Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 10. nedeľu cez Rok (10. 6. – 17. 6. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

10. 6.

10. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel Václav Poprac

 

Za jubilujúcich manželov (40 r.)

Za farnosť

 Pondelok – 11. 6.

Sv. Barnabáš, apoštol spomienka

7:00

 

19:00

   Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre

rodinu

† Helena a Martin Ištván a rodičia z oboch strán

Utorok – 12. 6.

Féria

7:00

19:00

† Pavol Ďurian

† rodičia

Streda – 13. 6.

Sv. Anton Paduánsky kňaz, UC, spomienka

7:00

 

17:00 detská

   Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru

s rodinou

† Michal, Alžbeta a ich rodičia

Štvrtok – 14. 6.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodičia, starí rodičia z oboch strán a zať

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Mária a Teodor Petruj

Piatok – 15. 6.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za BP a vďaku za dožité roky pre Magd. Kevelyovú

† rodičia Anna a Ján

Sobota – 16. 6.

Féria

7:00

19:00

† manžel Ľudovít a rodičia Peter a Emília

† Mária a Ján Simander

Nedeľa

17. 6.

11. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

10:30

19:00

† Juraj Kosnáč, 3. výr.

 

Za farnosť – BIRMOVKA

† rodina Horová, Bartalová a Meszárosová

 • V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Novej dedine Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup, udeľovať prvý stupeň kňazstvadiakonát bohoslovcovi Róbertovi Holečkovi. Prijmite pozvanie na slávnosť i pozvanie k modlitbe za nových kňazov.
 • V sobotu o 9:00 bude v našom chráme spoveď pre birmovancov a ich birmovných rodičov, ako aj liturgický nácvik na birmovku.
 • V nedeľu o 10:30 bude generálny vikár Mons. Branislav Koppal vysluhovať sviatosť birmovania. Opäť prosíme z kapacitných dôvodov, aby na svätú omšu prišla iba rodina birmovancov. Každý večer sa budeme do birmovky v kostole po svätej omši modliť k Duchu Svätému za birmovancov.
 • Naši pešopútnici do Levoče sú opäť ochotní odniesť Panne Márii naše úmysly, ktoré môžete vzadu v kostole vložiť do pripravenej tuby.
 • Budúcu nedeľu budeme mať zbierku pre potreby farnosti. Ďakujeme za milodary.

Farské oznamy na 9. nedeľu cez Rok (3. 6. – 10. 6. 2018)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

3. 6.

9. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

9:30

11:30

19:00

† Margita, Ondrej, Jozef

 

Za prvoprijímajúce deti

Za farnosť

† rodina Hudecová

 Pondelok – 4. 6.

Féria

7:00

19:00

† rodina Frtúsová, Trňanová a Kmeťová

Na úmysel

Utorok – 5. 6.

Sv. Bonifác, biskup mučeník, spomienka

7:00

 

19:00

† rodičia a starí rodičia

 

† Alexander Trnka a rodičia a rodina Harmanová

Streda – 6. 6.

Féria

7:00

17:00 detská

† Anna a Ján Kušír, Anna a Štefan Drappan

Na úmysel

Štvrtok – 7. 6.

Féria

7:00

18:00

19:00

†  Margita Holubová

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za požehnanie a BP pre dcéru s rodinou

Piatok – 8. 6.

Najsvätejšie srdce Ježišovo, slávnosť

7:00

 

19:00 mládežka

   Za Božiu pomoc pre syna

† rodičia Ján a Mária, sestra Irena a starí rodičia z

oboch strán

Sobota – 9. 6.

Nepoškvrnené srdce P. Márie, spomienka

7:00

 

19:00

† Milan a rodičia z oboch strán

† Štefan Šebo a manželka Karolína, Ondrej

Seneši a manželka Karolína

Nedeľa

10. 6.

10. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel Václav Poprac

 

Za jubilujúcich manželov (40 r.)

