Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 3. adventnú nedeľu (15. 12. – 22. 12. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

15. 12.

3. adventná nedeľa

Gaudete

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Stanislav

 

   Poďakovanie za dožité roky a prosba o BP

   Za farnosť

 Pondelok – 16. 12.

Féria

7:00

19:00

   Za Božie požehnanie pre Stanislavu a Kristínu

† manžel Václav

Utorok –  17. 12.

Féria

6:30 Roráty

19:00

† manžel

   Na úmysel

Streda – 18. 12.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za pútnikov

   Za požehnanie pre Mariánske družiny

Štvrtok – 19. 12.

Féria

6:30 Roráty

18:00

19:00

   Za pútnikov

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Viera a Jozef Straka a rodičia z oboch strán

Piatok – 20. 12.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† Milan Kicka, pohr.  

† Dušan Chudý a rodina

Sobota – 21. 12.

Féria

7:00

19:00

† rodičia a starí rodičia

† Jozef, Anna, Karol a rodičia z oboch strán

Nedeľa

22. 12.

4. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

   Za Božiu pomoc pre rodinu a poďakovanie

†  manžel Vladimír Majer a rodičia Anna a Ján Ťuťuris

 • Dnes poobede bude na fare od 12:00 do 18:00 prebiehať Adventný bazár. Príďte si, prosím, zakúpiť darček a tak podporiť núdznych ľudí v našom meste.
 • Utorky a štvrtky mávame v kostole latinské roráty už o 6:30!!! Srdečne pozývame.
 • V stredu po detskej svätej omši pozývame koledníkov na nácvik programu koledovania Dobrej noviny a na tvorivé dielne v pastoračnom centre. Koledovať budeme 26. 12. od 13:30. Koledníci z farnosti Levice – mesto budú koledovať 25. 12. Môžete si vybrať jeden z termínov a zapísať sa do zoznamov do budúceho pondelka.
 • V piatok od 8:30 budeme spovedať chorých po domácnostiach. Môžete ich ešte prihlásiť.
 • Veľmi by sme potrebovali vašu pomoc pri predvianočnom upratovaní v piatok po večernej svätej omši a pri stavaní stromčeka v sobotu doobeda. Vopred ďakujeme.
 • Sviatosť pomazania chorých budeme v kostole vysluhovať o týždeň v pondelok počas svätých omší.
 • Deti sa môžu každú nedeľu zapojiť do adventnej katechézy. Úloha tohto týždňa je vyrobiť drobný darček.
 • Jarný tábor pre deti bude v dňoch 17. – 21. februára 2020 v Lúčkach pri Kremnici. Prihlasovanie detí prebieha mailom na duchacik.tabor@gmail.com.
 • Dnes máme poslednú tohoročnú zbierku na potreby farnosti. Ďakujeme za vašu štedrosť.
 • Predvianočné spovedanie:

          Sobota a nedeľa: 16:00 – 19:00 (prestávka 17:30 – 18:00) – 5 kňazov

Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu (8. 12. – 15. 12. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

8. 12.

2. adventná nedeľa

8:00

15:00M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za dožitých 70 rokov života

 

† Alena Kosnáčová, rodičia Kosnáčovci a Mérešovci

   Za farnosť

 Pondelok – 9. 12.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť

7:00

 

19:00

† Mária a Gregor Lenč

 

† mama, starí rodičia a žijúci rodičia z OS

Utorok –  10. 12.

Féria

6:30 Roráty

19:00

   Poďakovanie za dožité roky, prosba o zdravie a BP  

† Andrej Pavlík a starí rodičia Grežovci

Streda – 11. 12.

Féria

7:00

17:00 detská

† Dávid Čonka a starí rodičia

   Za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu

Štvrtok – 12. 12.

Féria

6:30 Roráty

18:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre dcéry

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

   Na úmysel

Piatok – 13. 12.

Sv. Lucia, panna mučenica, spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

   Za Božiu pomoc pre dcéru

 

† sestra Rozália a manžel Štefan

Sobota – 14. 12.

Sv. Ján z Kríža, kňaz UC, spomienka

7:00

 

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

   Marcinekovú

† Aleš Zeke

Nedeľa

15. 12.

