Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 3. adventnú nedeľu (17. 12. – 24. 12. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

17. 12.

3. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Stanislav

 

† rodičia Helena a Arpád Turian

Za farnosť

Pondelok – 18. 12.

Féria

7:00

19:00

† Marta a Mária

† rodina

Utorok – 19. 12.

Féria

7:00

19:00

† Viera a Jozef Straka a rodičia z oboch strán

† otec Viliam

Streda – 20. 12.

Féria

7:00

17:00

† Dušan Chudý, 15. výr.

† Helena a Štefan Murín a rodina z oboch strán

Štvrtok – 21. 12. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† Dominik Palkovič     

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† otec Jozef, brat Jozef a st. rodičia Mesárošovci

Piatok – 22. 12.

Féria

7:00

19:00

† Marta a Mária

Poďakovanie Srdcu Ježišovmu

Sobota – 23. 12.

Féria

7:00

19:00

† Marta a Mária

Za Božie požehnanie pre manželov

Nedeľa

24. 12.

4. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

17:00

† rodina

 

Za farnosť

Za zdravie pre rodinu

 • Dnes sa v čase 14:00 – 18:00 v našom pastoračnom centre uskutočnia farské adventné trhy. Srdečne pozývame.
 • Sväté omše ráno v utorok a štvrtok, aj keď už nenesú názov Roráty, predsa budú slúžené za svetla sviečok a eucharistická modlitba bude v latinskom jazyku. Pozývame všetkých.
 • V piatok budeme doobeda spovedať chorých v ich príbytkoch. Počas tohto dňa budeme v kostole pri svätých omšiach udeľovať sviatosť pomazania chorých. Veriaci po 60-tke môžu túto sviatosť po vyspovedaní prijať raz do roka.
 • Počas celého týždňa spovedáme hodinu pred večernou svätou omšou (len domáci kňazi). Kňazi dekanátu (6 kňazov) prídu pomáhať v piatok 16:00-19:00 (prestávka 17:30-18:00) a v sobotu 9:00-12:00 (prestávka 10:30-11:00). Prosíme, aby ste využili túto možnosť.
 • Svätá omša v nedeľu večer o 17:00 bude už vigilná zo sviatku Narodenia Pána. Na druhý deň bude o 15:00 jasličková pobožnosť. Polnočná svätá omša bude aj tento rok o polnoci. 🙂
 • Na sviatok Svätého Štefana budú deti po farnosti koledovať Dobrú novinu, ktorej výťažok ide na podporu slovenských misijných projektov v Afrike. Zbierku organizuje eRko. Záujemci a túto koledu sa môžu napísať do zoznamov vzadu v kostole.
 • Gréckokatolícky kňaz Marek Badida, otec troch detí, predáva v knižnej podobe svoje svedectvo vlastného povolania. Knižku Lepší holub na streche si môžete zakúpiť u nás v sakristii za 3 €.
 • Ďakujeme za pomoc pri stavaní vianočného stromčeka a prosíme o pomoc pre predvianočnom upratovaní kostola v piatok po večernej svätej omši.
 • Dnes máme poslednú farskú zbierku. Ďakujeme za všetky obety, ktoré prinášate pre našu farnosť.

Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu (10. 12. – 17. 12. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

10. 12.

2. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Otto Mierka, manželka Gabriela a syn Gabriel

 

Za farnosť

Za požehnanie rodiny

Pondelok – 11. 12.

Féria

7:00

19:00

† Jozef Szabó a rodina

Za požehnanie pre rodinu

Utorok – 12. 12.

Féria

7:00

19:00

† Mária a Ján Siget

Na úmysel

Streda – 13. 12.

Sv. Lucia, panna mučenica, spomienka

7:00

 

17:00

† manžel Štefan a rodičia

 

Za zdravie pre dcéru Luciu

Štvrtok – 14. 12. 

