Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu (26. 4. – 3. 5. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

26. 4.

3. veľkonočná nedeľa

 

 

 

10:00

   Poďakovanie za dožité roky a za zdravie a BP

   pre rodinu  

† Ivan Valenteje a mama Božena

   Za farnosť  

 Pondelok – 27. 4.

Féria

   

† rodina Dodoková

Utorok –  28. 4.

Féria

   

   Za Božie požehnanie pre rodinu

Streda – 29. 4.

Sv. Kataríne Sienská, pE

 

19:30

† Terézia a Jozef

† rodina Lešťanová, Tomčalová a Šimášková

Štvrtok – 30. 4.

Féria

 

 

   Na úmysel

† Estera Mihálová

Piatok – 1. 5.

Sv. Jozef, robotník

 

19:30

† Jozef a Júlia

   Poďakovanie za manželstvo a prosba o BP

Sobota – 2. 5.

Sv. Atanáz, biskup

  † rodičia Helena a Štefan, starí rodičia a  rodina

   Lukáš Múčka, brat a rodičia

Nedeľa

3. 5.

4. veľkonočná nedeľa

 

10:00

† manžel Jozef, vnuk Adam a krstní rodičia

   Za farnosť  

   Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého

 • Najbližšie sväté omše vysielame v stredu a piatok o 19:30 a v nedeľu o 10:00.
 • Na prvý piatok nebudeme navštevovať chorých. Po streamovanej svätej omši budeme chvíľu adorovať najsvätejšiu Sviatosť oltárnu.
 • Cirkevná škola sa teší, a my spolu s ňou, že na zápis do ZŠ sa prihlásilo už 69 detí, na ktoré sa v septembri tešíme. Ešte stále môžete podať elektronickú prihlášku. Veľmi si vážime vašu dôveru. Online prihláška do Materskej školy bude zverejnená 30. 4. na webe školy.
 • Snúbenci sa môžu prihlásiť na webe farnosti na predmanželské stretnutia (3 najnutnejšie témy). Začneme tento týždeň v stredu, štvrtok a piatok o 17:30 v altánku fary. Nahlasovanie uzatvoríme po nahlásení 3 párov snúbencov.
 • Ďakujeme zo srdca za vaše modlitby, milodary, rúška i potraviny. ????
 • Všetci dúfame, že pomaly sa obmedzenia ukončia. Snáď si to nepokazíme netrpezlivosťou. Radi by sme opäť videli vaše fotky. Preto vyhlasujeme súťaž o najkreatívnejšiu, najzaujímavejšiu, najfarebnejšiu, … jednoducho za vašu ochranu tváre – rúško(a). Nezabudnite odfotiť aj vašich starých rodičov. ????
 • Modlíme sa denne v chráme i mimo chrámu za svojich veriacich. Nech sa vďaka tejto situácii staneme lepšími ľuďmi.

Do skorého VIDENIA!

Farské oznamy na 2. veľkonočnú nedeľu (19. 4. – 26. 4. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

19. 4.

Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

10:00

15:00

† rodičia Anna a Jozef Hancko a st. rodičia z OS

      Za farnosť  

   Ruženec Božieho milosrdenstva

† Milan Dolnický a za Božiu pomoc pre mamu

 Pondelok – 20. 4.

Féria

   

† manžel, rodičia a rodina Libová a Žiaková

Utorok –  21. 4.

Féria

  † Štefánia Kozárová, 1. výr.

† Ladislav Tamáš, manželka a Kristínka

Streda – 22. 4.

Féria

 

19:30

   Na úmysel

   Na úmysel

Štvrtok – 23. 4.

Sv. Vojtech, spomienka

 

 

† svokrovci Vilma a Vojtech

† Terézia Oravcová, manžel a BP pre vnučku

Piatok – 24. 4.

Féria

 

19:30

† rodičia, starí rodičia a rodina

† rodina Marcineková

Sobota – 25. 4.

Sv. Marek, sviatok

  † rodičia Anna a Michal, starí rodičia z OS

† Angelika Šebová a rodičia z oboch strán

Nedeľa

26. 4.

