Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 6. nedeľu cez Rok (16. 2. – 23. 2. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

16. 2.

6. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina

 

† otec, mama a sestra s manželom   

   Za farnosť

 Pondelok – 17. 2.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za 40 výr. sobáša

   Za dar viery

Utorok –  18. 2.

Féria

7:00

19:00

† Barbora

† rodičia Mašírovci a Kosecovci, st. rodičia Suchí

Streda – 19. 2.

Féria

7:00

17:00

† rodičia a brat Pavol

† Anna, Michal a Ján, 30. výr.

Štvrtok – 20. 2.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Tibor Mauréry

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Anna Senešiová, rodičia a svokrovci

Piatok – 21. 2.

Féria

7:00

19:00

† Tomáš a rodičia

† Emil Hancko

Sobota – 22. 2.

Katedra sv. Petra

sviatok

7:00

 

19:00

† rodičia Štefan a Zuzana, manžel a brat

 

† Lenka Trníková

Nedeľa

23. 2.

7. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Prosba o požehnanie pre syna a dcéru s

   rodinami

   Za farnosť

† manžel Miloslav a rodičia a súrodenci

 • Dnes sa uskutoční manželská talkshow o 16:30 v pastoračnom centre. Tri skúsené manželské páry budú odpovedať na pripravené, ale aj spontánne otázky. Cieľom je vzájomné povzbudenie sa v našom spoločnom živote. Srdečne pozývame. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapájali do organizovania Národného týždňa manželstva.
 • Deti odchádzajú do jarného tábora v pondelok o 8:00 od nášho kostola. Sprevádzajme deti a animátorov svojimi modlitbami.
 • V stredu o 20:00 bude na rádiu Lumen relácia Lupa o našej farnosti.
 • V dnešnú nedeľu máme pravidelnú zbierku na našu farnosť. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Farské oznamy na 5. nedeľu cez Rok (9. 2. – 16. 2. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

9. 2.

5. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ladislav Bandzi

 

   Za farnosť

   Za zdravie a pokoj v rodine

 Pondelok – 10. 2.

Sv. Školastika, panna spomienka

7:00

 

19:00

† Štefan a Magdaléna

 

† Dominik Bátovský

Utorok –  11. 2.

Lurdská Panna Mária ľub. spomienka

7:00

 

19:00

   Za zdravie, Božie požehnanie a vieru pre deti  

   a vnúčatá

† Gabriela a Viktor Benický

Streda – 12. 2.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za pátra Siarda

   Na úmysel

Štvrtok – 13. 2.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Na úmysel

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

   Za BP, zdravie a dary D. Sv. pre rodinu

Piatok – 14. 2.

Sv. Anton, opát

Spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

 

 

† Terézia Gallyová, manžel a rodičia z OS

Sobota – 15. 2.

Féria

7:00

19:00

† Jozef Jančo, sestra a švagor

† rodičia Pútnikovci

Nedeľa

16. 2.

6. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina

 

† otec, mama a sestra s manželom   

   Za farnosť

 • V utorok slávime Svetový deň chorých. Pamätajme na nich nielen v modlitbách.
 • V stredu o 11:00 nás pán dekan pozýva na rekolekčnú svätú omšu do farnosti Krškany.
 • V stredu po svätej omši v pastoračnom centre bude zaujímavá prednáška charizmatického kňaza ThDr. Jána Kuneša na tému: Muž, žena – dve strany jednej mince (Kto komu vládne). Srdečne odporúčame.
 • Ďalšie aktivity v rámci Národného týždňa manželstva: (bližšie info na plagátoch)

           Po a Ut – rozjímavý ruženec

           Št – moderovaná adorácia

           Pi – krížová cesta

           So – obnova manželských sľubov

           Ne – manželská talkshow

 • Rovnako v stredu po detskej svätej omši pozývame deti na stretnutie Mariánskej družiny.
 • V sobotu sa uskutoční v Nitre modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Poplatok za autobus je 5 €. Odchod bude o 6:15 od budovy Junior. Záujemcovia sa môžu prihlásiť: pani Boledovičová: 036/ 6317 323, 0908794374.
 • Budúcu nedeľu budeme mať pravidelnú zbierku na našu farnosť. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Farské oznamy na 4. nedeľu cez Rok (2. 2. – 9. 2. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

2. 2.