Za farnosť

 • Ďakujeme všetkým, ktorí pripravovali slávnosti prvého svätého prijímania a ktorí pripravovali 72 detí na troch školách. Nech deti ostanú celý život blízko Ježišovi.
 • V piatok, na slávnosť Božského srdca, môžeme pri odprosujúcej pobožnosti získať úplné odpustky.
 • V piatok sa začneme modliť deviatnik ako prípravu na birmovku vždy po večerných svätých omšiach.
 • Úmysly svätých omší na druhý polrok zapisujeme na fare v kancelárii. Prosíme, aby si každý vybral najviac dva úmysly.
 • Naši pešopútnici do Levoče sú opäť ochotní odniesť Panne Márii naše úmysly, ktoré môžete vzadu v kostole vložiť do pripravenej tuby.
 • Záujemci o púť do Medjugoria (prvý júlový týždeň) nájdu v kostole informácie a kontakt na prihlásenie.

Farské oznamy na Trojičnú nedeľu (27. 5. – 3. 6. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

27. 5.

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodičia Jolana a Pavol a brat Vladimír Golis

 

Za farnosť

Za zdravie pre Dominika na príhovor P. M.

 Pondelok – 28. 5.

Féria

7:00

19:00

† Ľudovít a z rodiny

† rodina Ráczová a Hajdúová

Utorok – 29. 5.

Féria

7:00

19:00

† Heinz Breidler

† rodičia Jozef a Rozália, brat Jozef s manželkou

Streda – 30. 5.

Féria.

7:00

17:00 detská

† rodičia a starí rodičia z oboch strán

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Štvrtok – 31. 5.

Božie Telo a Krv slávnosť

7:00

8:15

17:30MLudany

19:00

† rodičia, súrodenci a švagor

Cirkevná škola

 

Za farnosť

Piatok – 1. 6.

Sv. Justín, mučeník spomienka

7:00

Celý deň

19:00

† Oľga a Pavol

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodina Pastierová, Sekerešová a Spevárová

Sobota – 2. 6.

Féria

7:00

15:00

19:00

† Irena Halašiová

Poďakovanie za spoločný život a jub. 70 rokov

Poďakovanie za 25 rokov spoločného života

Nedeľa

3. 6.

9. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

9:30

11:30

19:00

† Margita, Ondrej, Jozef

 

Za prvoprijímajúce deti

Za farnosť

† rodina Hudecová

 • V stredu opäť pozývame po večernej svätej omši záujemcov o debatovanie na tému Amoris Laetitia na faru.
 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Nezabudnime sa zúčastniť celej svätej omše. Po večernej svätej omši bude okolo chrámu slávnostná Eucharistická procesia. Pred svätou omšou pravidelná štvrtková adorácia nebude.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od štvrtka hodinu pred svätou omšou, chorých v piatok doobeda. V piatok bude celodenná adorácia. Prosíme, aby ste sa zapísali na stráženie eucharistie.
 • V sobotu pozýva Ružencové bratstvo na stretnutie o 17:50.
 • V nedeľu máme prvé sväté prijímanie: V. ZŠ o 9:30 a VI. ZŠ o 11:30! Pokiaľ vaša rodina nemá túto slávnosť, prosíme, aby ste z kapacitných dôvodov využili iný termín svätých omší v Leviciach. Deti spovedáme v sobotu doobeda od 9:00. Rodičov prvoprijímajúcich detí prosíme o pomoc pri upratovaní a zdobení kostola v piatok po večernej svätej omši.
 • Úmysly svätých omší na druhý polrok začneme zapisovať v piatok prvého júna. Prosíme, aby si každý vybral najviac dva úmysly.

Farské oznamy na Turíčnu nedeľu (20. 5. – 27. 5. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

20. 5.

Zoslanie Ducha Svätého – HODY

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel celebranta

 

Za farnosť

Na úmysel celebranta

 Pondelok – 21. 5.

