. 11.

32. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán

  Hodová slávnosť

† Štefan Frtús a rodičia z oboch strán

   Za farnosť

 Pondelok – 11. 11.

Sv. Martin z Tours biskup, spomienka

7:00

 

19:00

† Jozefína a Ján Híreš

 

† Ján a rodina

Utorok – 12. 11.

Sv. Jozafát, biskup mučeník, spomienka

7:00

 

19:00

† manžel Milan, rodičia a starí rodičia

 

† manžel Ľudovít, svokrovci a švagor Štefan

Streda – 13. 11.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za kňazov pôsobiacich v našej farnosti

† dcéra Erika, manžel Ján, rodičia a st. rodičia z OS

Štvrtok – 14. 11.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodičia

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† svokrovci a rodina

Piatok – 15. 11.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† Ján

   Za nenarodené deti

Sobota – 16. 11.

Féria

7:00

19:00

   Za zdravie a BP pre rodinu Marinovovú a dcéry s rodinami

† rodičia a rodina Mišíková, Špaňová a Vargová

Nedeľa

17. 11.

33. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ľudovít Švec a rodičia

 

   Za farnosť

† Ján Garaj a dcéra Jarmila

 • Budúcu nedeľu, na výročie Nežnej revolúcie, nás pozýva Mesto Levice do synagógy na spomienkové podujatie spojené s otvorením fotografickej výstavy. Súčasťou je diskusia, na ktorú prijal pozvanie aj páter Miloš Szabo. Začiatok podujatia je o 17:00.
 • Dnes máme zbierku na potreby farnosti. Ďakujeme zo srdca za vaše obety. Budúci týždeň budeme mať zbierku na Nitriansky seminár a našich bohoslovcov. Pán Boh zaplať za pomoc.

Farské oznamy na 31. nedeľu cez Rok (3. 11. – 10. 11. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

3. 11.

31. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

kňazi, biskupi a diakoni diecézy

 

kňazi, biskupi a diakoni diecézy

   Za farnosť

 Pondelok – 4. 11.

Sv. Karol Boromejský biskup, spomienka

7:00

 

19:00

† Róbert, 1. výr. a manželka Mária  

 

   Na úmysel

Utorok – 5. 11.

Féria

7:00

19:00

† Zuzana

† rodičia Karol s manželkou

Streda – 6. 11.

Féria

7:00

17:00 detská

† duše v očistci

† matka Rozália a za Božiu pomoc pre rodinu

Štvrtok – 7. 11.

Féria

7:00

9:30

18:00

19:00

† rodičia Anna a Ján Halabuk

   Rekolekčná svätá omša

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† sestra, švagor a rodičia z oboch strán

Piatok – 8. 11.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za uzdravenie sestry Jany Pacherovej

† Anna a Michal Hríbik, syn Ján a rodičia z OS

Sobota – 9. 11.

Výročie posviacky Laterána, sviatok

7:00

 

19:00

† Michal

 

† Anton Kapusta a rodičia z oboch strán

Nedeľa

10. 11.

32. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán

  Hodová slávnosť

† Štefan Frtús a rodičia z oboch strán

   Za farnosť

 • Do piatku môžeme každý deň na cintoríne získať úplné odpustky pre duše v očistci. Po každej večernej svätej omši ponúkame možnosť putovať spoločne na cintorín a pomodliť sa pri centrálnom kríži. Pridajte sa k nám.
 • Vo štvrtok budeme v našom chráme sláviť kňazské dekanátne rekolekcie. Pozývame na svätú omšu o 9:30. Príďte sa modliť s kňazmi z okolia.
 • O týždeň v nedeľu slávime hody vo filiálnom Kostole Všetkých svätých v Mýtnych Ludanoch. Prijmite pozvanie od Ludančanov na slávnostnú svätú omšu o 9:30. Nech nás Boh vedie k svätosti života.
 • Ďakujeme za prihlásenie na Farskú púť do Svätej zeme. Zoznam pútnikov je už uzavretý. V týchto dňoch by ste mali dostať poštou (mailom) pokyny k ďalšiemu postupu. Tešíme sa na spoločné chvíle na svätých miestach.
 • Na nástenke nájdete info s možnosťou prihlásenia sa na púť do Čenstochovej. Srdečne pozývame v termíne 22. – 23. 11. 2019.
 • Zakúpením sviečky pre nenarodené deti môžete podporiť aktivity občianskeho združenia Fórum života, ktoré slúži na ochranu života ako aj na pomoc ženám v ťažkostiach.
 • Budúcu nedeľu budeme mať zbierku na potreby farnosti. Ďakujeme zo srdca za vaše obety.

