Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na Narodenie Pána (25. 12. – 1. 1. 2017)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

25. 12.

Narodenia Pána

slávnosť

0:00

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

   Na úmysel celebranta

† Alena Kosnáčová, rodičia a súrodenci

 

Za farnosť

† Ján

Pondelok  

26. 12.

Sv. Štefan, mučeník

diakon, slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodina Chebenová

 

Na úmysel celebranta

† syn Jozef, mama a celá rodina

Utorok – 27. 12.

Sv. Ján, apoštol

evanjelista, sviatok

7:00

 

19:00

  Poďakovanie za B. pomoc, dary D. Svätého

a ochranu Panny Márie

Na úmysel

Streda – 28. 12.

Sv. Neviniatka

mučeníci, sviatok

7:00     

       

17:00

† Jozef Titurus a manželka Mária

 

† rodičia Krnčanovci, Miškovci a starí rodičia

Štvrtok  

29. 12.

5. deň oktávy

7:00

18:00

19:00

† Peter Barát

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Július Tariška, Agátka, Helena Polgárová

Piatok – 30. 12.

Svätá rodina, sviatok

7:00

19:00

   Na úmysel

† Karol Ďurovský, Zuzana a syn Pius

Sobota – 31. 12.

Starý rok

15:30 MLudany 17:00  

Za dobrodincov kostola a farnosti

Nedeľa

1. 1.

Slávnosť Bohorodičky

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

   Na úmysel

 

Za farnosť

† Alena

 • Dnes pozývame deti a rodiny na Jasličkovú pobožnosť o 15:00 do nášho kostola.
 • Zajtra sa koledníci Dobrej Noviny stretneme na fare o 13:30 a o druhej začneme koledovať po sídlisku. Zbierka je určená pre detské projekty v Afrike. Akciu organizuje eRko.
 • V utorok pri večernej svätej omši budeme svätiť prinesené vína.
 • V stredu po večernej svätej omši o 18:00 pozývame na Vianočný koncert mladých umelcov z Tekovského regiónu. Tešíme sa na spoločne strávené chvíle.
 • V piatok pri večernej svätej omši, na slávnosť Svätej rodiny, pozývame všetkých manželov na obnovu manželských sľubov.
 • Na Starý rok bude iba jedna svätá omša o 17:00. V noci bude možnosť privítať Nový rok v adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou od 23:30.
 • Pripomíname, že počas jarných prázdnin organizujeme Jarný farský tábor.

 

Všetkým farníkom zo srdca vyprosujeme,

aby narodenie Božieho dieťaťa preniklo celý náš život.

Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu (18. 12. – 25. 12. 2016)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

18. 12.

4. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Mária a Július Sklenka a rodičia z oboch strán

 

Za farnosť

† Margita a Pavol Tomčal, rodičia a súrodenci

Pondelok  – 19. 12.

Féria

7:00

19:00

† Štefan Bajan

† Vierka a Jozef Straka a rodičia z oboch strán

Utorok – 20. 12.

Féria

7:00

19:00

† Mária Turianová

† Paulína a Jozef Ivan

Streda – 21. 12.

Féria

7:00     

        17:00 detská

   Za Božiu pomoc a požehnanie pre rodiny

† Helena Knapíková

Štvrtok  

22. 12.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Poďakovanie Božskému Srdcu za pomoc

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie a prosba o požehnanie a pomoc

Piatok – 23. 12.

Féria

7:00

19:00

† Eugen a Alžbeta

† Katarína a Ladislav, dcéra Gabriela a rodičia

Sobota – 24. 12.

Féria

17:00

22:00 MLudany

  Na úmysel celebranta
Nedeľa

25. 12.