Obetovanie Pána sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel

 

   Za farnosť

† rodina

 Pondelok – 3. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre manžela

   Za požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu

Utorok – 4. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc a požehnanie

† mama Oľga, rodičia Anna a Koloman a sestra Mária

Streda – 5. 2.

Sv. Agáta, panna mučenica, spomienka

7:00

 

17:00 detská

   Za požehnanie a milosť Božiu pre vnuka

 

   Za obrátenie hriešnikov v rodine

Štvrtok – 6. 2.

Sv. Japonskí mučeníci spomienka

7:00

18:00

19:00

† manžel Ján a rodičia

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Jozef, 8. výr.

Piatok – 7. 2.

Féria

7:00

Celý deň

19:00 mládežka

   Na úmysel

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia z OS, súrodenci Anna a Pavol a synovec Stanislav

Sobota – 8. 2.

Féria

7:00

19:00

† manžel, rodičia a súrodenci

† rodina Briešková a Máčajová

Nedeľa

9. 2.

5. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ladislav Bandzi

 

   Za farnosť

   Za zdravie a pokoj v rodine

 • Dnes slávime Svetový deň zasväteného života. Vyprosujme našim sestričkám radosť z Božieho požehnania a z duchovného povolania.
 • V pondelok budeme pri svätých omšiach udeľovať Svätoblažejské požehnanie.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Od štvrtku spovedáme hodinu pred svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. Prosíme vás, aby ste sa zapísali na stráženie eucharistie počas celého dňa. Ďakujeme.
 • Dňa 15. februára 2020 sa uskutoční v Nitre modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Poplatok za autobus je 5 €. Odchod bude 15.2.2020 o 6:15 hod. od budovy Junior. Záujemcovia sa môžu prihlásiť: pani Boledovičová: 036/ 6317 323, 0908794374
 • V sobotu od 12:30 bude prebiehať hokejový turnaj kňazov v Detve. Pozerať ho môžete aj v priamom prenose v televízii Lux. Povzbudzujme kňazov našej diecézy.

Farské oznamy na 3. nedeľu cez Rok (26. 1. – 2. 2. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

26. 1.

3. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za BP pre dcéry s rodinami

 

† kňaz Anton Frtús a rodičia

   Za farnosť

 Pondelok – 27. 1.

Féria

7:00

19:00

† Jozef, Otília a syn Jozef

† rodina

Utorok – 28. 1.

Sv. Tomáš Akvinský kňaz, UC, spomienka

7:00

 

19:00

   Za dary Ducha Svätého pre vnúčatá a deti

 

† Anna a Oto Jenovčík

Streda – 29. 1.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za rodinu

† Gabriela, 20. výr.

Štvrtok – 30. 1.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodina Pokoracká a Tesáková

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Irena Halašiová

Piatok – 31. 1.

Sv. Ján Bosco

kňaz, spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

† Štefan Slažák, pohr.

† rodičia, starí rodičia, krstní rodičia z oboch

   strán, sestry Anna a Eva

Sobota – 1. 2.

Féria

7:00

 

19:00

† rodičia a rodina

 

† rodičia Dimik Ármin, Alžbeta a syn Vojtech

Nedeľa

2. 2.

Obetovanie Pána sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel

 

   Za farnosť

† rodina

 • V dnešný deň pozývame o 15:00 na prednášku Elišky Madžovej o homosexualite očami kresťanky do pastoračného centra.
 • V stredu po detskej omši budeme skladať stromček. Príďte pomôcť, ďakujeme!
 • V sobotu pozývame Ružencové bratstvo na stretnutie o 17:50 v našom chráme.
 • Budúcu nedeľu je sviatok Obetovania Pána, ľudovo zvaný Hromnice. Počas svätých omší budeme svätiť hromničné sviece.
 • 8. februára sa uskutoční Charitatívny hokejový turnaj kňazov Slovenska v Detve. Pripravujeme možnosť autobusovej prepravy podľa predbežného záujmu, cena autobusu bude okolo 5 €. Všetci ste srdečne pozvaní!!!

