Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 22. nedeľu cez Rok (2. 9. – 9. 9. 2018)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

2. 9.

22. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Mária, Zuzana a Martin Lovecký

 

Za farnosť (Veni sancte)

† rodina Sabová a Popracová

 Pondelok – 3. 9.

Sv. Gregor Veľký pápež, UC, spomienka

7:00

8:15

19:00

† manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán

Cirkevná škola

Za dary Ducha Svätého pre synov a vnúčence

Utorok – 4. 9.

Féria

7:00

19:00

   Za pomoc Božiu a zdravie pre dcéry s rodinami

† Jozef Kováč

Streda – 5. 9.

Féria

7:00

17:00 detská

   Poďakovanie za dožité roky a prosba o pomoc

Za Božiu pomoc pre rodinu

Štvrtok – 6. 9.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodičia Anna a Ján, Alžbeta a Karol

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za rodinu

Piatok – 7. 9.

Sv. Košickí mučeníci kňazi, spomienka

7:00

Celý deň

19:00

   Za Božiu pomoc pre deti, vnúčatá a pravnúčatá

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za potrebné milosti pre krstné deti

Sobota – 8. 9.

Narodenie Panny Márie, sviatok

7:00

 

19:00

   Za svetlo D. Sv. a Božie požehnanie pre rodiny

Mintálovú a Valentovú

† rodičia Štefan a Zuzana, manžel Jozef a brat

Nedeľa

9. 9.

23. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† rodina

† Viliam a Serafína a starí rodičia

 • Od zajtra máme opäť sväté omše v týždni aj ráno o 7:00. V stredu večer býva detská svätá omša o 17:00. Srdečne pozývame nielen deti.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Nezabudnime na úprimné a pokorné prijímanie sviatostí. V kostole spovedáme od štvrtka hodinu pred večernou svätou omšou. V piatok bude celý deň vyložená Sviatosť oltárna k poklone. Prosíme, aby ste sa zapísali na stráženie Eucharistie, lebo bez toho to nepôjde. Chorých spovedáme v piatok doobeda.
 • Prihlášky na prvé sväté prijímanie a birmovku si nájdete v sakristii kostola. Prosíme, aby ste ich odovzdali do nedele 23. septembra osobne kňazovi v kostole alebo na fare. Ak deti nechodia do škôl v našej farnosti a ani nebývajú v našej farnosti, prosíme, aby prihlášku podpísal aj pán farár farnosti, do ktorej deti patria.
 • Rovnako dospelí sa môžu prihlásiť na fare na prípravu prijatia iniciačných sviatostí Cirkvi.
 • Naše sestry pozývajú budúcu nedeľu deti (3-18 rokov) i rodičov na úvodné stretnutie Združenia mariánskej mládeže o 15:00 do pastoračného centra. Radostné spoločenstvo chce rozvíjať a šíriť úctu k Panne Márii formou hier, vzájomného zdieľania a spoločného priateľstva. Sestričky sa už na vás tešia.
 • škola sv. Vincenta oznamuje, že šk. rok sa začína v pondelok 3. sept. 2018 o 8:00 príchodom do školy, 8:15 sv. omša v Kostole Ducha Sv., po nej triednická hodina a odchod žiakov okolo 11:00 hod. V tento deň nebude v prevádzke školská jedáleň ani školský klub.

Farské oznamy na 21. nedeľu cez Rok (26. 8. – 2. 9. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

26. 8.

21. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

Za dary Duch Svätého pre spoločenstvo D. Sv.

† Cecília a Ľudovít Kopernický a rodičia

 Pondelok – 27. 8.

Sv. Monika

spomienka

 

19:00

 

Poďakovanie a požehnanie pre vzťah

 

Utorok – 28. 8.

Sv. Augustín, biskup UC, spomienka

 

19:00

 

† brat Ján a rodičia Anna a Michal

Streda – 29. 8.

Mučenícka smrť sv. J. Krstiteľa, spomienka

 

19:00

 

Za Božie požehnanie pre rodinu

Štvrtok – 30. 8.