Narodenie Pána

0:00

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

   Na úmysel celebranta

† Alena Kosnáčová, rodičia a súrodenci

 

Za farnosť

† Ján

 • Ďakujem všetkým za zorganizovanie Farských trhov, za postavenie stromčeka a za upratanie kostola.
 • Končí sa projekt 9 mesiacov za život. Ďakujeme všetkým za modlitby v nemocnici.
 • utorok doobeda budeme spovedať chorých po bytoch. Pri večernej svätej omši budeme v kostole vysluhovať chorým a starým sviatosť pomazania chorých.
 • V stredu a piatok máme v kostole ráno o 7:00 sväté omše pri sviečkach. Pozývame.
 • Betlehemské svetlo si budete môcť prísť zobrať do predsiene kostola v sobotu.
 • Záujemci o prijatie koledníkov (26.12.) nech sa zapíšu vzadu v kostole. Urobme krajší život deťom v Afrike.
 • Budúcu nedeľu, na slávnosť Narodenia Pána, budeme mať o 15:00 v našom kostole Jasličkovú pobožnosť pre naše deti. Srdečne pozývame. Posledný nácvik bude v piatok o 14:00 v našom centre.
 • Nezabudnime podporiť projekt Vincentíka Daruj vianočnú radosť. Ďakujeme.
 • Dnes máme zbierku na energie našej farnosti. Veľké Pán Boh zaplať za vašu obetu.
 • Pozvánka na predvianočné spovedanie v našom kostole:

Nedeľa: 15:00-18:30 (prestávka 16:30–17:00) – 6 kňazov

Pondelok, utorok: 18:00 – 19:00 – 3 kňazi

Streda: 16:00 – 17:00 – 2 kňazi

Štvrtok: 18:00 – 19:00 – 2 kňazi                                                 

Farské oznamy na 3. adventnú nedeľu (11. 12. – 18. 12. 2016)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

11. 12.

3. adventná nedeľa

8:00

9:30

11:00

18:30

† rodina Tothová

  Mýtne Ludany

Za farnosť

† Gabriel Valkovič a dcéra Margaréta

Pondelok  – 12. 12.

Féria

7:00

19:00

† Helena Mordeniová, výr.

† duše v očistci

Utorok – 13. 12.

Sv. Lucia, panna

mučenica, spomienka

7:00

 

19:00

  Za Božiu pomoc pre Luciu, Pavla a Lindu

 

† Andrej a Milan Pavlík a st. rodičia Grežovci

Streda – 14. 12.

Sv. Ján z Kríža, kňaz

UC, spomienka

7:00

       

        17:00 detská

  Poďakovanie za dožitých 80 rokov

 

Na úmysel

Štvrtok  

15. 12.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Šebová a Bieliková

  Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† sestra Rozália

Piatok – 16. 12.

Féria

7:00

19:00

† duše v očistci

† Ján Huszárik, Ján Matuška a starí rodičia

Sobota – 17. 12.

Féria

7:00

19:00

† svokrovci, švagor a ich príbuzní

† Margita Vincúrová, 5. výr. a rodičia z oboch strán

Nedeľa

18. 12.

4. adventná nedeľa

8:00

9:30

11:00

18:30

† Mária a Július Sklenka a rodičia z oboch strán

  Mýtne Ludany

Za farnosť

† Margita a Pavol Tomčal, rodičia a súrodenci

 • Dnes vypuknú o 14:30 Farské predvianočné trhy v Pastoračnom centre. Zároveň v kostole bude o 15:00 koncert úspešného zmiešaného speváckeho zboru CARMINA VOCUM
  zo Zlatých Moraviec. Verím, že nám bude spolu dobre.
 • Po večernej svätej omši bude dnes stretnutie akolytov na fare. Nezabudnite, prosím, prísť.
 • Naše cirkevné Gymnázium sv. Vincenta pozýva v piatok na Deň otvorených dverí v čase 9:00 – 11:00. Veľmi sa tešíme na nových študentov gymnázia.
 • Mládenci a chlapi, pozor! Bez vás Vianoce v kostole nebudú! Príďte v sobotu o 8:30
  do kostola pripraviť stromček a vyčistiť svetlá. Šikovno sa, prosím, nahláste u kostolníka, ďakujem.
 • V sobotu poobede nacvičujeme s deťmi Jasličkovú pobožnosť (25.12) a koledu Dobrej Noviny (26.12) o 14:00 v pastoračnom centre. Záujemci o prijatie koledníkov nech sa zapíšu vzadu v kostole. Urobme krajšie Vianoce našim blížnym.
 • V sakristii kostola nahláste, prosím, chorých na predvianočné spovedanie (utorok 20.12).
 • Nezabudnime podporiť projekt Vincentíka Daruj vianočnú radosť. Bližšie info vzadu v kostole.
 • V advente v stredu a piatok máme v kostole ráno o 7:00 rorátne sväté omše. Pozývame.
 • Budúcu nedeľu budeme mať zbierku na energie našej farnosti. Pán Boh zaplať.
 • Pozvánka na predvianočné spovedanie v našom kostole (6 kňazov):

