Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 23. nedeľu cez Rok (8. 9. – 15. 9. 2019)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

8. 9.

23. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Oľga, Jozef a Ladislav Cheben

 

† Viliam Majtán a celá rodina

Za farnosť

 Pondelok – 9. 9.

Féria

7:00

19:00

   Za obrátenie Ladislava

Za milosť plniť Božiu vôľu

Utorok – 10. 9.

Féria

7:00

19:00

† rodičia a starí rodičia z oboch strán a deti

† rodičia Vargovci a ich deti

Streda – 11. 9.

Féria

7:00

Celý deň

17:00 detská

   Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Julianna a Štefan Bachan a rodičia z OS

Štvrtok – 12. 9.

Meno Panny Márie
ľ. spomienka

7:00

18:00

19:00

   Za sestru Miriam

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie za 45 rokov života

Piatok – 13. 9.

Sv. Ján Zlatoústy biskup, UC, spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

   Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre deti

a vnúčatá

† Andrej Pavlík a starí rodičia Grežovci

Sobota – 14. 9.

Povýšenie sv. Kríža sviatok

7:00

 

19:00

   Za zdravie pre Martu Péterovú

 

†  Helena a Ľudovít Čáky a rodičia

Nedeľa

15. 9.

Sedembolestná
P. Mária, slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† starí rodičia Husárovci a Hrivnákovci

 

Na úmysel

Za farnosť

  • Ďakujem za požehnaný čas strávený počas farského dňa. Nech Pán odplatí dobrotu organizátorov a darcov a nech nás všetkých mení na svoj obraz.
  • V stredu sa naša farnosť zapojí do nepretržitej adorácii v diecéze. Sviatosť oltárna bude vyložená k celodennej poklone. Prosím, aby ste sa zapísali na stráženie eucharistie a prišli sa počas dňa pokloniť živému Kristovi. Ďakujeme a tešíme sa na krásu tichej modlitby.
  • V sobotu pozýva pán dekan na Kalvárske hody. O 15:30 bude krížová cesta a po nej bude slávnostnú sv. omšu celebrovať páter Siard Dušan Sklenka, O. Praem – náš rodák.
  • Pri sakristii nájdete tabuľku pre lektorov. Prosím vás, aby ste chodievali pravidelne čítavať Božie slovo a tým slúžili nášmu spoločenstvu.
  • Do nasledujúcej nedele sa môžete prihlásiť na III. ročník Národného pochodu za život, ktorý organizuje KBS 22. 9. 2019. Cena pre účastníka je 10 €. Odchod autobusu bude o 6:00 zo Železničnej stanice.
  • Žiaci tretieho a štvrtého ročníka dostávajú na náboženstve prihlášky na prípravu pre prijatie sviatostí prvého svätého prijímania a birmovky. Rovnako aj dospelí sa môžu na fare prihlásiť na prípravu pre prijatie iniciačných sviatostí.