3. adventná nedeľa

Gaudete

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Stanislav

 

   Poďakovanie za dožité roky a prosba o BP

   Za farnosť

 • Dnes sa v kostole stretneme s rodičmi prvoprijímajúcich detí o 15:30. Prosíme, aby si deti priniesli do kostola knižočky s nálepkami.
 • Utorky a štvrtky mávame v kostole latinské roráty už o 6:30!!! Srdečne pozývame.
 • Sestričky pozývajú v stredu deti na stretnutie Mariánskej družiny po detskej svätej omši.
 • Budúcu nedeľu bude počas svätej omši o 11:00 spievať svetoznámy zbor študentov Apollo s krátkym koncertom po svätej omši. Poobede bude na fare od 12:00 do 18:00 prebiehať Adventný bazár. Príďte si, prosím, zakúpiť darček a tak podporiť núdznych ľudí v našom meste. Do piatku môžete priniesť vhodné darčeky na faru a trvanlivé potraviny do kostola.
 • V sakristii kostola môžete zapísať chorých na predvianočné spovedanie, ktoré bude 20. 12. doobeda.
 • Úmysly svätých omší na prvý polrok zapisujeme na fare, kým sa neminú.
 • Deti sa môžu každú nedeľu zapojiť do adventnej katechézy. Úloha tohto týždňa je dobrý skutok.
 • Budúcu nedeľu máme poslednú tohoročnú zbierku na potreby farnosti. Ďakujeme.
 • Oznamy pre pútnikov do Svätej zemi: 1. skontrolovať v pošte parafovanú zmluvu; 2. nahlásiť číslo pasu; 3. jedno miesto sa pre chorobu prihláseného uvoľnilo…

Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu (1. 12. – 8. 12. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

1. 12.

1. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Anna Benčová, 2. výr. a rodina Samotná

   a Benčová

† rodina Ráczová, Hajduová a Galbičková

   Za farnosť

 Pondelok – 2. 12.

Féria

7:00

19:00

† Jozef Samlek, manželka Paula, syn Dušan

   Na úmysel

Utorok –  3. 12.

Sv. František Xaverský patrón diecézy, sviatok

6:30 Roráty

 

19:00

   Za požehnanie pre rodinu

 

   Na úmysel

Streda – 4. 12.

Féria

7:00

17:00 detská

† Mária Kmeťová, manžel, brat a rodičia z OS

†  rodičia a bratia a BP pre žijúcich členov rodiny

Štvrtok – 5. 12.

Féria

6:30 Roráty

18:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre rodinu

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Paulína a Jozef Ivan

Piatok – 6. 12.

Sv. Mikuláš, biskup

spomienka

7:00

Celý deň

19:00 mládežka

† rodičia Alžbeta a František a starí rodičia z OS

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Jozef Kováč

Sobota – 7. 12.

Sv. Ambróz, biskup UC, spomienka

7:00

19:00

† učitelia a spolužiaci

† Jozef Šalka, manželka Helena, rodičia a

   súrodenci z OS

Nedeľa

8. 12.

2. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za dožitých 70 rokov života

 

