Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Spoločenstvo Ducha Svätého

Kto sme / charakteristika:

Sme katolícke spoločenstvo pri farnosti Zoslania Ducha Svätého v Leviciach zoskupujúce ľudí rôzneho veku a stavu. Túžime rásť v slobode a identite Božích detí a chceme prinášať radosť, svedectvo živej viery a oheň Ducha Svätého druhým, do farnosti a do každej oblasti nášho života. 

Našou patrónkou je sv. Faustýna Kowalska

O čo nám ide / vízia:

Našou túžbou je nachádzať a žiť rýdzosť evanjelia a katolíckej viery. Chceme formovať naše srdcia v citlivosti na Ducha Svätého a za všetko chceme ustavične Pána oslavovať, chváliť a vyvyšovať, a tak hľadať Jeho tvár v plnosti (Eucharistia, Panna Mária). Nechávame sa premieňať Jeho láskou a v tejto milosti chceme niesť radosť, nádej, svetlo pravdy, lásku a odpustenie do rodín, vzťahov na pracoviskách a všade, kam sme poslaní. Sme otvorení prijímať a rozlišovať dary, charizmy a služby v poslušnosti a v podriadenosti Katolíckej cirkvi a jej zástupcom. Našou víziou je aj spoluvytváranie a upevňovanie vzťahov na úrovni farnosti či s inými spoločenstvami iných farností a spolupodieľanie sa na aktivitách upevňujúcich tieto väzby (Národný týždeň manželstva, Leto na hrade, Farský deň a pod.).

Cieľ
Spoločenstvo ponúka ľuďom možnosť stretávať sa, zdieľať sa a hlavne oslavovať Pána, bez ohľadu na vek, pohlavie, stav. Sme otvorení pre druhých, ktorí sú hľadajúci a hladní po Bohu, túžiaci objavovať lásku, dobrotu, starostlivosť a všemohúcnosť nachádzajúce sa v Pánovi a takto chceme spoločne rásť s Ním.

Stretnutia
Pravidelné stretká 3x do mesiaca, vždy v nedeľu od 16:30-18:30 v pastoračnom centre. Polovicu času máme spoločnú modlitbu chvál a druhá časť stretka je vyhradená na formáciu:

– čítaním sv. písma (následne zdieľaním) – zdieľaním (podľa témy )

– vyučovaním (prednášky, či vyučovanie kňaza alebo pozvaných hostí… )

 

(pre viac info prosím zavolajte na m.č. 0903 798 681)