Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 2. nedeľu cez Rok (19. 1. – 26. 1. 2020)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

19. 1.

2. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel, súrodenci a rodičia z oboch strán

† rodina Kothajová, Nagyová, Víglašová a    

   Húsková

   Za farnosť

 Pondelok – 20. 1.

Féria

7:00

19:00

† Mons. Vincent Malý

   Za dary Ducha Svätého

Utorok – 21. 1.

Sv. Agnesa, panna mučenica, spomienka

7:00

19:00

† rodičia z OS, rodina a za BP rodine

† manžel Michal, rodičia z oboch strán, švagor

   Jaroslav a Ľudovít

Streda – 22. 1.

Féria

7:00

17:00 detská

† Otília a Stanislav

† rodina Kúdelová a Horniaková

Štvrtok – 23. 1.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Aurélia a Pavol Gonda a za BP pre rodinu syna

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia, starí rodičia a rodina

Piatok – 24. 1.

Sv. František Saleský

biskup, UC, spomienka

7:00

19:00 mládežka

   Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Silviu  

   Za BP pre rodinu Marinovovú a dcéry s

   rodinami

Sobota – 25. 1.

Obrátenie sv. Pavla sviatok

7:00

 

19:00

† Jozef Novák

 

† Cecília a Štefan a synovia Štefan a Milan

Nedeľa

26. 1.

3. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za BP pre dcéry s rodinami

 

† kňaz Anton Frtús a rodičia

   Za farnosť

 • Od 18. do soboty 25. januára slávime v kostoloch Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pri tejto príležitosti sa na konci všetkých večerných omší budeme modliť za jednotlivé cirkvi a spoločenstvá.
 • Dňa 25.januára 2020 o 16.00 hod. sa v Kostole Ducha Svätého v Leviciach uskutoční prednáška na tému Vplyv žitia, či nežitia prirodzených metód na duchovný život manželov, ktorú bude viesť o. Andrej Karcagi. Po prednáške bude diskusia.
 • Budúca nedeľa sa slávi ako Nedeľa Božieho slova.
 • O týždeň v nedeľu pozývame o 15:00 na prednášku Elišky Madžovej o homosexualite očami kresťanky do pastoračného centra.
 • Dnes máme prvú tohoročnú zbierku na našu farnosť. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 • Termíny sviatostí:
 • 1. sväté prijímanie: Cirkevná škola – 3. 5. 2020 11:00

                                                    VI. ZŠ – 24. 5. 2020 9:30

                                                    V. ZŠ – 24. 5. 2020 11:30

 • Birmovka: 6. 6. 2020 10:00

Farské oznamy na 1. nedeľu cez Rok (12. 1. – 19. 1. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

12. 1.

Krst Krista Pána

sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Jozef, Margita a Ondrej

 

† Dominik Slušný a rodičia

   Za farnosť

 Pondelok – 13. 1.

Féria

7:00

19:00

   Prosba o BP pre syna a dcéru s rodinami

   Za požehnanie pre rodinu

Utorok –  14. 1.

Féria

7:00

19:00

† rodičia Anna a Ján

† Andrej Pavlík, rodina a starí rodičia Grežovci

Streda – 15. 1.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za Božie požehnanie pre svatovcov

   Poďakovanie za Božiu pomoc a prosba o BP

Štvrtok – 16. 1.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Mária a Ján Horniak

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Mária Vargová

Piatok – 17. 1.

Sv. Anton, opát

spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

† Mária a Michal, Anna a Jozef a súrodenci

 

   Za Božie požehnanie pre manželov

Sobota – 18. 1.

Féria

7:00

19:00

   Za BP pre rodinu Mintálovú a Valentovú

† matka Ľubomíra a za uzdr. vnuka Miloslava

Nedeľa

19. 1.

2. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel, súrodenci a rodičia z oboch strán

† rodina Kothajová, Nagyová, Víglašová a    

   Húsková

   Za farnosť

 • Dnešnou nedeľou začíname sláviť liturgické Cezročné obdobie.
 • Od soboty do 25. januára slávime v kostoloch Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Minulý rok sme mali milosť privítať v našom kostole relikvie svätého Vincenta de Paul. Teraz sa organizátori snažia archivovať spomienky a dojmy z tohto stretnutia. Ak by ste sa chceli s nimi podeliť, nakontaktujte sa, prosím, na naše sestričky, alebo rovno píšte na adresu: vincent.relikvie@gmail.com. Ďakujeme.
 • Počas celého týždňa môžete kedykoľvek v kostole napísať prosbu a vložiť ju do pripravenej krabičky, ktorú potom v nedeľu prinášame v obetnom sprievode počas svätej omše Za farnosť a tak obetujeme túto svätú omšu aj za vami napísané úmysly.
 • Budúcu nedeľu budeme mať prvú tohoročnú zbierku na našu farnosť. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Farské oznamy na 2. vianočnú nedeľu (5. 1. – 12. 1. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

5. 1.

2. vianočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc

 

   Za farnosť

† otec Jozef Žigmund a za BP pre mamu

 Pondelok – 6. 1.

Zjavenie Pána

slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu

 

† rodina a za pomoc Božiu pre rodinu

   Za farnosť

Utorok –  7. 1.

Féria

7:00

19:00

  Za Božiu pomoc a dary D. Sv. pre deti a vnúčatá † manžel Ján Kévely, syn a rodičia z oboch strán
Streda – 8. 1.

Féria

7:00

17:00 detská

† súrodenci, rodičia z oboch strán a Alexander

   Za uzdravenie a Božiu pomoc pre rodinu

Štvrtok – 9. 1.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za šťastný pôrod a za požehnanie pre syna

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

   Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Pavla

Piatok – 10. 1.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† rodičia, sestra a brat

   Za Božiu pomoc pre rodinu

Sobota – 11. 1.

Féria

7:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre deti a vnúčatá

   Za Božieho požehnanie pre rodičov z OS

Nedeľa

12. 1.

Krst Krista Pána

sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Jozef, Margita a Ondrej

 

† Dominik Slušný a rodičia

   Za farnosť

 

 • Zajtra je prikázaný sviatok Zvestovanie Pána, ľudovo zvaný sviatok Troch kráľov. Sväté omše budú ako v nedeľu. Počas svätých omší budeme svätiť trojkráľovú vodu, ktorú si môžete zobrať domov. Záujemci o posvätenie príbytku kňazom nech sa zapíšu do zoznamov. Nezabudnite uviesť adresu, telefónne číslo a deň, kedy si prajete, aby vás kňaz navštívil.
 • Stredu po detskej svätej omši pozývame deti na tvorivé dielne do pastoračného centra.
 • Budúcu nedeľu bude svätú omšu o 11:00 sprevádzať mládežnícky zbor Dominus Prope z Bátoviec. Po svätej omši budú mať krátky mini-koncertný program.
 • Spolok svätého Vincenta ďakuje za adventnú zbierku radosti. V obidvoch kostoloch vyzbierali 700 kg trvanlivých potravín a 800 €. Mohli sme tak podporiť 104 rodín a jednotlivcov v núdzi. Nech Pán odmení vašu štedrosť.

Farské oznamy na 1. vianočnú nedeľu (29. 12. – 5. 1. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

29. 12.

Nedeľa Svätej rodiny

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

   Za farnosť

   Na úmysel

 Pondelok – 30. 12.

Féria

7:00

19:00

† Marina Cerda

   Za modliacich sa „Kto dá prístrešok

Utorok –  31. 1.

Starý rok

 

17:00

 

   Poďakovanie za rok 2019

Streda – 1. 1.

Panna Mária Bohorodička slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel

 

   Za farnosť  

† rodičia Elena a Hieronym Polák

Štvrtok – 2. 1.

Sv. Bazil a Gregor , UC, biskupi spomienka

7:00

18:00

19:00

   Za uzdravenie manžela a dcéry s rodinami  

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Ján Rižňovský

Piatok – 3. 1.

Meno Ježiš

ľub. spomienka

7:00

Celý deň

19:00

† Estika a rodina

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Vojtech a Edita a rodičia z oboch strán

Sobota – 4. 1.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† Alžbeta Kéryová a rodičia Ragáčovci

   Za zdravie, BP a dary D. Sv. pre dcéru Ľudmilu

   a Kristínu a mamu Máriu

Nedeľa

5. 1.

2. vianočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc

 

   Za farnosť

† otec Jozef Žigmund a za BP pre mamu

 • Koledníci Dobrej noviny navštívili v našej farnosti 11 rodín. Vďaka za prijatie a obetu.
 • Na Starý rok bude iba večerná svätá omša o 17:00, pri ktorej budeme ďakovať Božej dobrote za uplynulý rok a zároveň vyhodnotíme farský život v roku 2019. Pred polnocou bude otvorený kostol k adorácii od 23:00. Srdečne pozývame na privítanie Nového roka v tichej modlitbe.
 • Na Nový rok je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sväté omše budú ako v nedeľu.
 • Na prvý piatok bude počas dňa celodenná adorácia. Prosíme, aby ste sa zapísali na stráženie Eucharistie. Chorých tento mesiac spovedať nebudeme. Keďže sme väčšinou vyspovedaní, spovedať budeme v kostole iba 30 min pred svätými omšami.
 • V sobotu bude večernú svätú omšu sprevádzať mládežnícky zbor zo Zvolena a po svätej omši nás pozývajú na krátky koncert.
 • Jarný tábor pre deti bude v dňoch 17. – 21. februára 2020 v Lúčkach pri Kremnici. Prihlasovanie detí prebieha mailom na duchacik.tabor@gmail.com.
 • Na nástenke pri sakristii je nový zoznam pre lektorov na nasledujúci mesiac (mimo nedieľ). Veľmi vás prosíme, aby ste sa podujali na túto službu a zapísali sa.

 

Nech v ďalšom roku Boh skrze našu lásku buduje svoje kráľovstvo.

Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu (22. 12. – 29. 12. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

22. 12.

4. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

   Za Božiu pomoc pre rodinu a poďakovanie

†  manžel Vladimír Majer a rodičia Anna a Ján Ťuťuris

 Pondelok – 23. 12.

Féria

7:00

19:00

† starí rodičia Júlia a Ján Pastier

† Ľudovít Mlynárik

Utorok –  24. 12.

Štedrý večer

17:00 detská

22:00M.Ludany

† diakon Dezider Szabó

 

Streda – 25. 12.

 

Narodenie Pána

slávnosť

0:00

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Vzdávanie vďaky za ľudí dobrej vôle

   Za dobrodincov

 

   Za farnosť

Štvrtok – 26. 12.

Sv. Štefan

prvý mučeník

sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Tibor Sabatko a rodičia a Magdaléna

 

   Na úmysel

† rodičia a za Božiu pomoc pre rodinu

Piatok – 27. 12.

Sv. Ján, apoštol evanjelista, sviatok

7:00

19:00 mládežka

† Viliam Šebo a syn Dušan

   Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie za  

   dožité jubileum

Sobota – 28. 12.

Sv. Neviniatka mučeníci, sviatok

7:00

 

19:00

† rodičia a starí rodičia

 

   Za požehnanie pre manželov

Nedeľa

29. 12.

Nedeľa Svätej rodiny

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

   Za farnosť

   Na úmysel

 • Dnes od 16:00 máme poslednú možnosť prijať sviatosť zmierenia v kostole (prestávka 17:30-18:00). Pozývame.
 • V pondelok budeme počas bohoslužieb vysluhovať sviatosť pomazania chorých.
 • Na Štedrý deň si môžete prísť zobrať z kostola Betlehemské svetlo.
 • Koledovať Dobrú novinu, ktorou deti podporujú slovenské projekty v Afrike určené malým deťom, budeme 26. 12. od 13:30. Koledníci z farnosti Levice – mesto budú koledovať 25. 12. Môžete si vybrať jeden z termínov a zapísať sa do zajtra do zoznamov.
 • V sobotu o 17:00 pozývame na prezentáciu knihy pútnikov Cesta nepredstaviteľná do pastoračného centra. Bližšie info na plagátoch.
 • Budúcu nedeľu si pri svätých omšiach budú môcť manželia obnoviť svoje manželské sľuby. Zároveň o 11:00 budú svätú omšu sprevádzať deti a učitelia zo ZUŠ v Tlmačoch a po svätej omši pozývame na krátky koncert.
 • Poslednou úlohou detskej katechézy je pomoc rodičom pri príprave sviatkov.
 • Jarný tábor pre deti bude v dňoch 17. – 21. februára 2020 v Lúčkach pri Kremnici. Prihlasovanie detí prebieha mailom na duchacik.tabor@gmail.com.
 • Ďakujeme všetkým za pomoc pri príprave sviatkov v kostole. Veľmi si to vážime.

Všetkým zo srdca vyprosujeme krásne a milostiplné sviatky.

