Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 34. nedeľu cez rok (20. 11. – 27. 11. 2016)

          

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

20. 11.

Krista Kráľa

8:00

11:00

18:30

† Ľudovít Švec a rodičia

Za farnosť

Na úmysel

Pondelok – 21. 11.

Obetovanie Panny Márie, spomienka

7:00

18:00

19:00

† rodičia a súrodenci

† Magdaléna Balogová, pohr.

† rodina Šebová

Utorok – 22. 11.

Sv. Cecília, panna mučenica, spomienka

7:00

 

19:00

† Ján Čardáš

 

† Richard

Streda

23. 11.

Féria

7:00

        17:00 detská

† Anton Čardáš

† Dominik Budinský a rodičia, Koloman a

Alžbeta Otelová a rodičia

Štvrtok  – 24. 11.

Sv. Vietnamskí mučeníci, spomienka

7:00

18:00

19:00

  Za duchovných otcov Mariana a Štefana

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Boženka Horňáková

Piatok

25. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† otec Peter

 

† Jozef a Katarína

Sobota

26. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† rodina Gremanová a Csuková

 

† Vladimír Deák, 3. výr.

Nedeľa

27. 11.

1. adventná nedeľa

8:00

11:00

18:30

† manžel Florián

Za farnosť

† Ladislav Hudec a rodičia z oboch strán

 

 • Dnes o 15:00 pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou ukončíme Svätý rok Srdečne pozývame.
 • V sobotu krstíme o 10:00 a poučujeme o 9:00.
 • O týždeň začína adventným obdobím nový cirkevný rok. Pri nedeľných svätých omšiach budeme svätiť adventné vence a sviece, ktoré položte, prosím, pred svätou omšou pred oltár.
 • Úmysly svätých omší na prvý polrok 2017 začneme zapisovať od budúceho pondelka. Kapacitne prosíme, aby si záujemci napísali najviac 2 úmysly.
 • Dnes je naša farská zbierka a o týždeň by už mala byť posledná tohoročná zbierka na Katolícku charitu. Nech vám Pán odplatí vašu štedrosť.

 

Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok (13. 11. – 20. 11. 2016)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

13. 11.

33. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† manžel Pavol a rodičia z oboch strán

Za farnosť

† Ján, Jozefína Hirešová

Pondelok 

14. 11.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodina z oboch strán

† Rozália Šimková a Anna Uhnáková, pohr.

† Ernest Chmelovič, mama Alžbeta, Jozef

a Helena Pastieričová

Utorok

15. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† Mária Kolárová a rodičia z oboch strán

 

† Renáta Bartalová

Streda

16. 11.

Féria

7:00

       

        17:00 detská

† Ladislav, syn Ladislav a rodičia

 

† Pavol a Ľubomír

Štvrtok  – 17. 11.

Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka, spomienka

7:00

18:00

19:00

† Daniel Czonka, Ján a Mária Halasi

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie za 75 a 80 r. života a prosba o PB

Piatok

18. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† Norbert Čerba

 

Emília Švecová a rodičia z oboch strán a brat

Sobota

19. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† rodina Lukačiková a ich príbuzní

 

† Juliana Kubovičová a celá rodina

Nedeľa

20. 11.

Krista Kráľa

8:00

11:00

18:30

† Ľudovít Švec a rodičia

Za farnosť

† Na úmysel

 

 • Dnes o 15:00 sa modlíme v kostole Ruženec Božieho milosrdenstva. Touto modlitbou o týždeň ukončíme Svätý rok Milosrdenstva.
 • Prosíme súčasných i nádejných miništrantov, aby dnes prišli na faru na stretko o 15:30.
 • V utorok pozývajú naši policajti na Modlitby za mesto spojené s prednáškou Pavla Streža do Kontaktcafé o 17:00.
 • Budúcu nedeľu Krista Kráľa budeme po svätých omšiach zasväcovať ľudské pokolenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou s možnosťou získať úplné odpustky.
 • Dnes máme jesennú zbierku na kňazský seminár v Badíne, o týždeň našu farskú zbierku. Ďakujeme za pomoc pre bohoslovcov i pre náš kostol a faru.
 • Ďakujem aj všetkým zainteresovaným za zorganizovanie kňazských rekolekcií v našej farnosti.