3. veľkonočná nedeľa

 

 

 

10:00

   Poďakovanie za dožité roky a za zdravie a BP

   pre rodinu  

† Ivan Valenteje a mama Božena

   Za farnosť  

 • Dnešnú nedeľu sa môžeme zjednotiť v spievanej modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva pri prenose o 15:00.
 • Najbližšie sväté omše vysielame v stredu a piatok o 19:30 a v nedeľu o 10:00.
 • Zomrel otec kňaza Jána Behulu, pán Pavol Behula. Nemôžeme sa zúčastniť pohrebu, ale sprevádzajme modlitbami jeho dušu na ceste do večnosti.
 • Kým sa neuvoľní situácia, prosíme, aby ste nás kvôli všetkým dopredu dohodnutým termínom kontaktovali telefonicky.
 • Ďakujeme za nové rúška. V kostole sa stále míňajú.
 • Do nemocnice nás pustia zaopatriť iba zomierajúcich. Kvôli pomazaniu chorých nás volajte ešte do svojich príbytkov.
 • Ďakujeme zo srdca za vaše modlitby, milodary i potraviny. ????
 • Veľmi sa tešíme z vašich fotiek a správ, čo nám posielate na mail. Lepšie si môžeme uvedomiť našu duchovnú rodinu. Výzva tohto týždňa je prejav telesného alebo duchovného milosrdenstva.
 • Pútnikom do Svätej zeme sa opäť zmenil termín: 9. 11. – 16. 11 2020. Dúfame, že už poslednýkrát.
 • Modlíme sa denne v chráme i mimo chrámu za svojich veriacich. Nech sa vďaka tejto situácii staneme lepšími ľuďmi.

 

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu (12. 4. – 19. 4. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

12. 4.

Veľkonočná nedeľa

 

10:00

 

   Za farnosť  

   Poďakovanie za 40 rokov manželstva

 Pondelok – 13. 4.

Veľkonočná oktáva

10:00  

† Július Bugár a syn

Utorok –  14. 4.

Veľkonočná oktáva

  † rodičia Kéryovci

   Za BP, zdravie a dary D. Sv. pre rodinu

Streda – 15. 4.

Veľkonočná oktáva

  † Ján, Helena a rodičia z oboch strán

† Július, Ľudmila a rodina Cvešperová

Štvrtok – 16. 4.

Veľkonočná oktáva

 

 

   Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého

   Za členov Máriinej légie

Piatok – 17. 4.

Veľkonočná oktáva

 

19:30

† Štefan

† manželka a jej rodičia

Sobota – 18. 4.

Veľkonočná oktáva

     Na úmysel

   Poďakovanie za 50 rokov spoločného života

Nedeľa

19. 4.

Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

 

10:00

† rodičia Anna a Jozef Hancko a st. rodičia z OS

  

   Za farnosť  

† Milan Dolnický a za Božiu pomoc pre mamu

 • Najbližšie sväté omše vysielame v pondelok 10:00, piatok 19:30 a nedeľa 10:00.
 • Dohodnuté úmysly svätých omší slúžime, len ak si ich výslovne prajete. Kontaktujte nás, prosím, na telefónnych číslach.
 • Prosíme, aby nás kontaktovali aj tí, čo majú dohodnuté sviatosti krstu sobáše.
 • Ak vám ešte ostala chuť šiť nové rúška, prineste ich, prosím na faru. V kostole sa už minuli.
 • Do nemocnice nás pustia zaopatriť iba zomierajúcich. Kvôli pomazaniu chorých nás volajte ešte do svojich príbytkov.
 • Ak potrebujete akúkoľvek pomoc, volajte nám na telefónne čísla. Celý čas ostávame doma.
 • Koleda Dobrej noviny odkazuje, že v tomto roku podporí 26 projektov v Ugande, Keni, Kamerune, Južnom Sudáne a Etiópii sumou 844 368 €. Naša farnosť prispela sumou 520 €. Zoznam projektov si môžete vypýtať na fare.
 • Počas celého týždňa ste poslali na účet alebo osobne priniesli toľko milodarov, akoby sme mali sväté omše v kostole. Veľmi si to vážime. Ďakujeme aj za mnohé potraviny a dobroty, ktoré prinášate na faru. Delíme sa o ne spolu s tými, ktorí ich potrebujú. ????
 • Úloha z Trojdňa pokračuje. Posielajte nám, prosím, vaše domáce oltáriky, miesta modlitby.
 • Modlíme sa denne v chráme i mimo chrámu za svojich veriacich. Nech sa vďaka tejto situácii staneme lepšími ľuďmi.

Všetkým farníkom i priateľom prajeme Radostné aleluja. Nech Pán žije v nás a nech je pre nás tou najúžasnejšou skutočnosťou, akú môžeme prežívať dennodenne.