Farské oznamy na 3. adventnú nedeľu (15. 12. – 22. 12. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

15. 12.

3. adventná nedeľa

Gaudete

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Stanislav

 

   Poďakovanie za dožité roky a prosba o BP

   Za farnosť

 Pondelok – 16. 12.

Féria

7:00

19:00

   Za Božie požehnanie pre Stanislavu a Kristínu

† manžel Václav

Utorok –  17. 12.

Féria

6:30 Roráty

19:00

† manžel

   Na úmysel

Streda – 18. 12.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za pútnikov

   Za požehnanie pre Mariánske družiny

Štvrtok – 19. 12.

Féria

6:30 Roráty

18:00

19:00

   Za pútnikov

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Viera a Jozef Straka a rodičia z oboch strán

Piatok – 20. 12.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† Milan Kicka, pohr.  

† Dušan Chudý a rodina

Sobota – 21. 12.

Féria

7:00

19:00

† rodičia a starí rodičia

† Jozef, Anna, Karol a rodičia z oboch strán

Nedeľa

22. 12.

4. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

   Za Božiu pomoc pre rodinu a poďakovanie

†  manžel Vladimír Majer a rodičia Anna a Ján Ťuťuris

 • Dnes poobede bude na fare od 12:00 do 18:00 prebiehať Adventný bazár. Príďte si, prosím, zakúpiť darček a tak podporiť núdznych ľudí v našom meste.
 • Utorky a štvrtky mávame v kostole latinské roráty už o 6:30!!! Srdečne pozývame.
 • V stredu po detskej svätej omši pozývame koledníkov na nácvik programu koledovania Dobrej noviny a na tvorivé dielne v pastoračnom centre. Koledovať budeme 26. 12. od 13:30. Koledníci z farnosti Levice – mesto budú koledovať 25. 12. Môžete si vybrať jeden z termínov a zapísať sa do zoznamov do budúceho pondelka.
 • V piatok od 8:30 budeme spovedať chorých po domácnostiach. Môžete ich ešte prihlásiť.
 • Veľmi by sme potrebovali vašu pomoc pri predvianočnom upratovaní v piatok po večernej svätej omši a pri stavaní stromčeka v sobotu doobeda. Vopred ďakujeme.
 • Sviatosť pomazania chorých budeme v kostole vysluhovať o týždeň v pondelok počas svätých omší.
 • Deti sa môžu každú nedeľu zapojiť do adventnej katechézy. Úloha tohto týždňa je vyrobiť drobný darček.
 • Jarný tábor pre deti bude v dňoch 17. – 21. februára 2020 v Lúčkach pri Kremnici. Prihlasovanie detí prebieha mailom na duchacik.tabor@gmail.com.
 • Dnes máme poslednú tohoročnú zbierku na potreby farnosti. Ďakujeme za vašu štedrosť.
 • Predvianočné spovedanie:

          Sobota a nedeľa: 16:00 – 19:00 (prestávka 17:30 – 18:00) – 5 kňazov

Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu (8. 12. – 15. 12. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

8. 12.

2. adventná nedeľa

8:00

15:00M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za dožitých 70 rokov života

 

† Alena Kosnáčová, rodičia Kosnáčovci a Mérešovci

   Za farnosť

 Pondelok – 9. 12.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť

7:00

 

19:00

† Mária a Gregor Lenč

 

† mama, starí rodičia a žijúci rodičia z OS

Utorok –  10. 12.

Féria

6:30 Roráty

19:00

   Poďakovanie za dožité roky, prosba o zdravie a BP  

† Andrej Pavlík a starí rodičia Grežovci

Streda – 11. 12.

Féria

7:00

17:00 detská

† Dávid Čonka a starí rodičia

   Za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu

Štvrtok – 12. 12.

Féria

6:30 Roráty

18:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre dcéry

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

   Na úmysel

Piatok – 13. 12.

Sv. Lucia, panna mučenica, spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

   Za Božiu pomoc pre dcéru

 

† sestra Rozália a manžel Štefan

Sobota – 14. 12.

Sv. Ján z Kríža, kňaz UC, spomienka

7:00

 

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

   Marcinekovú

† Aleš Zeke

Nedeľa

15. 12.

