Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

3. adventná nedeľa – svätá omša o 11:00

3. adventná nedeľa bola v našej farnosti skutočne radostná. Svätú omšu o 11:00 spríjemnili hudobní hostia Mgr. Zuzana Hudecová Molnárová (spev), Erika Beňušová, DiS.art. (husle), Romana Beňušová (cimbal, husle). Zazneli adventné piesne, ktoré si spolu s nimi mohli zanôtiť aj všetci veriaci, ale aj skladby na počúvanie od ABTa, Händla, Cacciniho a Bacha.