 

Farské oznamy na 32. nedeľu cez rok (6. 11. – 13. 11. 2016)

                                       

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

6. 11.

32. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† syn Henček

Za farnosť

† starí rodičia z oboch strán

Pondelok 

7. 11.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Zuzka Benčíková a ujo Jaro

† Štefan Eller, Anna Kosnáčová, Ján Frtús, pohr.

† Marcela a Ján Šutka, Anton Krivočenko, syn a

vnučka Lenka

Utorok

8. 11.

Féria

7:00

 

19:00

  Za Božiu pomoc

 

Na úmysel

Streda – 9. 11.

Posviacka Lateránskej baziliky, sviatok

7:00

        

        17:00 detská

† sestra Helena

 

† Ľudovít Rácz a rodičia

Štvrtok  – 10. 11.

Sv. Lev Veľký, pápež

UC, spomienka

7:00

09:30

18:00

19:00

† Anton Hajko a manželka Helena 

 Rekolekcie

 Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Ján, rodičia z oboch strán a rodina Virágová

Piatok – 11. 11.

Sv. Martin z Tours

biskup, spomienka

7:00

 

19:00

  Za kňaza

 

Na úmysel

Sobota – 12. 11.

Sv. Jozafát, biskup

mučeník, spomienka

7:00

 

19:00

† Milan Máčaj, rodičia a starí rodičia

 

† rodina Vajdová

Nedeľa

13. 11.

33. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† manžel Pavol a rodičia z oboch strán

Za farnosť

† Ján, Jozefína Hirešová

 

 • Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.
 • Utorok končí „dušičková oktáva“. Ďakujeme všetkým, ktorí ste pamätali a stále pamätáte na duše v očistci.
 • Vo štvrtok pozývame na rekolekčnú svätú omšu o 9:30 do nášho kostola.
 • V sobotu krstíme o 10:00 a o 9:00 poučujeme.
 • Stretnutie katechumenov a dospelých, ktorí chcú prijať sviatosti bude v sobotu o 17:30.
 • Budúcu nedeľu bude miništrantské stretko o 15:30 na fare. Bude sa robiť súpis miništrantského oblečenia. Pozvaní sú starí aj noví maxištranti.
 • Organizátori 40 dňovej reťaze pôstu a modlitieb za život ďakujú za Vašu podporu.
 • Budúcu nedeľu máme jesennú zbierku na kňazský seminár v Badíne. Ďakujeme za pomoc pre bohoslovcov.

 

                                                                                                                                        

Farské oznamy na 31. nedeľu cez rok (30.10.-6.11.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

30. 10.

31. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† Štefan Hrnčír

Za farnosť

† duše v očistci

Pondelok 

31. 10.

Féria

7:00

 

19:00

† Zoltán

 

† rodina Gulaiová a Pekáriková

Utorok – 1. 11.

Slávnosť všetkých svätých

8:00

11:00

18:30

  Na úmysel

Za farnosť

† Otto Mierka, manželka Gabriela a syn Gabriel

Streda – 2. 11.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

7:00

17:00 detská

19:00

† manžel Tibor, rodičia a súrodenci

Na úmysel Svätého Otca

† všetci zosnulí našej farnosti

Štvrtok 

 3. 11.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodina Máčajová, Ižoldová a manžel Tomáš 

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Na úmysel

Piatok – 4. 11.

Sv. Karol Boromejský

Biskup, spomienka

7:00

18:00

19:00

  Na úmysel

  Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Marian, Viera a syn Ľudomír

Sobota

 5. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† rodina Bačová a Géciová

 

† duše v očistci a duše zosnulých v rodine

Nedeľa

6. 11.

32. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† syn Henček

Za farnosť

† starí rodičia z oboch strán

 • Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.
 • Dnes o 15:30 bude veľká mobilizácia miništrantov na fare. Srdečne pozývame.
 • V utorok máme prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu.
 • Úplné odpustky pre duše v očistci môžeme za obvyklých podmienok získať v deň spomienky na všetkých verných zosnulých v kostole alebo v kaplnke pomodlením Modlitby Pána a Vyznaním viery, alebo nábožnou návštevou cintorína každý deň v dušičkovej oktáve (akoukoľvek modlitbou za duše v očistci). Vzadu v kostole si môžete zakúpiť sviečku „za nenarodené deti“.
 • Na „dušičky“ bude svätá omša aj večer o siedmej.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Okrem utorka spovedáme vždy hodinu pred svätou omšou. V piatok bude adorácia od 18:00. Chorých spovedáme v piatok doobeda.
 • V sobotu sa ružencové bratstvo stretne o 17:50 v kostole. Na Starých Horách má náš dekanát na starosti tradičnú púť. Pútnici sa môžu prihlásiť v Kostole sv. Michala.
 • Prosíme deti o pomoc pri vyzdobovaní obrázku nášho kostola.
 • Blížia sa vianočné sviatky. Tak vyhlasujem akciu „Hľadá sa vianočný stromček do kostola“. Ak by ste niekto vedeli niečo o vhodnom a dostupnom stromčeku, príďte to, prosím, povedať do sakristie. Ďakujeme.

 

 

Farské oznamy na 30. nedeľu cez rok (23.10.-30.10.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

23. 10.

30. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† Viliam, Emil, rodičia, starí rodičia a teta

Za farnosť

† Oľga

Pondelok 

24. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

  Za obrátenie

† Alžbeta Šarkőziová, pohrebná

† Magdaléna, Pavol a Margita Sabatkovci

Utorok   

25. 10.

Féria

7:00

 

19:00

† Magdaléna Valentková a rodičia

 

† Karol Vacho

Streda

26. 10.

Féria

7:00

       

        17:00 detská

† Ernest Dudáš a rodičia z oboch strán

 

Za poďakovanie a Božiu pomoc

Štvrtok 

 27. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Ján, Anna a rodičia z oboch strán 

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Lavrinec Frtús, manželka Anna, dcéra Helena

Piatok –  28. 10.

Sv. Šimon a Júda

apoštoli, sviatok

7:00

 

19:00

† Jozef

 

† Viliam a Serafína a teta Alžbeta

Sobota

 29. 10.

Féria

7:00

 

19:00

† Štefan, Rozália a rodičia z oboch strán

 

Poďakovanie za dožitých 85 rokov

Nedeľa

30. 10.

31. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† Štefan Hrnčír

Za farnosť

† duše v očistci

 

 • Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.
 • Dnes máme o 15:30 v našom kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí spolu aj s ich deťmi. Prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov.
 • V pastoračnom centre bude dnes o 15:30 stretnutie s laickým misionárom Štefanom Patrikom Kováčom na tému Závislosť na Bohu. O deti bude postarané detskou službou. Po večernej svätej omši bude v kostole prezentácia a predaj jeho kníh.
 • Vo štvrtok a piatok spovedáme hodinu pred večernou svätou omšou, keďže sa blíži dušičkový čas.
 • V sobotu krstíme o 10:00, predtým o 9:00 máme predkrstnú katechézu.
 • Budúcu nedeľu bude v našom kostole slúžiť sväté omše kňaz a hudobník Janko Flajžík. Po sv. omšiach bude mať krátky evanjelizačný koncert a budete si môcť zakúpiť CD.
 • Dnes je na celom svete zbierka na podporu misií vo svete. Rovnako ďakujeme za milodar i duchovnú podporu pre misionárov.
 • Budúci víkend sa mení čas. Zo soboty na nedeľu spíme o hodinu dlhšie. 🙂

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok (16.10.-23.10.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

16. 10.

29. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† Vincent Rimóci a rodičia Mária a Vincent

Za farnosť

† Za všetkých drahých zosnulých a švagor Jaroslav.