3. adventná nedeľa

Gaudete

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Stanislav

 

   Poďakovanie za dožité roky a prosba o BP

   Za farnosť

 • Dnes sa v kostole stretneme s rodičmi prvoprijímajúcich detí o 15:30. Prosíme, aby si deti priniesli do kostola knižočky s nálepkami.
 • Utorky a štvrtky mávame v kostole latinské roráty už o 6:30!!! Srdečne pozývame.
 • Sestričky pozývajú v stredu deti na stretnutie Mariánskej družiny po detskej svätej omši.
 • Budúcu nedeľu bude počas svätej omši o 11:00 spievať svetoznámy zbor študentov Apollo s krátkym koncertom po svätej omši. Poobede bude na fare od 12:00 do 18:00 prebiehať Adventný bazár. Príďte si, prosím, zakúpiť darček a tak podporiť núdznych ľudí v našom meste. Do piatku môžete priniesť vhodné darčeky na faru a trvanlivé potraviny do kostola.
 • V sakristii kostola môžete zapísať chorých na predvianočné spovedanie, ktoré bude 20. 12. doobeda.
 • Úmysly svätých omší na prvý polrok zapisujeme na fare, kým sa neminú.
 • Deti sa môžu každú nedeľu zapojiť do adventnej katechézy. Úloha tohto týždňa je dobrý skutok.
 • Budúcu nedeľu máme poslednú tohoročnú zbierku na potreby farnosti. Ďakujeme.
 • Oznamy pre pútnikov do Svätej zemi: 1. skontrolovať v pošte parafovanú zmluvu; 2. nahlásiť číslo pasu; 3. jedno miesto sa pre chorobu prihláseného uvoľnilo…

Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu (1. 12. – 8. 12. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

1. 12.

1. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Anna Benčová, 2. výr. a rodina Samotná

   a Benčová

† rodina Ráczová, Hajduová a Galbičková

   Za farnosť

 Pondelok – 2. 12.

Féria

7:00

19:00

† Jozef Samlek, manželka Paula, syn Dušan

   Na úmysel

Utorok –  3. 12.

Sv. František Xaverský patrón diecézy, sviatok

6:30 Roráty

 

19:00

   Za požehnanie pre rodinu

 

   Na úmysel

Streda – 4. 12.

Féria

7:00

17:00 detská

† Mária Kmeťová, manžel, brat a rodičia z OS

†  rodičia a bratia a BP pre žijúcich členov rodiny

Štvrtok – 5. 12.

Féria

6:30 Roráty

18:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre rodinu

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Paulína a Jozef Ivan

Piatok – 6. 12.

Sv. Mikuláš, biskup

spomienka

7:00

Celý deň

19:00 mládežka

† rodičia Alžbeta a František a starí rodičia z OS

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Jozef Kováč

Sobota – 7. 12.

Sv. Ambróz, biskup UC, spomienka

7:00

19:00

† učitelia a spolužiaci

† Jozef Šalka, manželka Helena, rodičia a

   súrodenci z OS

Nedeľa

8. 12.

2. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za dožitých 70 rokov života

 