Farské oznamy na 30. nedeľu cez Rok (27. 10. – 3. 11. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

27. 10.

30. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† Za zdravie a požehnanie pre rodinu

† rodičia z oboch strán

 Pondelok – 28. 10.

Sv. Šimon a Jáda apoštoli, sviatok

7:00

19:00

† Ernest Dudáš a rodičia z oboch strán

Poďakovanie za životné jubileum (50 rokov)

Márie Balcovej

Utorok – 29. 10.

Féria

7:00

19:00

† Tomáš, rodičia a starí rodičia z oboch strán

† Cyril Šebo

Streda – 30. 10.

Féria

7:00

17:00 detská

† duše v očistci

† Anna, Michal a Ján

Štvrtok – 31. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodina Považanová

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za členov Máriinej légie

Piatok – 1. 11.

Slávnosť Všetkých svätých

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina Kundrátová, Tkáčiková, Klačková  a

Slúková

† Vojtech Varga

Za farnosť

Sobota – 2. 11.

Dušičky

7:00

19:00

† duše v očistci

† rodičia

Nedeľa

3. 11.

31. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

kňazi, biskupi a diakoni diecézy

 

kňazi, biskupi a diakoni diecézy

Za farnosť

 • Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od stredy hodinu pred svätou omšou. Chorých spovedáme vo štvrtok doobeda. Prvopiatková adorácia tento mesiac nebude. Ružencové bratstvo sa stretne v sobotu o 17:50. Kvôli nadchádzajúcim sviatok prosíme o upratovanie kostola vo štvrtok večer.
 • Slávnosť Všetkých svätých je prikázaným sviatkom. Sväté omše budú ako v nedeľu. Počas dušičkovej oktávy môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci nábožnou návštevou cintorína alebo na Dušičky v kostole pri modlitbe Verím v Boha a Otče náš. Počas 8 dní budeme každý večer putovať od kostola na mestský cintorín. Pridajte sa k nám.
 • Zakúpením sviečky pre nenarodené deti môžete podporiť aktivity občianskeho združenia Fórum života, ktoré slúži na ochranu života ako aj na pomoc ženám v ťažkostiach. Malá sviečka stojí 1 €, sviečka v skle 4 €. Zapálením sviece v okne dňa 2. 11. vyjadrujeme solidaritu s ochranou dôstojnosti človeka v akomkoľvek štádiu života.
 • Stále sa môžete prihlásiť na Farskú púť do Svätej zeme v termíne 3. – 10 . 5. 2020. Všetky informácie nájdete vzadu na letákoch ako aj na webe. Prihlasovať sa môžete u p. Ing. Igora Bugára (0949 128 070). Tešíme sa na putovanie po stopách nášho Pána.

Farské oznamy na 29. nedeľu cez Rok (20. 10. – 27. 10. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

20. 10.

29. nedeľa cez Rok

Misijná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† manžel Jozef a rodina z oboch strán

† matka Imelda a otec Jozef

 Pondelok – 21. 10.

Féria

7:00

19:00

   Za dar viery pre dcéru Martinu

Za Božiu pomoc pre jubilujúcich členov rodiny

Utorok – 22. 10.

Sv. Ján Pavol II. pápež, ľub. spomienka

7:00

 

19:00

† krstná dcéra Mariana a kmotor Marian

 

† otec Jozef a rodičia Koloman a Františka

Streda – 23. 10.

Féria

7:00

17:00 detská

† rodičia Mária a Michal a ich deti

† Jozef Trungel

Štvrtok – 24. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodičia, brat a sestra

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† manžel a rodičia z oboch strán

Piatok – 25. 10.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† rodičia z oboch strán

† rodina

Sobota – 26. 10.

Féria

7:00

19:00

† Štefan a Rozália a ich rodičia

† rodičia Helena a Pavol

Nedeľa

27. 10.

30. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† Za zdravie a požehnanie pre rodinu

† rodičia z oboch strán

 • Radi by sme zorganizovali Farskú púť do Svätej zeme. V spolupráci s CK Awertour a sprievodcom františkánom pátrom Jeremiášom vás pozývame v termíne 5. – 10 . 5. 2020 na spoznanie miest, po ktorých chodil a ktorých sa dotýkal náš Pán Ježiš Kristus. Všetky informácie nájdete vzadu na letákoch ako aj na webe. Počet miest je obmedzený na 50 pútnikov. Prihlasovať sa môžete už teraz u p. Ing. Igora Bugára (0949128070). Bolo by krásne, keby sme sa spolu modlili a obetovali za našu farnosť na svätých miestach.
 • Ďakujeme zo srdca za minulotýždňovú zbierku pre potreby farnosti. Dnes sa zapojíme do celosvetovej zbierky na podporu misií vo svete. O projektoch, ktoré tým podporíme, sa viacej dočítate v časopise Svetové misie. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 • Budúcu nedeľu sa opäť posúva čas. Spíme o hodinu viacej 🙂 .

Farské oznamy na 28. nedeľu cez Rok (13. 10. – 20. 10. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

13. 10.

28. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Vincent Rimóci, 20. výr.

 

Za farnosť

† rodina

 Pondelok – 14. 10.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre rodinu

† rodina Pastierová, Sekerešová a Spevárová

Utorok – 15. 10.

Sv. Terézia Avilská panna, UC, spomienka

7:00

 

19:00

† rodina Tesáková a Szönyiová

 

† manželia Jozef a Mária

Streda – 16. 10.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za dar viery pre syna Jaroslava

Za BP a dary D. Sv.  pre Teréziu, Romana a Lukáša

Štvrtok – 17. 10.

Sv. Ignác Antiochijský biskup, spomienka

7:00

18:00

19:00

† rodina Vaníková

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Terézia Kozolková

Piatok – 18. 10.

Sv. Lukáš, evanjelista sviatok

7:00

 

19:00 mládežka

† syn Henček

 

† rodičia Ján a Terézia

Sobota – 19. 10.

Féria

7:00

19:00

† manžel Štefan a rodina

† Ladislav Berkeš, krst. rodičia, rodina Čitáryová

Nedeľa

20. 10.

29. nedeľa cez Rok

Misijná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† manžel Jozef a rodina z oboch strán

† matka Imelda a otec Jozef

 • Stretnutie dospelých, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie sviatostí krstu, prvého svätého prijímania alebo birmovky bude v sobotu o 17:30 na fare.
 • Vzadu si môžete zobrať časopis Svetové misie, v ktorom nájdete svedectvá misionárov zo Slovenska, ako sa aj viacej dočítate o Rwande a projektoch, pre ktoré je určená tohoročná zbierka na misie.
 • Dnes máme pravidelnú zbierku pre potreby farnosti. Ďakujeme zo srdca za všetky vaše obety. O týždeň sa zapojíme do celosvetovej zbierky na podporu misií vo svete. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 • Radi by sme zorganizovali Farskú púť do Svätej zeme. V spolupráci s CK Awertour a sprievodcom františkánom pátrom Jeremiášom vás pozývame v termíne 3. 5. – 10 . 5. 2020 na spoznanie miest, po ktorých chodil a ktorých sa dotýkal náš Pán Ježiš Kristus. Všetky informácie nájdete vzadu na letákoch ako aj na webe. Počet miest je obmedzený na 50 pútnikov. Prihlasovať sa môžete už teraz u p. Ing. Igora Bugára (0949128070). Bolo by krásne, keby sme sa spolu modlili a obetovali za našu farnosť na svätých miestach.

Farské oznamy na 27. nedeľu cez Rok (6. 10. – 13. 10. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

6. 10.

27. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za Božie požehnanie pre rodinu

 

Za farnosť

† rodina Vajdová, Zekeová, Kronková

 Pondelok – 7. 10.

Ružencová Panna Mária, spomienka

7:00

 

19:00

   Za Božiu pomoc pre sestry a ich rodiny

 

Za Ružencové bratstvo

Utorok – 8. 10.