Farské oznamy na 2. nedeľu cez Rok (19. 1. – 26. 1. 2020)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

19. 1.

2. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel, súrodenci a rodičia z oboch strán

† rodina Kothajová, Nagyová, Víglašová a    

   Húsková

   Za farnosť

 Pondelok – 20. 1.

Féria

7:00

19:00

† Mons. Vincent Malý

   Za dary Ducha Svätého

Utorok – 21. 1.

Sv. Agnesa, panna mučenica, spomienka

7:00

19:00

† rodičia z OS, rodina a za BP rodine

† manžel Michal, rodičia z oboch strán, švagor

   Jaroslav a Ľudovít

Streda – 22. 1.

Féria

7:00

17:00 detská

† Otília a Stanislav

† rodina Kúdelová a Horniaková

Štvrtok – 23. 1.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Aurélia a Pavol Gonda a za BP pre rodinu syna

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia, starí rodičia a rodina

Piatok – 24. 1.

Sv. František Saleský

biskup, UC, spomienka

7:00

19:00 mládežka

   Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Silviu  

   Za BP pre rodinu Marinovovú a dcéry s

   rodinami

Sobota – 25. 1.

Obrátenie sv. Pavla sviatok

7:00

 

19:00

† Jozef Novák

 

† Cecília a Štefan a synovia Štefan a Milan

Nedeľa

26. 1.

3. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za BP pre dcéry s rodinami

 

† kňaz Anton Frtús a rodičia

   Za farnosť

 • Od 18. do soboty 25. januára slávime v kostoloch Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pri tejto príležitosti sa na konci všetkých večerných omší budeme modliť za jednotlivé cirkvi a spoločenstvá.
 • Dňa 25.januára 2020 o 16.00 hod. sa v Kostole Ducha Svätého v Leviciach uskutoční prednáška na tému Vplyv žitia, či nežitia prirodzených metód na duchovný život manželov, ktorú bude viesť o. Andrej Karcagi. Po prednáške bude diskusia.
 • Budúca nedeľa sa slávi ako Nedeľa Božieho slova.
 • O týždeň v nedeľu pozývame o 15:00 na prednášku Elišky Madžovej o homosexualite očami kresťanky do pastoračného centra.
 • Dnes máme prvú tohoročnú zbierku na našu farnosť. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 • Termíny sviatostí:
 • 1. sväté prijímanie: Cirkevná škola – 3. 5. 2020 11:00

                                                    VI. ZŠ – 24. 5. 2020 9:30

                                                    V. ZŠ – 24. 5. 2020 11:30

 • Birmovka: 6. 6. 2020 10:00

Farské oznamy na 1. nedeľu cez Rok (12. 1. – 19. 1. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

12. 1.

Krst Krista Pána

sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Jozef, Margita a Ondrej

 

† Dominik Slušný a rodičia

   Za farnosť

 Pondelok – 13. 1.

Féria

7:00

19:00

   Prosba o BP pre syna a dcéru s rodinami

   Za požehnanie pre rodinu

Utorok –  14. 1.

Féria

7:00

19:00

† rodičia Anna a Ján

† Andrej Pavlík, rodina a starí rodičia Grežovci

Streda – 15. 1.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za Božie požehnanie pre svatovcov

   Poďakovanie za Božiu pomoc a prosba o BP

Štvrtok – 16. 1.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Mária a Ján Horniak

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Mária Vargová

Piatok – 17. 1.

Sv. Anton, opát

spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

† Mária a Michal, Anna a Jozef a súrodenci

 

   Za Božie požehnanie pre manželov

Sobota – 18. 1.

Féria

7:00

19:00

   Za BP pre rodinu Mintálovú a Valentovú

† matka Ľubomíra a za uzdr. vnuka Miloslava

Nedeľa

19. 1.

2. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel, súrodenci a rodičia z oboch strán

† rodina Kothajová, Nagyová, Víglašová a    

   Húsková

   Za farnosť

 • Dnešnou nedeľou začíname sláviť liturgické Cezročné obdobie.
 • Od soboty do 25. januára slávime v kostoloch Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Minulý rok sme mali milosť privítať v našom kostole relikvie svätého Vincenta de Paul. Teraz sa organizátori snažia archivovať spomienky a dojmy z tohto stretnutia. Ak by ste sa chceli s nimi podeliť, nakontaktujte sa, prosím, na naše sestričky, alebo rovno píšte na adresu: vincent.relikvie@gmail.com. Ďakujeme.
 • Počas celého týždňa môžete kedykoľvek v kostole napísať prosbu a vložiť ju do pripravenej krabičky, ktorú potom v nedeľu prinášame v obetnom sprievode počas svätej omše Za farnosť a tak obetujeme túto svätú omšu aj za vami napísané úmysly.
 • Budúcu nedeľu budeme mať prvú tohoročnú zbierku na našu farnosť. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Farské oznamy na 2. vianočnú nedeľu (5. 1. – 12. 1. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

5. 1.

2. vianočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc

 

   Za farnosť

† otec Jozef Žigmund a za BP pre mamu

 Pondelok – 6. 1.

Zjavenie Pána

slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu

 

† rodina a za pomoc Božiu pre rodinu

   Za farnosť

Utorok –  7. 1.

Féria

7:00

19:00

  Za Božiu pomoc a dary D. Sv. pre deti a vnúčatá † manžel Ján Kévely, syn a rodičia z oboch strán
Streda – 8. 1.

Féria

7:00

17:00 detská

† súrodenci, rodičia z oboch strán a Alexander

   Za uzdravenie a Božiu pomoc pre rodinu

Štvrtok – 9. 1.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za šťastný pôrod a za požehnanie pre syna

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

   Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Pavla

Piatok – 10. 1.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† rodičia, sestra a brat

   Za Božiu pomoc pre rodinu

Sobota – 11. 1.

Féria

7:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre deti a vnúčatá

   Za Božieho požehnanie pre rodičov z OS

Nedeľa

12. 1.

Krst Krista Pána

sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Jozef, Margita a Ondrej

 

† Dominik Slušný a rodičia

   Za farnosť

 

 • Zajtra je prikázaný sviatok Zvestovanie Pána, ľudovo zvaný sviatok Troch kráľov. Sväté omše budú ako v nedeľu. Počas svätých omší budeme svätiť trojkráľovú vodu, ktorú si môžete zobrať domov. Záujemci o posvätenie príbytku kňazom nech sa zapíšu do zoznamov. Nezabudnite uviesť adresu, telefónne číslo a deň, kedy si prajete, aby vás kňaz navštívil.
 • Stredu po detskej svätej omši pozývame deti na tvorivé dielne do pastoračného centra.
 • Budúcu nedeľu bude svätú omšu o 11:00 sprevádzať mládežnícky zbor Dominus Prope z Bátoviec. Po svätej omši budú mať krátky mini-koncertný program.
 • Spolok svätého Vincenta ďakuje za adventnú zbierku radosti. V obidvoch kostoloch vyzbierali 700 kg trvanlivých potravín a 800 €. Mohli sme tak podporiť 104 rodín a jednotlivcov v núdzi. Nech Pán odmení vašu štedrosť.

Farské oznamy na 1. vianočnú nedeľu (29. 12. – 5. 1. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

29. 12.

Nedeľa Svätej rodiny

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

   Za farnosť

   Na úmysel

 Pondelok – 30. 12.

Féria

7:00

19:00

† Marina Cerda

   Za modliacich sa „Kto dá prístrešok

Utorok –  31. 1.

Starý rok

 

17:00

 

   Poďakovanie za rok 2019

Streda – 1. 1.

Panna Mária Bohorodička slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel

 

   Za farnosť  

† rodičia Elena a Hieronym Polák

Štvrtok – 2. 1.