Panna Mária Matka Cirkvi, spomienka

7:00

 

19:00

† Albína Minárová a syn Štefan

 

† Tibor Sabatko, rodičia a Magdaléna

Utorok – 22. 5.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za dožité roky a BP pre deti

Za dary Ducha Svätého pre deti

Streda – 23. 5.

Féria.

7:00

17:00 detská

† Dezider, Júlia a starí rodičia z oboch strán

† Jozef Gocian, 1. výr.

Štvrtok – 24. 5.

Ježiš Kristus, najvyšší a večný kňaz, sviatok

7:00

18:00

19:00

† František Juhás

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia z oboch strán a súrodenci Anna a Pavol

Piatok – 25. 5.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za požehnanie a dary D. Sv. pre deti s rodinami

† Marek, Anna a rodičia

Sobota – 26. 5.

Sv. Filip Neri

kňaz, spomienka

7:00

 

19:00

† manžel, rodičia, starí rodičia a brat

 

† Anastázia Hajdúchová

Nedeľa

27. 5.

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodičia Jolana a Pavol a brat Vladimír Golis

 

Za farnosť

Za zdravie pre Dominika na príhovor P. M.

 • Dnešnou slávnosťou končí liturgické obdobie veľkej noci. Od zajtra sa opäť modlíme modlitbu Anjel Pána.
 • Úmysly svätých omší na druhý polrok začneme zapisovať od prvého júna.
 • Dnes máme zbierku pre potreby farnosti. Ďakujeme za vašu obetu.

 Nech dobrý Pán žehná našej farnosti a nech spoločne
na Rybníkoch budujeme Božie kráľovstvo!

Farské oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu (13. 5. – 20. 5. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

13. 5.

7. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodičia Ján a Mária a st. rodičia z oboch strán

 

Za farnosť

Poďakovanie za dožité roky a prosba za rodinu

 Pondelok – 14. 5.

Sv. Matej, apoštol sviatok

7:00

 

19:00

† rodičia Ondrej a Júlia, Marta a Darinku a starí

rodičia

† manžel Viktor a rodina

Utorok – 15. 5.

Féria

7:00

19:00

† rodina Kopecká a Gregušová

† Mária a Ján Horniak a rodičia

Streda – 16. 5.

Sv. Ján Nepomucký kňaz, mučeník, spom.

7:00

 

17:00 detská

† rodina

 

Za Božiu pomoc a dary Ducha Sv. pre rodinu

Štvrtok – 17. 5.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Poďakovanie za dar manželstva

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia a príbuzní

Piatok – 18. 5.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za požehnanie a dary Ducha Sv. pre rodinu

Za zdravie a Božiu pomoc pre syna

Sobota – 19. 5.

Féria

7:00

19:00

† Helena a Štefan Holečka

† rodičia

Nedeľa

20. 5.

Zoslanie Ducha Svätého – HODY

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel celebranta

 

Za farnosť

Na úmysel celebranta

 • Dnes podvečer o 17:00 pokračujeme v debatných stretnutiach na fare s pánom kaplánom. Téma je: Ako chápať Starý zákon. Srdečne pozývame.
 • Deti s rodičmi sa stále môžu prihlásiť na Púť detí na Staré Hory, ktorá bude o dva týždne v sobotu 26.5. Bližšie info v našej cirkevnej škole.
 • O týždeň v nedeľu slávime hody kostola – slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Na tento najväčší sviatok farnosti sa budeme pripravovať duchovnou obnovou. Štvrtok, piatok a v sobotu bude večerné sväté omše slúžiť františkánsky páter Anton a po svätých omšiach bude mať katechézu. Celý večerný program bude okolo 1,5 hodiny. Páter Anton bude sláviť aj nedeľné doobedňajšie sväté omše, kedy môžeme získať úplné odpustky. Nezabudnime pozvať do svojich príbytkov k slávnostnému stolu svoje rodiny prípadne svojich priateľov, aby sme slávnosť kostola preniesli aj do našich domovov.
 • Dnes máme diecéznu zbierku na katolícke masmédiá. O týždeň budeme mať zbierku pre potreby farnosti. Ďakujeme za vašu obetu.