    Sobota: 16:00–19:00 (prestávka 17:30–18:00); Nedeľa: 15:00-18:30 (prestávka 16:30–17:00)

                   Mýtne Ludany – Nedeľa: 10:30-11:00 – maďarsky

 •  Organizujeme Jarný farský tábor na chate Kollárová v Ostrom Grúni, ktorý sa bude konať v čase jarných prázdnin, 19.02. – 24.02.2017, určený pre deti od 7 do 14 rokov. Podrobné informácie môžete získať na webovej stránke farnosti a na propagačných letákoch.

Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu (4. 12. – 11. 12. 2016)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

4. 12.

2. adventná nedeľa

8:00

11:00

18:30

† rodičia, starí rodičia a syn Ondrej

Za farnosť

Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

Pondelok

5. 12.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Vladimír, manželka Edita, brat a rodičia

† Anna Rybárová, pohr.

† rodina Chládeková a Filipeková

Utorok

6. 12.

Féria

7:00

 

19:00

† manžel Mikuláš a brat František

 

† Jozef Kováč

Streda – 7. 12.

Sv. Ambróz, biskup

UC, spomienka

7:00

       

        17:00 detská

Za požehnanie pre združenie Mariánskej mládeže

 

† otec František, matka Terézia

Štvrtok – 8. 12.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

slávnosť

7:00

8:30

18:00

19:00

  Za zdravie a Božiu pomoc pre maminu

 Svätá omša cirkevnej školy 

 Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za členov Mariánskej légie

Piatok

9. 12.

Féria

7:00

 

19:00

  Poďakovanie

 

† manžel Václav, 5. výr.

Sobota

10. 12.

Féria

7:00

 

19:00

  Za dožité roky „60“ – Oľga Vachová

 

† rodina Vincúrová a Balážová

Nedeľa

11. 12.

3. adventná nedeľa

8:00

11:00

18:30

† rodina Tothová

Za farnosť

† Gabriel Valkovič a dcéra Margaréta

 • Náš pútnik Jožko Kottra nás dnes všetkých pozýva na prezentáciu ročníka putovania Levice – Levoča do pastoračného centra o 15:30.
 • Dnes po večernej svätej omši bude stretnutie farskej pastoračnej rady.
 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Nezabudnime na svätú omšu.
 • Pred nami sú zimné kántrové dni. V piatok sa budeme modliť za duchovnú obnovu rodín.
 • V sobotu začneme s deťmi nacvičovať Jasličkovú pobožnosť a koledu Dobrej Noviny o 14:00 v pastoračnom centre. Tešíme sa na Vianoce s našimi deťmi.
 • Na budúcu nedeľu, 11. decembra sa v kostole o 15:00 hodine uskutoční koncert úspešného zmiešaného speváckeho zboru CARMINA VOCUM zo Zlatých Moraviec, pod vedením dirigentky a sopranistky Zuzany Hudecovej – Molnárovej, ktorá sa predstaví aj na sv. omši o 11.00 hod.
 • Zároveň Vás pozývame na Farské predvianočné trhy v našom pastoračnom centre, ktoré sa uskutočnia tiež na budúcu nedeľu, 11. decembra. V čase od 30 do 18.00 hod. bude pre návštevníkov pripravených množstvo stánkov s predmetmi domácej výroby, ako sú med a výrobky z medu, vianočné oblátky, trubičky, medovníčky, predaj náboženskej literatúry, betlehemov a drobných predmetov s vianočnou tematikou zo SSV, pletené výrobky pre deti i dospelých, rôzne vianočné darčeky, ozdoby, výrobky z keramiky a pod. Zároveň sa budete môcť občerstviť v stánkoch s koláčmi a rôznymi dobrotami, ochutnať a zakúpiť si netradičné druhy kávy z domácej levickej pražiarne nášho mladého študentského podnikateľa, či len tak posedieť a dať si punč, či varené vínko. Pre deti sú pripravené tvorivé dielničky.
 • Ak má ešte niekto záujem zúčastniť sa na farských trhoch ako predajca, má možnosť prihlásiť sa ešte do piatku na farskom úrade.
 • Budúcu nedeľu po večernej svätej omši pozývam akolytov na stretnutie na faru.
 • Nezabudnime podporiť projekt Vincentíka Daruj vianočnú radosť. Bližšie info vzadu.
 • Naša cirkevná škola pozýva 16. decembra na Deň otvorených dverí.
 • V advente v stredu a piatok budú v kostole ráno o 7:00 rorátne sväté omše. Pozývame.
 • Organizujeme Jarný farský tábor na chate Kollárová v Ostrom Grúni, ktorý sa bude konať v čase jarných prázdnin, 19.02. – 24.02.2017, určený pre deti od 7 do 14 rokov. Podrobné informácie môžete získať na webovej stránke farnosti a na propagačných letákoch.