Farské oznamy na 6. pôstnu nedeľu (5. 4. – 12. 4. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

5. 4.

Kvetná nedeľa

 

10:00

† rodičia Mária a Ján a starí rodičia z OS

   Za farnosť  

† Irena a František Škorník a rodičia z OS  

 Pondelok – 6. 4.

Féria

  † rodičia a starí rodičia

† rodičia Ľudmila a Julián

Utorok –  7. 4.

Féria

  † Vasil, Katarína a syn Ľubomír

† Mária Jančová

Streda – 8. 4.

Féria

  † rodičia, sestra a synovec

† otec Ján, 2. výr.

Štvrtok – 9. 4.

Zelený štvrtok

 

19:30

 

   Pamiatka Pánovej večere

Piatok – 10. 4.

Veľký piatok

9:00

15:00

   Krížová cesta

   Obrady utrpenia a smrti Pána

Sobota – 11. 4.

Biela sobota

8:00

20:00

   Ranné chvály a posvätné čítanie

   Veľkonočná vigília

Nedeľa

12. 4.

Veľkonočná nedeľa

 

10:00

 

   Za farnosť  

   Poďakovanie za 40 rokov manželstva

 • Dnes si počas dňa môžete prísť zobrať do kostola posvätené ratolesti (jednu do rodiny).
 • Na individuálnu svätú spoveď sa, prosím, prihláste telefonicky.
 • Na Veľký piatok je prísny pôst zdržovania sa mäsitého pokrmu (raz do dňa dosýta najesť).
 • Počas Veľkonočného trojdnia budeme na webe naživo vysielať:

     Štvrtok – 19:30 svätá omša

     Piatok – 9:00 krížová cesta, 15:00 obrady

     Sobota – 8:00 modlitba breviára, 20:00 veľkonočná vigília

     Nedeľa – 10:00 svätá omša

 • Dohodnuté úmysly svätých omší slúžime, len ak si ich výslovne prajete. Kontaktujte nás, prosím, na telefónnych číslach.
 • Rúška sa stále míňajú. Ďakujeme, že nám ich prinášate. Nájdete ich na fare alebo v kostole.
 • Sme ochotní pomôcť hlavne starším ľuďom, ktorí by potrebovali niečo nakúpiť, alebo ktorí potrebujú inú službu od nás.
 • Pripomíname, že chorých po príbytkoch nespovedáme, iba zaopatrujeme.
 • Ružencové bratstvo oznamuje, že členovia sa modlia svoje tajomstvo do ukončenia epidémie.
 • Zo srdca ďakujeme za milodary, ktoré niektorí posielate na farský účet. Ste zlatí. ????
 • Modlíme sa denne v chráme i mimo chrámu za svojich veriacich. Nech sa vďaka tejto situácii staneme lepšími ľuďmi.

Svätá omša naživo: https://www.youtube.com/channel/UCGECPzxjGkUeDVq4giY6YrA

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu (29. 3. – 5. 4. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

29. 3.

5. pôstna nedeľa

  † Miroslav a Alžbeta

 

† Anna a celá rodina 

   Za farnosť  

 Pondelok – 30. 3.

Féria

   

   Za BP pre manžela Františka a rodičov

Utorok –  31. 3.

Féria

   

† František Jamriška, 40 výr. a rodičia z oboch strán

Streda – 1. 4.

Féria

     Poďakovanie za Božiu pomoc

† otec

Štvrtok – 2. 4.

Féria

   

   Poďakovanie za dožité roky a prosba za rodinu

Piatok – 3. 4.

Féria

   

† Ján Melich a rodičia z oboch strán

Sobota – 4. 4.

Féria

  † syn Patrik a rodičia Václav a Mária

† Mária a Ján a syn Ladislav

Nedeľa

5. 4.