Pondelok  – 17. 10.

Sv. Ignáca Antiochijského, spom.

7:00

 

19:00

  Za Božiu pomoc a dary Ducha Sv. pre rodinu

 

† Jozef, Veronika a rodičia z oboch strán

Utorok  –  18. 10.

Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

7:00

 

19:00

† Agáta a rodičia

 

† Irena a Štefan Fabianoví a rodičia z oboch strán

Streda – 19. 10.

Féria

7:00

        17:00 detská

† zomrelí v rodine z oboch strán

† Helena Knapíková

Štvrtok 

 20. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Mária a Michal 

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Berkeš Ladislav

Piatok

21. 10.

Féria

7:00

17:00

19:00

† rodičia Mária a Michal a rodičia z oboch strán

   Sv. omša pre birmovancov

† Za Božiu pomoc pre rodinu

Sobota

 22. 10.

Sv. Jána Pavla II., pápeža

7:00

 

19:00

† Miroslav Konečný

 

† matka Imelda a otec Jozef

Nedeľa

23. 10.

30. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† Viliam, Emil, rodičia, starí rodičia a teta

Za farnosť

† Oľga

 

 • Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.
 • Dnes je zbierka na energie fary a kostola. Pán Boh zaplať za každý milodar.
 • Budúca nedeľa je misijná nedeľa a tak aj zbierka bude na misie Cirkvi.
 • Budúcu nedeľu o 15:30 bude v našom kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí spolu aj s ich deťmi. Prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov.
 • Pozývame všetkých na modlitby Taizé pri vyloženej sviatosti oltárnej, ktoré budú v našej farnosti budúcu sobotu 22. októbra po večernej sv. omši
 • Rovnako pozývame aj na Večer milosrdenstva – modlitby vďaky za dar života a odprosenia za jeho neprijatie, ktorý bude 22. októbra v Banskej Bystrici. Viac info na plagáte.
 • Október je ružencový mesiac, keď môžeme získať úplné odpustky modlitbou svätého ruženca v kruhu rodiny alebo vo farskej rodine.

Farské oznamy na 28. nedeľu cez rok (9.10.-16.10.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

9. 10.

28. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† všetci zomrelí v rodine

Za farnosť

† Július Pukša a rodičia z oboch strán

Pondelok 

 10. 10.

Féria

7:00

 

19:00

  Za zdravie a Božie požehnanie

 

† rodičia Pavel Donáth a manž. Mária, syn Pavel

Utorok  –  11. 10.

Sv. Ján XXIII., pápež, spomienka

7:00

 

19:00

† Za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov

 

† rodičia Ján a Mária

Streda 

12. 10.

Féria

7:00

 

        17:00 detská

† Danka

 

† Ladislav a Mária Vargoví, rodičia a súrodenci z oboch strán a dcéra Agneška s manželom

Štvrtok 

 13. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Mária Pálová  

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Mamička Terézia

Piatok  –  14. 10.

Féria

7:00

19:00

† Barbora

† sestra Anastázia, otec Koloman a starí rodičia z oboch strán

Sobota

 15 10.

Sv. Terézia Avilská, UC, spomienka

7:00

 

19:00

† Poďakovanie za dary Ducha sv. pre rodinu

 

†  manžel

Nedeľa

16. 10.

29. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† Vincent Rimóci a rodičia Mária a Vincent

Za farnosť

† Za všetkých drahých zosnulých a švagor Jaroslav.

 • Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.
 • V sobotu vysluhujeme o 10:00 sviatosť krstu, predtým o 9:00 máme predkrstné poučenie.
 • Október je ružencový mesiac, keď môžeme získať úplné odpustky modlitbou svätého ruženca v kruhu rodiny alebo vo farskej rodine.
 • Pozývame aj na Večer milosrdenstva – modlitby vďaky za dar života a odprosenia za jeho neprijatie, ktorý bude 22. októbra v Banskej Bystrici. Viac info na plagáte.
 • Od utorku do soboty nebudem prítomný na fare z dôvodu ukončovania mojich štúdií v Ríme. V tomto čase v prípade potreby kontaktujte p. diakona. Farské tel. číslo bude presmerované na neho.
 • Vo štvrtok o 9:30 v kostole sv. Michala v meste budú dekanátne kňazské rekolekcie.
 • Budúcu nedeľu máme zbierku na energie kostola a fary. Pán Boh zaplať za pomoc.

