Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 1. vianočnú nedeľu (29. 12. – 5. 1. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

29. 12.

Nedeľa Svätej rodiny

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

   Za farnosť

   Na úmysel

 Pondelok – 30. 12.

Féria

7:00

19:00

† Marina Cerda

   Za modliacich sa „Kto dá prístrešok

Utorok –  31. 1.

Starý rok

 

17:00

 

   Poďakovanie za rok 2019

Streda – 1. 1.

Panna Mária Bohorodička slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel

 

   Za farnosť  

† rodičia Elena a Hieronym Polák

Štvrtok – 2. 1.

Sv. Bazil a Gregor , UC, biskupi spomienka

7:00

18:00

19:00

   Za uzdravenie manžela a dcéry s rodinami  

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Ján Rižňovský

Piatok – 3. 1.

Meno Ježiš

ľub. spomienka

7:00

Celý deň

19:00

† Estika a rodina

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Vojtech a Edita a rodičia z oboch strán

Sobota – 4. 1.

Féria

7:00

19:00 mládežka

† Alžbeta Kéryová a rodičia Ragáčovci

   Za zdravie, BP a dary D. Sv. pre dcéru Ľudmilu

   a Kristínu a mamu Máriu

Nedeľa

5. 1.

2. vianočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc

 

   Za farnosť

† otec Jozef Žigmund a za BP pre mamu

  • Koledníci Dobrej noviny navštívili v našej farnosti 11 rodín. Vďaka za prijatie a obetu.
  • Na Starý rok bude iba večerná svätá omša o 17:00, pri ktorej budeme ďakovať Božej dobrote za uplynulý rok a zároveň vyhodnotíme farský život v roku 2019. Pred polnocou bude otvorený kostol k adorácii od 23:00. Srdečne pozývame na privítanie Nového roka v tichej modlitbe.
  • Na Nový rok je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sväté omše budú ako v nedeľu.
  • Na prvý piatok bude počas dňa celodenná adorácia. Prosíme, aby ste sa zapísali na stráženie Eucharistie. Chorých tento mesiac spovedať nebudeme. Keďže sme väčšinou vyspovedaní, spovedať budeme v kostole iba 30 min pred svätými omšami.
  • V sobotu bude večernú svätú omšu sprevádzať mládežnícky zbor zo Zvolena a po svätej omši nás pozývajú na krátky koncert.
  • Jarný tábor pre deti bude v dňoch 17. – 21. februára 2020 v Lúčkach pri Kremnici. Prihlasovanie detí prebieha mailom na duchacik.tabor@gmail.com.
  • Na nástenke pri sakristii je nový zoznam pre lektorov na nasledujúci mesiac (mimo nedieľ). Veľmi vás prosíme, aby ste sa podujali na túto službu a zapísali sa.

 

Nech v ďalšom roku Boh skrze našu lásku buduje svoje kráľovstvo.