Kvetná nedeľa

  † rodičia Mária a Ján a starí rodičia z oboch strán

   Za farnosť  

† Irena a František Škorník a rodičia z OS  

 • Najbližšie sväté omše vysielané naživo na YouTube: streda 1. 4. o 19:30 a nedeľa 5. 4. o 10:00. Krížovú cestu sa môžeme spolu naživo pomodliť v piatok o 19:30.
 • Veľkonočné obrady žiaľ budeme sláviť rovnako za zatvorenými dverami, ale pripojením na net. ????
 • Na našom webe uverejňujeme každý deň krátke zamyslenie. Rovnako nás čo chvíľa nájdete aj na oficiálnej stránke farnosti na Facebooku.
 • Dohodnuté úmysly svätých omší slúžime, len ak si ich výslovne prajete. Kontaktujte nás, prosím, na telefónnych číslach.
 • Ďakujeme, že prinášate do kostola a na faru domácky vyrobené rúška. Ak ich niekto potrebuje, môže sa na nás nakontaktovať.
 • Sme ochotní pomôcť hlavne starším ľuďom, ktorí by potrebovali niečo nakúpiť, alebo ktorí potrebujú inú službu od nás.
 • Odpustenie hriechov môžeme dosiahnuť aj dokonalou ľútosťou a živého Pána môžeme prijímať duchovne. To platí aj pre zdravých i chorých. Ak by ale niekto napriek tomu chcel svätú spoveď, dohodnite si telefónom s nami termín čím skôr. Ostatné sviatosti vysluhujeme tiež individuálne.
 • Oznam pre pútnikov do Svätej zeme. Termín sme posunuli na 30.8.-6.9.2020. CK bude každého pútnika kontaktovať s novou zmluvou. Zatiaľ nemusíme doplatiť cenu púte.
 • Modlíme sa denne v chráme i mimo chrámu za svojich veriacich. Nech sa vďaka tejto situácii staneme lepšími ľuďmi.

Svätá omša naživo: https://youtu.be/NP1InghJ8KQ

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu (22. 3. – 29. 3. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

22. 3.

4. pôstna nedeľa

laetare

     Za nenarodené deti

 

   Za farnosť  

   Poďakovanie za dožité roky

 Pondelok – 23. 3.

Féria

  † manžel Ladislav a rodina

† Žofia a Viliam a rodičia z oboch strán

Utorok –  24. 3.

Féria

  † Starých rodičov Ľudovíta a Júliu

† rodičia Grusovci a Potockí

Streda – 25. 3.

Zvestovanie Pána

slávnosť

     Za vernosť DKL

 

   Za rodiny, Cirkev a sv. otca Františka

Štvrtok – 26. 3.

Féria

  † Karol Szendrei a rodičia, Jozef a Magdaléna Balog

† rodičia Anna a Michal, syn Ján a st. rod. z OS

Piatok – 27. 3.

Féria

  † Pavol Blahút a za Božiu pomoc pre deti

† Jozef Húdik

Sobota – 28. 3.

Féria

  † Dezider a Terézia

† manžel, rodičia a starí rodičia

Nedeľa

29. 3.

5. pôstna nedeľa

  † Miroslav a Alžbeta

 

† Anna a celá rodina 

   Za farnosť  

 • Najbližšie sväté omše vysielané naživo na YouTube: streda 25. 3. 2020 – 19:30
 • Dohodnuté úmysly svätých omší slúžime, len ak si ich výslovne prajete. Kontaktujte nás, prosím, na telefónnych číslach. Inak sa snažíme slúžiť sväté omše aj za aktuálnu situáciu a potreby tejto doby.
 • Ďakujeme, že prinášate do kostola a na faru domácky vyrobené rúška. Ak ich niekto potrebuje, môže sa na nás nakontaktovať.
 • Sme ochotní pomôcť hlavne starším ľuďom, ktorí by potrebovali niečo nakúpiť, alebo ktorí potrebujú inú službu od nás.
 • Kľudne nás kontaktujte telefónom, ak potrebujete súkromne vyslúžiť sviatosti. Nenechávajte si svätú spoveď na predveľkonočný čas, lebo sa začnú vytvárať rady.
 • Modlíme sa denne v chráme i mimo chrámu za svojich veriacich.
 • Nech sa vďaka tejto situácii staneme lepšími ľuďmi.
 • Budúcu nedeľu zahaľujeme kríže. Zároveň sa budúcu nedeľu mení čas. Spíme o hodinu kratšie. ☹

 

Svätá omša naživo: https://youtu.be/piGHci-D4Rg

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu (15. 3. – 22. 3. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

15. 3.

3. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť  

 

† Margita a Viliam Kostolányi a starí rodičia

† rodičia Valéria a Alfonz Bukrotin

 Pondelok – 16. 3.

Féria

7:00

19:00

† rodičia Filip a Rozália

† Štefan a Juliana a rodičia z oboch strán

Utorok –  17. 3.

Féria

7:00

19:00

   Za Dary Ducha Svätého pre maturantov

† rodičia, brat a starí rodičia z oboch strán

Streda – 18. 3.

