Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 2. nedeľu cez Rok (14. 1. – 21. 1. 2018)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

14. 1.

2. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Vendelín a Justína

 

Za farnosť

Za Božie požehnanie pre dcéry

Pondelok – 15. 1.

Féria

7:00

19:00

† Peter a manželka

† mama Lýdia Srncová

Utorok – 16. 1.

Féria

7:00

19:00

   Za Božie požehnanie pre celú rodinu

† Mária a Ján Horniak a rodičia

Streda – 17. 1.

Sv. Anton, opát spomienka

7:00

 

17:00

† rodina Kúdelová, Horniaková a Hrnčírová

 

Za Božiu pomoc pre Dávida

Štvrtok – 18. 1. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Poďakovanie a prosba o požehnanie pre rodinu

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za vieru, dary D. Sv., zdravie pre deti a vnúčatá

Piatok – 19. 1.

Féria

7:00

19:00

   Za uzdravenie a Boží pokoj do srdca

† Pavla Samleková, manžel Jozef a syn Dušan

Sobota – 20. 1.

Féria

7:00

19:00

† Rozália a Anna

Za zdravie a B. pomoc pre Klaudiu a Damiána

Nedeľa

21. 1.

3. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodina Vaníková a Považanová

 

Poďakovanie za 40 rokov manželstva

Za farnosť

  • Ďakujeme za vrelé prijatia pri svätení bytov a domov. Navštívili sme spolu skoro 60 príbytkov.
  • Dnes o 16:00 sa v našom kostole uskutoční stretnutie rodičov birmovancov spolu
    s birmovancami. Prosíme všetkých o účasť.
  • Od štvrtku začína v chrámoch týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  • V sobotu bude počas sv. omše o 19.00 účinkovať folková skupina Skalka z Oravy. Po sv. omši budú pokračovať krátkym koncertom. Srdečne pozývame.
  • Upozorňujeme na zmenu úradných hodín v našej kancelárii. Kvôli častej neprítomnosti sme posunuli úradné hodiny z pondelka na utorok. Samozrejme, že sme ochotní poslúžiť kedykoľvek, keď sme na fare. Stretnutia si môžete dohodnúť na farských telefónnych číslach.