Féria

18:00

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za dary D. Sv. a za obrátenie manžela s rodinami

Piatok – 31. 8.

Féria

 

19:00

 

Poďakovanie a Božie požehnanie pre dcéru

Sobota – 1. 9.

Féria

 

19:00

 

Poďakovanie za dožitých 60 rokov

Nedeľa

2. 9.

22. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Mária, Zuzana a Martin Lovecký

 

Za farnosť (Veni sancte)

† rodina Sabová a Popracová

 • Do dnes večera sa ešte môžete prihlásiť na blahorečenie Anky Kolesárovej v sakristii kostola. Začiatkom týždňa každému pútnikovi telefonicky upresníme detaily púte.
 • V našej farnosti sme privítali nové sestričky spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul a tak sa sestry Lujza, Monika, Faustína a Zdenka stali súčasťou nášho farského spoločenstva. Verím, že sa čoskoro začnú u nás cítiť ako doma.
 • Budúcu nedeľu na svätej omši o 11:00 budeme vzývať Ducha Svätého (Veni sancte) pre našich žiakov, študentov a učiteľov. Srdečne pozývame.

Farské oznamy na 20. nedeľu cez Rok (19. 8. – 26. 8. 2018)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

19. 8.

20. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Adama a

celú rodinu Gubovú

Na úmysel

Za farnosť

 Pondelok – 20. 8.

Sv. Bernard, opát, UC spomienka

 

19:00

 

Poďakovanie za dožité roky

 

Utorok – 21. 8.

Sv. Pius X., pápež, spomienka

 

19:00

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu Šebovú

Streda – 22. 8.

Panny Márie Kráľovnej, spomienka

 

19:00

 

† manželia Šimovci a zať Bohuš

Štvrtok – 23. 8.

Féria

18:00

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodinu Hajdúchovú a Kováčovú

Piatok – 24. 8.

Sv. Bartolomej, apoštol sviatok

 

19:00

 

Za uzdravenie a dary DS pre manžela

Sobota – 25. 8.

Féria

 

19:00

 

† rodičia Irena a Ján a rodina

Nedeľa

26. 8.

21. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

Za dary Duch Svätého pre spoločenstvo D. Sv.

† Cecília a Ľudovít Kopernický a rodičia

 • Ďakujeme zo srdca všetkým organizátorom, animátorom za zrealizovanie tábora, ako aj rodičom za dôveru, deťom za kamarátstvo a vám za modlitby. Dúfame, že aj vďaka týmto aktivitám bude rásť Božie kráľovstvo v našich deťoch i vo farnosti.
 • V stredu, na spomienku Panny Márie Kráľovnej, budú Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v našej farnosti otvárať svoju „komunitu“ (lepšie povedané „byt“). Pri večernej svätej omši privítame medzi nami nové sestričky. Ide o historickú udalosť v našom meste, na ktorú vás srdečne pozývame. Zahrňme sestričky do našich modlitieb.
 • Blahorečenie Anky Kolesárovej je výnimočná udalosť v živote slovenskej cirkvi. Bude sa konať v sobotu 1. septembra v Košiciach. Záujemci o putovanie na túto udalosť sa môžu prihlásiť v sakristii kostola. Cena autobusu bude 20 €. Ľudia, ktorí slúžia v kostole (animátori, miništranti, akolyti, upratovačky a mnohí ďalší) majú zľavu 5 €. Predpokladaný odchod bude o 4:00 a príchod 21:00. Časy ešte upresníme, ale prosíme, aby ste sa už teraz nahlásili a zaplatili poplatok. Ďakujeme a tešíme sa na spoločnú púť.
 • Dnes máme zbierku pre potreby farnosti. Pripomínam, že všetky vaše milodary idú na zaplatenie dlhu za kúpený pozemok okolo kostola.

Farské oznamy na 19. nedeľu cez Rok (12. 8. – 19. 8. 2018)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

12. 8.

19. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† Margita a Viliam Kostoláni

† rodičia Helena a Ján Uhnák, dcéra Mária a rodičia z OS

 Pondelok – 13. 8.

