Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu (11. 3. – 18. 3. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

11. 3.

4. pôstna nedeľa

Laetare

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ján Tamás a manželka Františka

 

† Martin Gondec

Za farnosť

Pondelok – 12. 3.

Féria

7:00

19:00

† Peter, Irena a rodičia

† starí rodičia z oboch strán

Utorok – 13. 3.

Féria

7:00

19:00

† starí rodičia z oboch strán

† rodina Samotná

Streda – 14. 3.

Féria

7:00

17:00

† rodičia Blažej a Jozefína

Poďakovanie za BP pre r. Klačkovú a Pojarovú

Štvrtok – 15. 3. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† Vilma a Ľudovít Imre a syn Mikuláš

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za zdravie a Božie požehnanie pre nevestu

Piatok – 16. 3.

Féria

7:00

19:00

† rodičia Filip a Rozália a st. rodičia z OS

† bratia a rodičia z oboch strán

Sobota – 17. 3

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za 40 rokov manželstva

† Helena a Jozef Sirota a rodičia

Nedeľa

18. 3.

5. pôstna nedeľa

Zahalenie krížov

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za vnútorné uzdravenie a Božiu pomoc

 

Za farnosť

† manžel a rodičia

 • Dnes večer budú sprevádzať svätú omšu ruskí umeleckí absolventi Moskovského konzervatória pod názvom Duo sakrálnej hudby. Po svätej omši budú mať pre záujemcov malý koncert. Vaším dobrovoľným príspevkom prispejete na liečbu chorého syna jedného z umelcov.
 • Budúcu nedeľu pozývame o 15:30 rodičov a prvoprijímajúce deti na stretnutie v našom kostole. Účasť je nutná. Ďakujeme.
 • Záujemci o čítanie Božieho slova a prosieb na svätej omši sa môžu zapísať na zoznam pri dverách sakristie. Ďakujem tým, ktorí prišli na stredajšie debatné stretnutie s kňazom. Pamätajme v osobných modlitbách a pôstoch na celú našu spoločnosť a na náš národ. Ako veľmi potrebujeme Božie požehnanie a pokoj.
 • Nezabúdajme na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa spoločne modlíme v stredy a v piatky v našom kostole a potom v nedeľu na Levickej Kalvárii.
 • Sme radi, že sa naše deti zapájajú do farskej nedeľnej katechézy. Úlohou na tento týždeň je pomáhať doma bez toho, aby nás rodičia museli o to požiadať!
 • Dnes máme farskú zbierku pre náš chrám. O týždeň sa zapojíme do úmyslu KBS vykonať zbierku na celom Slovensku pre prenasledovaných kresťanov. Ďakujeme za vaše pochopenie i za obetu. Pán vás odmeň!

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu (4. 3. – 11. 3. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

4. 3.

3. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Jozef Frtús, manželka Mária, rodičia z OS a

kňaz Anton

Za farnosť

† otec Alfonz a starké Margita a Elena

Pondelok – 5. 3.

Féria

7:00

19:00

† Erik Frtús a Dominik Števko

Poďakovanie dobrodincovi

Utorok – 6. 3.

Féria

7:00

19:00

† brat Pavol Števko a rodina

† Viliam, Serafína a starí rodičia

Streda – 7. 3.

Féria

7:00

17:00

   Za Božie požehnanie pre deti s rodinami

† Anna, Michal, Ján a Marta, 1. výr.

Štvrtok – 8. 3. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† manžel Milan a rodičia

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Ján Molnár a rodičia z oboch strán

Piatok – 9. 3.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za 60 rokov života

† Rozália a Ignác Péli

Sobota – 10. 3

Féria

7:00

19:00

† rodina Berkešová, Lacková a Čitáryová

† Anton Čenger, manželka Helena a rodičia z OS

Nedeľa

11. 3.