Féria

7:00

17:00

† Jakubko a starí rodičia z oboch strán

† Viktor Turčok a rodičia z oboch strán

Štvrtok – 19. 3.

Sv. Jozef, ženích Panny Márie, slávnosť

7:00

 

19:00

   Za BP a dary Ducha Svätého pre rodinu

 

† Jozef a rodina

Piatok – 20. 3.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre rodinu

† rodičia a starí rodičia z oboch strán

Sobota – 21. 3.

Féria

7:00

19:00

† rodina Mikulcová

† Marie, 1. výr. a manžel Róbert

Nedeľa

22. 3.

4. pôstna nedeľa

laetare

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za nenarodené deti

   Za farnosť  

 

† Poďakovanie za dožité roky

 • Plánované úmysly svätých omší, ktoré neodslúžime, prenášame na júl.
 • Okrem napísaných úmyslov sa snažíme slúžiť sväté omše aj za aktuálnu situáciu a potreby tejto doby.
 • Sme ochotní pomôcť hlavne starším ľuďom, ktorí by potrebovali niečo nakúpiť, alebo ktorí potrebujú inú službu od nás.
 • Kľudne nás kontaktujte telefónom, ak potrebujete súkromne vyslúžiť sviatosti.
 • Modlíme sa denne v chráme i mimo chrámu za svojich veriacich.
 • Aj my máme strach, ale v Bohu máme nádej na riešenie všetkého, čo sa deje.
 • Nech sa vďaka tejto situácii staneme lepšími ľuďmi.

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu (8. 3. – 15. 3. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

8. 3.

2. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodičia Zajacovci a Pompošovci

 

† Ján a rodičia z oboch strán

   Za farnosť

 Pondelok – 9. 3.

Féria

7:00

19:00

† rodičia a st. rodičia z OS, švagrovci a svokrovci

† Peter Ivan, rodičia a starí rodičia

Utorok –  10. 3.

Féria

7:00

19:00

† Jana Kóšová

† rodičia a starí rodičia

Streda – 11. 3.

Féria

7:00

17:00 detská

   Poďakovanie za dožité roky a prosba o BP pre syna

† Karol a rodičia z oboch strán

Štvrtok – 12. 3.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Zuzana

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Rozália, 10. výr.

Piatok – 13. 3.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala 

† Andrej Pavlík a starí rodičia Grežovci

Sobota – 14. 3.

Féria

7:00

19:00

† Blažej a Jozefína

† Štefan Lesák, 15. výr. a rodičia z oboch strán

Nedeľa

15. 3.

3. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť  

 

† Margita a Viliam Kostolányi a starí rodičia

† rodičia Valéria a Alfonz Bukrotin

 • Všetky deti pozývame zapojiť sa do pôstnej katechézy v kostole. Úloha druhého týždňa je: pomodliť sa krížovú cestu.
 • Vo štvrtok pozýva pán dekan na rekolekčnú svätú omšu o 9:30 v Novej Dedine.
 • V piatok máme 7. výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka (2013). Sprevádzajme jeho apoštolskú službu modlitbami a obetami.
 • V pôstnom období pozývame na krížové cesty. V našom kostole v stredu po detskej svätej omši a v piatok o 18:20 pred svätou omšou. V nedeľu pozýva pán dekan na spoločnú krížovú cestu na Kalváriu o 15:00.
 • Záujemcovia o štúdium teológie zamerané na kňazskú formáciu sa môžu prihlásiť na fare. Neustále pokorne prosme milostivého Pána o dar nových duchovných povolaní.
 • Budúcu nedeľu budeme mať pravidelnú zbierku pre potreby farnosti. Ďakujeme vopred za vašu štedrosť.

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu (1. 3. – 8. 3. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

1. 3.

1. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

   Za farnosť

† Viliam a Serafína a starí rodičia z oboch strán

 Pondelok – 2. 3.

Féria

7:00

19:00

   Za dary D. Sv., živú vieru a ochranu PM pre rodinu

   Poďakovanie za zdravie a BP pre rodinu Bátovskú

Utorok –  3. 3.

Féria

7:00

19:00

† rodina Kotorová, Šišuláková a manžel Tibor

† rodičia, starí rodičia z oboch strán

Streda – 4. 3.

Féria

7:00

17:00 detská

† manžel, súrodenci a rodičia z oboch strán

† rodina Ráczová, Hajduová a Galbičková

Štvrtok – 5. 3.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Július, Dušan a starí rodičia z oboch strán

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán

Piatok – 6. 3.