Sv. Ján z Kríža, kňaz UC, spomienka

7:00

18:00

19:00

† Elena a Pavol Berkeš, syn Jozef a rodičia     

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Andrej Pavlík, Milan a st. rodičia Grežovci

Piatok – 15. 12.

Féria

7:00

19:00

   Za zdravie pre Boženu Kvašňákovú

† manžel Ján

Sobota – 16. 12.

Féria

7:00

19:00

   Za Božie požehnanie pre Stanislavu a Kristínu

† manžel Václav, 6. výr.

Nedeľa

17. 12.

3. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Stanislav

 

† rodičia Helena a Arpád

Za farnosť

 • Včera 7 muži našej farnosti prijali v kňazskom seminári ministérium akolytátu, aby mohli viac slúžiť Kristovi prítomnému v Eucharistii. Nech ich Boží Duch naplní milosťou trpezlivej a odhodlanej služby.
 • Tešíme sa, že na rorátne sväté omše chodievate v hojnom počte. Pripomíname, že ich slávime vždy v utorky a štvrtky o 7:00 v našom kostole. Všetkých pozývame.
 • V piatok v rámci zimných kántrových dní budeme mať pri svätej omši formulár Za upevnenie rodín.
 • V sobotu o 9:00 prosíme pomoc pri stavaní vianočných stromčekov v kostole. Ďakujeme mocným a dobrým ľuďom.
 • Budúcu nedeľu sa v čase 14:00 – 18:00 v našom pastoračnom centre uskutočnia farské adventné trhy. Srdečne pozývame.
 • Úmysly svätých omší na prvý polrok 2018 stále zapisujeme na fare vždy po svätých omšiach.
 • Ďakujeme, že pamätáte na vianočný projekt Spolku sv. Vincenta „Daruj vianočnú radosť“, kde prinášate do sakristie kostola trvanlivé potraviny pre našich núdznych. Nech štedrosť dobrého Pána Boha je vám odmenou za vašu nezištnosť.
 • Chorých budeme pred Vianocami spovedať budúci piatok 22. 12. v doobedňajších hodinách. Prosíme, aby ste ich prišli nahlásiť do sakristie. Ďakujeme.
 • Budúcu nedeľu máme poslednú farskú zbierku. Ďakujeme za vaše milodary.

Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu (3. 12. – 10. 12. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

3. 12.

1. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

Poďakovanie za manžela a za Božie požehnanie

Za dobrodincov bohuznámej rodiny

Pondelok – 4. 12.

Féria

7:00

19:00

† Cecília Gondová, Iveta Takáčová, Magdaléna Benešová

† Jozef, Anna a Karol

Utorok – 5. 12.

Féria

7:00

19:00

† matka Anna

† rodičia Mária a Pavol Hudec, st. rodičia a Peter Barát

Streda – 6. 12.

Sv. Mikuláš, biskup spomienka

7:00

 

17:00

   Za požehnanie pre rodinu, deti a vnúčatá

Za požehnanie pre Združenie mariánskej

mládeže

Štvrtok – 7. 12. 

Sv. Ambróz, biskup UC, spomienka

7:00

18:00

19:00

† rodičia z oboch strán, súrodenci a starí rodičia    

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Jozef Kováč

Piatok – 8. 12.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť

7:00

8:15

18:00MLudany

19:00

   Za dary Ducha Svätého pre vnúčatá

Cirkevná škola

  

Za farnosť

Sobota – 9. 12.

Féria

7:00

19:00

† manžel, rodičia a starí rodičia

† Helena Mordényiová

Nedeľa

10. 12.

2. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Otto Mierka, manželka Gabriela a syn Gabriel

 

Za farnosť

Za požehnanie rodiny

 • Dnes o 15:30 bude v kostole stretnutie rodičov a detí, ktoré chcú budúci rok pristúpiť k prvému svätému prijímaniu. Prosíme všetkých o účasť.
 • V rámci adventu budeme v utorky a štvrtky slúžiť ráno rorátne sväté omše pri sviečkach. Premenenie bude v latinskom jazyku, čo má zvýrazniť tajomstvo Božieho príchodu počas svätej omše. Roráty sa slúžia ku cti Panny Márie. Srdečne pozývame.
 • V piatok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Príďte, prosím, osláviť tajomstvo Panny Márie a zároveň tajomstvo nášho vykúpenia. Z tohto dôvodu prosím o upratovanie kostola vo štvrtok večer.
 • Úmysly svätých omší na prvý polrok 2018 zapisujeme na fare vždy po svätých omšiach.
 • Pripomíname vianočný projekt Spolku sv. Vincenta „Daruj vianočnú radosť“, kde môžete
  do 18. decembra priniesť do sakristie kostola trvanlivé potraviny pre našich núdznych. Samotných núdznych môžeme nahlásiť vo Vincentíku každý pondelok 15:30 – 17:00. Nech štedrosť dobrého Pána Boha je vám odmenou za vašu nezištnosť.
 • Na 3. adventnú nedeľu (o dva týždne), sa v našom pastoračnom centre uskutočnia farské adventné trhy. Prosíme záujemcov o predaj, aby sa čím skôr prihlásili na fare.
 • Dnes máme zbierku určenú pre diecéznu charitu. Pán Boh zaplať za obetu.
 • Už v predstihu dávame do pozornosti jarný tábor pre deti, ktorý chceme zorganizovať počas jarných prázdnin. Predpokladaná cena je 115 €. Prihlasovanie bude prebiehať od januára 2018.

Farské oznamy na 34. nedeľu cez Rok (26. 11. – 3. 12. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

26. 11.

Nedeľa Krista Kráľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za požehnanie a dary Ducha Svätého pre deti

 

Za farnosť

Poďakovanie a za život a prosba o B. pomoc

Pondelok – 27. 11.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za dožité roky pre mamu

Za dar zdravia a dary Ducha Svätého pre syna

Utorok – 28. 11.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Karol a František Foltán, nedož. 90 r.

† Andrej Kmeťko, Jonáš Mihálka, pohr.

Za Božiu pomoc pre rodinu

Streda – 29. 11.

Féria

7:00

17:00

   Poďakovanie za manželku a dcéry

† rodina Ketelešová

Štvrtok – 30. 11. 

Sv. Ondrej, apoštol sviatok

7:00

18:00

19:00

   Poďakovanie za 65 rokov života

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za zdravie pre manžela

Piatok – 1. 12.

Féria

7:00

Celý deň

19:00

† rodina

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† birmovní rodičia a synovia Ondrej a Pavel

Sobota – 2. 12.

Féria

7:00

19:00

† Mária a Štefan Palaťka

† rodičia Mária a Ján

Nedeľa

3. 12.

1. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

Poďakovanie za manžela a za Božie požehnanie

Za dobrodincov bohuznámej rodiny

 • Dnes po svätých omšiach môžete pred kostolom podporiť zakúpením perníkového srdiečka obľúbenú Zbierku proti hladu, ktorú organizuje Vincentínska rodina. Ďakujeme.
 • Spoločenstvo Ducha Svätého pozýva dnes na modlitbové stretnutie a svedectvo oslobodenia o 16:00 do pastoračného centra, ktoré bude viesť Peter Lipták.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Nezabúdajme na sviatostný život. Od štvrtku spovedáme pred večernou svätou omšou 1 hodinu. Chorých budeme spovedať v piatok doobeda. Zároveň sa, prosím, podľa záujmu napíšte na stráženie eucharistie počas celodennej poklony a obetujme ju za prehĺbenie duchovného života našej farnosti.
 • Naša cirkevná škola srdečne pozýva všetkých rodičov a priateľov školy ako aj budúcich prvákov na Deň radosti, ktorý sa uskutoční v sobotu od 9:00 v priestoroch školy. Bude pre vás pripravený zaujímavý program, zábava, tvorivé dielne,… Deti MŠ a ZŠ sa na vás už teraz tešia.
 • Stretnutie Ružencového bratstva bude v sobotu o 17:50 v našom kostole. Pozývame.
 • V sobotu po svätej omši srdečne pozývame všetkých na Taizé adoráciu do nášho kostola. Tešíme sa.
 • Úmysly svätých omší na prvý polrok 2018 začneme zapisovať od piatku na fare. Kvôli veľkému záujmu prosíme, aby si každá rodina vybrala maximálne 2 sväté omše v jednom polroku. Ďakujeme za pochopenie.
 • O týždeň sa začne sláviť adventným obdobím nový liturgický rok. Pri všetkých svätých omšiach od soboty večera budeme svätiť adventné vence a sviece. Prineste ich, prosím, pred oltár.
 • Budúcu nedeľu je posledná diecézna zbierka určená tento krát na diecéznu charitu. Pán Boh zaplať za vašu obetu.
 • Diecézny biskup Mons. Marián Chovanec dovolil, aby sestry sv. Vincenta založili v našej farnosti nový rehoľný dom. Momentálne hľadáme pre nich ubytovanie. Najlepšie by bolo v blízkosti kostola v 4-izbovom byte. Keby niečo, dajte vedieť.
 • Spolok sv. Vincenta aj tento rok organizuje vianočný projekt „DARUJ VIANOČNÚ RADOSŤ“. Trvanlivé potraviny môžete priniesť od 2. decembra  do 18. decembra do sakristie po všetkých svätých omšiach, prípadne do VINCENTÍKA v Dome služieb, každý pondelok od 15:30 do 17:00 hodiny. Prinesené dary  sústredíme  vo VINCENTÍKU, kde budú rozdelené núdznym. Ak viete o niekom kto je v núdzi, môže sa prihlásiť vo Vincentíku počas adventu každý pondelok od 15:30 do 17:00 hodiny. Pán Boh nech odmení Vašu štedrosť!

Farské oznamy na 33. nedeľu cez Rok (19. 11. – 26. 11. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

19. 11.

33. nedeľa cez Rok

 

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ľudovít Švec a rodičia

 

Poďakovanie a za BP pre rodinu Valkovičovú

Za farnosť

Pondelok – 20. 11.

Féria

7:00

19:00

† Mária a Leonard Černák

Poďakovanie za zdravie a za BP pre manželov

Utorok – 21. 11.

Obetovanie Panny Márie, spomienka

7:00

19:00

† rodičia a súrodenci

 

† manžel, dcéra, rodičia a bratia

Streda – 22. 11.

Sv. Cecília, panna mučenica, spomienka

7:00

 

17:00

   Za uzdravenie duše

 

† Václav Maruniak a otec Štefan Hudec

Štvrtok – 23. 11. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† Ján Kevely, st. a ml. a rodičia z oboch strán

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† manžel Jozef Jančo a rodičia z oboch strán

Piatok – 24. 11.

Sv. Vietnamskí mučeníci, spomienka

7:00

 

19:00

   Na úmysel

 

† Božena Horniaková

Sobota – 25. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† Eva Šafárová

 

† Dávid Csonka a starí rodičia

Nedeľa

26. 11.

Nedeľa Krista Kráľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za požehnanie a dary Ducha Svätého pre deti

 

