Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 3. nedeľu cez Rok (26. 1. – 2. 2. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

26. 1.

3. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Poďakovanie za BP pre dcéry s rodinami

 

† kňaz Anton Frtús a rodičia

   Za farnosť

 Pondelok – 27. 1.

Féria

7:00

19:00

† Jozef, Otília a syn Jozef

† rodina

Utorok – 28. 1.

Sv. Tomáš Akvinský kňaz, UC, spomienka

7:00

 

19:00

   Za dary Ducha Svätého pre vnúčatá a deti

 

† Anna a Oto Jenovčík

Streda – 29. 1.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za rodinu

† Gabriela, 20. výr.

Štvrtok – 30. 1.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodina Pokoracká a Tesáková

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Irena Halašiová

Piatok – 31. 1.

Sv. Ján Bosco

kňaz, spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

† Štefan Slažák, pohr.

† rodičia, starí rodičia, krstní rodičia z oboch

   strán, sestry Anna a Eva

Sobota – 1. 2.

Féria

7:00

 

19:00

† rodičia a rodina

 

† rodičia Dimik Ármin, Alžbeta a syn Vojtech

Nedeľa

2. 2.

Obetovanie Pána sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel

 

   Za farnosť

† rodina

  • V dnešný deň pozývame o 15:00 na prednášku Elišky Madžovej o homosexualite očami kresťanky do pastoračného centra.
  • V stredu po detskej omši budeme skladať stromček. Príďte pomôcť, ďakujeme!
  • V sobotu pozývame Ružencové bratstvo na stretnutie o 17:50 v našom chráme.
  • Budúcu nedeľu je sviatok Obetovania Pána, ľudovo zvaný Hromnice. Počas svätých omší budeme svätiť hromničné sviece.
  • 8. februára sa uskutoční Charitatívny hokejový turnaj kňazov Slovenska v Detve. Pripravujeme možnosť autobusovej prepravy podľa predbežného záujmu, cena autobusu bude okolo 5 €. Všetci ste srdečne pozvaní!!!