 

Farské oznamy na 1. adventnú nedeľu (27. 11. – 4. 12. 2016)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

27. 11.

1. adventná nedeľa

8:00

11:00

18:30

† manžel Florián

Za farnosť

† Ladislav Hudec a rodičia z oboch strán

Pondelok

28. 11.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Júlia, rodičia a súrodenci

† Barbora Vavrová, pohr.

Za uzdravenie tela, duše, ducha a dary D. Sv.

Utorok

29. 11.

Féria

7:00

 

19:00

  Za Božiu pomoc a dary D. Sv. pre rodinu

 

Na úmysel

Streda – 30. 11.

Sv. Ondrej, apoštol

Sviatok

7:00

       

        17:00 detská

† rodičia, 25. výr.

 

† Ján, Vladimír, Peter

Štvrtok 

1. 12.

Féria

7:00

18:00

19:00

  Poďakovanie za B. pomoc a dary D. Sv. rodine

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodina Póková a rodičia z oboch strán

Piatok

2. 12.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Cecília Gontová, Iveta Takáčová a Magda Benešová

  Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodina Čajayová a Fulmeková

Sobota – 3. 12.

Sv. František Xaver

patrón diecézy, sviatok

7:00

 

19:00

  Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

 

Za požehnanie rodiny

Nedeľa

4. 12.

2. adventná nedeľa

8:00

11:00

18:30

† rodičia, starí rodičia a syn Ondrej

Za farnosť

Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

 • Dnes zvolávame miništrantov na faru o 15:00. Tešíme sa na vás.
 • Zajtra začneme zapisovať úmysly svätých omší na prvý polrok 2017 vždy po svätých omšiach na fare. Kapacitne prosíme, aby si záujemci napísali najviac 2 úmysly.
 • prvopiatkovom týždni povzbudzujeme na adorácie a sväté prijímanie. V kostole spovedáme od stredy hodinu pred svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda.
 • Ružencové bratstvo nás pozýva na stretnutie v sobotu o 17:50 v našom kostole.
 • V sobotu po večernej svätej omši budeme mať chrámový adventný koncert pri príležitosti sviatku patróna diecézy Sv. Františka Xaverského. Budete si môcť vypočuť organ, husle a spev. Srdečne pozýva katedrálny organista z B. Bystrice Matúš Kucbel. Vstupné dobrovoľné.
 • Náš pútnik Jožko Kottra nás všetkých pozýva na budúcu nedeľu na prezentáciu ročníka putovania Levice – Levoča do pastoračného centra o 15:30.
 • Budúcu nedeľu po večernej svätej omši bude stretnutie farskej pastoračnej rady.
 • Nezabudnime podporiť projekt Vincentíka Daruj vianočnú radosť. Bližšie info vzadu.
 • Dnes je posledná zbierka v roku určená na diecéznu charitu. Pán Boh zaplať.
 • V advente v stredu a piatok budú v kostole ráno o 7:00 rorátne sväté omše.