† Alena Kosnáčová, rodičia Kosnáčovci a Mérešovci

   Za farnosť

 • Úmysly svätých omší na prvý polrok nasledujúceho roka zapisujeme po svätých omšiach na fare (okrem pondelka). Kvôli veľkému záujmu prosíme veriacich, aby jedna rodina si nahlásila najviac 2 úmysly. Je možnosť poslať viac intencií (aj gregoriánske omše) na misie. Info podávame pri zapisovaní. 
 • V pondelok je celodenná adorácia za rodiny v kaplnke na cirkevnej škole. Škola sa zapája týmto spôsobom do celoslovenskej nepretržitej adorácie obetovanej za naše rodiny. Srdečne pozývame.
 • V utorok po večernej svätej omši nás všetkých pozývajú otcovia na modlitby. Pozvaní sú muži i ženy. Tešíme sa na vás.
 • Utorky a štvrtky budú v kostole latinské roráty už o 6:30!!! Sväté omše budeme slúžiť iba za svetla sviečok. Srdečne pozývame.
 • Vhodné darčeky (zimné oblečenie, hračky, vianočné pečivo, …) na Adventný bazár môžete prinášať na faru po večerných svätých omšiach. Prosíme, aby ste si nemýlili bazár s odkladaním nevhodných a nepredajných vecí. Na tretiu adventnú nedeľu si ich budete môcť poobede zakúpiť v pastoračnom centre. Výťažok odovzdáme Vincentíku. Rovnako môžete prinášať trvanlivé potraviny počas adventu do sakristie. Nimi cez Vincentík urobíme radosť našim núdznym. Ďakujeme.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od štvrtka hodinu pred svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. V piatok sa, prosím, zapíšte na stráženie eucharistie počas celodennej adorácii. Ružencové bratstvo pozývame na stretnutie v sobotu o 17:50.
 • Budúcu nedeľu sa v kostole stretneme s rodičmi prvoprijímajúcich detí o 15:30. Prosíme, aby si deti priniesli do kostola knižočky s nálepkami.
 • Deti sa môžu každú nedeľu zapojiť do adventnej katechézy. Úloha tohto týždňa je spoločná modlitba v rodine.
 • V nedeľu príde svätý Mikuláš. Tento rok príde so zaujímavým nápadom. U nás nebude darčeky rozdávať, veď ich naše deti majú veľmi veľa, ale bude ich prijímať, aby ich potom mohol zaniesť do detského domova. Darčeky pre Mikuláša môžete priniesť na svätú omšu o 11:00. Naučme naše deti deliť sa s druhými.
 • Dnes je celonárodná zbierka na Katolícku charitu. Ďakujeme za vašu štedrosť.

Farské oznamy na 34. nedeľu cez Rok (24. 11. – 1. 12. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

24. 11.

Krista Kráľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Jozef Jančo a rodičia z oboch strán 

 

† Božena Horňáková

   Za farnosť

 Pondelok – 25. 11.

Féria

7:00

19:00

   Za dary Ducha Svätého pre rodinu

† brat a otec Ján, starí rodičia

Utorok – 26. 11.

Féria

7:00

17:00

19:00

   Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

   Mariánska družina

   Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu

Streda – 27. 11.

Panna Mária Zázračnej medaily, sv.

7:00

 

17:00 detská

† Emília, Milan a Katarína

 

   Na úmysel

Štvrtok – 28. 11.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za dar viery pre Cliffa

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

   Na úmysel sestričiek

Piatok – 29. 11.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Prosba a vďaka za zdravie a šťastný pôrod

   Za dary Ducha Svätého pre dcéru a rodinu

Sobota – 30. 11.

Sv. Ondrej, apoštol sviatok

7:00

 

19:00

† rodičia z oboch strán a za Božiu pomoc v

   chorobe pre Máriu

† manžel Milan a rodičia z oboch strán

Nedeľa

1. 12.

1. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Anna Benčová, 2. výr. a rodina Samotná