Féria

 

19:00

   Poďakovanie za dožitých 60 rokov života

a prosba za dary Ducha Svätého

Utorok – 14. 8.

Sv. Maximilián Kolbe kňaz, mučeník, spom.

 

19:00

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Robka

Streda – 15. 8.

Nanebovzatie P. Márie, slávnosť

7:00

18:00M.Ludany

19:00

   Za farnosť

 

Poďakovanie za zdravie a Božiu milosť pre celú rodinu

Štvrtok – 16. 8.

Féria

16:00

18:00

19:00

   Táborová detská sv. omša

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† manžel a rodičia

Piatok – 17. 8.

Féria

 

19:00

 

Za Božiu pomoc pre brata Filipa Čierneho

Sobota – 18. 8.

Féria

 

19:00

   Za požehnanie a Božiu pomoc pre rodinu

Chmelovičovú a Kosorínovú

Nedeľa

19. 8.

20. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Adama a

celú rodinu Gubovú

Na úmysel

Za farnosť

 • V stredu máme nádherný prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Nezabudnime prísť na svätú omšu za našou nebeskou Matkou Máriou.
 • Ďakujem ženám za vyčistenie dlažby okolo kostola a fary od buriny.
 • Počas týždňa bude v pastoračnom centre prebiehať denný tábor, na ktorý sa prihlásilo vyše 80 detí. Dúfame, že Pán nám dá spokojný, bezpečný a radostný spoločný čas. Ďakujem dopredu vedúcim a animátorom za službu farnosti. Vo štvrtok pozývame rodičov detí, ich súrodencov a dobrodincov na spoločnú táborovú svätú omšu a po nej na grilovačku v areáli fary.
 • Budúcu nedeľu máme zbierku pre potreby farnosti. Pripomínam, že všetky vaše milodary idú na zaplatenie dlhu za kúpený pozemok okolo kostola. Sme radi, že ho už máme zapísaný na katastri.
 • Blahorečenie Anky Kolesárovej je výnimočná udalosť v živote slovenskej cirkvi. Bude sa konať v sobotu 1. septembra v Košiciach. Záujemci o putovanie na túto udalosť sa môžu prihlásiť v sakristii kostola. Cena autobusu bude 20 €. Ľudia, ktorí slúžia v kostole (animátori, miništranti, akolyti, upratovačky a mnohí ďalší) majú zľavu 5 €. Predpokladaný odchod bude o 4:00 a príchod 21:00. Časy ešte upresníme, ale prosíme, aby ste sa už teraz nahlásili a zaplatili poplatok. Ďakujeme a tešíme sa na spoločnú púť.

Farské oznamy na 18. nedeľu cez Rok (5. 8. – 12. 8. 2018)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

5. 8.

18. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Stanislav

 

Za farnosť

Za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

 Pondelok – 6. 8.

Premenenie Pána sviatok

 

19:00

 

† rodičia

Utorok – 7. 8.

Féria

 

19:00

 

† Jozef a rodina Chudá a Dovicová

Streda – 8. 8.

Sv. Dominik, kňaz  spomienka

 

19:00

 

† Ján Kevely ml. a st.

Štvrtok – 9. 8.

Sv. Edita Steinová, patrónka EU, sviatok

18:00

 

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

 

Za Božiu pomoc pre rodinu

Piatok – 10. 8.

Sv. Vavrinec, diakon mučeník, sviatok

 

19:00

 

Za dary Ducha Svätého pre Miroslava a

Miroslavu

Sobota – 11. 8.

Sv. Klára, panna spomienka

 

19:00

 

† Jozef, Rozália a Vojtech

Nedeľa

12. 8.

19. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† Margita a Viliam Kostoláni

† rodičia Helena a Ján Uhnák, dcéra Mária a rodičia z OS

 

 • Prežívame extrémne horúčavy, preto nezabúdajme na pravidelný pitný režim. A pamätajme na Ježišove slová: „Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky.“ Jn 4, 14

Farské oznamy na 17. nedeľu cez Rok (29. 7. – 5. 8. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

29. 7.

17. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Dezider Béreš

 

Za farnosť

Za vyliatie Ducha Svätého na rodinu

 Pondelok – 30. 7.

Féria

 

19:00

 

† manžel a za Božiu pomoc pre rodinu

Utorok – 31. 7.

Sv. Ignác z Loyoly kňaz, spomienka

 

19:00

 

† Viktor Kurilov

Streda – 1. 8.

Sv. Alfonz M. de Liguori, biskup, spomienka

 

19:00

 

† Vojtech, Edita a ich rodičia

Štvrtok – 2. 8.

Porciunkula

18:00

 

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia Ján a Júlia a starí rodičia Bonaventúra a

Júlia

Piatok – 3. 8.

Féria

 

19:00

 

Za Božiu pomoc pre dcéru s rodinou

Sobota – 4. 8.

Sv. Ján M. Vianney kňaz, spomienka

 

19:00

 

† Vilma a Ľudovít Krnčan a ich rodičia

Nedeľa

5. 8.

18. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Stanislav

 

Za farnosť

Za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

 • Vo štvrtok je možnosť získať vo všetkých farských kostoloch porciunkulové odpustky za obvyklých podmienok.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od štvrtka hodinu pred svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda.
 • Na prvú sobotu organizuje pán dekan púť na Staré Hory. Záujemci nech sa napíšu do utorka na zoznam v sakristii a zároveň nech prinesú poplatok 8 € na cestu. Odchod autobusu bude 7:00 od nášho kostola. Fatimskú sobotu má na starosti náš dekanát.
 • V sobotu o 17:50 bude stretnutie Ružencového bratstva. Srdečne pozývame
 • Obrázok s modlitbou k Anke Kolesárovej, ktorá bude blahorečená 1. septembra v Košiciach nájdete vzadu v kostole. Uctievajme si našich svätých.

 

Farské oznamy na 16. nedeľu cez Rok (22. 7. – 29. 7. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

22. 7.

16. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Anna Hancková, nevesta Anna a syn Marek

 

Za farnosť

Za dar Ducha Svätého a Božiu pomoc

 Pondelok – 23. 7.

Sv. Brigita, rehoľníčka patrónka EU, sviatok

 

19:00

 

Poďakovanie za dožitých 70 rokov

Utorok – 24. 7.

Féria

 

19:00

 

† Helena a Ľudovít  Čáky a rodičia z oboch strán

Streda – 25. 7.

Sv. Jakub, apoštol sviatok

 

19:00

 

Poďakovanie za dožité roky a požehnanie

rodiny

Štvrtok – 26. 7.

Sv. Joachim a Anna rodičia PM, spomienka

18:00

 

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

 

† Viktor Turčok a rodičia z oboch strán

Piatok – 27. 7.

Sv. Gorazd a spol. spomienka

 

19:00

 

† ctihodná sestra Alžbeta a rodičia Matej a Mária

 

Sobota – 28. 7.

Féria

 

19:00

   Poďakovanie za dožitý vek a požehnanie pre

rodinu

Nedeľa

29. 7.

17. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Dezider Béreš

 

Za farnosť

Za vyliatie Ducha Svätého na rodinu

 • Tento týždeň odchádzajú naše deti spolu s animátormi a pánom kaplánom do letného tábora. Sprevádzajme ich v modlitbách.
 • Pán Boh zaplať za vašu obetu pri minulotýždňovej zbierke pre potreby farnosti.

Farské oznamy na 15. nedeľu cez Rok (15. 7. – 22. 7. 2018)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

15. 7.

15. nedeľa cez Rok

8:00

 

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre Michala, Martina, Zuzanu       a Alenu

 

Za farnosť

† rodina Považanová

 Pondelok – 16. 7.

Panny Márie Karmelskej

 

19:00

 

Požehnanie pre Sáru a pre celú rodinu

Utorok – 17. 7.

Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov

 

19:00

 

† Milan a Katarína, zdravie pre maminu a Božiu    pomoc pre rodinu

Streda – 18. 7.

Féria

 

19:00

 

Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéry

Štvrtok – 19. 7.

Féria

18:00

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre       rodiny

Piatok – 20. 7.