Sv. Bazil a Gregor , UC, biskupi spomienka

7:00

18:00

19:00

   Za uzdravenie manžela a dcéry s rodinami  

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Ján Rižňovský

Piatok – 3. 1.

Meno Ježiš

ľub. spomienka

7:00

Celý deň

19:00

† Estika a rodina

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Vojtech a Edita a rodičia z oboch strán

Sobota – 4. 1.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† Alžbeta Kéryová a rodičia Ragáčovci

   Za zdravie, BP a dary D. Sv. pre dcéru Ľudmilu

   a Kristínu a mamu Máriu

Nedeľa

5. 1.

2. vianočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc

 

   Za farnosť

† otec Jozef Žigmund a za BP pre mamu

 • Koledníci Dobrej noviny navštívili v našej farnosti 11 rodín. Vďaka za prijatie a obetu.
 • Na Starý rok bude iba večerná svätá omša o 17:00, pri ktorej budeme ďakovať Božej dobrote za uplynulý rok a zároveň vyhodnotíme farský život v roku 2019. Pred polnocou bude otvorený kostol k adorácii od 23:00. Srdečne pozývame na privítanie Nového roka v tichej modlitbe.
 • Na Nový rok je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sväté omše budú ako v nedeľu.
 • Na prvý piatok bude počas dňa celodenná adorácia. Prosíme, aby ste sa zapísali na stráženie Eucharistie. Chorých tento mesiac spovedať nebudeme. Keďže sme väčšinou vyspovedaní, spovedať budeme v kostole iba 30 min pred svätými omšami.
 • V sobotu bude večernú svätú omšu sprevádzať mládežnícky zbor zo Zvolena a po svätej omši nás pozývajú na krátky koncert.
 • Jarný tábor pre deti bude v dňoch 17. – 21. februára 2020 v Lúčkach pri Kremnici. Prihlasovanie detí prebieha mailom na duchacik.tabor@gmail.com.
 • Na nástenke pri sakristii je nový zoznam pre lektorov na nasledujúci mesiac (mimo nedieľ). Veľmi vás prosíme, aby ste sa podujali na túto službu a zapísali sa.

 

Nech v ďalšom roku Boh skrze našu lásku buduje svoje kráľovstvo.

Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu (22. 12. – 29. 12. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

22. 12.

4. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

   Za Božiu pomoc pre rodinu a poďakovanie

†  manžel Vladimír Majer a rodičia Anna a Ján Ťuťuris

 Pondelok – 23. 12.

Féria

7:00

19:00

† starí rodičia Júlia a Ján Pastier

† Ľudovít Mlynárik

Utorok –  24. 12.

Štedrý večer

17:00 detská

22:00M.Ludany

† diakon Dezider Szabó

 

Streda – 25. 12.

 

Narodenie Pána

slávnosť

0:00

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Vzdávanie vďaky za ľudí dobrej vôle

   Za dobrodincov

 

   Za farnosť

Štvrtok – 26. 12.

Sv. Štefan

prvý mučeník

sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Tibor Sabatko a rodičia a Magdaléna

 

   Na úmysel

† rodičia a za Božiu pomoc pre rodinu

Piatok – 27. 12.

Sv. Ján, apoštol evanjelista, sviatok

7:00

19:00 mládežka

† Viliam Šebo a syn Dušan

   Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie za  

   dožité jubileum

Sobota – 28. 12.

Sv. Neviniatka mučeníci, sviatok

7:00

 

19:00

† rodičia a starí rodičia

 

   Za požehnanie pre manželov

Nedeľa

29. 12.