   a Benčová

† rodina Ráczová, Hajduová a Galbičková

   Za farnosť

 • Tím Sprevádzanie o. z. pozýva v utorok o 14:00 v hoteli Astrum na stretnutie s Mgr. Janou Sieberovou a MUDr. Emíliou Vlčkovou o možnosti adekvátnej pomoci ťažko chorým a umierajúcim príbuzným cez mobilný hospic. Služba pre pacienta je bezplatná. Prevádzkové náklady financujú iba z našich darov.
 • V utorok bude v našom kostole slávnosť, keď budú deti prijaté do Mariánskej družiny pri svätej omši o 17:00, ktorú bude celebrovať p. Tomáš Brezáni, CM. Všetci sme srdečne pozvaní.
 • V stredu po detskej svätej omši budeme v kostole premietať film o Zázračnej medaile, ktorý trvá 48 min. Naše sestričky nás srdečne pozývajú.
 • V sobotu nás naša cirkevná škola pozýva na Deň radosti, ktorý bude prebiehať na škole od 8:00 do 12:00. Program je pripravený pre najmenších i dospelých. Zároveň si môžete zakúpiť vianočné darčeky domácej výroby.
 • Od budúcej nedele môžete prísť po svätých omšiach zapísať úmysly svätých omší na prvý polrok nasledujúceho roka. Prosíme, aby ste rešpektovali obmedzený počet intencií na 2 sväté omše na rodinu. Ďakujeme za pochopenie a prosíme o trpezlivosť.
 • Miesto tradičných Adventných trhov vyskúšame tento rok v našej farnosti Adventný bazár. Nasledujúce 2 týždne môžete priniesť po svätých omšiach na faru veci vhodné ako vianočný darček – zimné oblečenie, vianočný ozdoby, trvanlivé vianočné pečivo, hračky, atď. Zakúpiť si ich budete môcť 15. 12. poobede v Pastoračnom centre. Každý, kto niečo venuje, dostane voľný kupón v hodnote 5 €. Výťažok odovzdáme Vincentíku na prerozdelenie chudobným.
 • Budúcu sobotu pozývame po večernej svätej omši na stretnutie a besedu v kostole s našou levickou misionárkou sr. Annou Mališovou, FMA, ktorá už mnohé roky pôsobí na misiách v Afrike. Sme vďační Pánu Bohu, že aj spomedzi nás si niekoho vyvolil, aby niesol evanjelium chudobným do celého sveta. Príďte, prosím, vypočuť si svedectvo.
 • Budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok. Počas svätých omšiach na prvú adventnú nedeľu budeme svätiť adventné vence, ktoré môžu nielen zdobiť vaše príbytky, ale aj sa pri nich rodina môže v advente spoločne modliť. Pred svätými omšami ich, prosím, položte pred oltár.
 • Dnes budete môcť zakúpením perníkov pred kostolom podporiť zbierku Boj proti hladu, ktorú organizujú naše sestričky.

Farské oznamy na 33. nedeľu cez Rok (17. 11. – 24. 11. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

17. 11.

33. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ľudovít Švec a rodičia

 

   Za farnosť

† Ján Garaj a dcéra Jarmila

 Pondelok – 18. 11.

Féria

7:00

19:00

† Viktor Turčok a rodičia z oboch strán

† Emília Švecová a zomrelí z oboch strán

Utorok – 19. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† Mária a Stanislav Sajovci, Gizela, Zoltán, Pavel, Alfréd Mónovci a Róbert Tóth

   Na úmysel

Streda – 20. 11.

Féria

7:00

17:00 detská

† starí rodičia Ján a Mária

† Matilda Vargová, 1. výr.

Štvrtok – 21. 11.

Obetovanie Panny Márie, spomienka

7:00

18:00

19:00

† súrodenci, rodičia z oboch strán a Alexander

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Jonáš Mihálka a rodičia z oboch strán

Piatok – 22. 11.

Sv. Cecília, panna mučenica, spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

† Anna Šumerajová a dary Ducha Svätého pre

   dcéru

† manželka Margita Vincúrová, rodičia a brat

Sobota – 23. 11.

Féria

7:00

16:00

19:00

   Za uzdravenie pre syna

   Večer milosrdenstva

   Za obrátenie príbuzných

Nedeľa

24. 11.

Krista Kráľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Jozef Jančo a rodičia z oboch strán 

 

† Božena Horňáková

   Za farnosť

 • Nasledujúci týždeň nesie názov Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom.
 • Dnes, na 30. výročie Nežnej revolúcie, nás pozýva Mesto Levice do synagógy na spomienkové podujatie spojené s otvorením fotografickej výstavy. Súčasťou je diskusia, na ktorú prijal pozvanie aj páter Miloš Szabo. Začiatok podujatia je o 17:00.
 • Centrum MEMORY pozýva v piatok na zaujímavú prednášku pre ľudí, ktorí sa starajú o chorých členov rodiny s demenciou. Prihlásiť sa môžete podľa plagátiku v kostole.
 • V sobotu pozývame na Večer milosrdenstva. Je určený na prijatie Božieho milosrdenstva všetkým, ktorý ho potrebujú kvôli kontaktom s hriechmi proti životu. Svätú omšu celebruje Mons. Marián Bublinec. Po nej bude v kostole adorácia spojená s modlitbou príhovoru. Celý čas budeme môcť prijať aj sviatosť zmierenia. Po adorácii bude možnosť diskusie v pastoračnom centre. Prosme o zmenu zmýšľania a kultúry života našej spoločnosti.
 • Budúcu nedeľu budete môcť zakúpením perníkov pred kostolom podporiť zbierku Boj proti hladu, ktorú organizujú naše sestričky. Zároveň v stredu pozývajú deti na Mariánsku družinu.
 • V nedeľu bude poslednú pešo púť do Hronského Beňadika. Bližšie info nájdete u Jožka Kottru.
 • Dnes máme zbierku na Nitriansky seminár a našich bohoslovcov. Pán Boh zaplať za pomoc.                                           

Farské oznamy na 32. nedeľu cez Rok (10. 11. – 17. 11. 2019)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

10. 11.

32. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán

  Hodová slávnosť

† Štefan Frtús a rodičia z oboch strán

   Za farnosť

 Pondelok – 11. 11.

Sv. Martin z Tours biskup, spomienka

7:00

 

19:00

† Jozefína a Ján Híreš

 

† Ján a rodina

Utorok – 12. 11.

Sv. Jozafát, biskup mučeník, spomienka

7:00

 

19:00

† manžel Milan, rodičia a starí rodičia

 

† manžel Ľudovít, svokrovci a švagor Štefan

Streda – 13. 11.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za kňazov pôsobiacich v našej farnosti

† dcéra Erika, manžel Ján, rodičia a st. rodičia z OS

Štvrtok – 14. 11.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodičia

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† svokrovci a rodina

Piatok – 15. 11.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† Ján

   Za nenarodené deti

Sobota – 16. 11.

Féria

7:00

19:00

   Za zdravie a BP pre rodinu Marinovovú a dcéry s rodinami

† rodičia a rodina Mišíková, Špaňová a Vargová

Nedeľa

17. 11.

33. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ľudovít Švec a rodičia

 

   Za farnosť

† Ján Garaj a dcéra Jarmila

 • Budúcu nedeľu, na výročie Nežnej revolúcie, nás pozýva Mesto Levice do synagógy na spomienkové podujatie spojené s otvorením fotografickej výstavy. Súčasťou je diskusia, na ktorú prijal pozvanie aj páter Miloš Szabo. Začiatok podujatia je o 17:00.
 • Dnes máme zbierku na potreby farnosti. Ďakujeme zo srdca za vaše obety. Budúci týždeň budeme mať zbierku na Nitriansky seminár a našich bohoslovcov. Pán Boh zaplať za pomoc.

Farské oznamy na 31. nedeľu cez Rok (3. 11. – 10. 11. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

3. 11.

31. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

kňazi, biskupi a diakoni diecézy

 

kňazi, biskupi a diakoni diecézy

   Za farnosť

 Pondelok – 4. 11.

Sv. Karol Boromejský biskup, spomienka

7:00

 

19:00

† Róbert, 1. výr. a manželka Mária  

 

   Na úmysel

Utorok – 5. 11.

Féria

7:00

19:00

† Zuzana

† rodičia Karol s manželkou

Streda – 6. 11.

Féria

7:00

17:00 detská

† duše v očistci

† matka Rozália a za Božiu pomoc pre rodinu

Štvrtok – 7. 11.

Féria

7:00

9:30

18:00

19:00

† rodičia Anna a Ján Halabuk

   Rekolekčná svätá omša

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† sestra, švagor a rodičia z oboch strán

Piatok – 8. 11.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za uzdravenie sestry Jany Pacherovej

† Anna a Michal Hríbik, syn Ján a rodičia z OS

Sobota – 9. 11.

Výročie posviacky Laterána, sviatok

7:00

 

19:00

† Michal

 

† Anton Kapusta a rodičia z oboch strán

Nedeľa

10. 11.

32. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán

  Hodová slávnosť

† Štefan Frtús a rodičia z oboch strán

   Za farnosť

 • Do piatku môžeme každý deň na cintoríne získať úplné odpustky pre duše v očistci. Po každej večernej svätej omši ponúkame možnosť putovať spoločne na cintorín a pomodliť sa pri centrálnom kríži. Pridajte sa k nám.
 • Vo štvrtok budeme v našom chráme sláviť kňazské dekanátne rekolekcie. Pozývame na svätú omšu o 9:30. Príďte sa modliť s kňazmi z okolia.
 • O týždeň v nedeľu slávime hody vo filiálnom Kostole Všetkých svätých v Mýtnych Ludanoch. Prijmite pozvanie od Ludančanov na slávnostnú svätú omšu o 9:30. Nech nás Boh vedie k svätosti života.
 • Ďakujeme za prihlásenie na Farskú púť do Svätej zeme. Zoznam pútnikov je už uzavretý. V týchto dňoch by ste mali dostať poštou (mailom) pokyny k ďalšiemu postupu. Tešíme sa na spoločné chvíle na svätých miestach.
 • Na nástenke nájdete info s možnosťou prihlásenia sa na púť do Čenstochovej. Srdečne pozývame v termíne 22. – 23. 11. 2019.
 • Zakúpením sviečky pre nenarodené deti môžete podporiť aktivity občianskeho združenia Fórum života, ktoré slúži na ochranu života ako aj na pomoc ženám v ťažkostiach.
 • Budúcu nedeľu budeme mať zbierku na potreby farnosti. Ďakujeme zo srdca za vaše obety.

Farské oznamy na 30. nedeľu cez Rok (27. 10. – 3. 11. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

27. 10.

30. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† Za zdravie a požehnanie pre rodinu

† rodičia z oboch strán

 Pondelok – 28. 10.

Sv. Šimon a Jáda apoštoli, sviatok

7:00

19:00

† Ernest Dudáš a rodičia z oboch strán

Poďakovanie za životné jubileum (50 rokov)

Márie Balcovej

Utorok – 29. 10.

Féria

7:00

19:00

† Tomáš, rodičia a starí rodičia z oboch strán

† Cyril Šebo

Streda – 30. 10.

Féria

7:00

17:00 detská

† duše v očistci

† Anna, Michal a Ján

Štvrtok – 31. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodina Považanová

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za členov Máriinej légie

Piatok – 1. 11.

Slávnosť Všetkých svätých

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina Kundrátová, Tkáčiková, Klačková  a

Slúková

† Vojtech Varga

Za farnosť

Sobota – 2. 11.

Dušičky

7:00

19:00

† duše v očistci

† rodičia

Nedeľa

3. 11.

31. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

kňazi, biskupi a diakoni diecézy

 

kňazi, biskupi a diakoni diecézy

Za farnosť

 • Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od stredy hodinu pred svätou omšou. Chorých spovedáme vo štvrtok doobeda. Prvopiatková adorácia tento mesiac nebude. Ružencové bratstvo sa stretne v sobotu o 17:50. Kvôli nadchádzajúcim sviatok prosíme o upratovanie kostola vo štvrtok večer.
 • Slávnosť Všetkých svätých je prikázaným sviatkom. Sväté omše budú ako v nedeľu. Počas dušičkovej oktávy môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci nábožnou návštevou cintorína alebo na Dušičky v kostole pri modlitbe Verím v Boha a Otče náš. Počas 8 dní budeme každý večer putovať od kostola na mestský cintorín. Pridajte sa k nám.
 • Zakúpením sviečky pre nenarodené deti môžete podporiť aktivity občianskeho združenia Fórum života, ktoré slúži na ochranu života ako aj na pomoc ženám v ťažkostiach. Malá sviečka stojí 1 €, sviečka v skle 4 €. Zapálením sviece v okne dňa 2. 11. vyjadrujeme solidaritu s ochranou dôstojnosti človeka v akomkoľvek štádiu života.
 • Stále sa môžete prihlásiť na Farskú púť do Svätej zeme v termíne 3. – 10 . 5. 2020. Všetky informácie nájdete vzadu na letákoch ako aj na webe. Prihlasovať sa môžete u p. Ing. Igora Bugára (0949 128 070). Tešíme sa na putovanie po stopách nášho Pána.

Farské oznamy na 29. nedeľu cez Rok (20. 10. – 27. 10. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

20. 10.

29. nedeľa cez Rok

Misijná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† manžel Jozef a rodina z oboch strán

† matka Imelda a otec Jozef

 Pondelok – 21. 10.

Féria

7:00

19:00

   Za dar viery pre dcéru Martinu

Za Božiu pomoc pre jubilujúcich členov rodiny

Utorok – 22. 10.

Sv. Ján Pavol II. pápež, ľub. spomienka

7:00

 

19:00

† krstná dcéra Mariana a kmotor Marian

 

† otec Jozef a rodičia Koloman a Františka

Streda – 23. 10.