Féria

7:00

19:00

† manžel Viktor Turčok

† Július Pukša a rodičia z oboch strán

Streda – 9. 10.

Féria

7:00

17:00 detská

† Agáta Molnárová

† Dominik, 2. výr. a otec Dominik

Štvrtok – 10. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Marek, Anna a rodičia z oboch strán

Piatok – 11. 10.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za Božiu pomoc pre manžela

† rodičia Pavel Donáth s manželkou a brat Pavel

Sobota – 12. 10.

Féria

7:00

19:00

† Štefan Gápel

† rodičia a rodina Hanusová a Špaňová

Nedeľa

13. 10.

28. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Vincent Rimóci, 20. výr.

 

Za farnosť

† rodina

 • Ďakujeme našim sestričkám, vincentínskej rodine a všetkým ochotným ľuďom za zorganizovanie dňa so svätým Vincentom de Paul. Veríme, že nás všetkých bude sprevádzať orodovanie tohto svätca a že sa v našom meste nájde vždy dosť nositeľov jeho charizmy a jeho lásky k chudobným a biednym.
 • Rodičov a deti, ktoré sa chystajú prijať budúci rok prvé sväté prijímanie pozývame dnes na stretnutie v kostole o 16:00. Nádejní birmovanci sa dnes stretnú v pastoračnom centre tiež o 16:00 a ich rodičov pozývame do kostola na 17:00. Účasť všetkých je nutná.
 • Budúci týždeň budeme mať pravidelnú zbierku pre potreby farnosti. Ďakujeme zo srdca za všetky vaše obety.

Farské oznamy na 26. nedeľu cez Rok (29. 9. – 6. 10. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

29. 9.

26. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel

 

Za farnosť

† syn Jozef, mama a rodina

 Pondelok – 30. 9.

Sv. Hieronym, kňaz

UC, spomienka

7:00

 

19:00

† manžel Ladislav, rodičia a brat s manželkou

 

† Václav Maruniak

Utorok – 1. 10.

Sv. Terézia z Lisieux panna, UC, spomienka

7:00

 

19:00

† rodina Hruškovicová, Polonyová a Andrisová

 

Poďakovanie za dožité roky a BP pre rodinu

Streda – 2. 10.

Anjeli strážcovia

spomienka

7:00

 

17:00 detská

† manžel Mikuláš, rodičia a starí rodičia z OS

 

Za sestru Faustínu

Štvrtok – 3. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Františkovia z rodiny

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za uzdravenie a poďakovanie za 35 rokov manželstva

Piatok – 4. 10.

Sv. František Assiský spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

† rodičia Anna a Ján a Alžbeta a Karol

 

† rodičia Jozef a Rozália a brat Jozef s manželkou

Sobota – 5. 10.

Féria

7:00

19:00

† Mária a Ján Horniak

† Za pápeža Františka a sv. cirkev

Nedeľa

6. 10.

27. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za Božie požehnanie pre rodinu

 

Za farnosť

† rodina Vajdová, Zekeová, Kronková

 • Dnes končíme prihlasovanie na prípravu prijatia sviatostí. Rodičov a deti, ktoré sa chystajú prijať budúci rok prvé sväté prijímanie pozývame o týždeň v nedeľu na stretnutie v kostole o 16:00. Nádejní birmovanci sa v ten istý deň stretnú v pastoračnom centre tiež o 16:00 a ich rodičov pozývame do kostola na 17:00. Účasť všetkých je nutná.
 • V utorok začína Mimoriadny misijný mesiac, ktorý vyhlásil pápež František.
 • V stredu pozývajú sestričky na stretnutie Mariánskej družiny po detskej svätej omši.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. V kostole spovedáme od štvrtka hodinu pred večernou svätou omšou. Chorých budeme spovedať vo štvrtok doobeda. Ružencové bratstvo sa stretne v sobotu o 17:50 v kostole. Zároveň nás bratstvo pozýva aj na púť do Šaštína. Odchod autobusu bude v sobotu o 5:30 od kostola. Cena 8 €. Zapísať sa môžete do štvrtka.
 • V piatok k nám zavítajú relikvie svätého Vincenta de Paul. Počas celého dňa je pripravený v kostole program, ktorý si môžete pozrieť na nástenke a na webe. Využime príležitosť prijatia milostí počas tohto dňa a zároveň sa inšpirujme obetavou láskou tohto svätca. Na tento veľký deň sa pripravuje modlitbou deviatnika po večerných svätých omšiach. Dnes premietneme o 16:30 v kostole film o svätom Vincentovi a vo štvrtok bude na tento úmysel zameraná večerná adorácia. Srdečne pozývame. Zároveň prosíme o pomoc pri upratovaní vo štvrtok po večernej svätej omši (I. skupina + dobrovoľníci).