Farské oznamy na 34. nedeľu cez rok (20. 11. – 27. 11. 2016)

          

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

20. 11.

Krista Kráľa

8:00

11:00

18:30

† Ľudovít Švec a rodičia

Za farnosť

Na úmysel

Pondelok – 21. 11.

Obetovanie Panny Márie, spomienka

7:00

18:00

19:00

† rodičia a súrodenci

† Magdaléna Balogová, pohr.

† rodina Šebová

Utorok – 22. 11.

Sv. Cecília, panna mučenica, spomienka

7:00

 

19:00

† Ján Čardáš

 

† Richard

Streda

23. 11.

Féria

7:00

        17:00 detská

† Anton Čardáš

† Dominik Budinský a rodičia, Koloman a

Alžbeta Otelová a rodičia

Štvrtok  – 24. 11.

Sv. Vietnamskí mučeníci, spomienka

7:00

18:00

19:00

  Za duchovných otcov Mariana a Štefana

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Boženka Horňáková

Piatok

25. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† otec Peter

 

† Jozef a Katarína

Sobota

26. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† rodina Gremanová a Csuková

 

† Vladimír Deák, 3. výr.

Nedeľa

27. 11.

1. adventná nedeľa

8:00

11:00

18:30

† manžel Florián

Za farnosť

† Ladislav Hudec a rodičia z oboch strán

 

 • Dnes o 15:00 pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou ukončíme Svätý rok Srdečne pozývame.
 • V sobotu krstíme o 10:00 a poučujeme o 9:00.
 • O týždeň začína adventným obdobím nový cirkevný rok. Pri nedeľných svätých omšiach budeme svätiť adventné vence a sviece, ktoré položte, prosím, pred svätou omšou pred oltár.
 • Úmysly svätých omší na prvý polrok 2017 začneme zapisovať od budúceho pondelka. Kapacitne prosíme, aby si záujemci napísali najviac 2 úmysly.
 • Dnes je naša farská zbierka a o týždeň by už mala byť posledná tohoročná zbierka na Katolícku charitu. Nech vám Pán odplatí vašu štedrosť.

 

Farské oznamy na 33. nedeľu cez rok (13. 11. – 20. 11. 2016)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

13. 11.

33. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† manžel Pavol a rodičia z oboch strán

Za farnosť

† Ján, Jozefína Hirešová

Pondelok 

14. 11.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodina z oboch strán

† Rozália Šimková a Anna Uhnáková, pohr.

† Ernest Chmelovič, mama Alžbeta, Jozef

a Helena Pastieričová

Utorok

15. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† Mária Kolárová a rodičia z oboch strán

 

† Renáta Bartalová

Streda

16. 11.

Féria

7:00

       

        17:00 detská

† Ladislav, syn Ladislav a rodičia

 

† Pavol a Ľubomír

Štvrtok  – 17. 11.

Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka, spomienka

7:00

18:00

19:00

† Daniel Czonka, Ján a Mária Halasi

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie za 75 a 80 r. života a prosba o PB

Piatok

18. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† Norbert Čerba

 

Emília Švecová a rodičia z oboch strán a brat

Sobota

19. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† rodina Lukačiková a ich príbuzní

 

† Juliana Kubovičová a celá rodina

Nedeľa

20. 11.