4. pôstna nedeľa

Laetare

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ján Tamás a manželka Františka

 

† Martin Gondec

Za farnosť

 • Dnes odchádzajú naše deti spolu s pánom kaplánom a animátormi na jarný tábor do Lúčok pri Kremnici. Sprevádzajme ich svojimi modlitbami.
 • Prosíme ľudí, ktorí majú odvahu a záujem čítať Božie slovo a prosby na svätej omši, aby sa zapísali na zoznam pri dverách sakristie. Prvé debatné stretnutie dospelých bude v stredu po krížovej ceste na fare v pastoračnom centre. Svätá omša kvôli prázdninám nebude mať charakter detskej svätej omši. Témou stretnutia bude Amoris laetitia – Radosť z lásky.
 • Budúce večerné sväté omše v sobotu a nedeľu budú sprevádzať ruskí absolventi Moskovského konzervatória pod názvom Duo sakrálnej hudby. Po svätých omšiach budú mať pre záujemcov malý koncert. Vaším dobrovoľným príspevkom prispejete na liečbu chorého syna jedného z umelcov.
 • Nezabúdajme na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa spoločne modlíme v stredy a v piatky v našom kostole a potom v nedeľu na Levickej Kalvárii.
 • V pôste máme viacero zbierok. Tá budúconedeľná bude farskou zbierkou pre náš chrám. Prosíme aj o modlitby pre náš zámer na odkúpenie pozemkov vedľa kostola pre potencionálne súkromné parkovisko. Sme v stave vyjednávania ceny pozemkov s Rehoľou piaristov.

 

 • Pripomíname deťom možnosť zapojenia sa do farskej nedeľnej katechézy. Úlohou na tento týždeň je pokúsiť sa zrieknuť odvrávania rodičom. Úloha to je ťažká, ale nie nemožná. Stačí len veľmi chcieť a veľmi ľúbiť!!!

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu (25. 2. – 4. 3. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

25. 2.

2. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Hermína a Ladislav Kardašovci

 

Za farnosť

Na úmysel

Pondelok – 26. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za pomoc Božiu pre deti

† Emília Ingeliová

Utorok – 27. 2.

Féria

7:00

19:00

† rodičia Emília a Július

† manžel Viktor Turčok

Streda – 28. 2.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za Božie požehnanie pre Milana Bielika

† rodičia Štefan a Helena a starí rodičia z OS

Štvrtok – 1. 3. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Na úmysel

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Helena a Ladislav Péli

Piatok – 2. 3.

Féria

7:00

Celý deň

19:00

   Za manžela Emila, rodičov a st. rodičov z OS

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† starí rodičia Šimkovičovci a Píryovci

Sobota – 3. 3

Féria

7:00

19:00

† rodina Vargová Garaiová

† rodiča a starí rodičia z oboch strán

Nedeľa

4. 3.

3. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Jozef Frtús, manželka Mária, rodičia z OS a

kňaz Anton

Za farnosť

† otec Alfonz a starké Margita a Elena

 • Dnes o 17:00 pozývame na stretnutie v kostole ohľadom čítavania na svätých omšiach a prípadných debatných stretnutiach s kňazom na rôzne témy. Dnešné stretnutie bude informačné a organizačné.
 • Máme prvý piatok v mesiaci od štvrtku spovedáme hodinu pred večernou svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. Počas celého dňa bude až do večernej krížovej cesty vyložená Sviatosť Oltárna k poklone. Prosíme, aby ste sa zapísali na zoznam pre stráženie Eucharistie. Ďakujeme.
 • V sobotu o 17:50 pozývame Ružencové bratstvo na stretnutie v kostole. Panna Mária nás všetkých spája a privádza bližšie k svojmu Synovi.
 • Nezabúdajme na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa spoločne modlíme v stredy a v piatky v našom kostole a potom v nedeľu na Levickej Kalvárii.
 • Vzadu v kostole nájdete tlačivá na podporu charitatívnej činnosti nášho Vincentíka formou zaplatenia 2% z už zaplatených daní za rok 2017. Ďakujeme za podporu našich chudobných.
 • Pripomíname deťom možnosť zapojenia sa do farskej nedeľnej katechézy. Úlohou na tento týždeň je zriekať sa hier na mobile a tablete a získaný čas venovať blížnym!!!