Féria

7:00

17:00 detská

† rodičia Mária a Michal a ich deti

† Jozef Trungel

Štvrtok – 24. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodičia, brat a sestra

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† manžel a rodičia z oboch strán

Piatok – 25. 10.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† rodičia z oboch strán

† rodina

Sobota – 26. 10.

Féria

7:00

19:00

† Štefan a Rozália a ich rodičia

† rodičia Helena a Pavol

Nedeľa

27. 10.

30. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† Za zdravie a požehnanie pre rodinu

† rodičia z oboch strán

 • Radi by sme zorganizovali Farskú púť do Svätej zeme. V spolupráci s CK Awertour a sprievodcom františkánom pátrom Jeremiášom vás pozývame v termíne 5. – 10 . 5. 2020 na spoznanie miest, po ktorých chodil a ktorých sa dotýkal náš Pán Ježiš Kristus. Všetky informácie nájdete vzadu na letákoch ako aj na webe. Počet miest je obmedzený na 50 pútnikov. Prihlasovať sa môžete už teraz u p. Ing. Igora Bugára (0949128070). Bolo by krásne, keby sme sa spolu modlili a obetovali za našu farnosť na svätých miestach.
 • Ďakujeme zo srdca za minulotýždňovú zbierku pre potreby farnosti. Dnes sa zapojíme do celosvetovej zbierky na podporu misií vo svete. O projektoch, ktoré tým podporíme, sa viacej dočítate v časopise Svetové misie. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 • Budúcu nedeľu sa opäť posúva čas. Spíme o hodinu viacej 🙂 .

Farské oznamy na 28. nedeľu cez Rok (13. 10. – 20. 10. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

13. 10.

28. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Vincent Rimóci, 20. výr.

 

Za farnosť

† rodina

 Pondelok – 14. 10.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre rodinu

† rodina Pastierová, Sekerešová a Spevárová

Utorok – 15. 10.

Sv. Terézia Avilská panna, UC, spomienka

7:00

 

19:00

† rodina Tesáková a Szönyiová

 

† manželia Jozef a Mária

Streda – 16. 10.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za dar viery pre syna Jaroslava

Za BP a dary D. Sv.  pre Teréziu, Romana a Lukáša

Štvrtok – 17. 10.

Sv. Ignác Antiochijský biskup, spomienka

7:00

18:00

19:00

† rodina Vaníková

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Terézia Kozolková

Piatok – 18. 10.

Sv. Lukáš, evanjelista sviatok

7:00

 

19:00 mládežka

† syn Henček

 

† rodičia Ján a Terézia

Sobota – 19. 10.

Féria

7:00

19:00

† manžel Štefan a rodina

† Ladislav Berkeš, krst. rodičia, rodina Čitáryová

Nedeľa

20. 10.

29. nedeľa cez Rok

Misijná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† manžel Jozef a rodina z oboch strán

† matka Imelda a otec Jozef

 • Stretnutie dospelých, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie sviatostí krstu, prvého svätého prijímania alebo birmovky bude v sobotu o 17:30 na fare.
 • Vzadu si môžete zobrať časopis Svetové misie, v ktorom nájdete svedectvá misionárov zo Slovenska, ako sa aj viacej dočítate o Rwande a projektoch, pre ktoré je určená tohoročná zbierka na misie.
 • Dnes máme pravidelnú zbierku pre potreby farnosti. Ďakujeme zo srdca za všetky vaše obety. O týždeň sa zapojíme do celosvetovej zbierky na podporu misií vo svete. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 • Radi by sme zorganizovali Farskú púť do Svätej zeme. V spolupráci s CK Awertour a sprievodcom františkánom pátrom Jeremiášom vás pozývame v termíne 3. 5. – 10 . 5. 2020 na spoznanie miest, po ktorých chodil a ktorých sa dotýkal náš Pán Ježiš Kristus. Všetky informácie nájdete vzadu na letákoch ako aj na webe. Počet miest je obmedzený na 50 pútnikov. Prihlasovať sa môžete už teraz u p. Ing. Igora Bugára (0949128070). Bolo by krásne, keby sme sa spolu modlili a obetovali za našu farnosť na svätých miestach.