Za farnosť

Poďakovanie a za život a prosba o B. pomoc

 • V utorok o 17:30 pozývame do pastoračného centra na prednášku amerického prolife aktivistu a evanjelizátora prof. Raymonda de Souzaa. Téma prednášky bude: „Evanjelium života v odkresťančenom prostredí“. Srdečne pozývame.
 • V sobotu po svätej omši pozýme do kostola na rozprávanie, prezentáciu a spev o mesačnom putovaní (1100 km) do Santiaga de Compostela pani Evy Kumovej a pána Antona Slušného.
 • Pešopútnici zavŕšia sezónu budúcu nedeľu putovaním do Hronského Beňadika. Vyrážajú ráno o 6:15 od Kostola sv. Michala a srdečne všetkých pozývajú.
 • Spoločenstvo Ducha Svätého pozýva budúcu nedeľu na modlitbové stretnutie o 16:00 do pastoračného centra, ktoré bude viesť Mgr. Peter Lipták, ktorý zároveň vydáva svedectvo o oslobodení od drogovej závislosti. O všetkých pripravovaných akciách nájdete info aj na plagátoch.
 • Budúcu nedeľu Krista Kráľa budeme v adorácii zasväcovať Ježišovi Kristovi ľudské pokolenie po všetkých svätých omšiach. Zároveň pred kostolom si budete môcť zakúpiť perníkové srdiečko a tak podporiť obľúbenú Zbierku proti hladu, ktorú organizuje Vincentínska rodina. 11. ročníkom tejto zbierky podporíte projekty chudobných na Haity, Hondurase, Albánsku, Ukrajine, Rusku i Slovensku. Ďakujeme za pochopenie.
 • V dnešnú nedeľu máme pravidelnú zbierku na potreby farnosti. Zo srdca Pán Boh zaplať za obetu.

Farské oznamy na 32. nedeľu cez Rok (12. 11. – 19. 11. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

12. 11.

32. nedeľa cez Rok

 

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Manžel a rodičia z oboch strán

 

Za farnosť

† Ján a Emília Ingeli

Pondelok – 13. 11.

Féria

7:00

19:00

† rodičia, starí rodičia a Helena

† Renáta

Utorok – 14. 11.

Féria

7:00

19:00

† Helena Frnková a Alojz Paukovič

Za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka

Streda – 15. 11.

Féria

7:00

17:00

† Milan Máčaj, rodičia a starí rodičia

† Rozália Valachová, 1. výr.

Štvrtok – 16. 11. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† Mária Kollárová a rodičia z oboch strán

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Ružena

Piatok – 17. 11.

Sv. Alžbeta Uhorská rehoľníčka, spomienka

7:00

 

19:00

† Viktor Turčok

 

† Margita Vincúrová a brat Tibor

Sobota – 18. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† rodina Briešková a Máčayová

 

† Emília Švecová a rodina

Nedeľa

19. 11.

33. nedeľa cez Rok

 

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ľudovít Švec a rodičia

 

Poďakovanie a za BP pre rodinu Valkovičovú

Za farnosť

 • Zo srdca ďakujem za pomoc pri sadení stromčekov za budovou fary. Verím, že raz tam bude vytvorené príjemné posedenie v strede sídliska. Rovnako zo srdca ďakujeme za zbierku na kňazský seminár. Srdečné Pán Boh zaplať. Budúci týždeň budeme mať pravidelnú zbierku na potreby farnosti.
 • U pána kaplána sa môžete do stredy prihlásiť na evanjelizačný projekt Godzone tour 2017. Táto charizmatická akcia sa koná v piatok v Bratislave. Odchod autobusu bude o 15:00 od kostola. Cestovné bude stáť 8 €. Viac info na plagátoch a godzone.sk.
 • V rámci pastorácie rozvedených a znovusobášených párov, ktoré nemôžu prijímať sviatosti a ani si nemôžu vyslúžiť sviatosť manželstva, ponúkame duchovné stretnutia na úrovni farnosti a Slovenska. Záujemci sa môžu kontaktovať: pani Irena Hajdamárová, tel: 0940570440, mail: hajdamarova@atlas.sk.

Farské oznamy na 31. nedeľu cez Rok (5. 11. – 12. 11. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

5. 11.

31. nedeľa cez Rok

 

8:00

10:30M Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

Za zdravie pre pána diakona

† Zuzana Benčíková

† Marián, Viera a syn Ľubomír

Pondelok – 6. 11.

