Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok (16.10.-23.10.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

16. 10.

29. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† Vincent Rimóci a rodičia Mária a Vincent

Za farnosť

† Za všetkých drahých zosnulých a švagor Jaroslav.

Pondelok  – 17. 10.

Sv. Ignáca Antiochijského, spom.

7:00

 

19:00

  Za Božiu pomoc a dary Ducha Sv. pre rodinu

 

† Jozef, Veronika a rodičia z oboch strán

Utorok  –  18. 10.

Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

7:00

 

19:00

† Agáta a rodičia

 

† Irena a Štefan Fabianoví a rodičia z oboch strán

Streda – 19. 10.

Féria

7:00

        17:00 detská

† zomrelí v rodine z oboch strán

† Helena Knapíková

Štvrtok 

 20. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Mária a Michal 

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Berkeš Ladislav

Piatok

21. 10.

Féria

7:00

17:00

19:00

† rodičia Mária a Michal a rodičia z oboch strán

   Sv. omša pre birmovancov

† Za Božiu pomoc pre rodinu

Sobota

 22. 10.

Sv. Jána Pavla II., pápeža

7:00

 

19:00

† Miroslav Konečný

 

† matka Imelda a otec Jozef

Nedeľa

23. 10.

30. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† Viliam, Emil, rodičia, starí rodičia a teta

Za farnosť

† Oľga

 

  • Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.
  • Dnes je zbierka na energie fary a kostola. Pán Boh zaplať za každý milodar.
  • Budúca nedeľa je misijná nedeľa a tak aj zbierka bude na misie Cirkvi.
  • Budúcu nedeľu o 15:30 bude v našom kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí spolu aj s ich deťmi. Prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov.
  • Pozývame všetkých na modlitby Taizé pri vyloženej sviatosti oltárnej, ktoré budú v našej farnosti budúcu sobotu 22. októbra po večernej sv. omši
  • Rovnako pozývame aj na Večer milosrdenstva – modlitby vďaky za dar života a odprosenia za jeho neprijatie, ktorý bude 22. októbra v Banskej Bystrici. Viac info na plagáte.
  • Október je ružencový mesiac, keď môžeme získať úplné odpustky modlitbou svätého ruženca v kruhu rodiny alebo vo farskej rodine.