Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu (10. 12. – 17. 12. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

10. 12.

2. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Otto Mierka, manželka Gabriela a syn Gabriel

 

Za farnosť

Za požehnanie rodiny

Pondelok – 11. 12.

Féria

7:00

19:00

† Jozef Szabó a rodina

Za požehnanie pre rodinu

Utorok – 12. 12.

Féria

7:00

19:00

† Mária a Ján Siget

Na úmysel

Streda – 13. 12.

Sv. Lucia, panna mučenica, spomienka

7:00

 

17:00

† manžel Štefan a rodičia

 

Za zdravie pre dcéru Luciu

Štvrtok – 14. 12. 

Sv. Ján z Kríža, kňaz UC, spomienka

7:00

18:00

19:00

† Elena a Pavol Berkeš, syn Jozef a rodičia     

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Andrej Pavlík, Milan a st. rodičia Grežovci

Piatok – 15. 12.

Féria

7:00

19:00

   Za zdravie pre Boženu Kvašňákovú

† manžel Ján

Sobota – 16. 12.

Féria

7:00

19:00

   Za Božie požehnanie pre Stanislavu a Kristínu

† manžel Václav, 6. výr.

Nedeľa

17. 12.

3. adventná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Stanislav

 

† rodičia Helena a Arpád

Za farnosť

  • Včera 7 muži našej farnosti prijali v kňazskom seminári ministérium akolytátu, aby mohli viac slúžiť Kristovi prítomnému v Eucharistii. Nech ich Boží Duch naplní milosťou trpezlivej a odhodlanej služby.
  • Tešíme sa, že na rorátne sväté omše chodievate v hojnom počte. Pripomíname, že ich slávime vždy v utorky a štvrtky o 7:00 v našom kostole. Všetkých pozývame.
  • V piatok v rámci zimných kántrových dní budeme mať pri svätej omši formulár Za upevnenie rodín.
  • V sobotu o 9:00 prosíme pomoc pri stavaní vianočných stromčekov v kostole. Ďakujeme mocným a dobrým ľuďom.
  • Budúcu nedeľu sa v čase 14:00 – 18:00 v našom pastoračnom centre uskutočnia farské adventné trhy. Srdečne pozývame.
  • Úmysly svätých omší na prvý polrok 2018 stále zapisujeme na fare vždy po svätých omšiach.
  • Ďakujeme, že pamätáte na vianočný projekt Spolku sv. Vincenta „Daruj vianočnú radosť“, kde prinášate do sakristie kostola trvanlivé potraviny pre našich núdznych. Nech štedrosť dobrého Pána Boha je vám odmenou za vašu nezištnosť.
  • Chorých budeme pred Vianocami spovedať budúci piatok 22. 12. v doobedňajších hodinách. Prosíme, aby ste ich prišli nahlásiť do sakristie. Ďakujeme.
  • Budúcu nedeľu máme poslednú farskú zbierku. Ďakujeme za vaše milodary.