Féria

7:00

19:00

† Rozália Šimková, 1. výr.

† rodina a duše v očistci

Utorok – 7. 11.

Féria

7:00

19:00

† rodičia a starí rodičia

† Ján, rodičia z oboch strán a rodina Virágová

Streda – 8. 11.

Féria

7:00

17:00

† otec Ľudovít, 10. výr.

Za kňazov Štefana a Mariána

Štvrtok – 9. 11. 

Posviacka Lateránskej baziliky, sviatok

7:00

9:30

18:00

19:00

† Margita a Tibor Blaho

   Rekolekčná svätá omša

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Ľudovít Rác a rodičia

Piatok – 10. 11.

Sv. Lev Veľký, pápež UC, spomienka

7:00

 

19:00

† syn František

 

† Pavol Vaník, 10. výr.

Sobota – 11. 11.

Sv. Martin z Tours biskup, spomienka

7:00

 

19:00

† rodina Kundrátová, Tkačíková, Kľačková,Slúka

 

† Mária a Viliam Bielik, st. rodičia a zať Imrich

Nedeľa

12. 11.

32. nedeľa cez Rok

 

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Manžel a rodičia z oboch strán

 

Za farnosť

† Ján a Emília Ingeli

 • Ešte do stredy môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci. Od kostola putujeme na cintorín po každej večernej svätej omši až do stredy.
 • Vo štvrtok budú v našej farnosti kňazské rekolekcie. V mene pána dekana vás všetkých pozývame na svätú omšu o 9:30. Slúžiť ju budú kňazi nášho dekanátu.
 • V sobotu doobeda prosíme o brigádu. Budeme vysádzať stromčeky za farskou budovou. Začíname o 8:00. Prosíme, aby ste si priniesli aj pracovné náradie. Radi by sme skrášlili okolie fary. Ďakujeme vopred za pomoc.
 • Dnešnou zbierkou pri svätých omšiach prosíme o podporu pre kňazský seminár v Badíne. Pán Boh zaplať za milodary.

Farské oznamy na 30. nedeľu cez Rok (29. 10. – 5. 11. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

29. 10.

30. nedeľa cez Rok

 

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za duše v očistci

 

Za farnosť

† manžel Ján, rodičia z oboch strán a starí rodičia

Pondelok – 30. 10.

Féria

7:00

19:00

† Vojtech a starí rodičia

Za duševné a telesné uzdravenie

Utorok – 31. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za všetkých pútnikov

† Veronika Belická, pohr.

† rodičia, sestra Edita, brat Vladimír

Streda – 1. 11.

Slávnosť Všetkých svätých

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

17:00

19:00

   Za duše v očistci

 

† matka Anna

Na úmysel celebranta

Za farnosť

Štvrtok – 2. 11. 

Spomienka na všetkých verných zosnulých

7:00

18:00

19:00

† Tomáš a rodičia z oboch strán

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† manžel, rodičia a súrodenci

Piatok – 3. 11.

Féria

7:00

Celý deň

19:00

† biskupi, kňazi a diakoni diecézy

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† biskupi, kňazi a diakoni diecézy

Sobota – 4. 11.

Sv. Karol Boromejský kňaz, spomienka

7:00

 

19:00

   Na úmysel

 

† rodina

Nedeľa

5. 11.

31. nedeľa cez Rok

 

8:00

10:30M Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† Zuzana Benčíková

† Marián, Viera a syn Ľubomír

 • V stredu máme prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu. V Mýtnych Ludanoch máme hody kostola a všetkých nás srdečne pozývajú na svätú omšu o 9:30.
 • Na tento sviatok bude večer o 17:00 v kostole Ducha Svätého detská svätá omša spojená s karnevalom svätých. Deti sa pred svätou omšou prezlečú do kostýmov svätých v pastoračnom centre a potom budú takto oblečené prítomné na svätej omši. Po nej pozývame deti na svätokarnevalové posedenie a zábavný program v pastoračnom centre.
 • Dušičkové oznamy:

             – Možnosť získania úplných odpustkov pre duše v očistci: V deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa Modlitbu Pána a Vyznanie viery alebo počas dušičkovej oktávy nábožne navštíviť cintorín (raz denne) a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Ďalšími podmienkami je svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca. A ďalej vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.