Nedeľa Svätej rodiny

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

   Za farnosť

   Na úmysel

 • Dnes od 16:00 máme poslednú možnosť prijať sviatosť zmierenia v kostole (prestávka 17:30-18:00). Pozývame.
 • V pondelok budeme počas bohoslužieb vysluhovať sviatosť pomazania chorých.
 • Na Štedrý deň si môžete prísť zobrať z kostola Betlehemské svetlo.
 • Koledovať Dobrú novinu, ktorou deti podporujú slovenské projekty v Afrike určené malým deťom, budeme 26. 12. od 13:30. Koledníci z farnosti Levice – mesto budú koledovať 25. 12. Môžete si vybrať jeden z termínov a zapísať sa do zajtra do zoznamov.
 • V sobotu o 17:00 pozývame na prezentáciu knihy pútnikov Cesta nepredstaviteľná do pastoračného centra. Bližšie info na plagátoch.
 • Budúcu nedeľu si pri svätých omšiach budú môcť manželia obnoviť svoje manželské sľuby. Zároveň o 11:00 budú svätú omšu sprevádzať deti a učitelia zo ZUŠ v Tlmačoch a po svätej omši pozývame na krátky koncert.
 • Poslednou úlohou detskej katechézy je pomoc rodičom pri príprave sviatkov.
 • Jarný tábor pre deti bude v dňoch 17. – 21. februára 2020 v Lúčkach pri Kremnici. Prihlasovanie detí prebieha mailom na duchacik.tabor@gmail.com.
 • Ďakujeme všetkým za pomoc pri príprave sviatkov v kostole. Veľmi si to vážime.

Všetkým zo srdca vyprosujeme krásne a milostiplné sviatky.

Farské oznamy na 3. adventnú nedeľu (15. 12. – 22. 12. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

15. 12.

3. adventná nedeľa

Gaudete

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Stanislav

 

   Poďakovanie za dožité roky a prosba o BP

   Za farnosť

 Pondelok – 16. 12.

Féria

7:00

19:00

   Za Božie požehnanie pre Stanislavu a Kristínu

† manžel Václav

Utorok –  17. 12.

Féria

6:30 Roráty

19:00

† manžel

   Na úmysel

Streda – 18. 12.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za pútnikov

   Za požehnanie pre Mariánske družiny

Štvrtok – 19. 12.

Féria

6:30 Roráty

18:00

19:00

   Za pútnikov

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Viera a Jozef Straka a rodičia z oboch strán

Piatok – 20. 12.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† Milan Kicka, pohr.  

† Dušan Chudý a rodina

Sobota – 21. 12.

Féria

7:00

19:00

† rodičia a starí rodičia

† Jozef, Anna, Karol a rodičia z oboch strán

Nedeľa

22. 12.

4. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

   Za Božiu pomoc pre rodinu a poďakovanie

†  manžel Vladimír Majer a rodičia Anna a Ján Ťuťuris

 • Dnes poobede bude na fare od 12:00 do 18:00 prebiehať Adventný bazár. Príďte si, prosím, zakúpiť darček a tak podporiť núdznych ľudí v našom meste.
 • Utorky a štvrtky mávame v kostole latinské roráty už o 6:30!!! Srdečne pozývame.
 • V stredu po detskej svätej omši pozývame koledníkov na nácvik programu koledovania Dobrej noviny a na tvorivé dielne v pastoračnom centre. Koledovať budeme 26. 12. od 13:30. Koledníci z farnosti Levice – mesto budú koledovať 25. 12. Môžete si vybrať jeden z termínov a zapísať sa do zoznamov do budúceho pondelka.
 • V piatok od 8:30 budeme spovedať chorých po domácnostiach. Môžete ich ešte prihlásiť.
 • Veľmi by sme potrebovali vašu pomoc pri predvianočnom upratovaní v piatok po večernej svätej omši a pri stavaní stromčeka v sobotu doobeda. Vopred ďakujeme.
 • Sviatosť pomazania chorých budeme v kostole vysluhovať o týždeň v pondelok počas svätých omší.
 • Deti sa môžu každú nedeľu zapojiť do adventnej katechézy. Úloha tohto týždňa je vyrobiť drobný darček.
 • Jarný tábor pre deti bude v dňoch 17. – 21. februára 2020 v Lúčkach pri Kremnici. Prihlasovanie detí prebieha mailom na duchacik.tabor@gmail.com.
 • Dnes máme poslednú tohoročnú zbierku na potreby farnosti. Ďakujeme za vašu štedrosť.
 • Predvianočné spovedanie:

          Sobota a nedeľa: 16:00 – 19:00 (prestávka 17:30 – 18:00) – 5 kňazov