† Alena Kosnáčová, rodičia Kosnáčovci a Mérešovci

   Za farnosť

 • Úmysly svätých omší na prvý polrok nasledujúceho roka zapisujeme po svätých omšiach na fare (okrem pondelka). Kvôli veľkému záujmu prosíme veriacich, aby jedna rodina si nahlásila najviac 2 úmysly. Je možnosť poslať viac intencií (aj gregoriánske omše) na misie. Info podávame pri zapisovaní. 
 • V pondelok je celodenná adorácia za rodiny v kaplnke na cirkevnej škole. Škola sa zapája týmto spôsobom do celoslovenskej nepretržitej adorácie obetovanej za naše rodiny. Srdečne pozývame.
 • V utorok po večernej svätej omši nás všetkých pozývajú otcovia na modlitby. Pozvaní sú muži i ženy. Tešíme sa na vás.
 • Utorky a štvrtky budú v kostole latinské roráty už o 6:30!!! Sväté omše budeme slúžiť iba za svetla sviečok. Srdečne pozývame.
 • Vhodné darčeky (zimné oblečenie, hračky, vianočné pečivo, …) na Adventný bazár môžete prinášať na faru po večerných svätých omšiach. Prosíme, aby ste si nemýlili bazár s odkladaním nevhodných a nepredajných vecí. Na tretiu adventnú nedeľu si ich budete môcť poobede zakúpiť v pastoračnom centre. Výťažok odovzdáme Vincentíku. Rovnako môžete prinášať trvanlivé potraviny počas adventu do sakristie. Nimi cez Vincentík urobíme radosť našim núdznym. Ďakujeme.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od štvrtka hodinu pred svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. V piatok sa, prosím, zapíšte na stráženie eucharistie počas celodennej adorácii. Ružencové bratstvo pozývame na stretnutie v sobotu o 17:50.
 • Budúcu nedeľu sa v kostole stretneme s rodičmi prvoprijímajúcich detí o 15:30. Prosíme, aby si deti priniesli do kostola knižočky s nálepkami.
 • Deti sa môžu každú nedeľu zapojiť do adventnej katechézy. Úloha tohto týždňa je spoločná modlitba v rodine.
 • V nedeľu príde svätý Mikuláš. Tento rok príde so zaujímavým nápadom. U nás nebude darčeky rozdávať, veď ich naše deti majú veľmi veľa, ale bude ich prijímať, aby ich potom mohol zaniesť do detského domova. Darčeky pre Mikuláša môžete priniesť na svätú omšu o 11:00. Naučme naše deti deliť sa s druhými.
 • Dnes je celonárodná zbierka na Katolícku charitu. Ďakujeme za vašu štedrosť.

Farské oznamy na 34. nedeľu cez Rok (24. 11. – 1. 12. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

24. 11.

Krista Kráľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Jozef Jančo a rodičia z oboch strán 

 

† Božena Horňáková

   Za farnosť

 Pondelok – 25. 11.

Féria

7:00

19:00

   Za dary Ducha Svätého pre rodinu

† brat a otec Ján, starí rodičia

Utorok – 26. 11.

Féria

7:00

17:00

19:00

   Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

   Mariánska družina

   Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu

Streda – 27. 11.

Panna Mária Zázračnej medaily, sv.

7:00

 

17:00 detská

† Emília, Milan a Katarína

 

   Na úmysel

Štvrtok – 28. 11.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za dar viery pre Cliffa

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

   Na úmysel sestričiek

Piatok – 29. 11.

Féria

7:00

19:00 mládežka

   Prosba a vďaka za zdravie a šťastný pôrod

   Za dary Ducha Svätého pre dcéru a rodinu

Sobota – 30. 11.

Sv. Ondrej, apoštol sviatok

7:00

 

19:00

† rodičia z oboch strán a za Božiu pomoc v

   chorobe pre Máriu

† manžel Milan a rodičia z oboch strán

Nedeľa

1. 12.

1. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Anna Benčová, 2. výr. a rodina Samotná

   a Benčová

† rodina Ráczová, Hajduová a Galbičková

   Za farnosť

 • Tím Sprevádzanie o. z. pozýva v utorok o 14:00 v hoteli Astrum na stretnutie s Mgr. Janou Sieberovou a MUDr. Emíliou Vlčkovou o možnosti adekvátnej pomoci ťažko chorým a umierajúcim príbuzným cez mobilný hospic. Služba pre pacienta je bezplatná. Prevádzkové náklady financujú iba z našich darov.
 • V utorok bude v našom kostole slávnosť, keď budú deti prijaté do Mariánskej družiny pri svätej omši o 17:00, ktorú bude celebrovať p. Tomáš Brezáni, CM. Všetci sme srdečne pozvaní.
 • V stredu po detskej svätej omši budeme v kostole premietať film o Zázračnej medaile, ktorý trvá 48 min. Naše sestričky nás srdečne pozývajú.
 • V sobotu nás naša cirkevná škola pozýva na Deň radosti, ktorý bude prebiehať na škole od 8:00 do 12:00. Program je pripravený pre najmenších i dospelých. Zároveň si môžete zakúpiť vianočné darčeky domácej výroby.
 • Od budúcej nedele môžete prísť po svätých omšiach zapísať úmysly svätých omší na prvý polrok nasledujúceho roka. Prosíme, aby ste rešpektovali obmedzený počet intencií na 2 sväté omše na rodinu. Ďakujeme za pochopenie a prosíme o trpezlivosť.
 • Miesto tradičných Adventných trhov vyskúšame tento rok v našej farnosti Adventný bazár. Nasledujúce 2 týždne môžete priniesť po svätých omšiach na faru veci vhodné ako vianočný darček – zimné oblečenie, vianočný ozdoby, trvanlivé vianočné pečivo, hračky, atď. Zakúpiť si ich budete môcť 15. 12. poobede v Pastoračnom centre. Každý, kto niečo venuje, dostane voľný kupón v hodnote 5 €. Výťažok odovzdáme Vincentíku na prerozdelenie chudobným.
 • Budúcu sobotu pozývame po večernej svätej omši na stretnutie a besedu v kostole s našou levickou misionárkou sr. Annou Mališovou, FMA, ktorá už mnohé roky pôsobí na misiách v Afrike. Sme vďační Pánu Bohu, že aj spomedzi nás si niekoho vyvolil, aby niesol evanjelium chudobným do celého sveta. Príďte, prosím, vypočuť si svedectvo.
 • Budúcu nedeľu začíname nový liturgický rok. Počas svätých omšiach na prvú adventnú nedeľu budeme svätiť adventné vence, ktoré môžu nielen zdobiť vaše príbytky, ale aj sa pri nich rodina môže v advente spoločne modliť. Pred svätými omšami ich, prosím, položte pred oltár.
 • Dnes budete môcť zakúpením perníkov pred kostolom podporiť zbierku Boj proti hladu, ktorú organizujú naše sestričky.