Krista Kráľa

8:00

11:00

18:30

† Ľudovít Švec a rodičia

Za farnosť

† Na úmysel

 

 • Dnes o 15:00 sa modlíme v kostole Ruženec Božieho milosrdenstva. Touto modlitbou o týždeň ukončíme Svätý rok Milosrdenstva.
 • Prosíme súčasných i nádejných miništrantov, aby dnes prišli na faru na stretko o 15:30.
 • V utorok pozývajú naši policajti na Modlitby za mesto spojené s prednáškou Pavla Streža do Kontaktcafé o 17:00.
 • Budúcu nedeľu Krista Kráľa budeme po svätých omšiach zasväcovať ľudské pokolenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou s možnosťou získať úplné odpustky.
 • Dnes máme jesennú zbierku na kňazský seminár v Badíne, o týždeň našu farskú zbierku. Ďakujeme za pomoc pre bohoslovcov i pre náš kostol a faru.
 • Ďakujem aj všetkým zainteresovaným za zorganizovanie kňazských rekolekcií v našej farnosti.

 

Farské oznamy na 32. nedeľu cez rok (6. 11. – 13. 11. 2016)

                                       

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

6. 11.

32. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† syn Henček

Za farnosť

† starí rodičia z oboch strán

Pondelok 

7. 11.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Zuzka Benčíková a ujo Jaro

† Štefan Eller, Anna Kosnáčová, Ján Frtús, pohr.

† Marcela a Ján Šutka, Anton Krivočenko, syn a

vnučka Lenka

Utorok

8. 11.

Féria

7:00

 

19:00

  Za Božiu pomoc

 

Na úmysel

Streda – 9. 11.

Posviacka Lateránskej baziliky, sviatok

7:00

        

        17:00 detská

† sestra Helena

 

† Ľudovít Rácz a rodičia

Štvrtok  – 10. 11.

Sv. Lev Veľký, pápež

UC, spomienka

7:00

09:30

18:00

19:00

† Anton Hajko a manželka Helena 

 Rekolekcie

 Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Ján, rodičia z oboch strán a rodina Virágová

Piatok – 11. 11.

Sv. Martin z Tours

biskup, spomienka

7:00

 

19:00

  Za kňaza

 

Na úmysel

Sobota – 12. 11.

Sv. Jozafát, biskup

mučeník, spomienka

7:00

 

19:00

† Milan Máčaj, rodičia a starí rodičia

 

† rodina Vajdová

Nedeľa

13. 11.

33. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† manžel Pavol a rodičia z oboch strán

Za farnosť

† Ján, Jozefína Hirešová

 

 • Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.
 • Utorok končí „dušičková oktáva“. Ďakujeme všetkým, ktorí ste pamätali a stále pamätáte na duše v očistci.
 • Vo štvrtok pozývame na rekolekčnú svätú omšu o 9:30 do nášho kostola.
 • V sobotu krstíme o 10:00 a o 9:00 poučujeme.
 • Stretnutie katechumenov a dospelých, ktorí chcú prijať sviatosti bude v sobotu o 17:30.
 • Budúcu nedeľu bude miništrantské stretko o 15:30 na fare. Bude sa robiť súpis miništrantského oblečenia. Pozvaní sú starí aj noví maxištranti.
 • Organizátori 40 dňovej reťaze pôstu a modlitieb za život ďakujú za Vašu podporu.
 • Budúcu nedeľu máme jesennú zbierku na kňazský seminár v Badíne. Ďakujeme za pomoc pre bohoslovcov.

 

                                                                                                                                        

Farské oznamy na 31. nedeľu cez rok (30.10.-6.11.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

30. 10.

31. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† Štefan Hrnčír

Za farnosť

† duše v očistci

Pondelok 

31. 10.

Féria

7:00

 

19:00

† Zoltán

 

† rodina Gulaiová a Pekáriková

Utorok – 1. 11.

Slávnosť všetkých svätých

8:00

11:00

18:30

  Na úmysel

Za farnosť

† Otto Mierka, manželka Gabriela a syn Gabriel

Streda – 2. 11.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

7:00

17:00 detská

19:00

† manžel Tibor, rodičia a súrodenci

Na úmysel Svätého Otca

† všetci zosnulí našej farnosti

Štvrtok 

 3. 11.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodina Máčajová, Ižoldová a manžel Tomáš 

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Na úmysel

Piatok – 4. 11.

Sv. Karol Boromejský

Biskup, spomienka

7:00

18:00

19:00

  Na úmysel

  Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Marian, Viera a syn Ľudomír

Sobota

 5. 11.