Farské oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu (6. 5. – 13. 5. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

6. 5.

6. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Irena a Štefan Vojtek

 

Za farnosť

† Sára Lörinzová

 Pondelok – 7. 5.

Féria

7:00

19:00

† starí rodičia Gallovci a vnúčatá

† Michal, Juliana a syn Jozef

Utorok – 8. 5.

Féria

7:00

19:00

   Za dary Ducha Svätého a pomoc pri štúdiu

† matka Imelda a otec Jozef

Streda – 9. 5.

Féria

7:00

17:00 detská

† mama, otec a starí rodičia z oboch strán

Za požehnanie pre ZMM

Štvrtok – 10. 5.

Nanebovystúpenie Pána, slávnosť

7:00

8:15

18:00M.Ludany

18:00

19:00

† manžel František a rodičia

  Cirkevná škola

 

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za veriacich

Piatok – 11. 5.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† Ernestína a Štefan Farmoš

† Ferdinand Búran

Sobota – 12. 5.

Féria

7:00

19:00

† rodina Dodoková

Za zdravie a BP pre syna a dcéru s rodinami

Nedeľa

13. 5.

7. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodičia Ján a Mária a st. rodičia z oboch strán

 

Za farnosť

Poďakovanie za dožité roky a prosba za rodinu

 • V pondelok máme prosebný deň. Vo svätej omši sa spájame sa celou cirkvou a celou spoločnosťou v prosbách za úrodu.
 • V utorok o 14:00 pozývame deti a rodičov na farský dvor, kde budú pripravené atrakcie a zábava.
 • V stredu o 9:30 pozýva pán dekan na rekolekčnú svätú omšu do kostola v Domadiciach.
 • Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovystúpenie Pána. Nezabudnime sa zúčastniť na celej svätej omši.
 • V sobotu pozývame na duchovnú obnovu Ružencového bratstva do Gondova v čase 9:00 – 13:30. Obnovu vedie dominikán p. Filip Ďubek, OP.
 • Budúcu nedeľu o 11:00 budeme mať prvé sväté prijímanie pre deti z cirkevnej školy. Prosíme veriacich, aby využili iné termíny svätých omší, že by bolo dosť miesta pre rodiny detí. Deti a ich príbuzných budeme spovedať v sobotu o 9:00 v kostole. Každý večer sa za všetky prvoprijímajúce deti budeme modliť deviatnik k Fatimskej Panny Márie.
 • Na budúcu nedeľu podvečer o 17:00 pokračujeme v debatných stretnutiach na fare.
 • Budúcu nedeľu máme diecéznu zbierku na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za obetu.

Farské oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu (29. 4. – 6. 5. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

29. 4.

5. veľkonočná nedeľa

8:00

9:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Helena Havettová, pohr.

Svätá omša v talianskom jazyku

 

† rodičia a súrodenci

Za farnosť

 Pondelok – 30. 4.

Féria

7:00

19:00

† Jozef Bošánsky

Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

Utorok – 1. 5.

Sv. Jozef, robotník spomienka

7:00

 

19:00

   Na úmysel

 

† rodina Belokostolská a Gabrielová

Streda – 2. 5.

Sv. Atanáz, biskup

UC, spomienka

7:00

 

17:00 detská

   Za dary Ducha Svätého pre syna a Božiu

pomoc pre rodinu

Na úmysel

Štvrtok – 3. 5.

Sv. Filip a Jakub apoštoli, sviatok

7:00

18:00

19:00

   Poďakovanie za roky manželstva a prosba o BP

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Ján Raška a rodičia z oboch strán

Piatok – 4. 5.

Féria

7:00

Celý deň

19:00

† Jozef Ragáč, švagrovia a krstní rodičia

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† starí rodičia a svokrovci

Sobota – 5. 5.

Féria

7:00

19:00

† rodina Minárová, Réveszová a Trnavská

† Janka Radimáková, Helena a Stanislav Rusnák,

Dezider Csizmadia

Nedeľa

6. 5.

6. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Irena a Štefan Vojtek

 

Za farnosť

† Sára Lörinzová

 • Máme prvý piatok v mesiaci. Od štvrtka spovedáme hodinu pred svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. Prosím ochotných ľudí, aby sa zapísali do zoznamov na stráženie Eucharistie počas celodennej adorácie. Obetovať ju budeme hlavne za prvoprijímajúce deti a ich vzťah k sviatostnému Kristovi.
 • Na prvú sobotu sa Ružencová bratstvo stretne v kostole o 17:50. Srdečne pozývame.
 • Zápis detí do cirkevnej materskej školy sa uskutoční v stredu 2. mája od 14:00 do 17:00. Veľmi si vážime váš záujem o našu službu pomoci rodičom pri výchove malých detí. Tešíme sa na nové tváre. Naša materská škola zároveň pozýva rodičov a deti na Púť detí na Staré Hory, ktorá bude 26. mája. Púť organizuje naša diecéza. Prihlásiť sa môžete už teraz na škole alebo v sakristii. Cena je 9 €.
 • Budúci týždeň bude na Pozbe motorkárska púť. Záujemci o spoločnú motocestu sa v prípade dobrého počasia stretnú o 9:30 pred naším kostolom.

Farské oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu (22. 4. – 29. 4. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

22. 4.

4. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina Vaníková a Považanová

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre synov s rodinami

Za farnosť

 Pondelok – 23. 4.

Sv. Vojtech, biskup mučeník, spomienka

7:00

 

19:00

† Eva Šipekiová, pohr.

 

† Ladislav Tamáš, manželka a dcéra Kristínka

Utorok – 24. 4.

Féria

7:00

19:00

† otec Juraj a starí rodičia z oboch strán

† Juliana a Štefan Bachan a rodičia z oboch strán

Streda – 25. 4.

Sv. Marek, evanjelista sviatok

7:00

 

17:00 detská

   Za požehnanie rodiny Blesárkovej a Liptákovej

Za zdravie a Božie požehnanie pre deti s

rodinami

Štvrtok – 26. 4.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodina Tesáková a Pokorácka

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Stanislav Števko, 1. výr.

Piatok – 27. 4.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† rodičia Július a Margita

† Jozef Uhrín, 1. výr.

Sobota – 28. 4.

Féria

7:00

19:00

† rodičia a brat Pavol

† rodičia Gašparíkovci

Nedeľa

29. 4.

5. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Helena Havettová, pohr.

 

† rodičia a súrodenci

Za farnosť

 • V stredu po detskej svätej omši budeme pokračovať na fare v debatách o Amoris laetitia. Srdečne pozývame.
 • Propomíname púte do Krakova spolu s Rádiom Lumen 5. mája a do Nitry mája. Prihlásiť sa môžete u pani Boledovičovej (0908 794 374). Bližšie info nájdete na nástenke v kostole.
 • Dnes máme jarnú zbierku na diecézny seminár v Badíne. Ďakujeme za Vašu podporu.

Farské oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu (15. 4. – 22. 4. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

15. 4.

3. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Anna Hancková, manžel Jozef a rodičia z OS

 

Za farnosť

Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého

 Pondelok – 16. 4.

Féria

7:00

19:00

† rodičia a starí rodičia

† Július a Ľudmila a rodina Cvešperová

Utorok – 17. 4.

Féria

7:00

19:00

† Helena a Ján Máčaj a ich rodičia

Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc

Streda – 18. 4.

Féria

7:00

17:00 detská

† rodičia, brat Igor, sesternica Dáša a st. r. z OS

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Štvrtok – 19. 4.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Štefan

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† manžel Július, syn Dušan Bielik

Piatok – 20. 4.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† Edita Pavlovičová

† Angelika Šebová, rodičia a starí rodičia

Sobota – 21. 4.

Féria

7:00

19:00

† rodina Ferenciová

† rodičia Pavel a Helena

Nedeľa

22. 4.

4. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina Vaníková a Považanová

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre synov s rodinami

Za farnosť

 • Dnes pozývame na debatné stretnutie s kňazom o 17:00 na faru. Téma: Ako sa človek stretá s Bohom. Debatovať budeme s profesorom fundamentálnej teológie v kňazskom seminári – naším pánom kaplánom. 🙂
 • Slávnostný zápis budúcoročných prváčikov v našej cirkevnej škole bude v piatok (14:00 – 18:00) a v sobotu (8:00 – 12:00). Tešíme sa na deti a ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru. Je treba mať so sebou rodný list dieťaťa a preukaz totožnosti.
 • Pozývame na púte do Krakova spolu s Rádiom Lumen 5. mája a do Nitry mája. Prihlásiť sa môžete u pani Boledovičovej (0908 794 374). Bližšie info nájdete na nástenke v kostole.
 • Na budúco-týždňovú nedeľu Dobrého pastiera sa budeme pripravovať modlitbami za nové duchovné povolania. Vždy na záver večernej svätej omše počas celého týždňa budeme úpenlivo prosiť Pána o tento vzácny a nenahraditeľný dar.
 • Kto by v sebe poznával Božie volanie do kňazského povolania, nech sa príde v týchto dňoch ukázať na faru. Bože, daj nám nových svätých kňazov.
 • Dnes máme zbierku na potreby farnosti. Zmluva o kúpe pozemku pre parkovisko je už na svete. Musí ju ešte schváliť ekonomická rada farnosti a biskupstvo Banská Bystrica. Verím, že v krátkej dobe budeme môcť poriešiť parkovací priestor pre návštevníkov bohoslužieb. Ďakujeme za Vaše milodary. O týždeň, na Nedeľu Dobrého pastiera, budeme mať jarnú zbierku na kňazský seminár.

Farské oznamy na Nedeľu Božieho milosrdenstva (8. 4. – 15. 4. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

8. 4.

Božie milosrdenstvo

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Alžbeta a Miroslav

 

† Ondrej, Jozef, Margita

Za farnosť

 Pondelok – 9. 4.

Zvestovanie Pána slávnosť

7:00

 

19:00

   Za Božiu pomoc pre deti a vnúčatá

 

† Vojtech

Utorok – 10. 4.

Féria

7:00

19:00

† Irena Mihálková

†  manžel na rodičia z oboch strán

Streda – 11. 4.

Sv. Stanislav, biskup mučeník, spomienka

7:00

 

17:00 detská

   Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu

 

† rodičia Kéryovci

Štvrtok – 12. 4.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Gabriela a Viktor Benický

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za poďakovanie (40 r.) a požehnanie pre Jozefa

Piatok – 13. 4.

Féria

7:00

19:00

   Za BP a ochranu pre deti a zamestnancov DO

† Andrej Pavlík a starí rodičia

Sobota – 14. 4.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za Božiu milosť

† brat Ondrej, rodičia a st. rodičia z oboch strán

Nedeľa

15. 4.

3. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Anna Hancková, manžel Jozef a rodičia z OS

 

Za farnosť

Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého

 • Dnes oslávime sviatok Božieho milosrdenstva spievaným ružencom Božieho milosrdenstva o 15:00 v našom chráme. Srdečne pozývame.
 • V piatok budú v kostole v Podlužanoch o 9:30 rekolekcie kňazov dekanátu. Srdečne pozývame na svätú omšu.
 • V piatky budú bývať v našom kostole mládežnícke sväté omše, po ktorých pozývame všetku mládež do nášho pastoračného centra na stretnutie.
 • Budúcu nedeľu pozývame na debatné stretnutie s kňazom o 17:00 na faru.
 • Kto by v sebe poznával Božie volanie do kňazského povolania, nech sa príde v týchto dňoch ukázať na faru. Bože, daj nám nových svätých kňazov.
 • Budúcu nedeľu máme zbierku na potreby farnosti. Pán Boh zaplať za pochopenie.