Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 3. adventnú nedeľu (15. 12. – 22. 12. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

15. 12.

3. adventná nedeľa

Gaudete

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Stanislav

 

   Poďakovanie za dožité roky a prosba o BP

   Za farnosť

 Pondelok – 16. 12.

Féria

7:00

19:00

   Za Božie požehnanie pre Stanislavu a Kristínu

† manžel Václav

Utorok –  17. 12.

Féria

6:30 Roráty

19:00

† manžel

   Na úmysel

Streda – 18. 12.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za pútnikov

   Za požehnanie pre Mariánske družiny

Štvrtok – 19. 12.

Féria

6:30 Roráty

18:00

19:00

   Za pútnikov

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Viera a Jozef Straka a rodičia z oboch strán

Piatok – 20. 12.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† Milan Kicka, pohr.  

† Dušan Chudý a rodina

Sobota – 21. 12.

Féria

7:00

19:00

† rodičia a starí rodičia

† Jozef, Anna, Karol a rodičia z oboch strán

Nedeľa

22. 12.

4. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za farnosť

 

   Za Božiu pomoc pre rodinu a poďakovanie

†  manžel Vladimír Majer a rodičia Anna a Ján Ťuťuris

  • Dnes poobede bude na fare od 12:00 do 18:00 prebiehať Adventný bazár. Príďte si, prosím, zakúpiť darček a tak podporiť núdznych ľudí v našom meste.
  • Utorky a štvrtky mávame v kostole latinské roráty už o 6:30!!! Srdečne pozývame.
  • V stredu po detskej svätej omši pozývame koledníkov na nácvik programu koledovania Dobrej noviny a na tvorivé dielne v pastoračnom centre. Koledovať budeme 26. 12. od 13:30. Koledníci z farnosti Levice – mesto budú koledovať 25. 12. Môžete si vybrať jeden z termínov a zapísať sa do zoznamov do budúceho pondelka.
  • V piatok od 8:30 budeme spovedať chorých po domácnostiach. Môžete ich ešte prihlásiť.
  • Veľmi by sme potrebovali vašu pomoc pri predvianočnom upratovaní v piatok po večernej svätej omši a pri stavaní stromčeka v sobotu doobeda. Vopred ďakujeme.
  • Sviatosť pomazania chorých budeme v kostole vysluhovať o týždeň v pondelok počas svätých omší.
  • Deti sa môžu každú nedeľu zapojiť do adventnej katechézy. Úloha tohto týždňa je vyrobiť drobný darček.
  • Jarný tábor pre deti bude v dňoch 17. – 21. februára 2020 v Lúčkach pri Kremnici. Prihlasovanie detí prebieha mailom na duchacik.tabor@gmail.com.
  • Dnes máme poslednú tohoročnú zbierku na potreby farnosti. Ďakujeme za vašu štedrosť.
  • Predvianočné spovedanie:

          Sobota a nedeľa: 16:00 – 19:00 (prestávka 17:30 – 18:00) – 5 kňazov