Féria

7:00

Celý deň

19:00 mládežka

† Vojtech a Helena a starí rodičia z oboch strán

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

   Za dar viery a BP pre deti a vnúčatá

Sobota – 7. 3.

Féria

7:00

19:00

† sestra Dácia, rodičia, sestra a starí rodičia z OS

† rodina Borbélyová

Nedeľa

8. 3.

2. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodičia Zajacovci a Pompošovci

 

† Ján a rodičia z oboch strán

   Za farnosť

 • Dnes pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na stretnutie o 15:30 do kostola. Deti nech si prinesú so sebou aj knižky s nálepkami.
 • Všetky deti pozývame zapojiť sa do pôstnej katechézy v kostole i doma. Úloha prvého týždňa je: detská svätá omša v stredu. V stredu pozývajú sestričky deti na stretnutie Mariánskej družiny po večernej svätej omši.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od štvrtka hodinu pred večernou svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. Prosíme vás, aby ste sa zapísali na stráženie eucharistie počas celodennej adorácii v piatok.
 • Ružencové bratstvo pozýva na stretnutie v sobotu 17:50 v kostole.
 • V pôstnom období pozývame na krížové cesty. V našom kostole v stredu po detskej svätej omši a v piatok o 18:20 pred svätou omšou. V nedeľu pozýva pán dekan na spoločnú krížovú cestu na Kalváriu o 15:00.
 • Záujemcovia o štúdium teológie zamerané na kňazskú formáciu sa môžu prihlásiť na fare. Neustále pokorne prosme milostivého Pána o dar nových duchovných povolaní.
 • Dnes máme prvú celodiecézna zbierku na Katolícku charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 • Info pre pútnikov do Sv. Zeme: Do 24. 3. je potrebné zaplatiť druhú splátku. Ak máte nový cestovný doklad, treba urýchlene zahlásiť jeho číslo. Všetky bližšie info: Ing. Igor Bugár.

Farské oznamy na 7. nedeľu cez Rok (23. 2. – 1. 3. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

23. 2.

7. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Prosba o požehnanie pre syna a dcéru s

   rodinami

   Za farnosť

† manžel Miloslav a rodičia a súrodenci

 Pondelok – 24. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana

† Cecília, Ondrej, Emília a rodičia

Utorok –  25. 2.

Féria

7:00

19:00

† František a Jolana

† Gabriel Molnár a otec

Streda – 26. 2.

Popolcová streda

7:00

17:00 detská

18:00 M. Ludany

19:00

   Za Božiu pomoc pre deti

† Jozef Novosad, pohr., rodičia Mária a Viliam

 

† Martin Gondec a rodičia

Štvrtok – 27. 2.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre Evku

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Katarína Lubeňová

Piatok – 28. 2.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

† starí rodičia Šimkovičovci a syn Milan

Sobota – 29. 2.

Féria

7:00

19:00

† Jirka Vybíral

  Poďakovanie za dožité roky

Nedeľa

1. 3.

1. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

   Za farnosť

† Viliam a Serafína a starí rodičia z oboch strán

 • V stredu začína pôstne obdobie Popolcovou stredou. Je to deň prísneho pôstu. Od 18 do 60 rokov sme viazaní pôstom „raz do dňa sa dosýta najesť“. Bezmäsitý pôst zaväzuje každého katolíka od 14 rokov. V kostole budeme mať 3 sväté omše.
 • V pôstnom období pozývame na krížové cesty. V našom kostole v stredu po detskej svätej omši a v piatok o 18:20 pred svätou omšou. V nedeľu pozýva pán dekan na spoločnú krížovú cestu na Kalváriu o 15:00. Prvá krížová cesta bude v piatok.
 • Budúcu nedeľu pozývame rodičov prijímajúcich detí na stretnutie o 15:30 do kostola. Deti nech si prinesú so sebou aj knižky s nálepkami.
 • Rádio Lumen uviedlo v minulom týždni reláciu Lupa o našej farnosti. Vypočuť si ju môžete v archíve. Ďalšie príspevky mladých z našej farnosti si budete môcť vypočuť budúcu nedeľu v relácii Svetlo nádeje o 15:30.
 • Spolok sv. Vincenta prosí o darovanie 2% z daní za rok 2019, ktoré budú použité pre potreby núdznych. Tlačivá sú vzadu na stolíku. Ďakujeme.
 • Budúcu nedeľu bude prvá celodiecézna zbierka na Katolícku charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.