Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 6. nedeľu cez Rok (11. 2. – 18. 2. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

11. 2.

6. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

Poďakovanie za manželstvo a B. požehnanie

† Anna a Štefan Dobrovolný a rodičia z OS

Pondelok – 12. 2.

Féria

7:00

19:00

† Štefan Šimko

Zdravie a BP pre rod. Marinovovú a dcéry s rod.

Utorok – 13. 2.

Féria

7:00

19:00

   Na úmysel celebranta

† Zuzana a rodina

Streda – 14. 2.

Popolcová streda

7:00

17:00 detská

18:00MLudany

19:00

   Poďakovanie za dobrodincov

Za duše v očistci

 

† rodina Ráczová a Hajdúová

Štvrtok – 15. 2. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za Božie požehnanie pre lekárov

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za Božie požehnanie pre deti a vnúčatá

Piatok – 16. 2.

Féria

7:00

19:00

† otec, mama a sestra s manželom

† Jozef

Sobota – 17. 2.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za BP v chorobe pre manžela

† Štefan Frtús, nedož. 80 rokov

Nedeľa

18. 2.

1. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za dožitých 18 rokov

 

Za Božiu pomoc pre rodinu Chmelovičovú

Za farnosť

  • Na popolcovú stredu je prísny pôst, čo znamená bezmäsitý pôst a len raz do dňa sa dosýta najesť. Výnimku majú deti, starí a chorí ľudia. Počas svätých omší (3) budeme udeľovať popolec, na ktorý môže pristúpiť každý prítomní v kostole.
  • Krížové cesty sa v našom chráme budeme modliť v piatky o 18:20 a od ďalšieho týždňa aj v stredy po detskej svätej omši. V nedele pozývame všetkých na krížové cesty na Levickú kalváriu vždy o 15:00.
  • Dnes máme zbierku na potreby farnosti. Pán Boh zaplať za vaše nezištné obety. Budúcu nedeľu je prvá diecézna zbierka v tomto roku určená na diecéznu charitu. Podporujme rozvážne biednych ľudí.
  • Program Národného týždňa manželstva:

Utorok 18:15 – rozjímavý ruženec

Štvrtok 18:00 – adorácia obetovaná za manželstvá

Piatok 18:20 – krížová cesta manželov

Sobota 19:00 – svätá omša s obnovením manželských sľubov