Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 25. nedeľu cez Rok (22. 9. – 29. 9. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

22. 9.

25. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Emília Oravcová, manžel a BP pre dcéru a syna

 

Za farnosť

† Anna a Štefan Dobrovolný a rodičia

 Pondelok – 23. 9.

Sv. Páter Pio, kňaz

Spomienka

7:00

 

19:00

   Za Božiu pomoc pre dcéru

 

† Jozef Húdik

Utorok – 24. 9.

Výročie posviacky katedrály BB, sviatok

7:00

 

19:00

† Emília, Štefan a synovia Martin a Štefan

 

† otec a za Božiu pomoc pre rodinu

Streda – 25. 9.

Féria

7:00

17:00 detská

† rodičia Mária a Severín

Za BP pre mamu Máriu, syna Ota a Martina

Štvrtok – 26. 9.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Július, Dominik, Gustáv a Ján

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Piatok – 27. 9.

Sv. Vincent de Paul kňaz, spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

   Za členov Vincentskej rodiny

 

† rodičia, sestra a starí rodičia z oboch strán

Sobota – 28. 9.

Féria

7:00

19:00

   Za Centrum pre deti a rodiny

† manžel Ján, rodičia z oboch strán a starí rodičia

Nedeľa

29. 9.

26. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel

 

Za farnosť

† syn Jozef, mama a rodina

  • V sobotu po svätej omši o 18:00 v Kostole sv. Michala nás pozývajú na adoráciu spojenú so spevmi Taizé.
  • Dospelí záujemcovia o prijatie iniciačných sviatostí sa môžu do konca mesiaca prihlásiť na fare alebo v kostole. Deviatacitretiaci odovzdávajú do rúk kňaza vyplnené prihlášky na prijatie sviatostí do najbližšej nedele. Tretiaci si zároveň preberú misijnú knižočku na lepenie nálepiek.
  • Budúci piatok (4. 10) sa dostane našej farnosti veľká milosť, keď na jeden deň k nám zavítajú relikvie sv. Vincenta de Paul. Na tento deň sa budeme pripravovať deviatnikom od stredy vždy po večerných svätých omšiach. Budúce nedeľu budeme v kostole premietať o 16:30 film o svätom Vincentovi, aby sme lepšie poznali jeho život a jeho charizmu. Vlastný liturgický sviatok svätého Vincenta bude tento piatok. Nech Boh žehná celú vincentínsku rodinu, ktorá je veľkým darom pre naše mesto i farnosť.