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu (18. 2. – 25. 2. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

18. 2.

1. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za dožitých 18 rokov

 

Za Božiu pomoc pre rodinu Chmelovičovú

Za farnosť

Pondelok – 19. 2.

Féria

7:00

19:00

† rod. Vilma a Ján Melich a Alžbeta a Štefan Šimko

† rodičia Bónovci, st. rodičia a prastarí rodičia

Utorok – 20. 2.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za uzdravenie a za B. p. pre syna

† Lenka Trníková

Streda – 21. 2.

Féria

7:00

17:00 detská

† manžel Tomáš a rodičia z oboch strán

† Emil Hancko

Štvrtok – 22. 2. 

Katedra sv. Petra sviatok

7:00

18:00

19:00

† Barbora

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za Božie požehnanie pre vnuka Lukáša

Piatok – 23. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za zdravie pre rodičov

† rodičia Ondrej a Terézia Švec

Sobota – 24. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za Cecíliu, Ondreja a ich rodičov

† rodičia, manžel a brat

Nedeľa

25. 2.

2. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Hermína a Ladislav Kardašovci

 

Za farnosť

Na úmysel

 • V piatok v rámci jarných kántrových dní budú mať sväté omše liturgický formulár Za dar lásky.
 • Krížové cesty sa v našom chráme modlíme v stredy po detskej svätej omši a v piatky o 18:20. V nedele pozývame všetkých na krížovú cestu na Levickú kalváriu 15:00. Vrelo odporúčame túto nádhernú pobožnosť ako duchovnú prípravu na sviatky Veľkej noci.
 • Viacerí prejavili záujem čítavať Božie slovo na svätých omšiach i pravidelne sa stretávať s kňazom na debatách o rôznych témach. Prvé stretnutie, kde sa môžeme o týchto aktivitách porozprávať, bude o týždeň v nedeľu o 17:00 v našom kostole.
 • Ďakujeme, že ste našich birmovancov sprevádzali na duchovnej obnove modlitbami a obetami. Veľmi si uvedomujme, ako potrebujeme Božie požehnanie pre všetky naše aktivity. Ďakujeme tým, ktorí takto pamätajú na všetko, čo sa deje vo farnosti.
 • Pozývame deti, aby sa zapojili v kostole do pôstnej katechézy.
 • Dnes máme diecéznu zbierku určenú na charitu nášho diecézneho biskupa. Podporujme rozvážne našich biednych ľudí.
 • Biskupský úrad nás vyzýva na pomoc pri záchrane španodolinského organového klenotu formou hlasovacej súťaže Nadácie VÚB na nadaciavub.sk/poklady. Bližšie info na letákoch.

Farské oznamy na 6. nedeľu cez Rok (11. 2. – 18. 2. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

11. 2.

6. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

Poďakovanie za manželstvo a B. požehnanie

† Anna a Štefan Dobrovolný a rodičia z OS

Pondelok – 12. 2.

Féria

7:00

19:00

† Štefan Šimko

Zdravie a BP pre rod. Marinovovú a dcéry s rod.

Utorok – 13. 2.

Féria

7:00

19:00

   Na úmysel celebranta

† Zuzana a rodina

Streda – 14. 2.

Popolcová streda

7:00

17:00 detská

18:00MLudany

19:00

   Poďakovanie za dobrodincov

Za duše v očistci

 

† rodina Ráczová a Hajdúová

Štvrtok – 15. 2. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za Božie požehnanie pre lekárov

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za Božie požehnanie pre deti a vnúčatá

Piatok – 16. 2.

Féria

7:00

19:00

† otec, mama a sestra s manželom

† Jozef

Sobota – 17. 2.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za BP v chorobe pre manžela

† Štefan Frtús, nedož. 80 rokov

Nedeľa

18. 2.

1. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za dožitých 18 rokov

 

Za Božiu pomoc pre rodinu Chmelovičovú

Za farnosť

 • Na popolcovú stredu je prísny pôst, čo znamená bezmäsitý pôst a len raz do dňa sa dosýta najesť. Výnimku majú deti, starí a chorí ľudia. Počas svätých omší (3) budeme udeľovať popolec, na ktorý môže pristúpiť každý prítomní v kostole.
 • Krížové cesty sa v našom chráme budeme modliť v piatky o 18:20 a od ďalšieho týždňa aj v stredy po detskej svätej omši. V nedele pozývame všetkých na krížové cesty na Levickú kalváriu vždy o 15:00.
 • Dnes máme zbierku na potreby farnosti. Pán Boh zaplať za vaše nezištné obety. Budúcu nedeľu je prvá diecézna zbierka v tomto roku určená na diecéznu charitu. Podporujme rozvážne biednych ľudí.
 • Program Národného týždňa manželstva:

Utorok 18:15 – rozjímavý ruženec

Štvrtok 18:00 – adorácia obetovaná za manželstvá

Piatok 18:20 – krížová cesta manželov

Sobota 19:00 – svätá omša s obnovením manželských sľubov

Farské oznamy na 5. nedeľu cez Rok (4. 2. – 11. 2. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

4. 2.

5. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za dožitých 70 rokov manžela

 

Za farnosť

† Oľga, rodičia a sestra

Pondelok – 5. 2.

Sv. Agáta, panna mučenica, spomienka

7:00

 

19:00

† rodičia Pavol a Anna a bratia Pavol a Jozef

 

† Tibor Lacko, Irena Halašiová a rodičia

Utorok – 6. 2.

Japonskí mučeníci spomienka

7:00

 

19:00

† manžel Ján a rodičia

 

Za Božiu pomoc pre synov a ich rodiny

Streda – 7. 2.

Féria

7:00

17:00

† Vojtech Leboc, 1. výr.

† rodina Borbélyová

Štvrtok – 8. 2. 

Féria

7:00

Celý deň

19:00

   Zdravie a Božia pomoc pre rodinu

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie za spoločné roky života

Piatok – 9. 2.

Féria

7:00

19:00

† Alžbeta Bieliková

† matka Anna

Sobota – 10. 2.

Sv. Školastika, panna spomienka

7:00

19:00

† Dezider a rodičia z oboch strán

† Za Božie požehnanie pre rodiny Mintálovú a

Valentovú

Nedeľa

11. 2.

6. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

Poďakovanie za manželstvo a B. požehnanie

† Anna a Štefan Dobrovolný a rodičia z OS

 • Vo štvrtok sa naša farnosť zapojí do nepretržitej adorácie v diecéze a budeme mať celý deň vyloženú sviatosť oltárnu. Prosím dobrovoľníkov, aby sa zapísali na stráženie Eucharistie. Mám radosť, že sa vždy počas celodennej adorácie nájdu veriaci, ktorí majú na modlitbu čas. Ďakujeme.
 • Dátumy prvých svätých prijímaní:

Cirkevná škola – 13. 5. 2018 o 11:00

V.ZŠ – 3. 6. 2018 – 9:30

VI.ZŠ – 3. 6. 2018 – 11:30

 • Dátum birmovky: 17. 6. 2018 – 10:30
 • Kvôli týmto slávnostiam odporúčame presunúť úmysly svätých omší o 11:00 na večerný termín
  (3. 6. – Hudecová a 17. 6. – Ragáčová).
 • Od piatku do nedele máme našich nádejných birmovancov na duchovnej obnove na Donovaloch. Sprevádzajme ich modlitbami.
 • Budúcu nedeľu máme zbierku na potreby farnosti. Pán Boh zaplať za vaše nezištné obety.

Farské oznamy na 4. nedeľu cez Rok (28. 1. – 4. 2. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

28. 1.

4. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodičia Pútnikovci

 

Za farnosť

Na úmysel

Pondelok – 29. 1.

Féria

7:00

19:00

† manžel Ladislav, syn Lacko, rodičia a rodina

† manžel a rodičia z oboch strán a sestra Anka

Utorok – 30. 1.

Féria

7:00

19:00

† rodina Bielikovú

† Pavlína a Jozef Ivan

Streda – 31. 1.

Sv. Ján Bosco, kňaz spomienka

7:00

17:00

† rodina Žecová a Köhlerová

† rodina Kundrátová, Tkáčiková, Klačková a

Sluková

Štvrtok – 1. 2. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† Štefan Mandrák a celá rodina

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Štefan Valkovič a rodičia z oboch strán

Piatok – 2. 2.

Obetovanie Pána sviatok

7:00

Celý deň

16:00M.Ludany

19:00

   Za dary Ducha Svätého a dar viery pre syna

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

 

Poďakovanie a za pomoc Božiu pre rodinu

Sobota – 3. 2.

Sv. Blažej, biskup mučeník, spomienka

7:00

19:00

† Dimik Ármin, Alžbeta a Vojtech

† rodičia Krčanovci a Miškovci a starí rodičia z

oboch strán

Nedeľa

4. 2.

5. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za dožitých 70 rokov manžela

 

Za farnosť

† Oľga, rodičia a sestra

 • Máme prvý piatok v mesiaci. Od štvrtka spovedáme hodinu pred večernou svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. Všetkých pozývame na celodennú adoráciu a prosíme, aby ste sa zapísali na stráženie eucharistie.
 • V piatok je zároveň sviatok Obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice. Počas svätých omší budeme svätiť hromničné sviece.
 • V sobotu ráno počas svätej omše budeme udeľovať Svätoblažejské požehnanie.
 • V sobotu pozývame deti do pastoračného centra o 15:00, kde budeme mať fašiangový karneval. Čaká vás zábava, súťaže a tombola.
 • V ten deň večer pozývame Ružencové bratstvo na stretnutie o 17:50 v kostole.

Farské oznamy na 3. nedeľu cez Rok (21. 1. – 28. 1. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

21. 1.

3. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina Vaníková a Považanová

 

Poďakovanie za 40 rokov manželstva

Za farnosť

Pondelok – 22. 1.

Féria

7:00

19:00

† Albína Minárová a syn

† manžel a rodičia z oboch strán

Utorok – 23. 1.

Féria

7:00

19:00

† rodina Jalakšová

Za B. pomoc a požehnanie pre rodinu Šiškovú

Streda – 24. 1.

Sv. František Saleský biskup, UC, spomienka

7:00

 

17:00

† Ján Kevely st. a ml.

 

† Ján, Erika, rodičia a starí rodičia

Štvrtok – 25. 1. 

Obrátenie sv. Pavla sviatok

7:00

18:00

19:00

   Za požehnanie pre dcéru

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Na úmysel

Piatok – 26. 1.

Sv. Timotej a Títus biskupi, spomienka

7:00

 

19:00

† Katarína a Jozef Jakušík

 

† Július Mačuha

Sobota – 27. 1.

Féria

7:00

19:00

† Ladislav a Elena

† rodičia Mária a Matej Slušný a ct. sestra Alžbeta

Nedeľa

28. 1.

4. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodičia Pútnikovci

 

Za farnosť

Na úmysel

 • Do štvrtka v našich chrámoch prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Dnes máme zbierku na potreby farnosti. Ďakujeme zo srdca za Vaše obety.

Farské oznamy na 2. nedeľu cez Rok (14. 1. – 21. 1. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

14. 1.

2. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Vendelín a Justína

 

Za farnosť

Za Božie požehnanie pre dcéry

Pondelok – 15. 1.

Féria

7:00

19:00

† Peter a manželka

† mama Lýdia Srncová

Utorok – 16. 1.

