Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Medzi rôznymi formami pobožností, ktoré nám zanechala sv. Faustína, zaujíma osobitné miesto sviatok Božieho milosrdenstva. Vyplýva to hlavne z množstva prisľúbení, ktoré Ježiš spojil so slávením tohto sviatku – v prvú nedeľu po Veľkej noci. V ten deň sa má z kazateľníc ohlasovať chvála Milosrdenstva, ktoré nezastaví nijaká ľudská bieda. Ježiš povedal: „ Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne úplné odpustenie hriechov a trestov .“ 

Popoludní, o 15. hodine, Hodine Božieho milosrdenstva sa na celom svete kresťania modlia Ruženec Božieho milosrdenstva. Ježiš sestre Faustíne povedal: „Ktokoľvek sa ho bude modliť, okúsi v hodine smrti moje veľké milosrdenstvo. Keby to bol aj najzaťatejší hriešnik, keď sa čo i len raz pomodlí tento ruženec, bude účastný milostí môjho milosrdenstva…“

Aj v našej farnosti, Levice – Rybníky, v prvú nedeľu po Veľkej noci, žiaci z KSŠ sv. Vincenta de Paul pozvali farníkov na túto krásnu spevavú modlitbu do kostola Zoslania Ducha svätého. Stretnutie obohatili spevom veľkonočných piesní a scénkou o odpúšťaní v každodennom živote.