Féria

 

19:00

 

† Viliam Šebo a syn Dušan

Sobota – 21. 7.

Féria

 

19:00

 

† Tatiana – 10. výr.

Nedeľa

22. 7.

16. nedeľa cez Rok

8:00


9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   † Anna Hancková, nevesta Anna a syn Marek

 

 

Za farnosť

Za dar Ducha Svätého a Božiu pomoc

 

 • K dispozícii sú už fotografie a DVD z birmovky. Birmovanci si ich môžu prevziať v predajni FUJI FILM na Kalvínskom námestí č. 2.
 • Tento týždeň nás vo farmosti bude zastupovať dp. Rudolf Oliš. Sme mu veľmi vďačný za túto pomoc. V prípade potreby budem stále k dispozícii na mobilnom čísle farnosti.
 • Dnes je zbierka na potreby našej farnosti.

Farské oznamy na 14. nedeľu cez Rok (8. 7. – 15. 7. 2018)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

8. 7.

14. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

Za uzdravenie tela, duše a ducha detí

† Štefan Dudáš

 Pondelok – 9. 7.

Féria

 

19:00

 

Za svetlo Ducha Svätého pre Zuzanu a Tomáša

Utorok – 10. 7.

Féria

 

19:00

 

† Helena Šalková a rodičia

Streda – 11. 7.

Sv. Benedikta, opáta a patróna Európy, sviatok

 

19:00

 

Za obrátenie pre Erika

Štvrtok – 12. 7.

Féria

18:00

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia a starí rodičia z oboch strán a rodina    Vargová

Piatok – 13. 7.

Féria

 

19:00

 

Za pomoc Božiu pre deti

Sobota – 14. 7.

Féria

 

19:00

 

† Ján Mičo a rodičia z oboch strán

Nedeľa

15. 7.

14. nedeľa cez Rok

8:00


9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre Michala, Martina, Zuzanu       a Alenu

 

Za farnosť

† rodina Považanová

 

 • V piatok bude večernú sv. omšu celebrovať Patrik Špánik – kaplán z mesta. Pozývame všetkých na novokňazské požehnanie.
 • Budúcu nedeľu je zbierka na potreby našej farnosti. Nech je vám sám Pán odmenou za vašu štedrosť.

Farské oznamy na 13. nedeľu cez Rok (1. 7. – 8. 7. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

1. 7.

13. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Dáša

 

Za farnosť

† rodičia Elena a Ondrej

 Pondelok – 2. 7.

Návšteva Panny Márie sviatok

 

19:00

 

† rodičia, sestra Emília a švagor

Utorok – 3. 7.

Sv. Tomáš, apoštol sviatok

 

19:00

 

† sestra Vierka

 

Streda – 4. 7.

Féria

 

19:00

 

† Anna a Štefan Dobrovolný a rodičia

Štvrtok – 5. 7.

Sv. Cyril a Metod slávnosť

18:00

 

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

 

† Roman Gažo

Piatok – 6. 7.

Féria

 

19:00

 

Za zdravie a obrátenie manžela Zoltána

Sobota – 7. 7.

Féria

 

19:00

 

Poďakovanie za ukončenie štúdia

Nedeľa

8. 7.

14. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

Za uzdravenie tela, duše a ducha detí

† Štefan Dudáš

 • Nastáva prázdninový harmonogram svätých omší. Okrem nedele budeme mať iba večerné sväté omše o 19:00.
 • Vo štvrtok je síce štátny sviatok našich vierozvestov Sv. Cyrila a Metoda, ale nie je to prikázaný sviatok pre veriacich. Pred svätou omšou bude adorácia.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Vo štvrtok až sobotu spovedáme hodinu pred svätou omšou. Prosíme o trpezlivosť, lebo bude spovedať iba jeden kňaz. Celodenné adorácie počas prázdnin nebudú.
 • Ružencové bratstvo pozývame v sobotu o 17:50 na stretnutie v kostole.

 

Všetkým zo srdca prajeme krásny a požehnaný čas prázdnin naplnený pokojom a oddychom.