Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 4. adventnú nedeľu (24. 12. – 31. 12. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

24. 12.

4. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

17:00

22:00 MLudany

† rodina

 

Za farnosť

Za zdravie pre rodinu

Pondelok – 25. 12.

Narodenie Pána

slávnosť

0:00

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel celebranta

Za farnosť

 

Za rodiny vo farnosti

Na úmysel

Utorok – 26. 12.

Sv. Štefan, prvý mučeník, sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Jozef Števko, rodičia, st. rodičia z oboch strán

 

† manžel Milan, 3. výr.

† Jozefína a Ján Híreš

Streda – 27. 12.

Sv. Ján, apoštol evanjelista, sviatok

7:00

 

17:00

† Michal, synovia a Klaudia

 

† Ján Husárik, Ján Matuška st. a ml. a st. rodičia

Štvrtok – 28. 12. 

Sv. Neviniatka mučeníci, sviatok

7:00

18:00

19:00

† Štefan Šimko     

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodina Fulmeková a Čajágiová

Piatok – 29. 12.

5. deň oktávy

7:00

19:00

   Prosba za šťastný pôrod

Na úmysel

Sobota – 30. 12.

6. deň oktávy

7:00

19:00

   Poďakovanie za Božiu pomoc

† rodina Ráczová a Hajduová

Nedeľa

31. 12.

Svätá rodina sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

15:00 MLudany

17:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

Za farnosť

 

Poďakovanie za Božie požehnanie farnosti

  • Dnes si môžete s chrámu odniesť do svojich príbytkov betlehemské svetlo. Je symbolom pokoja a mieru. Večerná svätá omša o 17:00 je vigílnou svätou omšou Narodenia Pána. Určená je predovšetkým deťom a tým, ktorí nevládzu prísť na polnočnú svätú omšu.
  • Zajtra o 15:00 pozývame všetkých na jasličkovú pobožnosť, ktorú si pripravili deti našej farnosti.
  • Sviatok svätého Štefana nie je prikázaným sviatkom. Sväté omše budú ako v nedeľu. Poobede od 14:30 začneme koledovať Dobrú novinu.
  • V stredu na sviatok evanjelistu svätého Jána budeme svätiť víno v kostole.
  • Počas budúcej nedele pozývame doobeda manželov, aby si obnovili svoje manželské sľuby pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista. Po svätej omši o 11:00 nám prídu spríjemniť nedeľu deti z Domova sociálnych služieb z Novej Bane. Večerná svätá omša už bude vigílnou k sviatku Bohorodičky Panny Márie. Pri nej budeme ďakovať za Božie požehnanie, ktoré sprevádza našu farnosť. Zároveň prednesieme štatistiku pastorácie i hospodárenia farnosti. O 23:30 pozývame na tichú adoráciu do kostola.
  • Ďakujeme zo srdca za pomoc pri príprave príchodu Pána starostlivosťou o našu dušu i o náš chrám.

Nech Boží pokoj prebýva medzi nami i v nás. Vitaj, Bože, medzi nami.