Farské oznamy na 33. nedeľu cez Rok (17. 11. – 24. 11. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

17. 11.

33. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Ľudovít Švec a rodičia

 

   Za farnosť

† Ján Garaj a dcéra Jarmila

 Pondelok – 18. 11.

Féria

7:00

19:00

† Viktor Turčok a rodičia z oboch strán

† Emília Švecová a zomrelí z oboch strán

Utorok – 19. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† Mária a Stanislav Sajovci, Gizela, Zoltán, Pavel, Alfréd Mónovci a Róbert Tóth

   Na úmysel

Streda – 20. 11.

Féria

7:00

17:00 detská

† starí rodičia Ján a Mária

† Matilda Vargová, 1. výr.

Štvrtok – 21. 11.

Obetovanie Panny Márie, spomienka

7:00

18:00

19:00

† súrodenci, rodičia z oboch strán a Alexander

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Jonáš Mihálka a rodičia z oboch strán

Piatok – 22. 11.

Sv. Cecília, panna mučenica, spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

† Anna Šumerajová a dary Ducha Svätého pre

   dcéru

† manželka Margita Vincúrová, rodičia a brat

Sobota – 23. 11.

Féria

7:00

16:00

19:00

   Za uzdravenie pre syna

   Večer milosrdenstva

   Za obrátenie príbuzných

Nedeľa

24. 11.

Krista Kráľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Jozef Jančo a rodičia z oboch strán 

 

† Božena Horňáková

   Za farnosť

 • Nasledujúci týždeň nesie názov Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom.
 • Dnes, na 30. výročie Nežnej revolúcie, nás pozýva Mesto Levice do synagógy na spomienkové podujatie spojené s otvorením fotografickej výstavy. Súčasťou je diskusia, na ktorú prijal pozvanie aj páter Miloš Szabo. Začiatok podujatia je o 17:00.
 • Centrum MEMORY pozýva v piatok na zaujímavú prednášku pre ľudí, ktorí sa starajú o chorých členov rodiny s demenciou. Prihlásiť sa môžete podľa plagátiku v kostole.
 • V sobotu pozývame na Večer milosrdenstva. Je určený na prijatie Božieho milosrdenstva všetkým, ktorý ho potrebujú kvôli kontaktom s hriechmi proti životu. Svätú omšu celebruje Mons. Marián Bublinec. Po nej bude v kostole adorácia spojená s modlitbou príhovoru. Celý čas budeme môcť prijať aj sviatosť zmierenia. Po adorácii bude možnosť diskusie v pastoračnom centre. Prosme o zmenu zmýšľania a kultúry života našej spoločnosti.
 • Budúcu nedeľu budete môcť zakúpením perníkov pred kostolom podporiť zbierku Boj proti hladu, ktorú organizujú naše sestričky. Zároveň v stredu pozývajú deti na Mariánsku družinu.
 • V nedeľu bude poslednú pešo púť do Hronského Beňadika. Bližšie info nájdete u Jožka Kottru.
 • Dnes máme zbierku na Nitriansky seminár a našich bohoslovcov. Pán Boh zaplať za pomoc.