Féria

7:00

19:00

   Za Božie požehnanie pre celú rodinu

† Mária a Ján Horniak a rodičia

Streda – 17. 1.

Sv. Anton, opát spomienka

7:00

 

17:00

† rodina Kúdelová, Horniaková a Hrnčírová

 

Za Božiu pomoc pre Dávida

Štvrtok – 18. 1. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Poďakovanie a prosba o požehnanie pre rodinu

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za vieru, dary D. Sv., zdravie pre deti a vnúčatá

Piatok – 19. 1.

Féria

7:00

19:00

   Za uzdravenie a Boží pokoj do srdca

† Pavla Samleková, manžel Jozef a syn Dušan

Sobota – 20. 1.

Féria

7:00

19:00

† Rozália a Anna

Za zdravie a B. pomoc pre Klaudiu a Damiána

Nedeľa

21. 1.

3. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina Vaníková a Považanová

 

Poďakovanie za 40 rokov manželstva

Za farnosť

 • Ďakujeme za vrelé prijatia pri svätení bytov a domov. Navštívili sme spolu skoro 60 príbytkov.
 • Dnes o 16:00 sa v našom kostole uskutoční stretnutie rodičov birmovancov spolu
  s birmovancami. Prosíme všetkých o účasť.
 • Od štvrtku začína v chrámoch týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • V sobotu bude počas sv. omše o 19.00 účinkovať folková skupina Skalka z Oravy. Po sv. omši budú pokračovať krátkym koncertom. Srdečne pozývame.
 • Upozorňujeme na zmenu úradných hodín v našej kancelárii. Kvôli častej neprítomnosti sme posunuli úradné hodiny z pondelka na utorok. Samozrejme, že sme ochotní poslúžiť kedykoľvek, keď sme na fare. Stretnutia si môžete dohodnúť na farských telefónnych číslach.

Farské oznamy na Krst Krista Pána (7. 1. – 14. 1. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

7. 1.

Krst Krista Pána sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina

 

Za jubilujúcich manželov

Za farnosť

Pondelok – 8. 1.

Féria

7:00

19:00

  Za zdravie a B. požehnanie pre sestru s rodinou

Za zdravie pre Igora

Utorok – 9. 1.

Féria

7:00

19:00

† matka Anna

† Anton Hudec

Streda – 10. 1.

Féria

7:00

17:00

   Za dary Ducha Svätého pre Petra a Alexandru

† Ernest Chmelovič a jeho mama

Štvrtok – 11. 1. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za požehnanie pre rodinu

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Na úmysel

Piatok – 12. 1.

Féria

7:00

19:00

† Ján Halabuk

Za Božiu pomoc a dary Ducha Sv. pre rodinu

Sobota – 13. 1.

Féria

7:00

19:00

† Ladislav a starí rodičia

† Andrej Pavlík a rodina

Nedeľa

14. 1.

2. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Vendelín a Justína

 

Za farnosť

Za Božie požehnanie pre dcéry

 • Dnes sa končí liturgické obdobie Vianoc a začína Obdobie cez Rok. Ďakujem všetkým, ktorí poslúžili svojou čiastkou v našom kostole a pri rôznych aktivitách vo farnosti. Špeciálne ďakuje náš Vincentík. Vďaka obom farnostiam Spolok svätého Vincenta podporil 102 rodín a jednotlivcov spolu 843 kg potravín, sumou 1 440 € a stravnými lístkami v hodnote 690 €. Skláňame sa pred vami.
 • Dnes nás o 18:00 pozývajú do evanjelického kostola na ekumenické modlitby  za požehnanie
  do Nového roka.
 • Budúcu nedeľu o 16:00 sa v našom kostole uskutoční stretnutie rodičov birmovancov spolu
  s birmovancami. Prosíme všetkých o účasť.
 • Záujemci sa stále môžu zapísať na požehnanie príbytkov. Nezabudnite napísať aj deň podľa vášho výberu. Zoznam na dnešný deň je už uzavretý.