Farské oznamy na 25. nedeľu cez Rok (22. 9. – 29. 9. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

22. 9.

25. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Emília Oravcová, manžel a BP pre dcéru a syna

 

Za farnosť

† Anna a Štefan Dobrovolný a rodičia

 Pondelok – 23. 9.

Sv. Páter Pio, kňaz

Spomienka

7:00

 

19:00

   Za Božiu pomoc pre dcéru

 

† Jozef Húdik

Utorok – 24. 9.

Výročie posviacky katedrály BB, sviatok

7:00

 

19:00

† Emília, Štefan a synovia Martin a Štefan

 

† otec a za Božiu pomoc pre rodinu

Streda – 25. 9.

Féria

7:00

17:00 detská

† rodičia Mária a Severín

Za BP pre mamu Máriu, syna Ota a Martina

Štvrtok – 26. 9.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Július, Dominik, Gustáv a Ján

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Piatok – 27. 9.

Sv. Vincent de Paul kňaz, spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

   Za členov Vincentskej rodiny

 

† rodičia, sestra a starí rodičia z oboch strán

Sobota – 28. 9.

Féria

7:00

19:00

   Za Centrum pre deti a rodiny

† manžel Ján, rodičia z oboch strán a starí rodičia

Nedeľa

29. 9.

26. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel

 

Za farnosť

† syn Jozef, mama a rodina

 • V sobotu po svätej omši o 18:00 v Kostole sv. Michala nás pozývajú na adoráciu spojenú so spevmi Taizé.
 • Dospelí záujemcovia o prijatie iniciačných sviatostí sa môžu do konca mesiaca prihlásiť na fare alebo v kostole. Deviatacitretiaci odovzdávajú do rúk kňaza vyplnené prihlášky na prijatie sviatostí do najbližšej nedele. Tretiaci si zároveň preberú misijnú knižočku na lepenie nálepiek.
 • Budúci piatok (4. 10) sa dostane našej farnosti veľká milosť, keď na jeden deň k nám zavítajú relikvie sv. Vincenta de Paul. Na tento deň sa budeme pripravovať deviatnikom od stredy vždy po večerných svätých omšiach. Budúce nedeľu budeme v kostole premietať o 16:30 film o svätom Vincentovi, aby sme lepšie poznali jeho život a jeho charizmu. Vlastný liturgický sviatok svätého Vincenta bude tento piatok. Nech Boh žehná celú vincentínsku rodinu, ktorá je veľkým darom pre naše mesto i farnosť.

Farské oznamy na 24. nedeľu cez Rok (15. 9. – 22. 9. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

15. 9.

Sedembolestná
P. Mária, slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† starí rodičia Husárovci a Hrivnákovci

 

Na úmysel

Za farnosť

 Pondelok – 16. 9.

Sv. Kornélius a Cyprián, mučeníci, sp.

7:00

 

19:00

   Na úmysel

 

Za požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu

Utorok – 17. 9.

Féria – kántry

7:00

19:00

   Za dary Ducha Svätého

† Peter Nagy

Streda – 18. 9.

Féria

7:00

17:00 detská

† Vladimír, manželka Edita, brat a rodičia

† Felix a Berta

Štvrtok – 19. 9.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Anna Palaťková

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† syn Ondrej, 10. výr.

Piatok – 20. 9.

Sv. Kórejskí mučeníci spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

† svokrovci a Ľudovít

 

† manžel Štefan Šebeštín a rodičia z oboch strán

Sobota – 21. 9.