Féria

7:00

 

19:00

† rodina Bačová a Géciová

 

† duše v očistci a duše zosnulých v rodine

Nedeľa

6. 11.

32. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† syn Henček

Za farnosť

† starí rodičia z oboch strán

 • Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.
 • Dnes o 15:30 bude veľká mobilizácia miništrantov na fare. Srdečne pozývame.
 • V utorok máme prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu.
 • Úplné odpustky pre duše v očistci môžeme za obvyklých podmienok získať v deň spomienky na všetkých verných zosnulých v kostole alebo v kaplnke pomodlením Modlitby Pána a Vyznaním viery, alebo nábožnou návštevou cintorína každý deň v dušičkovej oktáve (akoukoľvek modlitbou za duše v očistci). Vzadu v kostole si môžete zakúpiť sviečku „za nenarodené deti“.
 • Na „dušičky“ bude svätá omša aj večer o siedmej.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Okrem utorka spovedáme vždy hodinu pred svätou omšou. V piatok bude adorácia od 18:00. Chorých spovedáme v piatok doobeda.
 • V sobotu sa ružencové bratstvo stretne o 17:50 v kostole. Na Starých Horách má náš dekanát na starosti tradičnú púť. Pútnici sa môžu prihlásiť v Kostole sv. Michala.
 • Prosíme deti o pomoc pri vyzdobovaní obrázku nášho kostola.
 • Blížia sa vianočné sviatky. Tak vyhlasujem akciu „Hľadá sa vianočný stromček do kostola“. Ak by ste niekto vedeli niečo o vhodnom a dostupnom stromčeku, príďte to, prosím, povedať do sakristie. Ďakujeme.

 

 

Farské oznamy na 30. nedeľu cez rok (23.10.-30.10.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

23. 10.

30. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† Viliam, Emil, rodičia, starí rodičia a teta

Za farnosť

† Oľga

Pondelok 

24. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

  Za obrátenie

† Alžbeta Šarkőziová, pohrebná

† Magdaléna, Pavol a Margita Sabatkovci

Utorok   

25. 10.

Féria

7:00

 

19:00

† Magdaléna Valentková a rodičia

 

† Karol Vacho

Streda

26. 10.

Féria

7:00

       

        17:00 detská

† Ernest Dudáš a rodičia z oboch strán

 

Za poďakovanie a Božiu pomoc

Štvrtok 

 27. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Ján, Anna a rodičia z oboch strán 

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Lavrinec Frtús, manželka Anna, dcéra Helena

Piatok –  28. 10.

Sv. Šimon a Júda

apoštoli, sviatok

7:00

 

19:00

† Jozef

 

† Viliam a Serafína a teta Alžbeta

Sobota

 29. 10.

Féria

7:00

 

19:00

† Štefan, Rozália a rodičia z oboch strán

 

Poďakovanie za dožitých 85 rokov

Nedeľa

30. 10.

31. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† Štefan Hrnčír

Za farnosť

† duše v očistci

 

 • Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.
 • Dnes máme o 15:30 v našom kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí spolu aj s ich deťmi. Prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov.
 • V pastoračnom centre bude dnes o 15:30 stretnutie s laickým misionárom Štefanom Patrikom Kováčom na tému Závislosť na Bohu. O deti bude postarané detskou službou. Po večernej svätej omši bude v kostole prezentácia a predaj jeho kníh.
 • Vo štvrtok a piatok spovedáme hodinu pred večernou svätou omšou, keďže sa blíži dušičkový čas.
 • V sobotu krstíme o 10:00, predtým o 9:00 máme predkrstnú katechézu.
 • Budúcu nedeľu bude v našom kostole slúžiť sväté omše kňaz a hudobník Janko Flajžík. Po sv. omšiach bude mať krátky evanjelizačný koncert a budete si môcť zakúpiť CD.
 • Dnes je na celom svete zbierka na podporu misií vo svete. Rovnako ďakujeme za milodar i duchovnú podporu pre misionárov.
 • Budúci víkend sa mení čas. Zo soboty na nedeľu spíme o hodinu dlhšie. 🙂