Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 26. nedeľu cez Rok (29. 9. – 6. 10. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

29. 9.

26. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel

 

Za farnosť

† syn Jozef, mama a rodina

 Pondelok – 30. 9.

Sv. Hieronym, kňaz

UC, spomienka

7:00

 

19:00

† manžel Ladislav, rodičia a brat s manželkou

 

† Václav Maruniak

Utorok – 1. 10.

Sv. Terézia z Lisieux panna, UC, spomienka

7:00

 

19:00

† rodina Hruškovicová, Polonyová a Andrisová

 

Poďakovanie za dožité roky a BP pre rodinu

Streda – 2. 10.

Anjeli strážcovia

spomienka

7:00

 

17:00 detská

† manžel Mikuláš, rodičia a starí rodičia z OS

 

Za sestru Faustínu

Štvrtok – 3. 10.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Františkovia z rodiny

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za uzdravenie a poďakovanie za 35 rokov manželstva

Piatok – 4. 10.

Sv. František Assiský spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

† rodičia Anna a Ján a Alžbeta a Karol

 

† rodičia Jozef a Rozália a brat Jozef s manželkou

Sobota – 5. 10.

Féria

7:00

19:00

† Mária a Ján Horniak

† Za pápeža Františka a sv. cirkev

Nedeľa

6. 10.

27. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za Božie požehnanie pre rodinu

 

Za farnosť

† rodina Vajdová, Zekeová, Kronková

  • Dnes končíme prihlasovanie na prípravu prijatia sviatostí. Rodičov a deti, ktoré sa chystajú prijať budúci rok prvé sväté prijímanie pozývame o týždeň v nedeľu na stretnutie v kostole o 16:00. Nádejní birmovanci sa v ten istý deň stretnú v pastoračnom centre tiež o 16:00 a ich rodičov pozývame do kostola na 17:00. Účasť všetkých je nutná.
  • V utorok začína Mimoriadny misijný mesiac, ktorý vyhlásil pápež František.
  • V stredu pozývajú sestričky na stretnutie Mariánskej družiny po detskej svätej omši.
  • Máme prvý piatok v mesiaci. V kostole spovedáme od štvrtka hodinu pred večernou svätou omšou. Chorých budeme spovedať vo štvrtok doobeda. Ružencové bratstvo sa stretne v sobotu o 17:50 v kostole. Zároveň nás bratstvo pozýva aj na púť do Šaštína. Odchod autobusu bude v sobotu o 5:30 od kostola. Cena 8 €. Zapísať sa môžete do štvrtka.
  • V piatok k nám zavítajú relikvie svätého Vincenta de Paul. Počas celého dňa je pripravený v kostole program, ktorý si môžete pozrieť na nástenke a na webe. Využime príležitosť prijatia milostí počas tohto dňa a zároveň sa inšpirujme obetavou láskou tohto svätca. Na tento veľký deň sa pripravuje modlitbou deviatnika po večerných svätých omšiach. Dnes premietneme o 16:30 v kostole film o svätom Vincentovi a vo štvrtok bude na tento úmysel zameraná večerná adorácia. Srdečne pozývame. Zároveň prosíme o pomoc pri upratovaní vo štvrtok po večernej svätej omši (I. skupina + dobrovoľníci).