Farské oznamy – 27. nedeľa (2.10.2016 – 9.10.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

2. 10.

27. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

 Poďakovanie za spoločne prežité roky

Za farnosť

† manžel Ján a rodičia z oboch strán

Pondelok 

 3. 10.

Féria

7:00

 

19:00

 Poďakovanie za Božiu pomoc

 

Poďakovanie za spoločne prežité roky

Utorok  –  4. 10.

Sv. František Assiský spomienka

7:00

 

19:00

† František

 

† rodina Kintlerová, Petrušková, Gyalátayová

Streda  

5. 10.

Féria

7:00

 

        17:00 detská

  Poďakovanie za B. pomoc pri životnom jubileu

 

† Helena Knapiková

Štvrtok  

 6. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† všetci zosnulí v rodine  

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Viktor Turčok

Piatok  –  7. 10.

Ružencová Panna Mária, spomienka

7:00

18:00

19:00

† starí rodičia Mária, Karol, Barbora a Štefan  

 Adorácia Najsvätejšej sviatosti s odpros. pobož.

Za členov ružencového bratstva

Sobota

 8. 10.

Féria

7:00

 

19:00

† Eugen Nagy a manželka Terézia

 

†  Mária a Ján Horniak

Nedeľa

9. 10.

28. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† všetci zomrelí v rodine

Za farnosť

† Július Pukša a rodičia z oboch strán

 
Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva. 

 • Máme prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude v pondelok pol hodinu a ostané dni hodinu pred sv. omšou, no spovedať bude iba jeden kňaz, tak prosíme o ohľaduplnosť, trpezlivosť a pochopenie. Chorých spovedáme v piatok doobeda. Nezabudnime na adorácie vo štvrtok i v piatok hodinu pred večernou svätou omšou.
 • Október je ružencový mesiac, keď môžeme získať úplné odpustky modlitbou svätého ruženca v kruhu rodiny alebo vo farskej rodine.

 

Ján Kraus, kaplán

Farské oznamy – 26. nedeľa (25.09.2016 – 2.10.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

25. 9.

26. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

  Poďakovanie za 50 rokov manželstva

Za farnosť

† rodina Ráczová a Hajduová

Pondelok 

 26. 9.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Štefan, Emília a syn Martin

† Peter Naď, pohrebná 

Na úmysel

Utorok  –  27. 9.

Sv. Vincent de Paul kňaz, spomienka

7:00

8:15

19:00

  Za Sp. sv. Vincenta, chudobných a dobrodincov

Sv. omša pre cirkevnú školu

† Štefan, Eva, dcéra Betka a rodičia z oboch strán

Streda  

28. 9.

Féria

7:00

 

        17:00 detská

† syn Jozef, mamička, brat Eman a rodina

 

Za zdravie a pomoc Božiu pre rodinu

Štvrtok  –  29. 9.

Sv. Michal, Gabriel a  Rafael, archanjeli, sv.

7:00

18:00

19:00

† Michal  

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie za 31 rokov manželstva

Piatok  –  30. 9.

Sv. Hieronym, kňaz UC, spomienka

7:00

 

19:00

† starí rodičia Michal a Helena  

 

Na úmysel

Sobota –  1. 10.

Sv. Terézia z Liseux

panna, UC, spomienka

7:00

 

19:00

† mama a starí rodičia

 

Poďakovanie za dožité roky

Nedeľa

2. 10..

27. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

  Poďakovanie za spoločne prežité roky

Za farnosť

† manžel Ján a rodičia z oboch strán

  • Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.
  • Dnes po večernej svätej omše bude na fare stretnutie zástupcov skupín, ktoré sa chcú počas roka pravidelne stretávať v pastoračnom centre alebo v kostole.
  • V utorok má škola slávnosť patróna Vincenta de Paul. Svätú omšu o 8:15 bude v kostole celebrovať biskupský vikár ThLic. Martin Ďuračka, ktorý po svätej omši posvätí v škole nové priestory pre MŠ, o ktorú je, vďaka Bohu, veľký záujem.
  • V piatok do našej farnosti zavíta vzácny kňaz a farár d.p. Marián Kuffa. Doobeda sa bude venovať študentom katolíckej školy, poobede má program v meste a u nás bude celebrovať večernú svätú omšu. Srdečne pozývame.
  • V sobotu o 10:00 krstíme (o 9:00 poučujeme), o 17:00 máme prvé stretnutie birmovancov a o 17:50 je stretnutie Ružencového bratstva. Nezabudnite, prosím, prísť.
  • Ďakujem dobrovoľníkom za brigádu v kostole a okolo kostola. Nech je vám odmenou sám dobrý Pán. Ďakujeme.
  • Začína sa október, ružencový mesiac, keď môžeme získať úplné odpustky modlitbou svätého ruženca v kruhu rodiny alebo vo farskej rodine.

  farár Martin

Farské oznamy – 25. nedeľa (18.09.2016 – 25.09.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

18. 9.

25. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

  Na úmysel

Za farnosť

† Elena a František Homola

Pondelok 

 19. 9.

Féria

7:00

 

19:00

  Na úmysel

 

Na úmysel

Utorok  –  20. 9.

Sv. Kórejskí mučeníci spomienka

7:00

 

19:00

† Jozef Berkeš, 1. výr.

 

† rodičia z oboch strán a za zdravie celej rodiny

Streda – 21. 9.

Sv. Matúš, apoštol

evanjelista, sviatok

7:00

 

        17:00 detská

† Milan Tóth, 2. výr.

 

† Helena Šebová, manžel a syn Jozef

Štvrtok

 22. 9.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodičia Vojtech a Terézia a starí rodičia  

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie za dožitých 70 rokov

Piatok  –  23. 9.

Sv. Páter Pio, kňaz spomienka

7:00

 

19:00

† rodičia z oboch strán a všetci zomrelí v rodine

 

† Štefan Šebeštín a rodičia z oboch strán

Sobota – 24. 9.

Posviacka BB katedrály, sviatok

7:00

 

19:00

  Za PB a dary D. Sv. pre Ota a Martina

 

† rodina Kozubová a Miháliková

Nedeľa

25. 9.

26. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

  Poďakovanie za 50 rokov manželstva

Za farnosť

† rodina Ráczová a Hajduová

 • Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva do nášho kostola.
 • Dnes o 15:30 bude na fare stretnutie farskej pastoračnej rady. Prosím zvolených členov o účasť.
 • V piatok končí prihlasovanie na birmovku.
 • O týždeň v sobotu veľmi prosíme Pána Boha o dobré počasie a dobrovoľníkov, ktorí sa neboja roboty, o brigádu. Začíname ráno o 8:00 a budem robiť, kým bude treba a kým budeme vládať. Potrebujeme umyť okná a dvere kostola a strihať živý plot. Prihláste sa, prosím, kto by mohol prísť aj s vozíkom, aby sme všetko vyčistili a odniesli na zberný dvor.
 • Ponúkame zaujímavý a aj potrebný projekt 40 dní za život. Hľadáme 40 ľudí, ktorí by vytvorili 40 dňovú nepretržitú reťaz modlitieb a pôstu za nenarodené deti, ktoré denne umierajú aj v našom meste. Záujemci sa môžu zapísať vzadu v kostole.
 • Dnes ďakujeme za zbierku na energie a zároveň ďakujeme za milodar zo sobáša 10 € a bohuznámemu za milodar 20 €. Úprimné Pán Boh zaplať.

farár Martin