                  – V stredu bude o 15:00 v dome smútku na cintoríne pobožnosť, na ktorú nás pán dekan srdečne pozýva.

              – Počas oktávy (8 dní) budeme vždy po večerných svätých omšiach spoločne putovať od kostola na cintorín a pri centrálnom kríži na cintoríne sa budeme modliť za duše v očistci. Začíname v stredu.

               – Fórum života organizuje aj v tento rok Sviečku za nenarodené deti. Môžete si ju v nedeľu zakúpiť pred kostolom za 1 €, sklenenú za 4 €. Na Spomienku všetkých verných zosnulých ju zapaľujeme v oknách našich príbytkov a tým vyjadrujeme modlitby za nenarodené deti a modlitby na ochranu života. Výťažok predaja sviečky slúži na aktivity Fóra života ohľadom ochrany ľudských práv pred narodeným dieťaťa.

              – V piatok sa celá diecéza modlí za zosnulých biskupov, kňazov a diakonov našej diecézy. Sväté omše budú obetované na tento úmysel. Počas dňa by mala byť v kostole celodenná poklona.

 • Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme okrem stredy celý týždeň hodinu pred svätou omšou. V piatok skúsime mať celodennú poklonu. Prosím, aby ste sa zapísali na stráženie kostola. Chorých budeme spovedať v piatok doobeda.
 • V sobotu pozýva Ružencové bratstvo na stretnutie o 17:50 do kostola.
 • Veľmi si vážime vašu veľkú štedrosť pri zbierke na misie. Budúcu nedeľu vás prosíme o podporu zbierky na kňazský seminár v Badíne.
 • Naša cirkevná škola bude počas prázdnin v pondelok (9:00 – 12:00) k dispozícii so športovým programom všetkým deťom (nielen tým, ktoré navštevujú CŠ), mladým i rodičom. Môžete si priniesť pingpongové raketky alebo hokejky. Samozrejme je možnosť zapožičať si ich aj na škole. Kto má chuť športovať, dvere má otvorené. Tešíme sa na zmysluplné prežitie prázdninového dňa.

Farské oznamy na 29. nedeľu cez Rok (22. 10. – 29. 10. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

22. 10.

29. nedeľa cez Rok

Misijná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† rodičia Bénešovci a starí rodičia

† otec Jozef, 1. výr.

Pondelok – 23. 10.

Féria

7:00

19:00

† rod. Mária a Michal, Jozef, Zdenka, Vladimír

† Jozef Trungel, 1. výr.

Utorok – 24. 10.

Féria

7:00

19:00

   Za dar viery pre Martinu a Jaroslava

† Pavol, Magdaléna, Margita a Tibor Sabatka

Streda – 25. 10.

Féria

7:00

17:00 detská

† Ľudmila a Ján, Anna a Ján Hruškovic

Za dar života

Štvrtok – 26. 10. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Na úmysel     

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Ernest Dudáš a rodičia z oboch strán

Piatok – 27. 10.

Féria

7:00

19:00

† rodičia Anton a Helena

† Jozef Laelkner

Sobota – 28. 10.

Svätý Šimon a Júda apoštoli, sviatok

7:00

 

19:00

† Rozália a Štefan a rodičia z oboch strán

 

Za spoločných 50 rokov manželstva

Nedeľa

29. 10.