Sv. Matúš, apoštol evanjelista, sviatok

7:00

 

19:00

   Za Božiu pomoc pre deti s rodinami

† Ladislav Grácz, rodičia, bratia a starí rodičia z

oboch strán

Nedeľa

22. 9.

25. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Emília Oravcová, manžel a BP pre dcéru a syna

 

Za farnosť

† Anna a Štefan Dobrovolný a rodičia

 • V stredu budeme mať jesenné kántrové dni. Počas svätej omše budeme ďakovať za úrodu. V tento deň po večernej svätej omši majú sestričky pripravené stretnutie Mariánskej družiny, na ktoré srdečne pozývajú naše deti.
 • Dnes sa končí možnosť prihlásiť sa na III. ročník Národného pochodu za život, ktorý organizuje KBS budúcu nedeľu. Cena pre účastníka je 10 €. Odchod autobusu bude o 6:00 zo Železničnej stanice.
 • Dospelí záujemcovia o prijatie iniciačných sviatostí sa môžu do konca mesiaca prihlásiť na fare alebo v kostole. Deviataci a tretiaci odovzdávajú do rúk kňaza vyplnené prihlášky na prijatie sviatostí do 29. septembra. Tretiaci si zároveň preberú misijnú knižočku na lepenie nálepiek.
 • Dnes máme pravidelnú mesačnú zbierku pre našu farnosť. Pán Boh zaplať za vašu obetu.

Farské oznamy na 23. nedeľu cez Rok (8. 9. – 15. 9. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

8. 9.

23. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Oľga, Jozef a Ladislav Cheben

 

† Viliam Majtán a celá rodina

Za farnosť

 Pondelok – 9. 9.

Féria

7:00

19:00

   Za obrátenie Ladislava

Za milosť plniť Božiu vôľu

Utorok – 10. 9.

Féria

7:00

19:00

† rodičia a starí rodičia z oboch strán a deti

† rodičia Vargovci a ich deti

Streda – 11. 9.

Féria

7:00

Celý deň

17:00 detská

   Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Julianna a Štefan Bachan a rodičia z OS

Štvrtok – 12. 9.

Meno Panny Márie
ľ. spomienka

7:00

18:00

19:00

   Za sestru Miriam

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie za 45 rokov života

Piatok – 13. 9.

Sv. Ján Zlatoústy biskup, UC, spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

   Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre deti

a vnúčatá

† Andrej Pavlík a starí rodičia Grežovci

Sobota – 14. 9.

Povýšenie sv. Kríža sviatok

7:00

 

19:00

   Za zdravie pre Martu Péterovú

 

†  Helena a Ľudovít Čáky a rodičia

Nedeľa

15. 9.

Sedembolestná
P. Mária, slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† starí rodičia Husárovci a Hrivnákovci

 

Na úmysel

Za farnosť

 • Ďakujem za požehnaný čas strávený počas farského dňa. Nech Pán odplatí dobrotu organizátorov a darcov a nech nás všetkých mení na svoj obraz.
 • V stredu sa naša farnosť zapojí do nepretržitej adorácii v diecéze. Sviatosť oltárna bude vyložená k celodennej poklone. Prosím, aby ste sa zapísali na stráženie eucharistie a prišli sa počas dňa pokloniť živému Kristovi. Ďakujeme a tešíme sa na krásu tichej modlitby.
 • V sobotu pozýva pán dekan na Kalvárske hody. O 15:30 bude krížová cesta a po nej bude slávnostnú sv. omšu celebrovať páter Siard Dušan Sklenka, O. Praem – náš rodák.
 • Pri sakristii nájdete tabuľku pre lektorov. Prosím vás, aby ste chodievali pravidelne čítavať Božie slovo a tým slúžili nášmu spoločenstvu.
 • Do nasledujúcej nedele sa môžete prihlásiť na III. ročník Národného pochodu za život, ktorý organizuje KBS 22. 9. 2019. Cena pre účastníka je 10 €. Odchod autobusu bude o 6:00 zo Železničnej stanice.
 • Žiaci tretieho a štvrtého ročníka dostávajú na náboženstve prihlášky na prípravu pre prijatie sviatostí prvého svätého prijímania a birmovky. Rovnako aj dospelí sa môžu na fare prihlásiť na prípravu pre prijatie iniciačných sviatostí.