30. nedeľa cez Rok

 

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za duše v očistci

 

Za farnosť

† manžel Ján, rodičia z oboch strán a starí rodičia

 • Október je ružencovým mesiacom. Pamätajme na to v kostole i v rodinách.
 • Dnes sa zapájame do celosvetovej zbierky určenej pre kresťanov v misijných krajinách. Naše málo dokáže urobiť v krajinách tretieho sveta veľmi veľa. Nech Vám dobrý Pán odmení vašu štedrosť.
 • V sakristii kostola si môžete zakúpiť za 10 € knihu o novopostavených kostoloch a kaplnkách našej diecézy. Je tam aj náš kostol. Knihu vydali bohoslovci seminára.
 • Budúci týždeň sa opäť posúva čas. Našťastie spíme o hodinu dlhšie. Snáď všetci prídeme na sväté omše v správny čas.

 

 • Oznam pre filiálku Mýtne Ludany: V sobotu o 9:00 budeme potrebovať nielen vaše vidly a hrable, ale hlavne vaše ruky, lebo budeme kosiť a čistiť farský dvor. Okrem nás to nemá kto urobiť. Preto prosíme o hojnú účasť. Verím, že si tak zariadite veci, aby tam nikto z nás nechýbal.

Farské oznamy na 28. nedeľu cez Rok (15. 10. – 22. 10. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

15. 10.

28. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

16:00

19:00

† Vincent Rimóci a rodičia

 

Za farnosť

Večer milosrdenstva – sv. omša

Za Božiu pomoc pre rodinu

Pondelok – 16. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodina Valentková

† Dominik Palkovič, Erika Pišáková, pohr.  

Za požehnanie pre rodičov

Utorok – 17. 10.

Sv. Ignác Antiochijský biskup, spomienka

7:00

 

19:00

   Poďakovanie za dožité roky

 

Poďakovanie za Božiu pomoc

Streda – 18. 10.

Sv. Lukáš, evanjelista sviatok

7:00

 

17:00 detská

† Vendelín Čerba a rodičia z oboch strán

 

† matka Imelda a otec Jozef

Štvrtok – 19. 10. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu     

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za uzdravenie

Piatok – 20. 10.

Féria

7:00

19:00

† Jozef, Veronika a rodičia z oboch strán

Za obrátenie mamy a sestry

Sobota – 21. 10.

Féria

7:00

19:00

† rodičia

† rodičia Krnčanovci, Miškovci a starí rodičia

Nedeľa

22. 10.

29. nedeľa cez Rok

Misijná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

† rodičia Bénešovci a starí rodičia

† otec Jozef, 1. výr.

 • Október je ružencovým mesiacom. Pri tejto modlitbe v kruhu rodiny alebo vo farskom spoločenstve môžeme každý deň získať úplné odpustky. Vrelo odporúčame každému rozjímať nad tajomstvami života Pána Ježiša a Panny Márie a tak viac pochopiť aj tajomstvá vlastného života.
 • Dnes poobede o 16:00 bude v našom kostole modlitbový program Večer milosrdenstva. Svätú omšu bude celebrovať ThLic. Ján Vígľaš, rektor kňazského seminára v Badíne. Hudbou a spevom budú sprevádzať Lamačské chvály. Pozýva vás občianske združenie Fórum života a Rada pre rodiny pri KBS.
 • Dnes máme pri svätých omšiach pravidelnú farskú zbierku. Pán Boh zaplať za vašu podporu. Budúci týždeň slávi celá cirkev Misijnú nedeľu, pri ktorej sa koná celosvetová zbierka určená pre misijné krajiny. Pamätajme na našich biednych kresťanov.
 • Oznam pre filiálku Mýtne Ludany: Budúcu sobotu 28. 10. 2017 o 9:00 budeme potrebovať nielen vaše vidly a hrable, ale hlavne vaše ruky, lebo budeme kosiť a čistiť farský dvor. Okrem nás to nemá kto urobiť. Preto prosíme o hojnú účasť. Verím, že si tak zariadite veci, aby tam nikto z nás nechýbal.